بخش چهارم: تلاش دشمنان در بازداشتن ایران از پیشتازی در مبارزه
جنگ تحمیلی و توطئه بعضی کشورها علیه ایران انقلابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

جنگ تحمیلی و توطئه بعضی کشورها علیه ایران انقلابی

جنگ تحمیلی و توطئه بعضی کشورها 

علیه ایران انقلابی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صدام، تضعیف کنندۀ جبهۀ اسلام 

‏صدام باید محاکمه بشود همان طوری که کارتر باید محاکمه بشود.‏‎ ‎‏او برای نفع خودش عمل می کرد و این ملعون برای نفع امریکا‏‎ ‎‏عمل می کند. او برای اینکه چند کیلومتر زمین خشک، برای این‏‎ ‎‏لشکرکشی نمی کند و این همه جمعیت اسلام را چه از آن طرف و‏‎ ‎‏چه از این طرف به قتال وادارد و به کشتن بدهد و آنهمه میلیاردها‏‎ ‎‏دینار عراقی و تومان ایرانی را به این دو تا کشور ضرر بزند و آن‏‎ ‎‏سلاحهایی که باید ما در مقابل دشمن و در مقابل صهیونیسم و‏‎ ‎‏امپریالیسم باید به کار بیندازیم به روی هم بکشیم. و این یک‏‎ ‎‏جنایتی است که صدام کرده.(214)‏

29 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جنگ تحمیلی، تبانی صهیونیسم و حزب بعث

‏تأسف ما در این جنگ تحمیلی آن است که قدرتهایی که باید‏‎ ‎‏صرف برانداختن اسرائیل و نجات بیت المقدس بزرگ شود با‏‎ ‎‏تبانی بین شیاطین بزرگ و صهیونیسم جهانی و بین حزب بعث‏‎ ‎‏عراق، صرف هجوم بر ضد مخالف سرسخت اسرائیل و امریکا‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 187

‏شد و می شود.‏

‏     ما اکنون نیز تکرار می کنیم که تا ملتهای اسلام و مستضعفان‏‎ ‎‏جهان بر ضد مستکبران جهانی و بچه های آنان خصوصاً اسرائیل‏‎ ‎‏غاصب قیام نکنند، دست جنایتکار آنان از کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏کوتاه نخواهد شدو این غدۀ سرطانی از بیت المقدس و لبنان اخراج‏‎ ‎‏نخواهد گردید، و امثال صدام و سادات به جنایات خود ادامه‏‎ ‎‏خواهند داد و مصر و عراق را به تباهی خواهند کشید. چاره برای‏‎ ‎‏دفع این ستمکاران، پناه به اسلام و گرایش متعهدانه به قرآن کریم و‏‎ ‎‏در زیر پرچم توحید با وحدت و انسجام بپاخاستن است.(215)‏

27 / 6 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد فرصت برای اسرائیل

‏آنچه که موجب تأسف بسیار است آن است که ابرقدرتها، بویژه‏‎ ‎‏امریکا، با فریب صدام، با هجوم به کشور ما، دولت مقتدر ایران را‏‎ ‎‏سرگرم دفاع از کشور خود نمود، تا مجال به اسرائیل غاصب‏‎ ‎‏تبهکار دهد تا به نقشۀ شوم خود که تشکیل اسرائیل بزرگ از نیل تا‏‎ ‎‏فرات است، اقدام نماید.‏

‏     اسحاق شامیر مهرۀ تازه امریکا، به مجرد نامزدی‏‎ ‎‏نخست وزیری به جای بگین، مهرۀ دیگر، قبل از هرچیز نقشۀ‏‎ ‎‏اسرائیل را فاش نمود. او گفت سازمان آزادیبخش فلسطین باید‏‎ ‎‏محو شود. وی تصریح کرد که به عنوان طرفدار یک اسرائیل بزرگ‏‎ ‎‏باقی خواهد ماند.(216)‏

31 / 6 / 62 


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 188

اعلام آمادگی برای جنگ در دو جبهه

‏ما امروز که در اینجا مبتلا هستیم به یک همچو حزبی و در آنجا‏‎ ‎‏مبتلا هستیم به یک همچو رژیم فاسد؛ رژیم اسرائیل، ما در هر‏‎ ‎‏جبهه حاضریم به اینکه جنگ بکنیم. اینجا که از خودمان است و‏‎ ‎‏جنگ می کنیم، آنجا هم از خود ما است. ما حاضریم، لکن راه‏‎ ‎‏دادن به ما برای رفتن، باید یک چیزی ما به شما بدهیم که شما راه‏‎ ‎‏بدهید! باید ما مجرم را دیگر کار نداشته باشیم! باید بنشینیم صلح‏‎ ‎‏کنیم دیگر با هم، دست به گردن هم بیندازیم که اینهمه آمدی جرم‏‎ ‎‏کردی! برای اینکه حالا می خواهی به من همراهی کنی، بیا یک‏‎ ‎‏چیزی هم به ما بده تا همراهی کنیم! نه، این مسئله غیرعقلایی‏‎ ‎‏است و هرگز نخواهد شد. مسئله راه دادن یک چیزی است که‏‎ ‎‏شما باید التماس کنید که ما بیاییم برویم سراغ آن کار را بکنیم. ما‏‎ ‎‏داوطلب هستیم، شما باید از ما خواهش کنید که آقا بیایید با ما‏‎ ‎‏کمک کنید تا ما برویم جلوی این را بگیریم، اگر راست می گویید که‏‎ ‎‏با اسرائیل مخالفید و اگر مسئله این نیست و با اسرائیل مخالف‏‎ ‎‏نیستید و می خواهید ما نرویم آنجا، شرط را اینطور قرار‏‎ ‎‏می دهید.(217)‏

23 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

طلب رشوه از ایران برای جنگ با اسرائیل

‏کشور ما که سرمایه های بزرگ خود که عبارت از جوانهاشان باشد،‏‎ ‎‏در طبق اخلاص گذاشته اند و برای اسلام، برای دین خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی جهاد می کنند. برای هر پیشامدی که برای مسلمین‏‎ ‎‏می شود، اینها در صحنه اند. مضحک این است که دولت ما پیشنهاد‏‎ ‎‏می کند که راه بدهید ما برویم با دشمنهای شما جنگ بکنیم و این‏‎ ‎‏را یکی از شرایط قرار می دهد، برای اینکه مأیوس از شماست و‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 189

‏شما باید شرط قرار بدهید و آنها می گویند که باید از هر چیزی که‏‎ ‎‏ما کردیم بگذرید تا راهتان بدهیم، آن هم چه راه دادنی. اینها‏‎ ‎‏مصیبت نیست که بر اسلام وارد است که یک جمعیت فداکار‏‎ ‎‏می خواهند بروند با دشمن عرب، با دشمن اسلام، با دشمن‏‎ ‎‏حرمین شریفین، با دشمن همۀ منطقه جنگ بکنند؟ خودشان که‏‎ ‎‏نشستند و بی تفاوت هستند، بلکه موافق هستند با آنها از ما رشوه‏‎ ‎‏می خواهند که راه به آنها بدهید که اینها بروند آنجا، برای آنها‏‎ ‎‏جنگ بکنند؟! مثل یک نفر غریق که دارد در دریا غرق می شود و‏‎ ‎‏یکی می رود نجاتش بدهد، می گوید: چه به من می دهی تا اجازه‏‎ ‎‏بدهم مرا نجات بدهی؟! ‏

‏     اینها، دولت عراق قضیۀ اسرائیل را بهانه قرار داده‏‏[‏‏اند؛‏‏]‏‏ برای‏‎ ‎‏اینکه از چنگال انتقام و عدالت الهی فرار کنند. بهانه قرار داده اند‏‎ ‎‏که بگوید شما اگر بخواهید ما اجازه بدهیم بروید و ما غریقها را‏‎ ‎‏نجات بدهید، باید از جنایاتی که به شما کردیم صرف نظر کنید...‏‎ ‎‏راهی که صدام می خواهد به ما بدهد، راهی است که نجات‏‎ ‎‏خودش را در آن راه می یابد، نه راه می خواهد برای اسرائیل بدهد.‏‎ ‎‏این، طرفین قضیه را ملاحظه کرده است. اگر ما قبول کنیم، پس‏‎ ‎‏مصالحه واقع شده است و صدامیها نجات پیدا کرده اند. و اگر قبول‏‎ ‎‏نکنیم، پس معلوم می شود که ما نمی خواهیم جهاد کنیم،‏‎ ‎‏نمی خواهیم با اسرائیل جنگ کنیم. ما به آنها می گوییم که ما قبول‏‎ ‎‏داریم، شما کنار بروید و کارشناسها بیایند ببینند که شما چه کردید‏‎ ‎‏در این کشور، چه جرمهایی را مرتکب شدید. و کارشناسها بیایند‏‎ ‎‏ببینند که کی این جنایت را مرتکب شده است. لکن ما جنایات را‏‎ ‎‏غمض عین کنیم؛ برای اینکه، می خواهیم برای شما کار کنیم. اینها‏‎ ‎‏از عجایبی است که در تاریخ باز می ماند. از عجایبی است که تاریخ‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 190

‏ضبط می کند ‏‏[‏‏این است‏‏]‏‏ که ایران می خواست برای نجات عرب‏‎ ‎‏ـ که اسرائیل بخصوص با عرب مخالف است ـ و برای نجات‏‎ ‎‏حرمین شریفین و برای نجات کشورهای اسلامی که همه در تهدید‏‎ ‎‏اسرائیل هستند و برای مقابله با این سرطان فاسد، می خواست‏‎ ‎‏برود و دولتها از او رشوه می خواستند. اینها مسائلی است که در‏‎ ‎‏تاریخ ثبت می شود و ننگهایی است که بر پیشانی این اشخاص‏‎ ‎‏ثبت خواهد شد.(218)‏

23 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آزادی قدس در گرو شکست عراق

‏امروز ملت عزیز ایران که نادانان گمان می کردند با جنایات‏‎ ‎‏غیرانسانی خویش و به شهادت رساندن شخصیات ارزندۀ آن از‏‎ ‎‏صحنه خارج می شوند، و رمز حضور آنان را نمی توانستند و‏‎ ‎‏نمی توانند ادراک کنند، همچنان با قدرت الهی خود به پیش‏‎ ‎‏می روند. و ما امیدواریم که با شکست توطئۀ اخیر امریکا برای‏‎ ‎‏حفظ صدام و حزب عفلقی، قوای شجاع ما با شکست نهایی‏‎ ‎‏دولت عراق، راه را برای تاختن به سوی بیت المقدس باز نمایند؛‏‎ ‎‏چنانچه امید است ما شاهد بی تفاوتیهای کشورهای منطقه که با‏‎ ‎‏هجوم اسرائیل و قتل و غارت اخیر آن در کشور اسلامی لبنان همه‏‎ ‎‏چیز آنان در خطر تباهی است نباشیم. ملتهای مسلمان بدانند که با‏‎ ‎‏این سکوت مرگبار بعضی از دولتهای منطقه و این تسلیم بی چون و‏‎ ‎‏چرای آنان در مقابل امریکا و اسرائیل، امروز لبنان عزیز در حلقوم‏‎ ‎‏این جهانخوار و تفالۀ او فرو می رود و فردای نزدیک، کشورهای‏‎ ‎‏عزیز دیگر. و اگر امروز دولتهای منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم‏‎ ‎‏در مقابل این جنایتکاران بایستند، مسئلۀ اسرائیل و پس از آن‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 191

‏امریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل می شود. ما تأسف شدید‏‎ ‎‏خود را از اینکه بعضی از دولتهای اسلامی دست خود را به سوی‏‎ ‎‏امریکا که جنایتکار اصیل و توطئه گر دست اول است دراز کرده اند‏‎ ‎‏و از گرگ آدم در، نجات خود را می خواهند، ابراز می داریم و‏‎ ‎‏شدیداً آن را محکوم می کنیم. و ملت سلحشور و دولت انقلابی‏‎ ‎‏ایران اگر مسئلۀ جنگ عراق و توطئه برای اغفال ما از آنچه به آن‏‎ ‎‏مبتلا هستیم و نقشه برای شکست ما در هر دو جبهه نبود، به‏‎ ‎‏گونه ای دیگر عمل می کرد. و ما برای چندمین بار به دولتهای‏‎ ‎‏اسلامی، خصوصاً دولتهای منطقه روی آورده و از آنان می خواهیم‏‎ ‎‏و قاطعانه به آنان تذکر می دهیم که برای حفظ شرف و جان و‏‎ ‎‏ناموس و مال ملتهای اسلامی بپاخیزند و با ما و دولت سوریه و‏‎ ‎‏فلسطینیها متحد شده و در صف واحد از عزت و شرف اسلام و‏‎ ‎‏عرب دفاع کنند، و برای همیشه دست این جنایتکاران را از‏‎ ‎‏کشورهای زرخیز خود قطع نمایند و فرصت را از دست ندهند که‏‎ ‎‏فردا دیر است.(219)‏

6 / 4 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اتحاد مصر و اسرائیل علیه ایران

‏دولت مصر با صراحت می گوید که این جمهوری اسلامی نباید‏‎ ‎‏باشد. رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور اسرائیل با هم مقابله‏‎ ‎‏کردند و اتحاد کردند به اینکه اسلام را بکوبند... . اسرائیل و مصر‏‎ ‎‏با هم پیمان می بندند که کمک عراق بدهند... چرا باید کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی اینطور باشند؟ چرا باید این وضع را داشته باشند که‏‎ ‎‏اسرائیل طمع کند به اینکه حمله کند به یک کشور اسلامی، به لبنان‏‎ ‎‏حمله بکند؟ همه اش برای همین است که به اسرائیل مهلت دادند،‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 192

‏با او دوستی دارند، شاید کمک به او می کنند و امثال اینها. ما باید‏‎ ‎‏مقاومت کنیم.(220)‏

16 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حکم جهاد با یک کشور مخالف اسرائیل!

‏من کلمۀ مبارکۀ استرجاع‏‎[1]‎‏ را نه برای جنایات اسرائیل و شهادت و‏‎ ‎‏آسیب بسیاری از مسلمانان مظلوم جنوب لبنان عزیز می گویم،‏‎ ‎‏گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای شهرها و روستاهای آن‏‎ ‎‏کشور اسلامی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی کافر‏‎ ‎‏اسرائیل، اشغال و خراب شده است، گر چه آن هم استرجاع دارد؛‏‎ ‎‏و نه برای آواره شدن هزاران خواهران و برادران آن محیط مظلوم‏‎ ‎‏اسلامی، گر چه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای فلسطینی های‏‎ ‎‏مظلوم زیر ستم اسرائیل، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ و نه برای‏‎ ‎‏شهادت بیش از چهل نفر زن و مرد و کودک شیرخوار ایلام که به‏‎ ‎‏دست جنایتکار صدامیان، در حال شعار بر ضد امریکا و اسرائیل‏‎ ‎‏خونخوار، هدف بمب واقع، و آسیب بیش از دویست نفر مسلمان‏‎ ‎‏عشایر بیگناه و خرابی مسجد، تکیه، بیمارستان و خانه های‏‎ ‎‏مظلومان است، گرچه آن هم استرجاع دارد؛ بلکه برای بی تفاوتی‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی یعنی حکومتهای آنها استرجاع می کنم و ای‏‎ ‎‏کاش فقط بی تفاوتی بود.‏

‏     من استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومتها از اسرائیل و‏‎ ‎‏صدام، این دو ولد نامشروع امریکا می کنم. من و هر مسلمانی در‏‎ ‎‏هر جا هست باید استرجاع کنیم برای کمکهای مادی و معنوی‏‎ ‎‏دولتهای کشورهای اسلامی به امریکا رأس جنایتکاران و اسرائیل‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 193

‏و بعث عفلقی عراق، پیاده کنندۀ منویّات شوم امریکا و صهیونیسم‏‎ ‎‏جهانی. هر مسلمان غیرتمند باید استرجاع کند برای پیشنهاد حکم‏‎ ‎‏جهاد با یک کشور مخالف اسرائیل به اتهام دروغین دریافت‏‎ ‎‏اسلحه از اسرائیل و کوشش در راه به رسمیت شناختن اسرائیل‏‎ ‎‏متجاوز به کشور اسلامی لبنان و به شهادت رساندن هزاران‏‎ ‎‏مسلمان بیگناه جنوب آنجا.‏

‏     اسرائیل متجاوز جنایتکار تأیید باید شود و امریکای رأس‏‎ ‎‏متجاوزین، با ذخایر کشورهای مظلوم مستمند اسلامی، کمک‏‎ ‎‏مادی و با کوششهای رسانه های گروهی منطقۀ اسلامی، کمک‏‎ ‎‏سیاسی و معنوی شود، و فلسطین و سوریه باید تنها بمانند. ...‏

‏     از خداوند تعالی می خواهم که این دولتهای بی توجه به مصالح‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و بی اعتنا به احکام قرآن کریم را از خواب‏‎ ‎‏غفلت بیدار نماید و دشمنان اسلام و مسلمین را منکوب فرماید.‏‎ ‎‏والسلام علی من اتبع الهدی.(221)‏

17 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوشش دول منطقه در معارضه با دولت و ملت ایران

‏ملت و دولت ایران، در حالی که از بسیاری از دولتهای منطقه‏‎ ‎‏مخالفتهای بیجا دیده است، هرگز نمی خواهد از اخوت اسلامی‏‎ ‎‏چشم پوشی نموده و به اعمال قدرت دست زند. حکومتهای منطقه‏‎ ‎‏در عوض آنکه همه دست در دست هم منطقه را از دست‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ، که به آنها به چشم وابسته می نگرند، نجات دهند،‏‎ ‎‏و نیز به جای آنکه در مقابل کسانی که ثروتهای سرشار آنان،‏‎ ‎‏خصوصاً نفت، را به رایگان می برند بایستند، و به جای آنکه منطقه‏‎ ‎‏را از لوث وجود اسرائیل پاک کنند، همۀ کوشش خود را در‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 194

‏معارضه با دولت و ملت ایران خلاصه کرده اند.(222)‏

7 / 6 / 63 

*  *  *

‎ ‎

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 195

  • )) گفتنِ «انا للّه و انا الیه راجعون» که هنگام برخورد با مصایب بزرگ گفته می شود.