بخش ششم: مردم در حکومت اسلامی
فصل چهارم: مقابله با توطئه و تضعیف نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: مقابله با توطئه و تضعیف نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

فصل چهارم: مقابله با توطئه و تضعیف نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقابله در برابر کارشکنان دولت اسلامی

‏دخالتهای خودسرانه و کارشکنی در دستورات و نظامات دولت موقت انقلاب اسلامی، باعث هرج و مرج می باشد. لذا باید با کمال دقت و هوشیاری و صحبت،‏‎[1]‎‏ با دولت موقت اسلامی همکاری همه جانبه نموده و از دستورات و رهنمودها اطاعت و از اقدامات دولت پشتیبانی قاطع نمایید. عدم تمکین از دولت موقت، کارشکنی در اجرای برنامه های دولت انقلابی به منزلۀ مخالفت با انقلاب اصیل اسلامی محسوب شده، و محرکین و عاملین آن به عنوان عناصر ضد انقلابی به مردم معرفی خواهند شد تا خود ملت، همان طور که رژیم ضد انقلابی شاه را سرنگون ساخت، تکلیف این عناصر ضد انقلابی را معلوم نماید. (847)‏

25 / 11 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

لزوم جلوگیری از خرابکاران و خائنین

‏آنهایی که مشغول خرابکاری هستند و تعرض می کنند به مراکز عمومی، به سفارتخانه ها، به جاهای دیگر و به منازل اشخاص، اینها‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 649

‏خائن هستند. از اینها باید جلوگیری کرد. و اگر سرجای خود ننشستند من ملت را آگاه می کنم که با آنها چه بکنند. اسلحه هایی ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ در دست مردم است باید به کمیته ‏‏[‏‏ها‏‎ ‎‏]‏‏برگردد تا با یک نظم خاصی بین اشخاصی معین پخش شود. اگر دیدید که شلوغ‌کاریهایی می شود در مملکت، هرکسی هر جایی هست موظف است جلوگیری کند، از خرابیها جلوگیری کند. اگر حمله شد به یکی از منازل مردم، چه منازل شخصی و چه منازلی که مربوط به دولت است، شما موظفید که جلوگیری کنید.‏

‏     ‏‏نباید بگذارید هرج و مرج بشود. شیاطین می خواهند منعکس کنند که ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ ایران دمکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود.‏

‏     باید آرامش را حفظ کنید. همۀ شما موظفید برای حفظ شهر. الآن که یک شهری است انقلابی، باید همۀ شهر، همۀ افراد مؤمنین و مسلمین با هم تشریک مساعی کنند و از این اشراری که می خواهند شلوغ کاری بکنند، می خواهند منازل مردم را غارت کنند، جلوگیری کنند. نگذارند که چهرۀ ملت ما تحریف و ملت ما پیش ملتهای دیگر خجل بشود. الآن تمام ملتهای دنیا، تمام دوَل دنیا چشمشان به ایران دوخته شده که ایران در این انقلاب چه می کند؛ آیا بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم منحط چه خواهد شد؟ آیا یکمرتبه هرج و مرج خواهد شد؟ آیا تجزیه خواهد شد؟ نگذارید که این حرفها را بزنند. نگذارید که این هرج و مرجها واقع بشود. همۀ مردم موظفند در این معنی که اسلحه ها را اگر در دست اشرار است بگیرند از آنها ولو به کشتن آنها باشد. اشرار را راه ندهید به خودتان.(848)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 11 / 57

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 650

مقابله با تبلیغات شیاطین

‏شما اهالی محترم لرستان متوجه باشید که اگر شیاطین آمدند آنجا و خواستند تبلیغات سوء بکنند آنها را دفع کنید. این شیاطین اشخاصی هستند که تابع «شیاطین بزرگ»اند،‏‎[2]‎‏ اینها اشخاصی هستند که برای قدرتهای بزرگ خدمتگزارند. آنها را به جمعیتهای خودتان راه ندهید. جلو آنها را و تبلیغات آنها را بگیرید؛ آنها می خواهند برخلاف اسلام تبلیغ کنند؛ شما باید جلوی آنها را بگیرید.(849)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از قوای انتظامی در مقابله با اشرار

‏من از شما ملت غیور و از شما اهالی گنبد و اهالی غیور گنبد، تشکر می کنم که در این‌زحمات پایداری کردید. و مسائلی که ذکر کردید من به سمع دولت می رسانم؛ و‌امیدوارم که ترتیب اثر داده بشود و امنیت به آنجا برگردد. لکن شما هم باید کمک‌کنید یعنی پشتیبانی کنید از قوای انتظامی. اگر قوای انتظامی در آنجا مستقر شد‌شما هم پشتیبانی کنید و به کمکِ هم، اشرار را کنار بزنید. این اشرار که حمله می کنند‌به مسلمین، واجب است آنها را دفع کنند ولو به قتل آنها منجر بشود. و هر کسی‌پایداری کند ثواب دارد، و هر کس کشته بشود ثواب شهید دارد. من اخطار می کنم‌به این اشرار که اگر دست از شرارتشان برندارند ما با آنها معاملۀ دیگر خواهیم‌کرد.(850)‏

24 / 1 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

لزوم مقابله پاسداران و ملت با توطئه ها

‏باید شما پاسداران اسلام، شما جوانان که سربازان امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستید، باید با هوشیاری، با ارادۀ قوی، با مشت محکم، جلوی این توطئه ها را بگیرید. گمان نکنید که ما به آخر رسیدیم و ما پیروز‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 651

‏شدیم؛ ما بین راه هستیم و باید قدمهای دیگر برداریم. امروز می خواهند نگذارند ما جلو برویم و قدمهای دیگری را که برای سازندگی است برداریم. با اسمهای مختلف، با بهانه های مختلف، با نیتهای فاسد، با اغراض بسیار و شیطانی، قیام می کنند، راهپیمایی می کنند و می خواهند ملت ما را نگذارند وحدت کلمه داشته باشد. می خواهند ایجاد اختناق بکنند.‏

‏     شما جوانان برومند، شما پاسداران اسلام باید محکم، قوی در مقابل این توطئه ها بایستید و نگذارید اینها شیطنت خودشان را به آخر برسانند. من از شما تشکر می کنم که در این برهه از زمان که احتیاج به وجود غیرتمندانی مثل شماها بود، شما قیام کردید و هم نهضت را پیش بردید و هم پاسداری کردید. لکن خدمت شما به آخر نرسیده است، خدمت شما به اسلام به آخر نرسیده است؛ باز بین راه هستیم و باید از این توطئه ها جلوگیری کنیم، از این نقشه های شیطانی که به دست امریکا و عمال آن الآن هم در مملکت ما در جریان است، دستهای اینها را قطع کنیم نگذاریم اینها توطئه کنند. با اسمهای مختلف و با بهانه های مختلف توطئه کنند و تخم نفاق بپاشند بین ملت ما. شما برادران من، شما عزیزان من باید با مشت محکم با آنها مواجه بشوید و آنها را خنثی کنید، حرفهای آنها را خنثی کنید. آنها در همۀ اطراف کشور ما مشغول شیطنت هستند و بنا دارند که باز، یا آن رژیم را پیش بیاورند و یا اگر این نشد نظیر آن را پیش بیاورند و باز ما را در اختناق بکشند و جوانان ما را در حبس و ذخایر ما را در غارت. ما موظفیم ـ‌همۀ ما موظفیم ـ که از این نقشه های شیطانی جلوگیری کنیم.‏

‏     ‏‏من اخطار می کنم به ملت ایران که هوشیار باشید و نگذارید این شیاطین رخنه کنند! اینهایی که به اسلام اعتقاد ندارند، اینهایی که به‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 652

‏ایمان اعتقاد ندارند، اینهایی که به خدا اعتقاد ندارند، می خواهند صفوف شما را در هم بشکنند و در صفوف توحیدی شما، انسانی شما، اسلامی شما رخنه بکنند و نگذارند به مقاصد خودمان برسیم. مقصد این است که اسلام، احکام اسلام ـ احکام جهانگیر اسلام ـ زنده بشود.(851)‏

27 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم همکاری علمای اهل سنّت با نیروی انتظامی

‏علمای اعلام اهل سنت، مکلفند شرعاً که با قوای انتظامی همکاری کنند و مخفیگاه خائنان را در صورتی که می دانند به آنان نشان دهند و با آنان معاملۀ مرتد از اسلام نمایند تا نزد خدا مسئول نباشند.(852)‏

6 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هشدار به علمای ملت کُرد در برابر توطئه ها

‏فاسدهایی که با خارج پیوند دارند، خائن به مملکت هستند، می خواهند کردستان را به کمونیستی بکشند. می خواهند اسلام را در کردستان محو کنند. الآن هم مشغول تبلیغات سوء هستند. الآن هم قلمهای خارج و داخل به کار افتاده است و تبلیغات سوء می کنند. از آن طرف می گویند ما می خواهیم ملت کُرد را حفظ کنیم؛ از آن طرف می گویند که دولت می خواهد کردها را سرکوب کند! مسأله کُرد مطرح نیست، مسأله کمونیست مطرح است. کُرد مُسْلم است، ملت کُردِ ما مُسْلم است؛ متعهد به اسلام است. مُسْلم با مُسْلم جنگ ندارد. اینها می خواهند مملکت ما را، کردستان ما را، به ضلالت بکشند؛ به کمونیستی بکشند.‏

‏     ملت کُرد باید بیدار شود. علمای کردستان توجه داشته باشند این‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 653

‏جرثومه های فساد را معرفی کنند. ملت کردستان توجه داشته باشد که اینها به اسلام عقیده ندارند. اینها اسلام را مُنافی با منافع خودشان می دانند. اینها اسلام را مخالف با اربابهای خودشان می دانند. اینها نمی خواهند کردستان را آباد کنند، اینها می خواهند خرابی کنند تا کردستان را به ضلالت بکشانند؛ از اسلام خارج کنند. کردستانیها جوانهای خودتان را دریابید! علمای معظّم کردستان! مردم کردستان را دریابید! مجال به این ریشه های فاسد ندهید. مردم شجاع کردستان! کردستان را دریابید؛ اسلام را دریابید. ای ریشه های فاسد! شما نمی توانید کاری انجام بدهید؛ از صحنه بیرون بروید! ما شما را مدفون می کنیم. شما قابل هدایت نبودید. آنهایی که جوانهای ما را اغفال کردند، آنهایی که با اسم دموکراسی با اسم دموکرات می خواهند مملکت ما را به فساد و تباه بکشند، اینها باید سرکوب شوند. ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد. کاری نکنید که باب غضب باز شود، و باب رحمت بسته شود.(853)‏

8 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جوسازی برای جلوگیری از اجرای اسلام

‏هر کس هر جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در بین مردم، ما اعلام می کنیم. اگر کسی بخواهد یک جوسازی بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند، این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می کنند؛ برای اینکه آنها جوسازی اسلامی نمی کنند، شما می خواهید جوسازی بر خلاف قوانین اسلام بکنید و شما هم جزء آنها واقع می شوید.(854)‏

7 / 10 / 61

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 654

لزوم مقابله با هرگونه جوسازی

‏من الآن اعلام می کنم چنانچه اشخاص به واسطۀ اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ خود آنها بر خلاف موازین شرعی و مقابل اسلام می خواهند کار بکنند، و من به ملت اعلام می کنم که هر کس که این کار را کرد، با او معاملۀ فسق بکنند. و در هیچ جایی از جاهایی که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند تا آنها تأدیب بشوند یک کاری که اسلام می خواهد بکند، یک کاری که می خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسی بگوید که ما جوسازی می کنیم، یک کسی بگوید که ما این کار را نمی کنیم؛ نباید بشود. این معنایش این است که کار اسلام نباید بشود و این اقلّش این است که اعلا مرتبۀ فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که ممکن است یک وقت چیزهای دیگر بشود. و کسی حق ندارد در سر تا سر کشور، هیچ قاضی شرعی حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازی کند. اگر جوسازی کند، معلوم می شود که خودش زیر سؤال است و باید خودش احضار بشود. و اگر واقعاً خودش را لایق نمی داند، باید اعتراف کند که من لایق نیستم و نمی خواهم ‏‏[‏‏قضاوت‏‏]‏‏ بکنم. و بعد از اینکه او راکنار گذاشتند، بلا‌فاصله بعد از حداکثر سه روز، به جای او باید قاضی و دادستان و این طور چیزها تعیین بشود.(855)‏

7 / 10 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

پیروی از سیرۀ انبیا در حفظ اسلام

‏مردم باید محکم بایستند و از اسلام و کشور دفاع کنند و از توطئه ها به خود هراس راه ندهند که اگر کمی عقب بنشینند، باید دست از اسلام بکشیم و تکلیف ما برخلاف این است.‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 655

‏     ‏‏مردم انقلاب کردند، باید پای زحماتش هم بنشینند. مردم، پیغمبران و پیغمبر اسلام را و ابراهیم را در نظر بگیرند، ببینند که با آنها چه مخالفت ها شد، ولی دست از هدفشان نکشیدند. اگر ما مسلمانیم، باید دنباله روی آنها باشیم. دنباله روی از آنان که فقط روزه و نماز و مسجد نیست. دنباله روی از آنان مبارزه برای حفظ اساس اسلام است. باید برای حفظ اساس اسلام تا آخر ایستاد و پیشروی کرد.(856)‏

18 / 6 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تعقیب و اخراج اخلالگران در امور معیشتی مردم

‏از مسألۀ کمبود نان خبرهایی می رسد که اینجانب را شدیداً نگران کرده است. جنابعالی مأمور هستید این مسأله مهم را هر چه زود حل کنید. اگر کسانی در این امر اخلال می کنند مورد تعقیب قرار دهید. و اگر اشخاصی مسامحه می کنند و از کارمندان هستند اخراج کنید؛ و اشخاص متعهد را به این کار بگمارید.(857)‏

16 / 4 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم عمل مردم و مسئولین بر پایۀ نظام

‏مِن جمله از مسائل، اموری بود که مربوط به نظام است، ما که نمی خواهیم نظام به هم بخورد، اسلام از اوّل آمده، یک نظامی می خواهد درست کند، نظام صحیح، منتهی نظام صحیح این است که همان طوری که شهربانی اش روی نظام دارد عمل می کند، مردمش هم آن طور عمل کنند. اگر بنا شد که فرض کنید که در خیابانها تخلف بکنند از حرفهای شهربانی، و از آن خلافی که در رانندگی می خواهند بکنند، خوب این راننده باید تعقیب بشود. این جور نیست که حالا آزادند مردم از باب اینکه اسلامی است. اسلام آزاد نمی گذارد مردم را‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 656

‏این طوری، اسلام یک آزادی صحیح می دهد به مردم، نه یک آزادی که این سر او را بشکند او سر او را بشکند. رانندگی اگر یک روز خلاف مقررات باشد صدها نفر از بین می روند، این را باید تعقیب بکنند، باید جلویش را بگیرند، ابداً این صحبتها نیست که حالا دل آنها بلرزد از اینکه مبادا یک وقت یک چه بشود، خیر، باید این کار بشود. این مسأله ای است که برای نظام مملکت باید آن چیزهایی که در حفظ نظام مملکت، در حفظ نظام یک شهر دخالت دارد، با آنها با جدیت عمل بشود؛ هرجا وظیفۀ شهربانی است شهربانی باید عمل بکند. یا مسألۀ توطئه ها، شهربانی می بیند که توطئه هایی در کار هست، شهربانی که می بیند توطئه ها در کار است، این باید توطئه را زود خنثی بکند.(858)‏

7 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هوشیاری روستاییان در برابر تبلیغات سوء

‏من به همۀ ملت، به همۀ اشخاص که در این روستاها و دهات به سر می برند، پس از اینکه به همه شان دعا می کنم و عرض ارادت، یک سفارش دارم. و آن اینکه توجه کنند کسانی که برای ساختن و برای سازندگی و برای جهاد سازندگی در دهات می آیند، در روستاها می آیند، توجه کنند که مبادا خدای نخواسته در بین آنها یک اشخاصی نباشد که بر خلاف رویّۀ ملت، بر خلاف اسلام، مسائلی داشته باشند. اگر یک همچو اشخاص دیدند، فوراً آنها را از ده کنار بگذارند، و نگذارند در بین جوانهای ما، در بین روستاییان ما، تبلیغات سوئی بکنند.(859)‏

26 / 3 / 58

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 657

حرمت تضعیف دولت اسلامی

‏همان طور که در حال انقلاب، تحصن و اعتصاب بر ضد طاغوت موجب رضای خداوند تعالی بود، در حال حاضر که دولتْ اسلامی و ملی است و دشمن در توطئه است، تحصن و اعتصاب و شایعه سازی و جنجال بی اساس که باعث ضعف دولت و تقویت دشمنان اسلام و ملت می شود، موجب سخط خداوند و از معاصی بزرگ و محرّمات عظیم شمرده می شود.(860)‏

17 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستور خداوند، سخت گیری بر کفار

‏خدای تبارک و تعالی در باب مؤمنین می فرماید: ‏أَشِدَّاءُ عَلَی الکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُم‎[3]‎‏ نسبت به توطئه گرها، نسبت به کفار، که توطئه گرها هم از آن صف هستند، و سران این احزاب هم از آن سنخ هستند، نسبت به آنها اشداء، با شدت، با مشت گِره کرده، به دستور اسلام با شدت عمل می کنیم؛ و با ملت رُحَما؛ رحیم هستند، دوست هم هستند. ما خادم همه هستیم، ما چون خادم شما هستیم این خیانتکارها را سرکوب می کنیم؛ برای اینکه اینها به شما خیانت می کنند.‏

‏     ما خادم برادران کردستانی هستیم و خادم برادران بلوچستانی و سیستانی و همۀ طبقات. ما می خواهیم شما را نجات بدهیم از دست این خائنها؛ شما هم کمک کنید این خائنها را از خود دور کنید؛ سران اینها را بگیرید تحویل بدهید، اینها به اسلام عقیده ندارند. اینها با قرآن مخالفند. اگر به قرآن اعتقاد دارند، قرآن فرموده است: ‏أَطِیعُوا الله و أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمرِ مِنکُم‎[4]‎‏ چرا از اُولی الأمر اطاعت نمی کنند؟ چرا قیام بر ضد حکومت کردند؟ چرا قیام بر ضد اولی الأمر کردند؟‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 658

‏ ‏‏     ای علمای کردستان! جوانهای خودتان را بیدار کنید. ای علمای کردستان! از اسلام پشتیبانی کنید. ای علمای کردستان! این خیانتکاران را برانید، و دستور دهید اینها را بگیرند و تحویل دادگاه اسلامی بدهند، نگذارید اینها از مرزها فرار کنند.(861)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از تحرکات ضدنظام اسلامی

‏دست بردارند از این اختلافات جزئی که همه اش برمی گردد به نفسانیت خود آدم. به هر اسمی یک اعتصاب می شود؛ به هر اسمی یک اجتماع می شود؛ به هر اسمی یک راهپیمایی می شود. امروز همۀ اعتصابها، همۀ راهپیماییها، همۀ اینها برخلاف مسیر ملت ما هست. مگر آنکه فریاد بزند کارتر کذا آنها جبهه را حفظ می کنند، باید این جبهه را حفظ کرد و این تنور را نگذاشت خاموش بشود، این نور الهی را نگذاشت منطمس بشود. این تکلیفی است برای همۀ ما. تکلیفی است برای شما، برای من، برای همۀ قشرها. جوانها بازی نخورند از این بازیگران که می خواهند نگذارند این ملت یک سروسامانی پیدا بکند.(862)‏

6 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با اخلالگران اداری

‏در ادارات دولتی باید همه از دولت برگزیده تبعیت کنند در غیراین صورت شدت عمل لازم است. باید بی درنگ هر کس در هر اداره ای که خواست اخلال کند او را اخراج و به ملت معرفی نمایند.(863)‏

1 / 1 / 59

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 659

کنترل و اطلاع دادن امور مشکوک

‏باید ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما با کمال دقت و همۀ ملت ما ـ همۀ ملت الآن سپاه اسلام هستند ـ باید مراقبت کنند، باید رفت وآمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند و به مجرّد اینکه ملت دید که یک رفت وآمد مشکوکی است، اطلاع بدهند، در محلّه ها دیدند که رفت وآمدی در یک خانه ای هست، که غیر عادی است، اطلاع بدهند فوراً. آنها هم فوراً کنترل کنند این چیزها را. در عین حالی که همۀ اینها باید بشود، لکن مطمئن باشید که نمی توانند کاری بکنند و نمی توانند این مملکت را به آن آسیب برسانند.(864)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از فعالیتهای ضداسلام و مصالح اسلام

‏امروز بازار بستن، راهپیمایی کردن، سخنرانیهای انحرافی کردن، تمام اینها بر خلاف مصالح اسلام و بر خلاف مصالح خدای تبارک و تعالی که اسلام را برای ما الگو قرار داده است می باشد و حرام است. بستن بازار در هر جا و راه افتادن در کوچه و محله ها بدون اینکه از طرف وزارت کشور اجازه داده شده باشد، این انحراف است و محرّم است و قوای انتظامی و نظامی و پاسداران و بسیج و تمام ملت موظفند، شرعاً مکلفند به تکلیف الهی که جلوگیری از این مفسده ها بکنند.(865)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد قاطع با گروههای منحرف

‏من تا آنجایی که بتوانم، تا آنجایی که اخلاق اسلامی اقتضا می کند که همۀ اینها را به آرامش دعوت کنم، همۀ گروهها و گروهکها را به آرامش دعوت کنم، همۀ افراد را به آرامش دعوت کنم، عمل خواهم کرد، نصیحت خواهم کرد، نصیحت برادرانه خواهم کرد، نصیحت‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 660

‏ خاضعانه خواهم کرد، لکن این را باید همه بدانند که آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم؛ دست همه را قطع خواهم کرد. چنانچه اشخاصی در این برهه از زمان که ما ابتلا داریم به جنگ، باید آرامش محفوظ بشود، اگر کسانی در اطراف کشور سخنرانی کنند و سخنرانی آنها اسباب تشنج بشود، آن شخص، هر کس میخواهد باشد، هر مقامی می خواهد باشد، من او را به جای خودش می نشانم، قبل از اینکه شورش پیدا بشود من او را به جای خودش می نشانم.‏

‏     و امروز اعلام می کنم به اینهایی که در اطراف می روند و صحبت می کنند ـ و از قراری که به من اطلاع دادند، این گروهکهای فاسد هم‌فرصت را به دست آوردند و می خواهند راهپیمایی کنند ـ قوای نظامی و انتظامی و پاسدارها باید به طور جد از سخنرانیهایی که این طور هستند، جلوگیری کنند و سخنرانهایی که این طور هستند، دستگیر کنند. اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج و برای گرفتار کردن ملت مسلمان ما، که خونها‌داده است در راه اسلام، اگر من هم این کار را بکنم، موظف شرعی هستند این ارگانهای انتظامی و نظامی که من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثنا ندارد. گوشهای خودتان را باز کنید، من همان طوری که با شاه عمل کردم و هم ملت ما همان طوری که با محمد رضا عمل کرد، با اشخاصی که بخواهند فساد ایجاد کنند، با اشخاصی‌که زاید بر صحبت، بخواهند تشنج ایجاد کنند، با اشخاصی که می خواهند صف آرایی بکنند در مقابل دادستانی، در مقابل مجلس،‌در مقابل ارگانهای دیگر، من همان خواهم کرد که با محمدرضا ‏‏[‏‏کردم‏‏]‏‏، امروز وسایل در دست است، و شماها منزوی‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 661

‏خواهید شد.(866)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم معرفی و تصفیه نظامیان منحرف

‏ضمناً همان سان که ملت متعهد علاقه مند به جمهوری اسلامی مکلف هستند که گروهها یا اشخاص منحرف توطئه گر را شناسایی نموده و به مقامات رسمی معرفی نمایند و در صورت لزوم با پاسداران و شهربانی کمک نمایند، قوای مسلح در سراسر کشور موظف هستند که اگر در بین آنان اشخاص منحرفی هستند به فرماندهان معرفی نمایند، و فرماندهان موظف هستند آنها را به دادگاه تسلیم نمایند تا رسیدگی شده و تصفیه و مجازات شوند؛ و این مطلب اخطاری است به تمام فرماندهان، و متخلف مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.(867)‏

18 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معرفی خویشاوندان منحرف و توطئه گر

‏و من از همۀ ملت ایران خواستار هستم که با هوشیاری توجه کنند به این خرابکاری هایی که اینها می کنند و پند بگیرند از آن مادری که پسر خودش را آورد و محاکمه کرد که آن یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم این طور باشند. نصیحت کنند اول اولاد خودشان، برادرهای خودشان، فرزندان خودشان را و اگر نپذیرفتند، آنها را معرفی کنند تا به وظیفۀ اسلامی خودشان و به وظیفۀ ایمانی و ملّی خودشان، عمل کرده باشند.(868)‏

2 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 662

شناسایی عوامل فساد در مراکز آموزشی

‏اکنون بر دانش آموزان و دانشجویان عزیز و اساتید و معلمان متعهد است که با تمام توان و قدرت در شناسایی عوامل فساد کوشش کنند و محیط آموزش و پرورش را از لوث وجود آنان پاک نمایند. و گمان نشود که این نفوذ فقط برای انحراف دانشگاههاست، که منحرفین و منافقین برای نفوذ در دبیرستانها بلکه دبستانها اهمیت بیشتری قائلند، تا جوانان را برای انحراف دانشگاهها مهیا کنند.(869)‏

31 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از نفوذ منحرفین

‏جامعۀ ما یک جامعۀ اسلامی است و دارد رو به اسلام می رود، امّا از این خصوصیات و افراد نادر، که گاهی وقتها اشخاص بسیار خطرناکی هستند، از اینها نگرانی هست که مبادا در هر جا که اینها بتوانند وارد بشوند و با ورود خودشان، انحراف ایجاد بکنند. و ما نباید سهل انگاری کنیم که خوب، یک نفر آمده است ـ فرض کنید ـ در این محل و خرابکارها، دیگران نیستند. نه، یک نفر فاسد یک وقت می بینید که یک انجمنی را فاسد می کند و یک کشوری را رو به فساد می کشاند. ما باید توجه به این مسائل داشته باشیم.‏

‏     این حدود الهی که خدای تبارک و تعالی قرار داده و یک فرد اگر در داخل منزلش هم یک کاری بکند که بیرون منعکس بشود، او را تعقیب و مجازات می کنند، برای این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که اینهایی که اینطور فسادها را در یک مملکتی می کنند، ولو توی خانه ای این کار را می کنند، این کم کم سرایت می کند و جامعه را رو به فساد می برد.(870)‏

14 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 663

نظارت دانش آموزان بر اعمال و کردار دبیران

‏دانش آموزان عزیز با کمال دقت و بیطرفی اعمال و کردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند؛ که اگر خدای نکرده در یکی از آنان انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند. و خود دبیران و معلمین با هشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را در خلال تدریس به فرزندان میهن اسلامی مان القا کنند، از آنان جلوگیری نمایند؛ و در صورتی که فایده ای نبخشید با قاطعیت، مطلب را با مسئولان در میان بگذارند. ایران امروز دیگر تحمل افکار غربزده و شرقزده مشتی خائن را ندارد. ما باید با تمام وجود به استقلال فرهنگی برسیم؛ که استقلال فرهنگی پایه و اساس کشوری آزاد و مستقل است.(871)‏

1 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با ارگانهای حکومت اسلامی

‏من اعلام می کنم به همۀ ملت که امروز مخالفت با دولت، مخالفت با مجلس، مخالفت با جمهوری اسلامی، مخالفت با ارگان هایی که در جمهوری اسلامی است، مخالفت با اسلام است و موجب تباهی این کشور و این ملت خواهد شد. باید همه پشتیبان باشند و همه توجه کنند به اینکه در یک همچو مشکلاتی، اینطور گرفتاریها را دارند به تدریج، ان‌شاءالله ، رفع می کنند. این موجب تشکر ملت باید باشد. به مجرد اینکه در ذایقۀ یکی یک مطلبی درست نیست، فوراً هجوم نکنند و ‏‏[‏‏اینکه‏‏]‏‏ کارشکنی بکنند و ـ عرض بکنم‌ تضعیف بکنند دولت را. و همین طور راجع به مجلس، که مجلس در رأس همۀ امور واقع است، باید تأیید بکند ملت و هیچ وقت اینطور نباشد که تضعیف بکند.(872)‏

6 / 9 / 61


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 664

اقدام فوری در برابر منحرفین

‏بدانند این جوانهاکه دستها ممکن است در کار باشد که باز مسائل را طور دیگری کنند و شماها را منحرف کنند . همان دفعۀ اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید، همان دفعۀ اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته بشود.(873)‏

28 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با شایعه سازان

‏تحت تأثیر جوسازان خدانشناس و متکبران بی اعتنا به اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوید، و از شایعه سازان مخالف مصالح عمومی انقلاب پیروی ننموده و به مقابله با آنان برخیزید.(874)‏

22 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

محکوم کردن شایعه اختلاف شیعه و سنّی

‏من مکرر اعلام کرده ام که در اسلامْ نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین ـ چه اهل سنت و چه شیعی ـ برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همۀ برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند.(875)‏

6 / 6 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

لزوم اتحاد دانشجویان برای مقابله با منحرفان

‏در آغاز باز شدن دانشگاهها و دانشسراها و دبیرستانها و دبستانها ممکن است اشخاصی یا گروههایی بخواهند با اسمهایی و تبلیغاتی‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 665

‏فریبنده در کار دانشگاهها اخلال کنند، و از رفتن سر کلاسها جلوگیری نمایند. عزیزان دانشگاهی و محصِّلین سایر مدارس با بی اعتنایی و سردی با آنان مواجه شوند، و توطئه آنان را خنثی نمایند. و بدانند که از اوّل انقلاب تاکنون، هم اینان بودند که از مسیر ملت جدا و در مسیر طاغوت، و از انقلاب اسلامی برکنار یا بر ضد آن فعالیت می کردند. هم اینان بودند که از رفراندم می خواستند جلوگیری کنند. و هم اینان اند که از رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت سرپیچی می کنند. اینان با ملت و مصالح کشور مخالف، و وابسته به شرق و غرب و رژیم سابق هستند. به تبلیغ آنان گوش فرا ندهید؛ و از آنان احتراز کنید، همانند احتراز از طاغوت و رژیم طاغوتی. ‏

‏     آنچه کراراً تذکر داده ام، و رمز پیروزی است؛ اتحاد گروههای دانشجویی و تشکیل یک گروه اسلامی ـ ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند، و شما جوانان عزیز را ـ که امید کشور هستید و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست ـ به تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم بردارید، و به علم و ادب ـ که مایۀ پیشرفت و رهایی از استعمار و استثمار نو و کهنه است ـ اشتغال پیدا کنید. و باید بدانید اختلاف و تفرقه سرچشمۀ تمام بدبختیها و اسارتهاست. ممکن است عناصر فاسدی در دانشگاه و سایر مدارس در بین جوانان ما نفوذ کنند و با برنامه ای حساب شده تفرقه افکنی کنند. لازم است با هوشیاری آنان را شناسایی کنید و بشناسانید، که جوانان عزیز ما از توطئه آنان مطّلع شوند، و در راه خنثیٰ نمودن آن کوشا شوند.(876)‏

‏ ‏

31 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 666

  • )) همراهی، مصاحبت.
  • )) بخشی از آیۀ 29 سورۀ فتح.
  • )) بخشی از آیۀ 59 سورۀ نساء: «از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولواالامر خویش فرمان برید».