فصل اول: کلیات
ضرورت وجود قوای مسلح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

ضرورت وجود قوای مسلح

ضرورت وجود قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح، حافظ امنیت کشور

‏حفظ استقلال و امنیت و بقای جنبه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏هر کشور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به قوای انتظامی ارتش،‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی آن است.(7)‏

18 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم وجود قوای مسلح برای حفظ کشور

‏قوای انتظامیه، قوای مسلّحه باید خودشان را در خدمت مردم قرار‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 7

‏بدهند، آنطوری که عناوین خودشان اقتضا می کند. ژاندارمری، پاسبان و‏‎ ‎‏امثال ذلک، ارتش ‏‏[‏‏و مانند‏‎ ‎‏]‏‏اینها باید این مملکت را حفظ بکنند. اینها‏‎ ‎‏برای حفاظت ملت و مملکت آمده اند و برای پاسبانی از مملکت خودشان‏‎ ‎‏متشکّل شده اند. باید اینها توجه به این معنا داشته باشند که همۀ این‏‎ ‎‏قوای مسلّحه باید در خدمت مردم باشند. بودجه ای که اینها را اداره‏‎ ‎‏می کند از جیب مردم است. نباید از جیب مردم بودجه اش اداره بشود و‏‎ ‎‏به سر مردم تحمیل بکند و ـ عرض می کنم که ـ اذیت و آزار بکند، چنانچه‏‎ ‎‏در عصر این دو غیر انسان بود.(8)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هویت خدمتگزاری

‏قوای مسلّحه در خدمت ملت هستند نه تحمیل به ملت، نه زورگویی به‏‎ ‎‏ملت.(9)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح حافظ استقلال کشور

‏تمام قوای مسلح باید بدانند که اسلام قوای مسلح را در رأس امور‏‏ ‏‏قرار‏‎ ‎‏می دهد. آنها هستند که استقلال کشور را حفظ می کنند.(10)‏

25 / 1 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 8