فصل ششم: فرهنگ و تمدن
علم و تمدن در حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

علم و تمدن در حکومت اسلامی

علم و تمدن در حکومت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

اسلام پایه گذار تمدن

‏اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد. اسلام خود از پایه گذاران تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد شد. ما امیدواریم که با پیروزی خود، این مطلب را به جهان ثابت کنیم. ما با حفظ استقلال با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.(537)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

اسلام و توافق با مظاهر تمدن

‏دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همۀ مظاهر تمدن موافق است مگر‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 442

‏آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد.(538)‏

‏ ‏

20 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی وابستگی به دیگران

‏اسلام همۀ ترقیات و همۀ صنعتها را قبول دارد؛ با تباهیها هم مخالف است. با آن چیزهایی که تباه می کند جوانهای ما را و ملت ما را، با آنها مخالف است اما با همۀ ترقیات، همۀ تمدنها، موافق است. اسلام وابستگی شما را و خودمان را به دیگران منکر است. می گوید نباید صنعت ما وابسته باشد؛ نباید زراعت ما وابسته باشد؛ ادارات ما وابسته باشد؛ نباید اقتصاد ما وابسته باشد؛ نباید فرهنگ ما وابسته به غیر باشد؛ نباید مستشارها بیایند ما را اداره کنند. خودمان، خودمان را باید اداره کنیم.‏

‏     نباید نظام ما را مستشارهای امریکایی بیایند درست بکنند.(539)‏

28 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تمدن اسلامی دارای دو بعد مادی و معنوی

‏و آنهایی که می خواهند عیب گیری کنند می گویند که با همۀ تمدنها مخالف است؛ اسلام با همۀ تمدنها مخالف است. این اشتباه است. اسلام با هیچ تمدنی مخالف نیست. اسلام تمدنی را ایجاد کرد، ششصد، هفتصد سال یک دنیا را، تقریباً اکثر معموره را ‏‏[‏‏متمدن‏‏] ‏‏کرد؛ با اینکه باز اسلام نبود درست. با تمدن، اسلام مخالف نیست، با دلبستگی و محدود شدن مخالف است که همۀ آمال و آرزوی ما همین باشد؛ همۀ همّ ما همان علفمان باشد؛ تمام همت ما این باشد که خوب بخوریم، خوب بخوابیم و خوب شهوات، دلبستگی را مخالف است،‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 443

‏این که همّ انسان، علفش باشد! با این مخالف است اسلام. تمدن به اعلی مرتبه، مهار، مهار در معنویت، همۀ مظاهر تمدن را انبیا قبول دارند، لکن مهار شده؛ نه مطلق و رها.(540)‏

16 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اسلام و موافقت با صنعت و پیشرفت بشر

‏ادعای آنکه اسلام با نوآوردها مخالف است ـ همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می گفت که اینان می خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند ـ یک اتهام ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسلام و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است. و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران حرفه ای می گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج می کنند.(541)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 444