مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(س). ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1384. 857 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفترچهل وپنجم)ISBN:  978 - 964 - 335 - 730 - 6فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه:  ص. 805 ـ 857 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ  پیامها وسخنرانیها. 2. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ نظریه درباره اسلام ودولت ـ ـ نظریه درباره ولایت فقیه. 3. اسلام ودولت. 4. ولایت فقیه.    الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، گروه معارف اسلامی. ب. عنوان.     7  ح  5  الف / 5/  1574   DSR                                              0842092/ 955              کتابخانه ملی ایران                                                                 734 ـ 84 م

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏    کد/ م 1927‏

ARMMOA~1

‏ ‏

‏ ‏

‏حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی (دفتر چهل وپنجم)         ‏

‏تحقیق‌ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏چاپ پنجم:  1392 / 2000 نسخه‏

‏قیمت:  20000 تومان‏

‏   ‏

‏ ‏

‏           ‏

‏                       0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915‏

‏                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297‏

‏ مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737‏

‏                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801‏

‏                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها‏

‏                                  نشانی الکترونیکی:  ‏pub@imam-khomeini.ir

کتابحکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س)صفحه IV