فصل سوم: مردم گرایی و حمایت از محرومین
دولت مردمی و مورد حمایت مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دولت مردمی و مورد حمایت مردم

دولت مردمی و مورد حمایت مردم

‎ ‎

‏ ‏

رفتار پیغمبر (ص) با مردم

‏حکومتهای اسلامی، بلکه همۀ حکومتهای جهانی، این طور بشوند که‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 382

‏با مردم تفاهم داشته باشند.‏

‏     مسلمین ملاحظه بکنند، حکومتهای اسلامی ملاحظه بکنند، حکومت صدر اسلام را ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ صدر اسلام وضع حکومت چه طور بود. پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ با مردم چه طور رفتار می کرد در عین حالی که با کفّار، وقتی که نمی شد هدایتشان بکنند و توطئه گری می کردند، با خشونت رفتار می کرد؛ با ملت چه طور رفتار می کرد؛ یک پدر مهربان و بالاتر از یک پدر مهربان بود. امیرالمؤمنین چه طور در زمان خلافت، که یک خلافتی بود که سرتاسر ممالک اسلامی، که در آن وقت از حجاز و مصر و ایران و عراق و سوریه و یمن و همۀ اینها از اروپا هم یک مقداری بود، این مرد بزرگ در عین حالی که سیطره بر همۀ این ممالک داشت، با مردم چه طور رفتار می کرد؛ با ضعفا، با مستضعفین، چه جور رفتار می کرد؛ زندگی خودش چه طور بود. البته او یک مردی بود که معجزه بود، کسی نمی تواند مثل او باشد، لکن حکومتها می توانند عبرت بگیرند که تعدیل کنند کار خودشان را، آن طور حکومت می کرد، ملت هم با او آن طور بودند. الآن مشهود است این در ایران؛ حکومت از خود مردم است، به مردم تعدّی نمی کند، خیرِ مردم را می خواهد، مردم هم خیر او را می خواهند؛ پشتیبانش هستند.(435)‏

‏ ‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جدایی حکومت از ملت برخلاف موازین اسلام

‏الآن حکومتها از باب اینکه اجنبی هستند از ملتهایشان اکثراً، و توجه به ملتهایشان ندارند، برخلاف موازین اسلام، ملت از حکومت جداست. حکومت از ملت جداست. حکومتها بعضیها از بعضی جدا هستند و دشمن با هم هستند. برخلاف موازین اسلام اینها خیال این‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 383

‏معنا را می کنند که ماباید قدرتمان در اینجا چه باشد که یک قدرت دیگری که یک جای دیگر است بکوبیم آن را. نمی دانند که اسلام آمده است این بتها را بشکند. آمده است این قدرتها را بشکند. یک طرز حکومت الهی پیدا بشود که برای همه مفید باشد.(436)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ کشور با پشتوانۀ مردمی

‏جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. پیغمبر اکرم جلب نظر مردم را می کرد. دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق. شما هم باید دنبال همین معنا باشید، دولت باید دنبال همین معنا باشد، ارتش باید همین معنا را داشته باشد، پاسدارها باید همین طور باشند. اگر خدای نخواسته، بعضی از پاسدارها جوانی بکنند و یک کاری که برخلاف موازین است انجام بدهند، اگر این تکرار بشود خدای نخواسته، چشم مردم از آنها، رأی مردم از آنها برمی گردد و مورد سئوال واقع می شوند و این مصیبت است. شما گمان نکنید که قدرت نظامی شما را نگه داشته است، قدرت ایمان شما را نگه داشته است و پشتیبانی ملتها، ملت. این را باید، این پشتوانه را باید حفظش بکنید. اگر این پشتوانه خدای نخواسته، یک وقتی از دست ما برود، همۀ ما از بین خواهیم رفت و اسلام هم دستخوش باز یک مسائل دیگر می شود.(437)‏

4 / 11 / 61

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

لزوم تفاهم بین کارگزاران و مردم

‏بنابراین، آن چیزی که در رأس برنامه های دولت است تفاهم بین ملت و دولت ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و آن هم نه اینکه هی بگوییم: «تفاهم داریم.» شمایی‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 384

‏که وزیر دارایی هستید، آن افرادی که می فرستید به اطراف، افرادی باشند که صالح باشند، افرادی باشند که با مردم بسازند؛ نخواهند بروند آنجا مثل سابق انجام بدهند. آن کسی هم که وزیر کشور است، می خواهد بفرستد، حکومتهایی که می فرستند، استاندارها‏‏[‏‏یی‏‏]‏‏ که می فرستند، استاندارهایی باشند که با علما، با مردم بسازند، نه اینکه اختلاف پیدا کنند، آن اختلاف کم کم زیاد بشود. در یک جایی اختلاف بین حاکم و ملاّی آنجا بشود، باز اختلاف بیاید به سطح پایین تر، مردم با آن اختلاف پیدا کنند، مردم هم هیچ وقت حاکم را نمی گیرند و ملاّ را دست از او بردارند. مردم ملاّها را می خواهند؛ برای اینکه اساس اسلام هستند. مردم اسلام می خواهند. اینها هم معرفی هستند؛ معروفند به اینکه اینها اسلامی هستند. بنابراین، هر یک از شما که می خواهید یک مأموری در یک جایی بفرستید، مأمور را درست ملاحظه کنید، ببینید چه کاره است و چه بوده است و چه باید باشد و به او سفارش کنید که تو مأموریتت تا آن حدود است که با مردم بسازی، با روحانیون بسازی؛ نروی آنجا معارضه بکنی.(438)‏

‏ ‏

23 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کسب رضایت مردم

‏امروز مردم از وضع دولت مطلعند و شما مردم را برای پشتیبانی از خود لازم دارید. دولت بدون پشتیبانی مردم نمی تواند کار بکند و هر یک از ادارات و وزارتخانه ها باید این مسأله را مد نظر داشته باشند که برای خدا، مردم را راضی نگه دارند. و اگر شما تاریخ پنجاه سال سلطنت را ملاحظه کنید، آن وقت تکلیف خودتان را می دانید که با ملت بودن چیست و بدون ملت بودن چیست.(439)‏

27 / 6 / 61


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 385

همراهی دولت و مردم

‏در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم مابین دولت و ملت باشد. یعنی نه دولت خودش را جدا می داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند؛ و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند از مقررات دولتی.(440)‏

30 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردمی بودن دولت

‏دولت قانونی باید از مردم و برای مردم باشد نه مخالف مردم.(441)‏

7 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مردمی بودن دولتمردان

‏در حکومتی که در اسلام هست اینطور است که آنکه رأس است با آنکه در لشکر واقع شده است و در ارتش واقع شده است، و آنکه در ادارات واقع شده، همۀ اینها با سایر ملت فرقی ندارند که از هم جدا باشند، همین ملت هستند که یک مقداری از آنها ارتش شده، و یک چند تا از آنها هم حکومت را اداره می کنند و اینها. و وقتی که رئیسشان بیاید توی جمعیت، هیچ باکی از این ندارد که مردم با او چه می کنند. هیچ. برای اینکه با آنها خوبی کرده است. وقتی خوبی کرد، مردم هم با او خوب هستند.(442)‏

10 / 4 / 58

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 386