فصل دوم: قانون گرایی
لزوم رعایت قانون
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

لزوم رعایت قانون

لزوم رعایت قانون

‏ ‏

‏ ‏

رعایت حدود تعیین شده در قانون

‏همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رأی داده است. همین رأی نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید، بروید مشغول کار خودتان بشوید. این قانون باید دست همه باشد و همۀ حدود را قانون معیّن بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولتها حدود معیّن کرده. آنها هم نباید خارج بشوند. هر که خارج بشود از حدود، باید این را تنبه بدهند، هدایت کنند آن را.(415)‏

4 / 3 / 59


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 371

لزوم تطبیق افراد با قانون

‏اگر همۀ اشخاصی که در کشورمان هستند و همۀ گروههایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنیها پیش می آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری ‏‏[‏‏اختلافی دیگر نخواهد بود‏‏]‏‏. چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمۀ اسلام و خلفای اسلام تمام برای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند. ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و از ائمۀ هدی بکنیم و به قانون هم عمل کنیم و هم خاضع باشیم در مقابل قانون. قانون برای همه است. البته چنانچه به قانون بخواهند عمل کنند و یک دزدی را به جای خودش بنشانند، آن دزد صدایش در می آید، لکن باید به آن دزدی که مقابل قانون می خواهد عرض اندام کند، توجه داد که این قانون است. اگر پسر رسول اکرم، دختر رسول اکرم، هم ـ خدای نکرده‌ دزدی کند، رسول اکرم دست او را می برد، قانون است. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروهها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دزدها از قانون بدشان می آید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید و کسانی که مخالفتها می خواهند بکنند از قانون بدشان می آید، لکن قانونی که مال همۀ ملت است و برای تهذیب همۀ ملت است و برای آرامش خاطر همۀ ملت است و برای مصالح همۀ ملت است، باید محترم شمرده بشود. نباید چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 372

‏قانون، نه قانون ‏‏[‏‏خودش را‏‏]‏‏ با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، تطبیق بدهد با یک جمعیت، تطبیق بدهد با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همۀ افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می شود.(416)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با قانون، مخالفت با اسلام

‏کسانی که با قانون مخالفت می کنند اینها با اسلام مخالفت می کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می کنند.(417)‏

18 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انجام کارها در محدودۀ قانون

‏مسأله ای را که لازم دیدم تذکر دهم این است که قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، که انجام می دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولی و هر متعهدِ به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدودۀ وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگی نظام جدی است. لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتی دخالت او باعث‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 373

‏رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست.(418)‏

22 / 3 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رعایت مقررات توسط نهادها

‏و همۀ نهادها هم باید خودشان مقررات را به طوری که در هر نهادی مقررات هست عمل بکنند و خلاف مقررات، خلاف شرع است، نباید عمل بکنند. و هیچ طایفه ای و هیچ نهادی در نهاد دیگری نباید دخالت بکند.(419)‏

27 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت قانون و عدم دخالت در امور یکدیگر

‏این یک وظیفۀ شرعی ـ الهی است که من دارم به همه می گویم، نه ‌مخصوص شما، برای همه است این؛ برای پاسدارها هست، برای ‌پاسبانها هست، برای ارتش هست، برای ژاندارمری هست،‌برای مجلس هست، برای دولت هست، برای رئیس جمهور هست. این یک مسألۀ شرعی است، همه مکلفند شرعاً به اینکه کار را انجام بدهند. و آن چیزی که من می گویم این است که لازم است این‌و باید بشود، هر کدام به وظایف قانونی شان باید عمل بکنند. قانون برای همه وظیفه معیّن کرده؛ اگر یکی دست از قانون بردارد و‌بخواهد دخالت دیگری بکند، بر خلاف شرع عمل کرده. باید هر کس همان کاری، آقای رئیس جمهور همان کاری که برایش معیّن کرده است قانون، همان کار مهمی که برای او قرار داده، آن کار را‌خوب انجام‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 374

‏بدهد. مجلس آن وظایفی را که قانون برایش معیّن‌کرده همان را‌درست بکند، دیگر مجلس دخالت نکند در اجرا،‌و قوۀ مجریه در‌قوۀ مقننه و هر دو در قوۀ قضاییه. قوای‌قضایی‌سر جای خودشان‌کار قضایی شان را انجام بدهند و این کار مهمی است. قوای‌مقننه باید کار تقنینشان را انجام بدهند و‌این‌کار مهمی است.‌دولت مجری است باید کار خودش را انجام بدهد و آن هم کار‌مهمی است. ارتش باید کار خودش را انجام بدهد‌به آن حدودی‌که موظف است و این کار مهم است. اگر بنا باشد هر کدام در‌کار دیگر دخالت بکنند که این مملکت نمی شود. یک بازاری بیاید‌در ارتش دخالت بکند، این مثل این است که یک بازاری‌بیاید در‌فتوا دخالت بکند، خوب نمی شود اینکه ارتش بیاید‌در فتوا‌دخالت بکند، اهل فتوا بیایند در ارتش دخالت بکنند؛ این‌معنایش این است که هیچ کدام کار خودشان را نمی توانند انجام‌بدهند.(420)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با قانون شکنان

‏در هیچ حکومتی؛ در حکومت علی بن ابی طالب هم این جور نبوده که هرج و مرج باشد، هر کس هر کاری دلش بخواهد بکند، اگر یک کار خلاف می کرد، حضرت امیر می آورد و حدَّش می زد. این طور است مسأله.(421)‏

13 / 8 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

وفاداری به جمهوری اسلامی در گرو احترام به قانون

‏لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به‏

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 375

‏قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقۀ شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشیم.(422)‏

‏ ‏

25 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انجام دقیق مقررات

‏باید شما آقایانی که یک همچو عمل بسیار شریفی را متکفل هستید و ارزنده است این عمل شما پیش اسلام، باید توجه بکنید که آن اخلاق اسلامی که اخوت اسلامی است و برادری است و برابری است، این را ملاحظه کنید. و مبادا یکوقت در یک جایی برخلاف مقررات و برخلاف نظم عمل بکنید. این یک امری است، برای همۀ کشور ما هست، برای همۀ نهادهای کشور ما هست که باید انتظام و نظم را و مقررات جمهوری اسلامی و مقررات حکومت اسلامی را باید موبه مو دریافت کنند و موبه مو عمل کنند و برخلاف مقررات عمل نکنند.(423)‏

27 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تسریع در اجرای قانون

‏و دولتمردان در اجرای قوانین مذکور تسریع و در عدم تجاوز از حدود قانون سختگیری نمایند و متجاوزان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از هر قشر و دسته ای باشند به دادگاهها بسپارند تا به مجازات برسند.(424)‏

4 / 9 / 60

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

برخورد قاطع دولت با متخلفین

‏اینکه من عرض کردم که باید امور، اسلامی باشد، حالا هم عرض‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 376

‏می کنم: این کارهایی که شما می گویید که می روند جنگلها را خراب می کنند، اینها کارهای غیر اسلامی است. من می گویم باید اسلامی باشد. اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است، آن هم باید اسلامی بشود؛ یعنی، باید دولت با قدرت، آن کسی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که تخلف می کند از آن چیزهایی که دولت برای حفظ نظام دولت قرار داده است، آن را باید با قدرت جلویش را بگیرد؛ برای اینکه آن غیر اسلامی است، من می گویم اسلامی باید بشود. بریدن درختهای کشور را و به تباهی کشیدن جنگلها را، این غیر اسلامی است؛ باید جلویش گرفته بشود. تخلف از مقررات خیابانها و رفت و آمدها، این غیر اسلامی است، باید جلویش را بگیرید. اگر یک کسی اعتنایی به چراغ سرخ نکرد، این غیر اسلامی عمل کرده و این را باید تعقیبش کرد و به دست دادگاه سپردش. حالا هم من عرض می کنم اسلامی که، اسلام که با نظم مخالف نیست، اصلاً اسلام می خواهد نظم حفظ بشود، نظام حفظ بشود. کلیۀ امور مربوط به نظام، این اسلام است. و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد، این بر خلاف اسلام است و جلوگیری لازم است.(425)‏

‏ ‏

7 / 6 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 377

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 378