مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. سیاست خارجی وروابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین علی داستانی بیرکی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1381. 192 ص. ــ (تبیان: آثارموضوعی؛ دفتربیست‌وهشتم)ISBN:  978 - 964 - 335 - 520 - 3فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 173 ـ 192 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها و سخنرانیها ـ ـ نظریه درباره سیاست و حکومت ـ ـ نظریه درباره روابط بین المللی. 2. ایران ـ ـ سیاست و حکومت. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. ب. داستانی بیرکی، علی، گردآورنده. ج. عنوان.      9 س 9 س/5/ 1574  DSR                                                   0842/ 955              کتابخانه ملی ایران                                                              10511 ـ 81 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏  کد/ م 1355

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی(س)ـ تبیان آثارموضوعی(دفتربیست وهشتم        

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:  علی داستانی بیرکی

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ سوم:   1392 / 2000 نسخه

قیمت:   7500 تومان

‏ ‏

‏                      ‏

                        0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                              نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV