فصل دهم: ویژگیهای کارگزاران حکومت اسلامی
سیره و روش زندگی کارگزاران اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سیره و روش زندگی کارگزاران اسلامی

سیره و روش زندگی کارگزاران اسلامی

 

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 513