فصل پنجم: نمونه هایی از احکام ولایی امام (س)
امور حسبیه و شرعیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

امور حسبیه و شرعیه

‎ ‎

‏ ‏

 

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

امور حسبیه و شرعیه

‏ ‏

‎ ‎

‏ ‏

اجازۀ امور حسبیه و شرعیه

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و ثقة الاسلام الخطیب المحترم آقای آقا شیخ صادق احسان بخش ـ دامت افاضاته و کثّرالله امثاله ـ که مدتی عمر شریف خود را مصروف در تحصیل فضل و کمال نمودند و اکنون نیز از مروجین محترم و افاضل معظم هستند، از طرف حقیر مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که تصدی آن در عصر غیبت ولی امر و ناموس دهر ـ عجل الله فرجه الشریف و جعلناالله فداه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است، پس از برای ایشان است تصدی امور مذکوره با رعایت احتیاط؛ونیزجناب ایشان مجازند دراخذ سهمین مبارکین وایصال سهم سادات رابه محل مقرر آن و صرف سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در اعاشۀ خودشان به نحو اقتصاد درصورت احتیاج، وصرف یک ثلث ازبقیه را درترویج دیانت مقدسۀ اسلام وعلوّ کلمۀ حق، و ایصال دو ثلث دیگر را نزد حقیر برای صرف در حوزۀ علمیه.«واوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التمسک بعروة الاحتیاط؛ و‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 245

‏ارجو من جنابه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و رحمة الله و برکاته.(230)‏

27 / 2 / 40

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجازۀ حدیث و اجازه اخذ وجوه شرعیه

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیّما ابن عمّه و وصیه و خلیفته علیٍّ امیرالمؤمنین ـ‌صلوات الله علیه ـ و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب عماد الفضلا و مروّج الاحکام آقای آقا شیخ عقیل ترابی ـ‌دامت افاضاته و کثّر الله امثاله ـ مدتی در حوزۀ علمیۀ قم اشتغال به کسب فضایل دارند و به صلاح و سداد و حُسن معاشرت موصوف می باشند و از مروجین و مبلغین شرع انور و مذهب مقدس هستند، لهذا از قِبَل حقیر مجازند در نقل احادیث از کتب معتبرۀ اصحاب ـ‌رضوان الله علیهم ـ و ذکر فضایل اهل بیت عصمت، سیّما مولانا الاعظم امیرالمؤمنین و امام المتقین ـ صلوات الله علیه و علیهم؛ و نیز مجازند در اخذ زکوات و وجوه شرعیه و ایصال آن به محل مقرر آن و اخذ سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و صرف در اعاشۀ اقتصادیۀ خودشان در صورت احتیاج، و ایصال بقیه را نزد حقیر برای صرف در حوزۀ علمیه.‏

‏     «واوصیه بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و الاحتیاط فی الدین و الدنیا». امید است ان شاءالله برادران مؤمن پاکستان و غیر هم، قدر ایشان را بدانند و از تبلیغات ومواعظ ایشان بهره مند شوند. والسلام علیه وعلی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.(231)‏

9 / 3 / 40


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 246

اجازه امور حسبیه و شرعیه و اجازه مصرف نصف سهم امام (ع) 

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای آقا شیخ محمدحسین مجتهدی بهبهانی ـ دامت افاضاته ـ که مدتها عمر شریف را در تحصیل علوم شرعیه و کسب مراتب علم و فضیلت صرف نموده اند و بحمدالله تعالی به فضایل علمیه و عملیه و صلاح و سداد موصوف می باشند، از قِبَل حقیر مجازند در تصدی امور شرعیه و حسبیه که تصدی آن در عصر غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله ـ ایّده الله تعالی ـ التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و ایصال سهم سادات را به محل مقرر شرعی آن و صرف سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ را در اعاشۀ خودشان به نحو اقتصاد، و صرف نصف بقیه را در ترویج دیانت مقدسه و علوّ کلمۀ حق، و ایصال بقیه را نزد حقیر برای صرف در حوزۀ مبارکۀ علمیه.‏

‏     «و اوصیه بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو من جنابه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.(232)‏

22 / 10 / 40

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجازه مصرف دو ثلث

‏الحمدلله رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین.‏

‏     و بعد، جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای آقا سید محمد حسین ارسنجانی ـ دامت برکاته ـ از قِبَل حقیر مجاز هستند در‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 247

‏تصدی امور حسبیه و شرعیه که در زمان غیبت ولی امر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ از مختصات فقیه جامع الشرایط است «فله التصدی لما ذکر مع مراعاة الاحتیاط»؛ و نیز جناب ایشان وکیل اینجانب می باشند در اخذ جمیع وجوه شرعیه از قبیل زکوات و صدقات و خیرات و خصوص سهمین مبارکین، و صرف نصف آن را در محل به محالّ مقررۀ شرعیه و علی فرض عدم اِکفاف، صرف دو ثلث آن را در محل و ایصال بقیه را نزد حقیر برای ادامه و اقامۀ حوزۀ علمیه. و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن و امهال به هر نحو که صلاح می دانند و در اخذ و ایصال.‏

‏     «و اوصیه ـ ایّده الله تعالی و سدده ـ  بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجومنه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.(233)‏

5 / 3 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجازه دستگردان و امهال

‏بعدالحمد والصلوة، جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای آقا شیخ علی اکبر اسلامی ـ دامت افاضاته ـ که مورد وثوق و اطمینان اینجانب هستند، از قِبَل حقیر وکیل هستند در اخذ کلیۀ وجوهی که مؤمنین ـ وفقهم الله ـ می خواهند به حقیر برسانند؛ چه سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ و چه سهم سادات عظام و چه سایر وجوهات. و نیز وکیل هستند در دستگردان نمودن و امهال به مقدار صلاح و اخذ آن. و کسانی که با اینجانب یا وکلای من دستگردان نمودند، مجازند بدهکاریها را به ایشان بپردازند برای صرف در حوزۀ مبارکۀ علمیه. و جناب ایشان مجازند که وجوه مأخوذه را صرف در حوزۀ علمیه و‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 248

‏شهریۀ حضرات محصلین نمایند؛ به همان نحو که مقرر بود.‏

‏     ‏‏«و اوصیه ـ ایّده الله تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا؛ و ارجو منه ان لاینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.(234)‏

14 / 2 / 45

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجازۀ توکیل به دیگران

‏بعدالحمد والصلوة، جناب مستطاب عمادالعلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد هاشمیان ـ دامت افاضاته ـ که وکیل اینجانب هستند، وکیل در توکیل اشخاص وثیق مورد اطمینان هستند که به هر نحو صلاح می دانند آنها را وکیل نموده و اجازۀ امور حسبیه و شرعیه دهند؛ و نیز مجازند سهم مبارک سادات را در محل به سادات فقیر متدین عفیف برسانند. «و أرجُو مِنْهُ مٰا بِهِ تأییده أنْ لا یَنْسانی مِنْ صالِحِ دَعَواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.(235)‏

23 / 5 / 45

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اجازه در برخی موارد مصرف سهم امام(ع)

‏ [‏‏بسمه تعالی شأنه... پس از اهدای سلام و تحیات وافره و تقدیم ادعیۀ خالصانه عرض می شود:‏

‏     آیا اجازه می فرمایید در ادارۀ حوزۀ علمیۀ شهرستان بابل به مقدار حاجت و ضرورت از سهم مبارک صرف شود؟‏

‏     آیا اجازه می فرمایید از سهم مبارک به فقرای خیّر سادات به مقدار ضرورت دستگیری شود؟‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 249

‏ ‏‏     آیا اجازه می فرمایید که از سهم مبارک به وضع زندگی بعضی اهل علم شهر که محتاج باشند رسیدگی شود؟‏

‏     آیا اجازه هست که از سهم مبارک، به بعضی از جدید الاستبصارهای از فرقۀ ضالّۀ بهاییه به عنوان تشویق یا برای رفع احتیاج کمک شود؟‏

‏     آیا اجازه هست که در موارد ضرورت برای قاصرین، از اشخاص ذی صلاحیت نصب قیّم نمایم؟‏

‏     برای کارمند دولت آیا اجازه می فرمایید از بابت حقوق استحقاقی از مال مجهول المالک دریافت کند؟ داعیکم، خادم الشریعه: هادی روحانی‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

‏     تمام مراتب مسطوره را مجازید. لکن نصف از سهم مبارک را برای ادامه حوزۀ‌مبارکه نجف بفرستید. والسلام علیکم.(236)‏

  

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دعوت از شهید دستغیب برای اقامۀ نماز جمعه

‏خدمت حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب ـ دامت برکاته‏

‏     مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل گردید. طوماری هم از اهالی محترم شیراز ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ وسیلۀ حامل نامه رسید که خواستار شده بودند جنابعالی دعوت آقایان را جهت اقامۀ نماز جمعه بپذیرید. و بدین ترتیب مناسب است جنابعالی اقدام فرموده و نماز جمعه را در شیراز بخوانید. از خدای تعالی ادامۀ توفیقات و سلامتی آن‌جناب را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(237)‏

9 / 5 / 58


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 250

نصب آیت الله مدنی به امامت جمعه همدان

‏خدمت جناب مستطاب، سیدالعلماءالأعلام و حجت الاسلام، آقای حاج سیداسدالله مدنی ـ دامت افاضاته‏

‏     به قرار گزارشهایی که از شهرستان همدان می رسد، آشفتگیهایی در سطح شهر‌موجود، و بیم آن می رود که گروههای منحرف اسلامی اختلافات و انحرافاتی نمایند که با نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی مخالف باشد. لهذا جنابعالی، با آنکه در مجلس خبرگان نماینده هستید،عجالتاً به مدت ده روز یا دو هفته به همدان تشریف ببرید، و اوضاع منطقه را بررسی نمایید، و احوال و فعالیتهای منحرفین را از نزدیک سخت مورد مراقبت قرار دهید.‏

‏     و ان شاءالله تعالی، پس از برگزاری مجلس خبرگان، مدتی طولانی برای بررسی اوضاع و سامان دادن به اوضاع آشفته به همدان تشریف برده، و به مسائل مربوط و امور شرعیه و گرفتاری شهر و منطقۀ مربوط به آن رسیدگی و اصلاح فرمایید. ‏

‏     جنابعالی، که به شایستگی علمی و عملی موصوف هستید، منصوب به امامت جمعه در شهر همدان می باشید. و چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امر است، کسی‌بدون نصب نمی تواند تصدی کند.‏

‏     و نیز جنابعالی مجازید در تعیین قاضی شرع برای دادگاههای شهر و حومه. اهالی محترم و مؤمن به انقلاب موظفند از معظمٌ له پشتیبانی قاطع کرده، و وجود محترم ایشان را غنیمت شمارند.‏

‏     جناب ایشان وکیل اینجانب در اخذ وجوه شرعیه، و صرف در موارد مقرره هستند. اهالی محترم وجوه شرعیۀ خود را به ایشان بدهند که مورد قبول است. والسلام علی عبادالله الصالحین و رحمة الله و برکاته.(238)‏

21 / 7 / 58


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 251

نصب نماینده در منطقۀ گرگان

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سیدکاظم نور مفیدی امام جمعۀ محترم گرگان ـ دامت افاضاته ‏

‏     بدین وسیله جنابعالی را به سمت نمایندۀ خود در منطقۀ گرگان منصوب می نمایم که ان شاءالله تعالی در رفع نیازمندیهای مذهبی و مشکلات سیاسی و دینی اهالی آن سامان اقدام نموده و در اموری هم که نیاز به اذن ولی فقیه دارد، جنابعالی از طرف اینجانب مجاز در تصدی و تصرف می باشید. ‏

‏     دوام توفیقات آن جناب را از خدای تعالی مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(239)‏

11 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستور رسیدگی به امور شهرکرد

‏جناب حجت الاسلام آقای آقا شیخ محمدعلی گرامی ـ دامت افاضاته‏

‏     مقتضی است جنابعالی مسافرتی به شهرکرد و شهرهای مجاور بروید و از نزدیک به وضع مردم آن سامان رسیدگی کنید، و سروصورتی به وضع کمیته ها بدهید؛ و اهالی محترم را به اتحاد و یگانگی دعوت نموده از اختلاف و تفرقه برحذر دارید، و مسئولیتهایی را که در این موقعیت خطیر به عهده دارند گوشزدشان کنید. از خدای تعالی ادامۀ توفیقات عموم آقایان محترم را خواستارم.(240)‏

25 / 1 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

دستور رسیدگی به امور شیعیان خارج از کشور

‏جناب مستطاب ثقة الاسلام والمسلمین آقای آقا سید رضا برقعی ـ دامت افاضاته‏


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 252

‏ ‏‏     مقتضی است جنابعالی مسافرتی به منطقۀ خلیج فارس و قطر بنمایید و به وضع شیعیان و ایرانیان مقیم منطقه رسیدگی نموده و چنانچه کمبودهایی از نظر تبلیغ و امور مذهبی دارند در رفع آنها بکوشید و عموم اهالی محترم را به وظایف خطیر و حساسی که در این موقعیت تاریخی به عهده دارند آشنا ساخته به اتحاد و یگانگی دعوت نمایید. و سلام اینجانب را به آقایان علمای اعلام محل ـ دامت افاضاتهم ـ و ایرانیان محترم مقیم منطقه ابلاغ نمایید. از خدای تعالی موفقیت و سعادت همگان را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.(241)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دستور رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی کردستان

‏جناب حجت الاسلام آقای حاج سید موسی موسوی ـ دامت افاضاته‏

‏     همان گونه که قبلاً مأموریت داشتید تا به مشکلات مذهبی و اجتماعی اهالی محروم و مستضعف منطقۀ کردستان رسیدگی نموده و در رفع آنها کوشش نمایید، مقتضی است ان شاءالله تعالی همان مأموریت را با قاطعیت و تلاش بیشتری پیگیری کرده و با تدبیر و کاردانی خاصی که دارید در رفع نابسامانیهای منطقه که معلول بی توجهی و یا دشمنی رژیم منفور گذشته با خلق کرد، و ویرانگریهای فرقه های گمراه و خائن و ویرانگر می باشد، سعی کافی را مبذول دارید. امید است ارگانها و نهادهای دولتی و اهالی محترم آن منطقه ـ ایّدهم الله تعالی ـ با شما همکاریهای لازم را بنمایند. از خدای تعالی موفقیت جنابعالی را در این راه مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .(242)‏

2 / 6 / 61

‎ ‎

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 253