فصل دهم: ویژگیهای کارگزاران حکومت اسلامی
شرایط کارگزاران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط کارگزاران

شرایط کارگزاران

‏ ‏

‏ ‏

معتمد مردم و متعهد به اسلام

‏آنچه مهم است باید رئیس حکومت و همۀ آنها که زمام امور را در دست دارند مورد قبول ملت باشند و عمیقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن.(636)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعتقاد به اسلام

‏ما می خواهیم یک مملکتی باشد اسلامی. اشخاصی که اداره می کنند این مملکت را اعتقاد به اسلام داشته باشند و اسلام مبنای اعمالشان باشد؛ نه اشخاصی که به اسلام خیلی توجه ندارند. اینها باید تصفیه بشوند.(637)‏

3 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی به قوانین شغل خویش

‏البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداری، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافی است قوانین مربوط به شغل و وظیفۀ خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر(ص) و‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 497

‏امیرالمؤمنین(ع) اینطور بوده است. مصدر امور باید دارای این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانی که به شهرستانها فرستاده می شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.(638)‏

  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شرط عدالت در والیان اسلام

‏اسلام خدایش عادل است، پیغمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل و معصوم است، قاضی اش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد، امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد، امام جمعه اش هم باید عادل باشد ـ از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر. زمامدار باید عادل باشد؛ وُلاتشان هم باید عادل باشند. این وُلاتی که در اسلام می فرستادند، والیهایی که می فرستادند به این طرف و آن طرف، امام جماعتشان هم بود، باید عادل باشد. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدی است که دارید می بینید.(639)‏

دی 1356

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجود صلاح و درستی در کارگزاران

‏ملت ما می خواهند که اسلام در خارج تحقق پیدا بکند. یعنی هر کس وارد هر وزارتخانه ای بشود خیال کند که وارد شده در یک معبدی؛ یک جایی که مردمش ‏‏[‏‏در‏‎ ‎‏]‏‏آنجا هستند مردم صالحند. اگر وارد شد در ژاندارمری، مثل سابق نباشد که رضاخان وارد شده بود. آن وقت می نوشتند که وارد شده بود در ادارۀ ژاندارمری، دست گذاشته بود در‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 498

‏جیبهایش گفته بود می ترسم بدزدند! این جور نباشد.‏

‏     سردارهای جنگهای اسلامی امام جماعت هم بودند. همان سرداری که می فرستادند حاکم کجا شده بود، یا می فرستادند رئیس لشکر کذا بود، امام جماعت هم بود. آنها صالح بودند. نه امام جماعت که چیزی نبود، نه. آنها صالح بودند. ما حالا می خواهیم اینطور باشد که آن رئیس ستادمان هم همچو باشد که به او اقتدا بکنند. نخست وزیرمان هم همچو باشند که به او اقتدا می کنند. به ایشان اقتدا می کنند. ما می خواهیم اینطور باشد.(640)‏

27 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حافظان امانت

‏هر کس در هر جا هست و هرجا خدمت می کند، یکی از اموری که بسیار برای او لازم است امانت است، امین باید باشد. اگر خدای نخواسته، در یک گروهی اشخاص غیر امین و اشخاص خائن پیدا بشود، یک وقت می فهمیم که تمام آن گروه را اینها به بدنامی کشیدند یا به فساد. از امور لازم، امانت است در امور.(641)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم خیانت به بیت المال

‏ما می گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند، دستش را دراز نکند بیت المال مسلمین را بردارد.(642)‏

19 / 7 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

نفی ثروت اندوزی و امتیازخواهی

‏در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 499

‏مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همۀ سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند.(643)‏

11 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کاردانی و تعهد

‏دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته های مختلفه موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالی و ملت رو سفید باشند و در امور موفق باشند،نه بر دوستی و آشنایی و حرف شنوی بی تفکر و تأمل که این رویّه موجب ناکامی در خدمت به کشور است. دوست خوب برای دست‌اندر‌کاران آن است که در پیشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت آنان، هر که و هرچه ‏‏خواهد بود. دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به دست آورند. دولتمردان با رویّه و فکر واحد برای رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است به پیش روند. و این سیاست صحیح اسلامی است. و خدای نخواسته در سیاست بازیهای گروهی وارد نشوند که با ناکامی مواجه می شوند.‏‏(644)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ادراک محرومیت و رنج

‏توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمینخواران و‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 500

‏صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.‏

‏     و باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته و متعهد به اسلام و دلسوز برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی آید؛ و مشکلاتی اگر باشد رفع می شود.(645)‏

‏ ‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انجام خوب تعهدات

‏شما اگر چنانچه فرض کنید در یک سفارتخانه ای هستید، می خواهید عمل بکنید، باید خودتان آن کاری ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که به شما محول شده خوب عمل کنید، به دیگران کار نداشته باشید. بله، اگر که آنها خلاف کردند، شما نهی شان کنید، اما این طور نباشد که نظرتان این باشد که او چه‌جور دارد عمل می کند؛ شما باید عملی که خودتان انجام می دهید، مطابق با موازین و قوانینی باشد که در اسلام است و در جمهوری اسلامی هست. بناءً علیه، مأمور خوب، انسان خوب آن کسی است که مأموریت خودش را خوب عمل بکند و تکالیف خودش را خوب از عهده برآید و من امیدوارم که همۀ شما این طور باشید و ملت ایران هم این طور باشد.(646)‏

8 / 5 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی اخلاق حکومتهای خودمدار

‏حکومت اسلام که الآن شما مدعی هستید که نخست وزیر اسلام هستید، دولت اسلامی هستید وآقایان، وزرای اسلام هستند، و آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور یک کشور اسلامی هستند و وکلا وکلای کشور اسلامی هستند، باید از آنچه که در سابق گذشته نسیان‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 501

‏کنند او را، دفن کنند او را. از دیکتاتوریها، از چپاولگریها، از خودخواهی ها و خودپسندی ها، همۀ اینها را باید دفن کنند و وارد بشوند در یک مملکت تازه ای که از صدر اسلام که بگذریم، دیگر یک همچو چیزی نبوده است.(647)‏

20 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شناخت قابلیت خویش در کارها

‏اگر به واسطۀ سوء مدیریت و ضعف فکرو عمل شما به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود و خود می دانید و به تصدی ادامه می دهید،مرتکب گناه عظیمی و کبیرۀ مهلکی شده اید که عذاب بزرگ دامنگیرتان خواهد شد. هر یک در هر مقام احساس ضعف در خود می کند،چه ضعف مدیریت و چه ضعف اراده از مقاومت در راه هواهای نفسانی،بدون جوسازی، دلاورانه و با سرافرازی نزد صالحان از مقام خود استعفا کند که این عمل صالح و عبادت است. و هر کس خود را مدیر ومدبّر و خدمتگزار برای خلق خدا می داند کناره گیری او در این زمان پشت به خلق و خدای خلق است،مگر آنکه خدمتگزاری بهتر یا همطراز او جایگزین او معرفی شود.(648)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 502