فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مآخذ

‏ ‏

‏ردیف‏

‏تاریخ‏

‏عنوان‏

‏عنوان کتاب‏

‏جلد‏

‏صفحه‏

‏1‏

‏7 / 7 / 58‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏158‏

‏2‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏389‏

‏3‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏31‏

‏4‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏467ـ‌468‏

‏5‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏18‏

‏6‏

‏30 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع معلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏200‏

‏7‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏11‏

‏8‏

‏14 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏43‏

‏9‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏29‏

‏10‏

‏20 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏447‏

‏11‏

‏2 / 6 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت مسلمان ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏333ـ334‏

‏12‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏125‏

‏13‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏113‏

‏14‏

‏3 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع ائمه جمعۀ سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏431ـ432‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 805

‏15‏

‏25 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان بوشهر‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏418‏

‏16‏

‏14 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏41‏

‏17‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏188‏

‏18‏

‏23 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تمپو»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏440‏

‏19‏

‏14 / 12 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏184‏

‏20‏

‏3 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان کاشان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏243‏

‏21‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏278‏

‏22‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏10ـ11‏

‏23‏

‏12 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏204‏

‏24‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏404ـ407‏

‏25‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏22ـ23‏

‏26‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏11ـ12‏

‏272‏

‏3 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏421ـ422‏

‏281‏

‏2 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏204ـ‌205‏

‏29‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با نشریه لبنانی «امل»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏188‏

‏30‏

‏18 / 6 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جماعات خراسان و روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏213ـ214‏

‏31‏

‏26 / 9 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏248‏

‏32‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏117ـ‌118‏

‏33‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏366‏

‏34‏

‏26 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏358‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 806

‏35‏

‏19 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ایرانی در کنفرانس دهۀ زن در کپنهاک ‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏193‏

‏36‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏17‏

‏37‏

‏19 / 1 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏403ـ404‏

‏38‏

‏22 / 11 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏335ـ336‏

‏39‏

‏24 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏49‏

‏40‏

‏26 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان لنگرود‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏15‏

‏41‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏20‏

‏42‏

‏22 / 7 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏40ـ41‏

‏43‏

‏20 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ائمۀ جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏11ـ12‏

‏44‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏420‏

‏45‏

‏4 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع وعاظ تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏328ـ‌329‏

‏46‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏334ـ‌335‏

‏47‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏402ـ403‏

‏482‏

‏1 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «صدای لوکزامبورگ»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏223‏

‏49‏

‏6 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون «تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏133‏

‏50‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏509‌-510‏

‏51‏

‏30 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع معلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏201‏

‏52‏

‏8 / 10 / 67‏

‏پیام به اعضای تشخیص مصلحت نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏217ـ‌218‏

‏53‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «فاینشنال تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏398‏

‏54‏

‏24 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «لیبرال»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏448ـ‌449‏

‏55‏

‏23 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تمپو»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏436‏

‏56‏

‏26 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏366‏

‏57‏

‏25 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «استریت تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏474‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 807

‏58‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏397‏

‏59‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏306‏

‏60‏

‏18 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏417‏

‏61‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏468‏

‏62‏

‏14 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع سفیر و هیأتی از پاکستان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏486‏

‏63‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏109‏

‏64‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏181ـ182‏

‏65‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏184‏

‏66‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏467‏

‏67‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏44ـ‌45‏

‏68‏

‏21 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏460ـ461‏

‏69‏

‏16 / 9 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏133‏

‏70‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «فاینشنال تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏398‏

‏71‏

‏16 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجله نیوزویک‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏181‏

‏72‏

‏22 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ فرانسوی لوموند‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏479‏

‏73‏

‏15 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله المستقبل‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏334‏

‏74‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏458ـ459‏

‏75‏

‏11 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏42ـ43‏

‏76‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏201‏

‏77‏

‏11 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏155‏

‏78‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏40‏

‏79‏

‏21 / 6 / 59‏

‏پیام به مسلمین جهان و حجاج‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏209‏

‏80‏

‏16 / 5 / 65‏

‏پیام به مردم و زائران بیت الحرام به مناسبت ایام حج ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏87‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 808

‏81‏

‏4 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت فاطمیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏123ـ124‏

‏82‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏267‏

‏83‏

‏3 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏334‏

‏84‏

‏6 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع خانوادۀ امام موسی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏167ـ‌168‏

‏85‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏78‏

‏86‏

‏3 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏109‏

‏87‏

‏29 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏51‌-52‏

‏88‏

‏22 / 11 / 60‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏47‏

‏89‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگرۀ آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏88‏

‏90‏

‏4 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏348‏

‏91‏

‏14 / 12 / 62‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏385‏

‏92‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏181‏

‏93‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏222‏

‏94‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏183‏

‏95‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏38ـ41‏

‏96‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏70ـ71‏

‏97‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏35ـ‌38‏

‏98‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏406ـ407‏

‏99‏

‏5 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ مدرسین و اساتید دانشگاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏356ـ357‏

‏100‏

‏1 / 1 / 67‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏4‏

‏101‏

‏14 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏44‏

‏102‏

‏ ‏

‏ ‏

‏کشف اسرار‏

‏ ‏

‏237‏

‏103‏

‏23 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی ائمۀ جمع‏

‏هصحیفه امام‏

‏18‏

‏422‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 809

‏104‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏406‏

‏105‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏25ـ‌35‏

‏106‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏49ـ50‏

‏107‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏41‏

‏108‏

‏14 / 1 / 67‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏15‏

‏109‏

‏14 / 1 / 67‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏14‏

‏110‏

‏14 / 1 / 67‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏16‏

‏111‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏28‏

‏112‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏52-‌53‏

‏113‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏134ـ137‏

‏114‏

‏11 / 4 / 66‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏298‏

‏115‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏395‏

‏116‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «لوتاکونتینوا»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏410‏

‏117‏

‏3 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع طلاب حوزۀ علمیۀ اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏268‏

‏118‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏65‏

‏119‏

‏27 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع معلمان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏289‏

‏120‏

‏11 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان اهواز، قم و بروجرد‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏40ـ41‏

‏121‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏54-‌56‏

‏122‏

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت اقتصادی از یوگسلاوی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏72ـ73‏

‏123‏

‏14 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏424‏

‏124‏

‏8 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏342‏

‏125‏

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏1‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 810

‏126‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران آباده‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏415‏

‏127‏

‏13 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏435ـ436‏

‏128‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏43ـ44‏

‏129‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏46‏

‏130‏

‏13 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏280‏

‏131‏

‏7 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏468‏

‏132‏

‏9 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع قوای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏440‏

‏133‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ آلمانی اشپیگل‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏359‏

‏134‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏115‏

‏135‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏113ـ114‏

‏136‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏114ـ‌115‏

‏137‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏116ـ117‏

‏138‏

‏1 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی مسجد ارباب تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏323‏

‏139‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏51‏

‏140‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏51‏

‏141‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏308‏

‏142‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏307ـ‌308‏

‏143‏

‏12 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏221‏

‏144‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏53‏

‏145‏

‏22 / 10 / 57‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏426‏

‏146‏

‏16 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع خبرنگاران‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏59‏

‏147‏

‏16 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و پرسنل نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏68‏

‏148‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏45‏

‏149‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏9‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 811

‏150‏

‏ ‏

‏ ‏

‏الاجتهاد و تقلید‏

‏ ‏

‏18ـ‌25‏

‏151‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏59‌60‏

‏152‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏627- 628‏

‏153‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏60‌-66‏

‏154‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏628- 629‏

‏155‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏66‏

‏156‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏631-‌632‏

‏157‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏66‏

‏158‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏632‌-633‏

‏159‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏67‌-‌69‏

‏160‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏69- 75‏

‏161‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏75ـ‌77‏

‏162‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏77ـ‌78‏

‏163‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏78ـ83‏

‏164‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏637‏

‏165‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏83-‌90‏

‏166‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏640-‌641‏

‏167‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏90ـ91‏

‏168‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏641-‌642‏

‏169‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏91ـ92‏

‏170‏

‏ ‏

‏ ‏

‏الاجتهادو التقلید‏

‏ ‏

‏26ـ30‏

‏171‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏92ـ‌96‏

‏172‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏96ـ‌105‏

‏173‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏105‏

‏174‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏106‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 812

‏175‏

‏ ‏

‏ ‏

‏البیع‏

‏2‏

‏651-‌653‏

‏176‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏106ـ107،123‏

‏177‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏ 47ـ‌49‏

‏178‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏56‌-57‏

‏179‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏464ـ465‏

‏180‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏131‏

‏181‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏382‏

‏182‏

‏29 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاهها‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏72‏

‏183‏

‏9 / 2 / 68‏

‏نامه به رئیس مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏371‏

‏184‏

‏18 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏22‏

‏185‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏ 146‏

‏186‏

‏25 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏268‏

‏187‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏397‏

‏188‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏204ـ‌205‏

‏189‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏325‏

‏190‏

‏ ‏

‏ ‏

‏الاجتهاد و التقلید‏

‏ ‏

‏9ـ17‏

‏191‏

‏8 / 10 / 67‏

‏پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏217‏

‏192‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع مدرسین، طلاب و ائمۀ جمعه و جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏289ـ290‏

‏193‏

‏10 / 8 / 67‏

‏نامه به آقای محمدعلی انصاری‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏176ـ‌178‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 813

‏194‏

‏9 / 4 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏304‏

‏195‏

‏5 / 11 / 65‏

‏سخنرانی در جمع شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏190ـ191‏

‏196‏

‏14 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ خوزستان‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏13‏

‏197‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏50-‌51‏

‏198‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏51-‌52‏

‏199‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏77‏

‏200‏

‏1 / 8 / 64‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏403‏

‏201‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏124ـ‌125‏

‏202‏

‏23 / 10 / 66‏

‏بیانات خطاب به آقای صافی دبیر شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏457‏

‏203‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏459‏

‏204‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏459‏

‏205‏

‏16 / 10 / 66‏

‏نامه به آقای خامنه ای‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏451ـ452‏

‏206‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏464‏

‏207‏

‏26 / 9 / 66‏

‏نامه به آقای لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏435‏

‏208‏

‏11 / 5 / 60‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏67‏

‏209‏

‏12 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏221‏

‏210‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏481‏

‏211‏

‏9 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15‌خرداد‌42‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏407‏

‏212‏

‏8 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏149‏

‏213‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏392‏

‏214‏

‏22 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار «ای. بی. سی»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏432ـ433‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 814

‏215‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏463ـ464‏

‏216‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏72ـ73‏

‏217‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏311‏

‏218‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏189‏

‏219‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏94ـ‌95‏

‏220‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏55‏

‏221‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏ 67ـ‌68‏

‏222‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏459‏

‏223‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریر الوسیله‏

‏1‏

‏460‏

‏224‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریر الوسیله‏

‏1‏

‏460‏

‏225‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏459‏

‏226‏

‏16 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع خبرنگاران‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏59‏

‏227‏

‏1 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏327‏

‏228‏

‏16 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و پرسنل نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏69‏

‏229‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏43‏

‏230‏

‏27 / 2 / 40‏

‏اجازه نامه به آقای صادق احسانبخش، در امور حسبیه و شرعیه‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏47‏

‏231‏

‏9 / 3 / 40‏

‏اجازه نامه به آقای عقیل ترابی‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏542‏

‏322‏

‏2 / 10 / 40‏

‏اجازه نامه به آقای محمد حسین مجتهدی بهبهانی‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏70‏

‏233‏

‏5 / 3 / 42‏

‏اجازه نامه به آقای سید محمد ارسنجانی‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏236‏

‏234‏

‏14 / 2 / 45‏

‏اجازه نامه به آقای علی اکبر اسلامی تربتی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏80‏

‏235‏

‏23 / 5 / 45‏

‏اجازه نامه به آقای محمد هاشمیان‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏92‏

‏236‏

‏ ‏

‏اجازه نامه به آقای هادی روحانی در صرف وجوهات‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏92‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 815

‏237‏

‏9 / 5 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای سید عبدالحسین دستغیب‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏257‏

‏238‏

‏21 / 7 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای سید اسدالله مدنی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏280ـ281‏

‏239‏

‏11 / 9 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای سید کاظم نورمفیدی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏116‏

‏240‏

‏25 / 1 / 58‏

‏حکم به آقای محمدعلی گرامی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏15‏

‏241‏

‏1 / 3 / 58‏

‏حکم به آقای سید رضا برقعی ‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏417‏

‏242‏

‏2 / 6 / 61‏

‏حکم به آقای سید موسی موسوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏438‏

‏243‏

‏15 / 1 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای عباس واعظ طبسی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏224‏

‏244‏

‏5 / 9 / 60‏

‏حکم تولیت آستانه شاهچراغ و... به آقای سید محمدمهدی دستغیب‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏390‏

‏245‏

‏26 / 5 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای امام جمارانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏122‏

‏246‏

‏25 / 10 / 63‏

‏اجازه نامه به آقای مهدی امام جمارانی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏127‏

‏247‏

‏12 / 10 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای محمد امامی کاشانی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏213‏

‏248‏

‏24 / 10 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای سید باقر خوانساری‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏117‏

‏249‏

‏14 / 5 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای سید محمد موسوی خوئینی ها‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏400ـ401‏

‏250‏

‏15 / 11 / 57‏

‏حکم تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏54- 55‏

‏251‏

‏3 / 12 / 57‏

‏نامه به آقای مهدی بازرگان و تأیید وزیران پیشنهادی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏213‏

‏252‏

‏8 / 7 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای یدالله سحابی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏164‏

‏253‏

‏1358ه‌.‌ش.‏

‏حکم تشکیل ادارۀ «امر به معروف از منکر» به شورای انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏213‏

‏254‏

‏10 / 2 / 58‏

‏نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏168‏

‏255‏

‏15 / 8 / 58‏

‏حکم ادارۀ امور کشور به شورای انقلاب و قبول استعفای آقای بازرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏500‏

‏256‏

‏15 / 11 / 58‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای بنی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏139ـ140‏

‏257‏

‏1 / 4 / 60‏

‏حکم عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری اسلامی ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏480‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 816

‏258‏

‏11 / 5 / 60‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏67‏

‏259‏

‏17 / 7 / 60‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه ای‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏278ـ280‏

‏260‏

‏16 / 4 / 62‏

‏حکم رفع مشکل کمبود نان و برنج به آقای میرحسین موسوی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏515‏

‏261‏

‏4 / 3 / 58‏

‏حکم به آقای مهدی بازرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏482ـ483‏

‏262‏

‏12 / 11 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای ابوالقاسم خزعلی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏42‏

‏263‏

‏19 / 7 / 60‏

‏نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏297‏

‏264‏

‏اردیبهشت 1362‏

‏پاسخ استفتاء کمیسیون امور بازرگانی مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏423‏

‏265‏

‏17 / 11 / 66‏

‏نامه به مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏463ـ‌465‏

‏266‏

‏4 / 2 / 68‏

‏حکم به رئیس جمهور‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏363‏

‏267‏

‏5 / 12 / 57‏

‏حکم به آقای صادق خلخالی‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏215‏

‏268‏

‏17 / 1 / 58‏

‏حکم و انتصاب آقای جعفر صبوری‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏483‏

‏269‏

‏15 / 5 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای علی قدوسی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏264‏

‏270‏

‏دی 1358‏

‏نامه به آقای سید حسین خادمی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏378‏

‏271‏

‏4 / 12 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏163‏

‏272‏

‏4 / 12 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏164‏

‏273‏

‏9 / 10 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای سید جعفر کریمی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏199‏

‏274‏

‏11 / 10 / 67‏

‏حکم به آقایان نیّری و رئیسی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏227‏

‏275‏

‏9 / 12 / 57‏

‏حکم مصادرۀ اموال سلسلۀ پهلوی به شورای انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏267‏

‏276‏

‏6 / 6 / 58‏

‏پیام به نیروهای نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏351ـ352‏

‏277‏

‏23 / 1 / 60‏

‏حکم جلوگیری از منکرات به آقای علی قدوسی، دادستان کل انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏286‏

‏278‏

‏16 / 2 / 58‏

‏پیام به آقای احمد آذری قمی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏492‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 817

‏279‏

‏19 / 3 / 62‏

‏حکم رسیدگی به پروندۀ زندانیان به هیأت رسیدگی به امور زندانها‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏486‏

‏280‏

‏25 / 4 / 58‏

‏فرمان عفو متهمین، به دادستان دادگاههای انقلاب اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏108‏

‏281‏

‏21 / 11 / 59‏

‏حکم به رئیس دیوان عالی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏70‏

‏282‏

‏10 / 5 / 60‏

‏حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏64‏

‏283‏

‏24 / 11 / 60‏

‏نامه به رئیس دیوان عالی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏52‏

‏284‏

‏19 / 11 / 67‏

‏حکم به وزیر اطلاعات‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏255‏

‏285‏

‏25 / 11 / 67‏

‏حکم اعدام و قتل سلمان رشدی، به مسلمانان جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏263‏

‏286‏

‏3 / 7 / 60‏

‏حکم به آقای منتظری‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏252‏

‏287‏

‏5 / 3 / 64‏

‏حکم نظارت بر انتخابات شورای عالی قضایی به آقای محمدعلی صدوقی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏269‏

‏288‏

‏21 / 3 / 62‏

‏حکم تأیید صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورایعالی قضایی به آقای منتظری‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏488‏

‏289‏

‏بهمن 1357‏

‏حکم به آقای مهدی بازرگان دربارۀ عزل تقی ریاحی از وزارت دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏207‏

‏290‏

‏8 / 7 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای مصطفی چمران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏163‏

‏291‏

‏1 / 10 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای هادی شادمهر‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏365‏

‏292‏

‏30 / 11 / 58‏

‏حکم انتصاب آقای بنی صدر‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏157‏

‏293‏

‏20 / 2 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای خامنه ای‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏281‏

‏294‏

‏20 / 2 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای مصطفی چمران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏282‏

‏295‏

‏22 / 1 / 60‏

‏حکم انتصاب آقای غلامرضا صفایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏282‏

‏296‏

‏20 / 3 / 60‏

‏حکم عزل ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏420‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 818

‏297‏

‏9 / 7 / 60‏

‏حکم انتصاب آقای قاسمعلی ظهیرنژاد‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏265‏

‏298‏

‏9 / 7 / 60‏

‏حکم انتصاب آقای علی صیاد شیرازی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏266‏

‏299‏

‏23 / 7 / 60‏

‏حکم به آقای قاسمعلی ظهیرنژاد‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏308‏

‏300‏

‏15 / 1 / 62‏

‏حکم ایجاد هماهنگی در امور ارتش و سپاه به آقای خامنه ای‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏397‏

‏301‏

‏23 / 4 / 65‏

‏حکم انتصاب آقایان صیاد شیرازی و رفیق دوست‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏73‏

‏302‏

‏11 / 5 / 65‏

‏حکم انتصاب آقای حسین حسنی سعدی ‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏85‏

‏303‏

‏27 / 5 / 58‏

‏پیام به نیروهای ارتشی و مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏285‏

‏304‏

‏27 / 5 / 58‏

‏حکم به ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏286‏

‏305‏

‏28 / 5 / 58‏

‏حکم به ارتش و مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏306‏

‏306‏

‏28 / 3 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای فضل الله محلاتی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏450‏

‏307‏

‏20 / 6 / 60‏

‏حکم انتصاب آقای محسن رضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏224‏

‏308‏

‏26 / 6 / 64‏

‏حکم به فرمانده سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏386‏

‏309‏

‏18 / 12 / 67‏

‏حکم انتصاب آقای عبدالله نوری‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏313ـ314‏

‏310‏

‏28 / 3 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای امامی کاشانی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏451‏

‏311‏

‏ ‏

‏حکم انتصاب آقای کرباسچی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏283‏

‏312‏

‏27 / 12 / 60‏

‏حکم تفویض اختیارات در امور نیروی انتظامی به آقای علی اکبر ناطق نوری‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏116‏

‏313‏

‏28 / 8 / 66‏

‏حکم ترفیع درجۀ فرمانده ژاندارمری به درجۀ سرتیپی به وزیر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏420‏

‏314‏

‏17 / 5 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای علی اکبر ناطق نوری‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏408‏

‏315‏

‏11 / 4 / 65‏

‏حکم به وزیر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏70‏

‏316‏

‏21 / 4 / 58‏

‏حکم به آقای موسوی خوئینی ها‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏473‏

‏317‏

‏23 / 4 / 58‏

‏حکم نمایندگی در وزارت ارشاد ملی به آقای سیدهادی خسروشاهی‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏69‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 819

‏318‏

‏20 / 2 / 59‏

‏حکم انتصاب آقای سید محمود دعایی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏283‏

‏319‏

‏23 / 3 / 59‏

‏حکم تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به اعضای منتخب ستاد‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏431ـ432‏

‏320‏

‏21 / 2 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای محسن قرائتی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏248‏

‏321‏

‏19 / 9 / 63‏

‏پیام به اعضای ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏110ـ111‏

‏322‏

‏19 / 12 / 57‏

‏حکم تشکیل کمیتۀ امداد به آقایان: کروبی، عسکراولادی، شفیق‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏367‏

‏323‏

‏2 / 10 / 59‏

‏حکم به آقای مهدی کروبی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏424‏

‏324‏

‏13 / 10 / 60‏

‏حکم انتصاب آقای عبدالله نوری‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏462‏

‏325‏

‏13 / 2 / 61‏

‏حکم انتصاب آقای سید علی غیوری‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏243‏

‏326‏

‏29 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاهها‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏70ـ71‏

‏327‏

‏12 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏221‏

‏328‏

‏3 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران بابل‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏352ـ353‏

‏329‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏304ـ306‏

‏330‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم و عشایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏307ـ‌308‏

‏331‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏309ـ311‏

‏332‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏464ـ465‏

‏333‏

‏9 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد‌42‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏410ـ411‏

‏334‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏58- 59‏

‏335‏

‏3 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران بابل‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏354‏

‏336‏

‏16 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏525‌-526‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 820

‏337‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏465ـ466‏

‏338‏

‏29 / 10 / 66‏

‏پاسخ استفتاء در مورد شرط اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏459‏

‏339‏

‏9 / 2 / 68‏

‏نامه به رئیس مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏371‏

‏340‏

‏28 / 4 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏19ـ20‏

‏341‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏421ـ422‏

‏342‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏422ـ423‏

‏343‏

‏22 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏495‏

‏344‏

‏9 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای 15 خرداد‌42‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏411‏

‏345‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏397‏

‏346‏

‏30 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم عشایر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏310ـ311‏

‏347‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏73‏

‏348‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏306‏

‏349‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «لوتاکونتینوا»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏409‏

‏350‏

‏22 / 4 / 62‏

‏پیام به نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏6-‌7‏

‏351‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏423‏

‏352‏

‏4 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏283‏

‏353‏

‏30 / 4 / 59‏

‏بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏53‏

‏354‏

‏12 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت بحرینی و روحانیون کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏371‏

‏355‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏531‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 821

‏356‏

‏19 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏103‏

‏357‏

‏24 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و فرماندهان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏90‏

‏358‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏532-‌533‏

‏359‏

‏19 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏65‏

‏360‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏333‏

‏361‏

‏15 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏328ـ‌329‏

‏362‏

‏11 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏279‏

‏363‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دورۀ مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏464‏

‏364‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ هلندی «دی ولت کرانت»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏362ـ363‏

‏365‏

‏18 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏413‏

‏366‏

‏18 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏427‏

‏367‏

‏17 / 10 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏373ـ374‏

‏368‏

‏14 / 1 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏172‏

‏369‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏44ـ‌45‏

‏370‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏41‏

‏371‏

‏29 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏48ـ‌49‏

‏372‏

‏7 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای «ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای»‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏196ـ197‏

‏373‏

‏23 / 10 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏492‏

‏374‏

‏24 / 9 / 61‏

‏پیام هشت ماده ای به قوۀ قضاییه و ارگانهای اجرایی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏139‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 822

‏375‏

‏7 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای «ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای»‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏195ـ196‏

‏376‏

‏8 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏342‏

‏377‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏478‏

‏378‏

‏11 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏44ـ‌45‏

‏379‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏184‏

‏380‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏267‏

‏381‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏44‏

‏382‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏191‏

‏383‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏289‏

‏384‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏291‏

‏385‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏300ـ301‏

‏386‏

‏18 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی خرّم آباد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏22ـ23‏

‏387‏

‏3 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران بابل‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏353‏

‏388‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏73‏

‏389‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏448ـ‌449‏

‏390‏

‏14 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏425‏

‏391‏

‏7 / 10 / 58‏

‏بیانات خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏448ـ‌449‏

‏392‏

‏25 / 12 / 59‏

‏پیام به ملت و مسئولان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏201‏

‏393‏

‏7 / 9 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏137ـ‌138‏

‏394‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏50‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 823

‏395‏

‏29 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏166‏

‏396‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «فاینشنال تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏400‏

‏397‏

‏29 / 5 / 58‏

‏پیام به نمایندگان مجلس خبرگان و مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏310‏

‏398‏

‏30 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مردم سیستان و سواحل جنوب‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏227ـ‌228‏

‏399‏

‏9 / 5 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏254ـ‌255‏

‏400‏

‏24 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اساتید‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏104‏

‏401‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏464‏

‏402‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏472‏

‏403‏

‏آذر 1341‏

‏نامه در پاسخ به استفتاء اصناف قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏111‏

‏404‏

‏20 / 11 / 61‏

‏پاسخ استفتاء وزیر مسکن‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏302‏

‏405‏

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏426ـ427‏

‏406‏

‏4 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏281ـ282‏

‏407‏

‏18 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏512‏

‏408‏

‏29 / 12 / 59‏

‏پیام به مردم و مسئولین‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏221‏

‏409‏

‏17 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان شهرداری اهواز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏2‏

‏410‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏463ـ464‏

‏411‏

‏17 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏397‏

‏412‏

‏7 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی عجبشیر و جوانرود‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏360‏

‏413‏

‏6 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان صنعت نفت‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏157‏

‏414‏

‏17 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی ‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏2ـ3‏

‏415‏

‏4 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏348ـ‌349‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 824

‏416‏

‏18 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏414ـ415‏

‏417‏

‏18 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع انجمنهای اسلامی وزارت بهداری‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏414‏

‏418‏

‏22 / 3 / 67‏

‏پیام به نخست وزیر و هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏64‏

‏419‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏135‏

‏420‏

‏3 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏62-‌63‏

‏421‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏478‏

‏422‏

‏25 / 2 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏431‏

‏423‏

‏27 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏134‏

‏424‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏387‏

‏425‏

‏7 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏449ـ450‏

‏426‏

‏13 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اسقف هیلارین کاپوچی و همراهان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏468‏

‏427‏

‏4 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأتی از لیبی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏117ـ‌118‏

‏428‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏86-‌87‏

‏429‏

‏12 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان کمیته ها و سپاه خراسان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏463‏

‏430‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏202ـ203‏

‏431‏

‏28 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان آموزشگاه افسری‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏369ـ370‏

‏432‏

‏11 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏75ـ76‏

‏433‏

‏13 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏377‏

‏434‏

‏19 / 3 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏55‏

‏435‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏329ـ330‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 825

‏436‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏295ـ296‏

‏437‏

‏4 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏251ـ252‏

‏438‏

‏23 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏359‏

‏439‏

‏27 / 6 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏493‏

‏440‏

‏30 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت امور اقتصاد و دارایی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏230ـ231‏

‏441‏

‏7 / 11 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار فرانسوی‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏542‏

‏442‏

‏10 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت محاسبات وزارت دارایی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏350‏

‏443‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏461‏

‏444‏

‏17 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏488‏

‏445‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای انجمن ندای اسلام قم‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏200‏

‏446‏

‏21 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان 62‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏50-‌51‏

‏447‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏196‏

‏448‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏204‏

‏449‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت قائمیۀ تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏13ـ14‏

‏450‏

‏31 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏122ـ123‏

‏451‏

‏12 / 5 / 62‏

‏سخنرانی در جمع استانداران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏38‏

‏452‏

‏4 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏159‏

‏453‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏206‏

‏454‏

‏14 / 12 / 62‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏379‏

‏455‏

‏4 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏34‏

‏456‏

‏4 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏39‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 826

‏457‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏271‏

‏458‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏333ـ334‏

‏459‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏87‏

‏460‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏99‏

‏46‏

‏128 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏30‏

‏462‏

‏2 / 6 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏112‏

‏463‏

‏15 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو ـ تلویزیونی «بی.بی.سی»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏348‏

‏464‏

‏28 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏29‏

‏465‏

‏15 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏328‏

‏466‏

‏21 / 1 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر لرستان‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏525‏

‏467‏

‏1 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کُرد‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏78ـ‌79‏

‏468‏

‏6 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏318‏

‏469‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏485ـ486‏

‏470‏

‏21 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان 62‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏50‏

‏471‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏453‏

‏472‏

‏26 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرمانداران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏123‏

‏473‏

‏29 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏353‏

‏474‏

‏27 / 5 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و معلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏109ـ110‏

‏475‏

‏28 / 2 / 50‏

‏نامه به آقای صادق طباطبایی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏346‏

‏476‏

‏13 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏377ـ‌378‏

‏477‏

‏24 / 9 / 61‏

‏پیام هشت ماده ای به قوۀ قضاییه و ارگانهای اجرایی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏140‏

‏478‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نمایندۀ «الفتح»‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏201‏

‏479‏

‏29 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏291ـ292‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 827

‏480‏

‏23 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏429‏

‏481‏

‏4 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از روحانیون کردستان‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏155‏

‏482‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏381‏

‏483‏

‏26 / 8 / 58‏

‏پیام به خواهران و برادران کُرد‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏56‏

‏484‏

‏18 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای کنگرۀ آزادی قدس‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏88‏

‏485‏

‏13 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ترکمن صحرا‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏419ـ420‏

‏486‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏293ـ294‏

‏487‏

‏10 / 8 / 57‏

‏بیانات در جمع نمایندگان روزنامۀ لاکروا‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏242‏

‏488‏

‏1 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏509-‌510‏

‏489‏

‏آذر 1357‏

‏نامه به آقای ابوجهاد و اعلام همبستگی جمهوری اسلامی با ملت فلسطین‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏73ـ74‏

‏490‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏277‏

‏491‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبۀ با روزنامۀ «تایمز»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏387‏

‏492‏

‏12 / 1 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏463‏

‏493‏

‏10 / 3 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏406‏

‏494‏

‏11 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه استان همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏125ـ126‏

‏495‏

‏26 / 1 / 43‏

‏سخنرانی در جمع اقشار مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏1‏

‏286ـ287‏

‏496‏

‏19 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏69‏

‏497‏

‏19 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «لوموند»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏414‏

‏498‏

‏19 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با نمایندۀ سازمان عفو بین الملل‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏435ـ436‏

‏499‏

‏4 / 2 / 57‏

‏مصاحبه با لوسین ژرژ‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏371‏

‏500‏

‏11 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏246‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 828

‏501‏

‏13 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏480ـ481‏

‏502‏

‏2 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان ماهنامه «شاهد»‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏498‏

‏503‏

‏27 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏24‏

‏504‏

‏11 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ ایتالیایی «پائزه سرا»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏266‏

‏505‏

‏11 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏156‏

‏506‏

‏22 / 11 / 58‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏148‏

‏507‏

‏4 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏177ـ‌178‏

‏508‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏434‏

‏509‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏417‏

‏510‏

‏22 / 7 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «فیگارو»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏3‏

‏511‏

‏8 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏148‏

‏512‏

‏27 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با نشریۀ «اکسپرس»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏489‏

‏513‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏65‏

‏514‏

‏11 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏37‏

‏515‏

‏31 / 2 / 59‏

‏بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏324ـ‌325‏

‏516‏

‏23 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏119‏

‏517‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏299‏

‏518‏

‏8 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏535-‌536‏

‏519‏

‏23 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏120ـ121‏

‏520‏

‏11 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و دریایی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏38ـ‌39‏

‏521‏

‏31 / 6 / 60‏

‏پیام به دانشجویان و دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏243ـ244‏

‏522‏

‏دی 1356‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏306‏

‏523‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏322ـ323‏

‏524‏

‏23 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرهنگیان شهرستان شهرضا‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏74ـ‌75‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 829

‏525‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏414ـ416‏

‏526‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏274‏

‏527‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏278‏

‏528‏

‏29 / 7 / 60‏

‏بیانات خطاب به شورای مرکزی سپاه پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏321‏

‏529‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏424ـ426‏

‏530‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏413ـ414‏

‏531‏

‏16 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پزشکان، اساتید و دانشجویان شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏61‏

‏532‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده پلیس‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏93ـ94‏

‏533‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏429ـ431‏

‏534‏

‏5 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جامعۀ مدرسین و اساتید دانشگاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏356‏

‏535‏

‏12 / 7 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای جدید ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏166‏

‏536‏

‏4 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏360‏

‏537‏

‏20 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو. پی»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏204ـ205‏

‏538‏

‏20 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «لوکزامبورگ»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏417‏

‏539‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏51‌-52‏

‏540‏

‏16 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع بانوان مکتب ولی عصر‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏516-‌517‏

‏541‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏406‏

‏542‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏444‏

‏543‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏339ـ340‏

‏544‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران ‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏158‏

‏545‏

‏11 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏156ـ157‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 830

‏546‏

‏10 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون ارومیه‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏504‏

‏547‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏292ـ‌293‏

‏548‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏296‏

‏549‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏294- 295‏

‏550‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏292‏

‏551‏

‏28 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پاسداران مسجد نبی اکرم تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏206‏

‏552‏

‏27 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏303ـ304‏

‏553‏

‏15 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع صاحبان صنایع و بازاریان‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏472‏

‏554‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏291ـ292‏

‏555‏

‏24 / 9 / 61‏

‏پیام هشت ماده ای به قوۀ قضاییه و ارگانهای اجرایی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏140‏

‏556‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏382ـ383‏

‏557‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏445‏

‏558‏

‏10 / 8 / 57‏

‏بیانات در جمع نمایندگان روزنامۀ «لاکروا»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏242ـ243‏

‏559‏

‏27 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با نشریۀ «اکسپرس»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏488‏

‏560‏

‏18 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجله هفتگی «آمستردام نیوروو هلند»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏414‏

‏561‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با هفته نامه «تایم»‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏161‏

‏562‏

‏11 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏155‏

‏563‏

‏7 / 3 / 59‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏363ـ364‏

‏564‏

‏11 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان همدان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏125‏

‏565‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏319‏

‏566‏

‏22 / 7 / 60‏

‏بیانات در جمع اعضای شرکت کننده در کنفرانس بین المجالس‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏307‏

‏567‏

‏30 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ «تایم»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏257‏

‏568‏

‏6 / 8 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏93‏

‏569‏

‏11 / 8 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏413‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 831

‏570‏

‏10 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با خانم الیزابت تارگود‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏248‏

‏571‏

‏9 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ «الهدف»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏145‏

‏572‏

‏12 / 6 / 62‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏96‏

‏573‏

‏8 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏153‏

‏574‏

‏6 / 8 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏94‏

‏575‏

‏15 / 3 / 62‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏483‏

‏576‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏428‏

‏577‏

‏18 / 4 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان قضایی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏310‏

‏578‏

‏18 / 6 / 43‏

‏سخنرانی در جمع مردم قم‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏79‏

‏579‏

‏3 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏393‏

‏580‏

‏11 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ ایتالیایی «پائزه سِرا»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏266‏

‏581‏

‏26 / 2 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏251‏

‏582‏

‏1 / 6 / 62‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏70‏

‏583‏

‏22 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏82‏

‏584‏

‏22 / 11 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏83‏

‏585‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏297‏

‏586‏

‏22 / 11 / 61‏

‏پیام به ملت ایران و مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏323‏

‏587‏

‏24 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با خبرگزاری «وفا»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏235ـ236‏

‏588‏

‏21 / 9 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پیشه وران اصفهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏226‏

‏589‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریرالوسیله‏

‏1‏

‏463‏

‏590‏

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏34ـ‌35‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 832

‏591‏

‏29 / 2 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏357‏

‏592‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏303‏

‏593‏

‏11 / 9 / 57‏

‏مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏157‏

‏594‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏303ـ304‏

‏595‏

‏28 / 8 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران امریکایی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏86‏

‏596‏

‏17 / 3 / 46‏

‏پیام به سران دولتهای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏139‏

‏597‏

‏14 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با گروهی از خبرنگاران‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏340‏

‏598‏

‏3 / 11 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏521‏

‏599‏

‏7 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با کرککروفت‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏295‏

‏600‏

‏29 / 6 / 61‏

‏پیام به مسلمانان جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏513-‌514‏

‏601‏

‏25 / 11 / 67‏

‏حکم اعلام و قتل سلمان رشدی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏263‏

‏602‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با هفته نامه «تایم»‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏160‏

‏603‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏91‏

‏604‏

‏15 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏346‏

‏605‏

‏4 / 9 / 58‏

‏پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏110ـ111‏

‏606‏

‏26 / 5 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏280ـ281‏

‏607‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏324ـ326‏

‏608‏

‏15 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏215‏

‏609‏

‏3 / 12 / 67‏

‏پیام به روحانیون، مراجع، مدرسین، طلاب، ائمه جمعه و جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏290ـ291‏

‏610‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏91ـ92‏

‏611‏

‏22 / 3 / 61‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏318‏

‏612‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏230ـ231‏

‏613‏

‏15 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏216‏

‏614‏

‏28 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع عشایر آذربایجان شرقی‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏56-‌57‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 833

‏615‏

‏5 / 2 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏256‏

‏616‏

‏21 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع بانوان شمیران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏26ـ27‏

‏617‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏203‏

‏618‏

‏9 / 12 / 66‏

‏سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب الله لبنان‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏486‏

‏619‏

‏19 / 7 / 47‏

‏مصاحبه با نمایندۀ «الفتح»‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏200‏

‏620‏

‏28 / 4 / 65‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش و سپاه‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏79ـ80‏

‏621‏

‏17 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏414‏

‏622‏

‏21 / 11 / 60‏

‏سخنرانی در جمع میهمانان خارجی ‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏39‏

‏623‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏477‏

‏624‏

‏8 / 7 / 59‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏251‏

‏625‏

‏11 / 9 / 60‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏401‏

‏626‏

‏4 / 1 / 65‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏23‏

‏627‏

‏16 / 8 / 59‏

‏سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏342‏

‏628‏

‏29 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏229ـ230‏

‏629‏

‏25 / 8 / 60‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏369ـ370‏

‏630‏

‏2 / 1 / 68‏

‏پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏327‏

‏631‏

‏13 / 12 / 62‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏373‏

‏632‏

‏9 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با هفته نامه «تایم»‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏156ـ157‏

‏633‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏202ـ203‏

‏634‏

‏2 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیهای مقیم کویت‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏328‏

‏635‏

‏8 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان بنیاد مستضعفان تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏180ـ181‏

‏636‏

‏18 / 10 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»‏

‏صحیفه امام‏

‏5‏

‏382‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 834

‏637‏

‏3 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏264‏

‏638‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏49‏

‏639‏

‏دی 1356‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏304‏

‏640‏

‏27 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع جامعۀ وعّاظ تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏191ـ292‏

‏641‏

‏26 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏238‏

‏642‏

‏19 / 7 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس‏

‏صحیفه امام‏

‏3‏

‏509‏

‏643‏

‏11 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با روزنامۀ ایتالیایی «پائزه سِرا»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏266‏

‏644‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏157ـ‌158‏

‏645‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏422‏

‏646‏

‏8 / 5 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏328‏

‏647‏

‏20 / 6 / 59‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏197‏

‏648‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏157‏

‏649‏

‏13 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏285‏

‏650‏

‏4 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع پرسنل سپاه پاسداران قرچک ورامین‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏283ـ284‏

‏651‏

‏27 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏298‏

‏652‏

‏17 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان و اهالی شیراز‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏15ـ16‏

‏653‏

‏26 / 9 / 58‏

‏مصاحبه با خبرنگاران خارجی‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏293‏

‏654‏

‏24 / 9 / 61‏

‏پیام هشت ماده ای به قوۀ قضاییه و ارگانهای اجرایی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏140‏

‏655‏

‏13 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏374ـ‌375‏

‏656‏

‏15 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏329ـ330‏

‏657‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏333‏

‏658‏

‏1 / 7 / 61‏

‏پیام به دانشجویان و فرهنگیان‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏3‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 835

‏659‏

‏15 / 9 / 59‏

‏سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏387ـ‌388‏

‏660‏

‏26 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع فرمانداران‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏122ـ123‏

‏661‏

‏11 / 7 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏157‏

‏662‏

‏13 / 10 / 62‏

‏سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏279‏

‏663‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏103ـ104‏

‏664‏

‏18 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع جوانان فرانسوی‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏417ـ‌418‏

‏665‏

‏1 / 4 / 50‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏359ـ360‏

‏666‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏46‏

‏667‏

‏6 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏177‏

‏668‏

‏13 / 6 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مردم و مسئولین نظام اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏373ـ374‏

‏669‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏340ـ341‏

‏670‏

‏10 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع هیأت محاسبات وزارت دارایی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏351‏

‏671‏

‏21 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع وزیر امور خارجه و سفرا‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏103‏

‏672‏

‏14 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏488‏

‏673‏

‏25 / 4 / 64‏

‏سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏317ـ‌318‏

‏674‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏426ـ427‏

‏675‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏412‏

‏676‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏445‏

‏677‏

‏11 / 10 / 58‏

‏سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران‏

‏صحیفه امام‏

‏11‏

‏522‏

‏678‏

‏27 / 8 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگانی از اقلیتهای مذهبی‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏101ـ102‏

‏679‏

‏16 / 9 / 61‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏133‏

‏680‏

‏6 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏113‏

‏681‏

‏22 / 4 / 62‏

‏پیام به نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏3‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 836

‏682‏

‏22 / 4 / 62‏

‏پیام به نمایندگان مجلس خبرگان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏5-‌6‏

‏683‏

‏4 / 2 / 68‏

‏حکم به رئیس جمهور‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏364‏

‏684‏

‏17 / 11 / 66‏

‏نامه به مسئولین نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏464ـ‌465‏

‏685‏

‏8 / 10 / 67‏

‏پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏217‏

‏686‏

‏13 / 6 / 67‏

‏حکم به آقای خامنه ای‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏118‏

‏687‏

‏1358‌ه‌.‌ش.‏

‏حکم تشکیل ادارۀ «امر به معروف و نهی از منکر» به شورای انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏213‏

‏688‏

‏10 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏274ـ‌275‏

‏689‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏25ـ26‏

‏690‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏156ـ157‏

‏691‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏426‏

‏692‏

‏10 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏15ـ16‏

‏693‏

‏11 / 4 / 60‏

‏سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏28‏

‏694‏

‏22 / 8 / 57‏

‏سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏495‏

‏695‏

‏11 / 5 / 60‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای محمدعلی رجایی‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏67‏

‏696‏

‏13 / 6 / 64‏

‏حکم تنفیذ ریاست جمهوری آقای خامنه ای‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏369ـ370‏

‏697‏

‏15 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏329‏

‏698‏

‏29 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏51‏

‏699‏

‏17 / 6 / 58‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو‏

‏صحیفه امام‏

‏9‏

‏451ـ452‏

‏700‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏426ـ427‏

‏701‏

‏14 / 10 / 59‏

‏سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏488‏

‏702‏

‏8 / 5 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏327‏

‏703‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی ‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏429‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 837

‏704‏

‏8 / 4 / 58‏

‏سخنرانی در جمع مهندسان وزارت کشاورزی‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏344‏

‏705‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ولایت فقیه‏

‏ ‏

‏44‏

‏706‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏191‏

‏707‏

‏4 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏344‏

‏708‏

‏22 / 2 / 63‏

‏پیام به نمایندگان نخستین دورۀ مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏420‏

‏709‏

‏6 / 9 / 61‏

‏سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏115‏

‏710‏

‏4 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏347‏

‏711‏

‏4 / 11 / 61‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏248‏

‏712‏

‏29 / 12 / 58‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏200‏

‏713‏

‏25 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏438‏

‏714‏

‏14 / 3 / 62‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏472‏

‏715‏

‏7 / 3 / 67‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏50-‌51‏

‏716‏

‏7 / 3 / 59‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏362‏

‏717‏

‏29 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏47ـ‌48‏

‏718‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏468‏

‏719‏

‏15 / 5 / 59‏

‏پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏76‏

‏720‏

‏7 / 3 / 59‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏362‏

‏721‏

‏7 / 3 / 59‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏362ـ363‏

‏722‏

‏6 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏370‏

‏723‏

‏6 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏369ـ370‏

‏724‏

‏5 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون شمال کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏64-‌66‏

‏725‏

‏24 / 7 / 64‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏399‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 838

‏726‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏466ـ467‏

‏727‏

‏24 / 7 / 64‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏400ـ401‏

‏728‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏421‏

‏729‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏465‏

‏730‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏467ـ‌468‏

‏731‏

‏21 / 5 / 59‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏102ـ103‏

‏732‏

‏7 / 3 / 67‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏51ـ52‏

‏733‏

‏4 / 3 / 59‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏344ـ‌345‏

‏734‏

‏7 / 3 / 63‏

‏پیام به نمایندگان مجلس‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏468‏

‏735‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏155‏

‏736‏

‏4 / 9 / 60‏

‏پیام به بسیجیان و ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏15‏

‏387‏

‏737‏

‏20 / 9 / 62‏

‏بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏242‏

‏738‏

‏7 / 3 / 59‏

‏پیام به نمایندگان مجلس شورا‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏364‏

‏739‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏421‏

‏740‏

‏11 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏43ـ44‏

‏741‏

‏8 / 10 / 67‏

‏پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏217ـ‌218‏

‏742‏

‏25 / 2 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏431‏

‏743‏

‏9 / 2 / 58‏

‏حکم به شورای انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏7‏

‏167‏

‏744‏

‏17 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏252‏

‏745‏

‏2 / 8 / 58‏

‏سخنرانی در جمع شهردار و کارکنان شهرداری قائم شهر‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏337‏

‏746‏

‏17 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع ورزشکاران و قهرمانان کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏250ـ251‏

‏747‏

‏ ‏

‏ ‏

‏تحریرالوسیله‏

‏2‏

‏384‏

‏748‏

‏29 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏226ـ227‏

‏749‏

‏27 / 3 / 59‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏448ـ‌449‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 839

‏750‏

‏2 / 10 / 63‏

‏بیانات در جمع اعضای شورای عالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏121‏

‏751‏

‏20 / 7 / 58‏

‏سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب‏

‏صحیفه امام‏

‏10‏

‏270‏

‏752‏

‏6 / 5 / 66‏

‏پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت الله الحرام‏

‏صحیفه امام‏

‏20‏

‏336‏

‏753‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏423ـ424‏

‏754‏

‏7 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع وکلای دادگستری‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏242ـ243‏

‏755‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏155ـ156‏

‏756‏

‏31 / 5 / 61‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان کاروانهای حج‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏426ـ427‏

‏757‏

‏7 / 10 / 61‏

‏سخنرانی در جمع اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده ای‏

‏صحیفه امام‏

‏17‏

‏197‏

‏758‏

‏29 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی قضایی‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏52‏

‏759‏

‏28 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏39‏

‏760‏

‏24 / 12 / 60‏

‏سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز‏

‏صحیفه امام‏

‏16‏

‏110ـ111‏

‏761‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏432ـ433‏

‏762‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏431ـ432‏

‏763‏

‏6 / 4 / 58‏

‏س خنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی تهران‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏317‏

‏764‏

‏26 / 3 / 59‏

‏پیام به ملت ایران و پاسداران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏441‏

‏765‏

‏25 / 1 / 64‏

‏سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏220ـ221‏

‏766‏

‏2 / 9 / 67‏

‏پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏194‏

‏767‏

‏2 / 9 / 67‏

‏پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏195‏

‏768‏

‏2 / 9 / 67‏

‏پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏194‏

‏769‏

‏2 / 9 / 67‏

‏پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏195ـ196‏

‏770‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏89‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 840

‏771‏

‏29 / 4 / 67‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏877‏

‏721‏

‏4 / 1 / 68‏

‏حکم انتصاب آقای احمد جنتی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏339‏

‏773‏

‏23 / 8 / 44‏

‏سخنرانی در جمع علمای نجف‏

‏صحیفه امام‏

‏2‏

‏32‏

‏774‏

‏15 / 3 / 68‏

‏وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی‏

‏صحیفه امام‏

‏21‏

‏428ـ‌429‏

‏775‏

‏22 / 11 / 63‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏159‏

‏776‏

‏23 / 2 / 59‏

‏سخنرانی در حضور مدیر عامل صدا و سیما‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏290ـ293‏

‏777‏

‏1 / 1 / 59‏

‏پیام به ملت ایران‏

‏صحیفه امام‏

‏12‏

‏208‏

‏778‏

‏29 / 12 / 57‏

‏سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏399ـ400‏

‏779‏

‏4 / 8 / 62‏

‏سخنرانی در جمع ائمۀ جمعه مراکز استانها‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏195‏

‏780‏

‏23 / 2 / 63‏

‏سخنرانی در جمع شرکت کنندگان کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه‏

‏صحیفه امام‏

‏18‏

‏425‏

‏781‏

‏20 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏21‏

‏782‏

‏20 / 4 / 59‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات‏

‏صحیفه امام‏

‏13‏

‏15ـ16‏

‏783‏

‏15 / 3 / 58‏

‏سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم‏

‏صحیفه امام‏

‏8‏

‏60‏

‏784‏

‏24 / 3 / 60‏

‏سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏444‏

‏785‏

‏11 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏242ـ243‏

‏786‏

‏11 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏247‏

‏787‏

‏7 / 2 / 60‏

‏سخنرانی در جمع گروهی از معلمان مازندران‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏323ـ324‏

‏788‏

‏11 / 1 / 60‏

‏سخنرانی در جمع نمایندگان انجمنهای اسلامی دانش آموزان‏

‏صحیفه امام‏

‏14‏

‏243ـ245‏

‏789‏

‏16 / 8 / 57‏

‏مصاحبه با مجلۀ آلمانی «اشپیگل»‏

‏صحیفه امام‏

‏4‏

‏359‏

‏790‏

‏12 / 11 / 57‏

‏سخنرانی در بهشت زهرا‏

‏صحیفه امام‏

‏6‏

‏13‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 841

‏791‏

‏4 / 6 / 63‏

‏سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت‏

‏صحیفه امام‏

‏19‏

‏36‏