کتاب نماز
نماز آیات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز آیات

نماز آیات

[سؤال 1493]‏ ‏ ‏ 689‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله،‏‎ ‎‏سلامٌ علیکم ورحمة الله‌‏

‏محترماً معروض می دارد: در این ناحیه (گچساران) به صورت نسبتاً مداوم‏‎ ‎‏زمین لرزه می شود و عرف مردم آن ها را زلزله می دانند؛ در حالی که طبق نظر‏‎ ‎‏کارشناسان نفتی، این زمین لرزه ها به خاطر بهره برداری مدام از منابع گاز طبیعی‏‎ ‎‏می باشد؛ آیا از جهت وجوب نماز آیات، این زمین لرزه ها حکم زلزله دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر زلزله است، نماز دارد.

[سؤال 1494]‏ ‏ ‏ ‏----> 1258

‏2. فردی در زمان وقوع زلزله در شهری، به آن جا عزیمت می کند (به علت‏‎ ‎‏ضرورت)؛ روزهای بعد از زلزلۀ اصلی و شدید، زلزله های متعدد ولی کوچک تر رخ‏‎ ‎‏می دهد؛ آن قدر که گاهی به نود بار در روز می رسد، ولی او به علت هیجان و سرگرم‏‎ ‎‏بودن به امداد مردم، رقم قطعی یا حتی حدود آن را هم نمی داند، اما مطمئن است که در‏‎ ‎‏ساعت، بیش از دو بار اتفاق افتاده است. تعداد دفعاتی که واجب است نماز آیات‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 175

‏بخواند چند بار است؟‏

بسمه تعالی، اگر چند دفعه زلزله واقع شده، هر چند دفعه که معلوم باشد، نماز آیات دارد و باید به همان مقدار نماز آیات را تکرار کند. 

[سؤال 1495]‏ ‏ ‏ ‏----> 1628

‏2. با وحشت و هراس از بوق وضعیت قرمز، نماز آیات واجب می گردد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، واجب نیست.

[سؤال 1496]‏ ‏ ‏ ‏----> 6047

‏7. در تحریر الوسیله در مسأله شماره 4 مربوط به نماز آیات فرموده اید: «یختص‏‎ ‎‏الوجوب بمن فی بلد الآیة» ولی به بنده می گویند که به وسیله تلفن از دفتر سؤال کردیم‏‎ ‎‏گفته اند که اگر در شهری خورشید گرفت به مردم شهرهای دیگر لازم است نماز آیات‏‎ ‎‏بخوانند تقاضای جواب دارم.‏

بسمه تعالی، حکم همان است که در تحریر الوسیله مرقوم است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 176