بخش دوم: حکومت در اسلام
فصل سوم: تبیین جمهوریت و اسلامیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: تبیین جمهوریت و اسلامیت

‏ ‏

‏ ‏

فصل سوم: تبیین جمهوریت و اسلامیت

‏ ‏

‏ ‏

محتوا، اسلامی و شکل، جمهوری

‏حکومت اسلامی حکومتی است بر پایۀ قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی استقلال کامل حفظ می شود. ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.(70)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

معنای جمهوری اسلامی

‏اما شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است. و دیگر حکومتها اینطور نیستند که تکیه بر قانون اسلام داشته باشند.(71)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جمهوری به معنای اتکا به آرای ملت

‏اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 57

‏است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.(72)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جمهوری بر پایۀ سیرۀ پیغمبر(ص) و علی (ع)

‏حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویۀ پیامبر اکرم (ص) و امام علی ـ علیه السلام ـ الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.(73)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی معنای دموکراتیک

‏جمهوری اسلامی دموکراتیک. ملت ما این را قبول نکرد. گفتند ما همان، آنکه ما می فهمیم اسلام را می فهمیم. از جمهوری هم می فهمیم چیست؟! اما دمکراتیکی که در طول تاریخ، پیراهنش عوض کرده، هر وقت یکی را. الآن این دمکراتیک در غرب یک معنا دارد و در شرق یک معنا دارد و افلاطون یک چیزی می گفت و ارسطو یک چیزی می گفته. این را ما نمی فهمیم. ما یک چیزی که نمی فهمیم چه ادعایی داریم که ذکرش بکنیم و رأی نمی توانیم به آن بدهیم. آنی که می فهمیم، ما اسلام را می دانیم چی هست. یعنی می دانیم که یک رژیم عدل است. البته نه اینکه می دانیم، خوب ما که اسلام را نمی دانیم واقعاً، رژیم عدل است می دانیم. این عدالت است در آن حکامی که در صدر اسلام بودند. مثل علی بن ابیطالب فهمیدیم چکاره است، چه‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 58

‏می کند. و جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دموکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم. علاوه من این را در یکی از حرفهایم گفتم که اینکه ما قبول نداریم برای اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست. و حال آنکه از همۀ دموکراسیها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمی کنیم. اصلاً شما پهلوی این بگذارید، مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام است. از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند.(74)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحقق اسلام در جمهوری اسلامی

‏حالا که ما می گوییم جمهوری اسلامی، معنایش این نیست که فقط ما رأی به جمهوری اسلامی دادیم، دیگر به باقی کارهای دیگر کار نداریم. جمهوری اسلامی معنایش این است که همۀ مردم رأی بدهند یا اکثریت رأی بدهند به اینکه جمهوری؛ لکن احکام، احکام اسلام. جمهوری ای که در آن قانونش قانون اسلام باشد. اگر یک جمهوری باشد که قانونشْ قانون اسلام نباشد، این آن نیست که ملت ما می خواهند و رأی بر آن دادند. این همه خون دادند مردم به اینکه اسلام تحقق پیدا بکند، دنبالۀ کار انبیاست؛ دنبالۀ کار رسول خداست؛ دنبالۀ کار امیرالمؤمنین است؛ دنبالۀ کار سیدالشهداست. سیدالشهدا خونش را داده برای همین که اسلام تحقق پیدا بکند، یزید می خواست اسلام را از بین ببرد. ما دنبال این هستیم که اسلام تحقق پیدا بکند. دنبال اسم نیستیم که حالا که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 59

‏کافی است برای ما. ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شئون مملکتمان، می خواهیم که احکام اسلام باشد، قرآن حکومت کند بر ما؛ قانون اسلام بر ما حکومت کند؛ هیچ کس دیگر حکومت نداشته باشد. و ما الآن بین راه هستیم؛ نرسیده ایم به مقصد.(75)‏

11 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پیاده کردن قوانین اسلامی

‏ما آنکه مقصدمان است اسلام است. به غیر اسلام نباید فکر کنیم. به غیر قوانین اسلام نباید فکر کنیم. مقصود ما این است که هر جای این مملکت برویم اسلام را ببینیم. اینطور نباشد که رأی بدهیم به جمهوری اسلامی، لکن هر جا برویم از اسلام خبری نباشد. جمهوری اسلامی معنایش این است که یک جمهوری باشد که قوانینش همان قوانین اسلام باشد. تمام قوانینی که غیر از قانون اسلام است قانون نیست؛ مورد رضای ما و ملت ما نیست.(76)‏

28 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اساس کار جمهوری اسلامی

‏باید راه و رسمی را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقۀ مجموع جامعه باشد. و این جمهوری اسلامی است. اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همۀ زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد‏

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 60

‏ظلم واقع شده اند.(77)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت ظواهر اسلامی

‏از مهمات مسأله این است که اولاً اسلامی بشود همه چیز، و ظواهر اسلام باید در آنجا حکمفرما باشد. اینکه بعضیها عقیده دارند که حالا ظواهر را کار نداشته باشیم و برویم سراغ مکتب، اینها برخلاف اسلام است. آن چیزی که هست این است که باید ظواهر در این پادگانهای ارتشی و در آن مراکزی که شما هستید و پاسدارها هستند، ظواهر باید محفوظ باشد؛ یعنی، امروز که ماه مبارک رمضان است همۀ اینها روزه دار باشند، آنهایی که واجب است برایشان روزه بگیرند، روزه دار باشند، نماز بخوانند در آنجا، و کارهای منکر در آنجا به هیچ‌وجه نباشد. ضوابط اسلام باید محفوظ باشد، جمهوری اسلامی معنایش این است.(78)‏

28 / 4 / 59

*  *  *


کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 61

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 62