فصل هفتم: حقوق مردم در حکومت اسلامی
حقوق اقلیتهای مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حقوق اقلیتهای مذهبی

‏ ‏

حقوق اقلیتهای مذهبی

‏ ‏

‏ ‏

بیان رابطه با اقلیتها در اسلام

‏اسلام چگونگی سیاست جامعه را در رابطه با اقلیتهای مذهبی، مشخص ساخته است.(910)‏

10 / 8 / 57


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 687

احترام به عقاید دیگران

‏ما طبیعتاً نسبت به عقاید مذهبی دیگران، بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد می گذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد.(911)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی مدارس اقلیتها

‏ما با نصارا و با یهود و با سایر اقشار ملتها هیچ دشمنی نداریم، و از مدارس به هیچ وجه جلوگیری نمی کنیم، مادامی که مدرسه باشد و برای تعلیم وتعلم باشد؛ حالا چه تعلیم و تعلم دستورات مسیح ـ‌علیه السلام ـ یا دستورات دیگران.(912)‏

12 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی انجام فرایض مذهبی

سؤال:‏] ‏‏آیا در جمهوری اسلامی، مذاهب آزادی عمل دارند، خصوصاً در مورد یهودیان؟ و آیا شما ضد نژاد سامی و یهود هستید؟‏‏]‏

جواب:‏ همۀ اقلیتهای مذهبی در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبی خود دارند. ما با هیچ بشری ضدیت نداریم. آنان ایرانی اند و مثل سایر ایرانیان همه گونه حق دارند.(913)‏

21 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

علی (ع) و شخص یهودی در دادگاه

‏من حالا برای شما مثال می زنم از این آزادی و دموکراسی. یک چیزی که تاریخ می گوید و آن قضیۀ حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ است که در‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 688

‏وقتی که رئیس و خلیفۀ رسول الله بود و دامنۀ این ریاست عملی اش و سیاستش از حجاز تا مصر و تمام تقریباً بسیاری از آسیا، یک مقداری حتی اروپا داشت. همین شخص که رئیس یک همچو مملکت وسیعی بود و دارای همچو قدرتی بود و قاضی را هم خودِ خلیفۀ رسول الله تعیین می کرد، وقتی یک اختلافی بین آن رئیس و یک یهودی حاصل شد قاضی دعوت کرد او را به اینکه بیاید جواب بدهد. او هم رفت در محضر قاضی نشست. قاضی خواست به او احترام بکند. گفت نه، یک نفر قاضی باید احترام از هیچ کس نکند و ما علی السوا باید باشیم. و بعد هم که قاضی حکم بر خلاف او کرد، او تصدیق و قبول کرد.(914)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی ارامنه در حکومت اسلامی

سؤال:‏ موقعیت ارامنه در حکومت اسلامی آینده چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اینکه ارامنه مسیحی هستند؟‏‏]‏

جواب:‏ بله؛ ارامنه که در آنجا هستند سابقه دارند و همیشه اینها وضعشان مثل سایر مردم بوده که در ایران بودند و مشغول زراعت و کسب و کارند. بعدها هم آنها از همۀ آزادیها بهره مند خواهند بود و با آنها با کمال عدالت رفتار خواهد شد.(915)‏

16 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره مندی اقلیتها از حقوق طبیعی

سؤال:‏] ‏‏در جمهوری اسلامی حقوق اقلیتهای مذهبی، نژادی و سیاسی چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟‏‏]‏

جواب:‏ اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 689

‏آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همۀ انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.(916)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی اظهار عقیده برای اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، برای جانشینی رژیم کنونی، شما خواستار جمهوری اسلامی هستید. چنین دولتی، آیا آزادیهای دموکراتیک را برای همۀ مردم تضمین خواهد کرد؟ و در چنین دولتی نقش خود شما شخصاً چه خواهد بود؟ ضمناً در مورد آزادیهای دموکراتیک می خواهیم بدانیم آیا کمونیستها و مارکسیستها آزادی اظهار عقیده و بیان خودشان را دارند یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همۀ اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیدۀ خودش را بکند. و اسلام جواب همۀ عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد.‏‏(917)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی اسلام از اهل کتاب

‏اقلیتهای مذهبی هم خاطر جمع باشند که ما اطمینان می دهیم به آنها که در این مملکت زندگی عادلانه و مرفهی خواهند داشت و مورد پشتیبانی ما هستند. اسلام از اهل ذمه پشتیبانی می کند. اگر کسانی چیز دیگری می گویند برای تفرقه انداختن است.(918)‏

23 / 11 / 57


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 690

فعالیت مجلس برای رفاه اقلیتها

‏مجلس جمهوری اسلامی همان سان که در خدمت مسلمین است و برای رفاه آنان فعالیت می نماید، برای رفاه و آسایش اقلیتهای مذهبی ـ‌که در اسلام احترام خاصی دارند و از قشرهای محترم کشور هستند‌ اقدام و فعالیت می نماید، و اساساً آنان با مسلمانان در صف واحد و برای کشور خدمت می کنند و در صف واحد از تمام ارزشها و مآثر آن برخوردار می باشند.(919)‏

7 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد رفاه اقلیتها در پرتو اسلام

‏احکام اسلام برای حتی اقلیتهای مذهبی به قدری رفاه ایجاد خواهد کرد که اینها خوابش را نمی بینند.(920)‏

25 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت انصاف و قانون در رفتار با اقلیتها

‏اقلیتهای مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد، و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند. آنان هم از شاه و دارودسته اش به تنگ آمده اند.(921)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دعوت از یهودیان ایرانی برای برگشت به ایران

‏مِنْ جمله راجع به اقلیتهای مذهبی که اینها تبلیغ کرده اند به اینکه اگر یک حکومت اسلامی پیدا بشود، یهودیها را چه خواهند کرد، نصارا را چه خواهند کرد، زرتشتیها را چه خواهند کرد، اینها را خواهند قتل عام کرد، چه! این حرف بسیار غلط است. و حکومت اسلامی اگر‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 691

‏چنانچه ان شاءالله برپا بشود، ما این یهودیها هم که از ایران رفتند و بازی شان دادند و رفتند به اسرائیل، و الآن گرفتارند در آنجا، با دست این یهودیها و اسرائیلیهایی که از امریکا آمده اند یا از دولتهای دیگر رفته اند آنجا، این دسته های یهودی که اینها آنجا بردند و اینها هم به خیالاتی رفتند آنجا، الآن آنطوری که می گویند بسیار در سختی هستند، ما اگر ان شاءالله یک دولت عادلی تأسیس شد، آنها را دعوت می کنیم؛ یهودیهایی که مملکتشان ایران بوده است دعوت می کنیم که به وطن خودشان برگردند و با آنها کمال خوش رفتاری را دولت اسلامی می کند. اسلام نیامده است که بشر را تحت مضیقه قرار بدهد. اسلام یک قوانینی است که تمام اقشار بشر را برای آن احترامات قائل است. البته یک استثناهایی هست که آنهایی که شلوغ کارند، آنهایی که خرابکارند، برای آنها هیچ کس یک ـ عرض می کنم که ـ تساهلی قائل نیست؛ و اما مثل یهود که اهل ذمه هستند، و تمام اهل کتاب ـ نصارا، زرتشتیها ـ همۀ اینها در مملکت اسلامی با ـ عرض می کنم که ـ رفاه و با احترام، آنجا توقف می کنند.(922)‏

‏ ‏

1 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حق رأی برای اقلیتهای مذهبی

‏فردا همه ـ شیعه و سنی و اقلیتهای مذهبی ـ همه بیایند و رأی بدهند و کشور خودشان را از این گرفتاری و آشفتگی رهایی بخشند. همۀ اقشار ملت با ملت شریک هستند در حقوق؛ و حقوق همه به آنها داده خواهد شد. اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، حقوق دارند؛ حقوق آنها داده خواهد شد. در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأی دادن برای وکلای خودشان آزادند. همۀ اقشار آزاد هستند.‏‏(923)‏

9 / 1 / 58


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 692

حق انتخاب نماینده برای اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنی که در حکومت آینده محلی برای یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.(924)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حق رأی و تعیین نماینده برای اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏مطالبی کشف شده است در این مورد که نظرات حضرتعالی مخالف سایر مذاهب خصوصاً یهودیها و مسیحیان است. ممکن است نظرتان را راجع به سایر مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بیان کنید.‏‏]‏

جواب: ‏ما کراراً این مطلب را گفته ایم که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل است و آنها در این مملکت ما آزادند و حتی حق رأی دارند، حق تعیین وکیل دارند. و آنچه گفته شده است که ما مخالف با آنها هستیم تبلیغاتی است که شاه به راه انداخته است. اسلام همیشه با آنها به طور مسالمت رفتار کرده است و حتماً زندگی آنها در حکومت اسلامی بهتر از الآنشان است.(925)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سیرۀ علی(ع) در دفاع از اقلیتها

‏اسلامی که راضی نمی شود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است تعدّی بشود. اسلامی که حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ می فرماید برای ما چنانچه بمیریم ملامتی نیست، که لشکر مخالف آمده است و‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 693

‏فلان زن یهودیّه ای که معاهد بوده است خلخال را از پایش درآورده است.(926)‏

14 / 6 / 58

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 694