فهارس
فهرست منابع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

فهرست منابع

فهرست منابع

‏ ‏

‏جابر، فئواد، و ویلیام کوانت و آن موزلی لش؛ ‏‏تاریخ انقلاب فلسطین‏‏؛ ترجمه حمید‏‎ ‎‏احمدی؛ تهران: الهام، تابستان 1361.‏

‏حمیدی، جعفر؛ ‏‏تاریخ اورشلیم‏‏ (بیت المقدس)؛ تهران: امیرکبیر، 1364.‏

‏تقویم سیاسی خاورمیانه‏‏؛ ترجمه محمود کتابی؛ تهران: بهار 1366.‏

‏سعیدی، زامل؛ ‏‏جبهه نجات ملی فلسطین‏‏ (جبهه انقاذ).‏

‏زعیتر، اکرم؛ ‏‏سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار‏‏؛ ترجمه علی اکبر هاشمی‏‎ ‎‏رفسنجانی؛ قم: حکمت، 1356.‏

‏خمینی، روح الله ؛ ‏‏صحیفه امام‏‏؛ 22 ج، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،‏‎ ‎‏1378. ‏

‏خمینی، روح الله ؛ ‏‏ولایت فقیه‏‏؛ چ 12، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381.‏

‏چامسکی، نوام؛ ‏‏مثلث سرنوشت‏‏؛ ترجمه هرمز همایون پور؛ ج 1 (انتشارات آگاه، پاییز‏‎ ‎‏1369)، ج 2 (انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1371).‏

‏سعیدی، زامل، و لواءرودباری؛ ‏‏اعمال المؤتمر الاسلامی الاول‏‏، ‏‏حول فلسطین؛‏‎ ‎‏معهدالدراسات السیاسة و الدولیه، التابع الوزارة الشؤون الخارجیه فی الجمهوریة‏‎ ‎‏الاسلامیة و الایرانیة.‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 267

‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 268