فصل اول: ارزش گرایی
حاکمیت خدا و اسلام در نظام اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حاکمیت خدا و اسلام در نظام اسلامی

حاکمیت خدا و اسلام در نظام اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حکومت خدا و قرآن

‏آن چیزی را که می خواهیم، حکومت الله را می خواهیم؛ حکومت خدا را می خواهیم. ما می خواهیم قرآن حکومت کند بر ما. ما می خواهیم قوانین اسلام بر ما حکومت کند. ما هیچ حکومتی را جز حکومت الله نمی توانیم بپذیریم؛ و هیچ دستگاهی را که برخلاف قوانین اسلام باشد نمی توانیم بپذیریم. و هیچ رأیی را که برخلاف رأی اسلام باشد و رأی شخصی باشد. رأی گروهی باشد، رأی حزبی باشد، ما نمی توانیم بپذیریم. ما آن را می توانیم بپذیریم که قانونِ اسلام حکمفرمایی کند. ما تابع اسلام هستیم؛ ما تابع قانون اسلام هستیم. و جوانهای ما خونشان را برای اسلام داده اند. جوانهای ما آنقدر جدیت کردند، می گفتند ما اسلام را می خواهیم، ما احکام اسلام را می خواهیم.(352)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

بی اعتباری هر رأی در برابر خدا

‏خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 337

‏بودند و شما دیدید که همۀ آنها حرفی می زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می کردند؛ مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟ بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقۀ مرفه مترقی ندهید. خدا ان شاءالله با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند.(353)‏

‏ ‏

30 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیاده کردن کتاب و سنت

‏قیام و نهضت ما، نهضت یک رژیم طاغوتی نیست. قیام و نهضت ما یک نهضت انسانی است؛ یک نهضت اسلامی است. ما به کتاب و سنت می خواهیم عمل بکنیم. شما به کتاب و سنت باید عمل بکنید.(354)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت انسان مقصد نظام انسانی

‏اگر مقصد این بود که زاغه نشینها از زاغه نشینی بیرون بیایند و یک سر و سامانی پیدا بکنند، این هم ان شاءالله می شود و با همت همه باید بشود، لکن باز مقصد این نیست. مقصد این است که کشور ما یک کشور اسلامی باشد؛ کشور ما در تحت رهبری قرآن، تحت رهبری پیغمبراکرم و سایر اولیای عظام، اداره بشود. رفتن مستکبرین مقدمه است. رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام است. ‏

‏     رژیم اسلامی مثل رژیمهای، مکتبهای مادی نیست، مکتبهای‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 338

‏مادی تمام همتشان این است که مرتع درست بشود! تمام همت این است که منزل داشته باشند؛ رفاه داشته باشند ـ آنهایی که راست می گویند ـ اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست؛ یک مکتب مادی ـ معنوی است. مادیت را در پناه معنویت، اسلام قبول دارد. معنویات، اخلاق، تهذیب نفس. اسلام برای تهذیب انسان آمده است؛ برای انسان سازی آمده است. همۀ مکتبهای توحیدی برای انسان سازی آمده اند.(355)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیروی از موازین اسلامی

‏من کراراً گفته ام که مملکت اسلامی باید همه چیزش اسلامی باشد. نباید ما کارهایمان بر خلاف اسلام باشد، نباید کشاورز خیال کند که حالا که مملکت را ما گرفتیم تعدی کند به کس دیگر. باید همه چیز روی موازین اسلامی باشد و همۀ مردم خودشان را مهیا کنند که اسلام را ان شاءالله ، در این مملکت تقویت کنند، و ان شاءالله ، از آن مملکت هم به ممالک دیگری صادر بشود و صادر شده است.(356)‏

19 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقق اسلام در همۀ امور

‏امیدوارم که این راه را همه با هم طی بکنیم؛ و آن حکومتی را که اسلام می خواهد حالا باز نشده است، اول مطلب است. یک نسیمی از اسلام آمده، و الاّ الآن باز نشده است.‏

‏     آن حکومتی را که اسلام می خواهد و آن رژیمی را که اسلام می خواهد متحقق باشد ان شاءالله متحقق بشود به طوری که شما هرجا بروید، بازار بروید ببینید بازار اسلامی است؛ دیگر اجحاف نمی شود؛‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 339

‏زیادفروشی بیجا نمی شود؛ کم‌فروشی نمی شود؛ ربا نمی شود؛ مفتخوری نیست. در ارتش بروید ببینید که اسلامی هست؛ همه شان توجه به اسلام دارند؛ نماز می خوانند؛ روزه می گیرند ماه رمضان. و هکذا در مسجد بروید می بینید که همه چیز درست است. در ارتش بروید می بینید که مثل این است که توی مسجد رفته اید، و همه جای مملکت، وزارتخانه هایش، اداراتش، همه اسلامی بشود.(357)‏

24 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقق جمهوری اسلامی با اجرای احکام اسلام

‏مملکت ما وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در آن باشد. اگر تعالیم اسلامی در آن نباشد، اسلامی نیست؛ هر چه ما بگوییم «جمهوری اسلامی»، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند. بله، رژیم رسمی رژیم جمهوریت می شود لکن اسلامی نمی شود مگر آنکه احکام اسلام در او جاری بشود. با جریان قانون اساسی هم اسلامی نمی شود؛ با مجلس شورا هم اسلامی نمی شود. اینها همه مقدمه است. وقتی می توانید بگویید که مملکت اسلامی است که بازارْ اسلامی بشود؛ تهذیب نفس باشد؛ نه مثل بازار ما که سنگر گرانفروشی و تعدی است! وقتی اسلامی می شود که مرد و زن اسلامی بشوند؛ همۀ افراد اسلامی باشند. الگو حضرت زهرا‌ سلام الله علیها ـ است. الگو پیغمبر اسلام است. ما وقتی مملکتمان اسلامی است، وقتی می توانیم ادعا کنیم که جمهوری اسلامی داریم، که تمام این معانی که در اسلام است تحقق پیدا بکند.(358)‏

8 / 3 / 58

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 340

توجه به اخلاق در دولت اسلام

‏در هیچ رژیمی و در هیچ دولتی آن طوری که در دولت اسلام و در رژیم اسلامی پایبند اخلاق و پایبند ارزشهای انسانی است، نخواهد بود.(359)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برتری تقوا و جهاد در راه خدا

‏در این فرصت به همۀ مسئولان کشورمان تذکر می دهم که در تقدم ملاکها، هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوا و جهاد در راه‌خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و امتیاز دادن به‌افراد و استفاده ازامکانات و تصدی مسولیتها و ادارۀ کشور و بالاخره جایگزین همۀ سنتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی بشود، چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه امروز و چه فردا، که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است و صِرف امتیاز لفظی و عرفی کفایت نمی کند، که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در‌متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود.(360)‏

6 / 5 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت احکام شرعی در وزارتخانه ها

‏الآن وزارتخانه ها ـ این را می گویم که به دولت برسد، آنطوری که برای من نقل می کنند ـ باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانۀ اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند؛ زنها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند. نباید در آنجا ظرف طلا و نقره ـ‌که به نص اسلام حرام است‌ استعمال بشود. نباید این تزیینات فوق العاده ای که صرف‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 341

‏شده است در اینجا و آنجا باز محفوظ باشد.(361)‏

15 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مواظبت در ورود خدشه بر اسلام

‏جمهوری ای که باید اساسش بر احکام اسلام باشد و جمهوری ای باشد که رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله و سلم ـ و امام زمان ـ روحی له الفداء ـ ‏‏بپذیرد. اگر یک خدشه در احکام اسلام واقع بشود نه پیغمبر می پذیرد و نه امامان ما. کوشش باید بکنیم به اینکه در عین حالی که باید سریع قدمهای بلند را برداریم در عین حال، تمام قدمها باید اسلامی باشد و رو به اسلام باشد. و نمی توانید اگر یک مطلبی را در مجلس بگذرانید‌و ـ خدای نخواسته ـ متخلف باشد از اسلام، نمی توانید شما عذر برای خودتان پیدا بکنید و اگر یک قدم، قضات محترم و شورای قضایی ـ خدای نخواسته ـ برخلاف آنچه مقرر است بردارد آن هم معذور نیست و مؤاخذ است. و اگر ائمۀ جمعه و ائمۀ جماعت و کسانی که در این جمهوری اسلامی از روحانیین مشغول یک کاری هست، اگر ـ خدای نخواسته ـ یک قدمی، یک کلامی برخلاف مصالح اسلام بردارد، معاقب است. همه معاقب هستیم و همه مسئول هستیم.(362)‏

11 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کمک به محرومین بر پایۀ اسلام

‏کسی گمان نکند که به نفع محرومین و خدمت به آنان اگر به طور غیر مشروع هم باشد مانع ندارد. که این یک انحراف و خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی بلکه به محرومین است که از مال حرام و غصب و با ظلم به دیگران آنان را مبتلا به آتش جهنم کنند. اینجانب گمان ندارم‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 342

‏که در کشوری که همه چیز خود را برای اسلام و اجرای قوانین اسلامی فدا کرده چنین مسائلی واقع شود. و حضرات نمایندگان محترم کوشش نمایند که امر مخالف با شرع و قانون اساسی به تصویب نرسد؛ که علاوه بر آنکه رأی برضد قوانین الهی دادن خود گناه است، بی شک شورای محترم نگهبان آن را رد می کند و موجب عقب افتادن کارها می شود.(363)‏

7 / 3 / 63

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 343