فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست 

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

مقدمه ‏··· ‏‏الف‏

‏ ‏

بخش اول: سیاست خارجی

‏ ‏

‏          ‏ فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‏··· 3‏

‏               ‏1. گستره روابط براساس مبانی اسلامی و انسانی‏··· 3‏

‏               2. اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر··· 6‏

‏               3. روابط حسنه ـ مدارا و مسالمت آمیز··· 12‏

‏               4. آزادی ـ استقلال و منافع ملی··· 16‏

‏               5. نفی سلطه گری و سلطه پذیری··· 19‏

‏               6. نفی ظلم و ظلم پذیری··· 23‏

‏               7. اصل نه شرقی نه غربی··· 28‏

‏               8. دفاع از کیان اسلام و مسلمین··· 38‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه V

‏               ‏9. دفاع از مستضعفین و مظلومین‏··· 46‏

‏               10. کمک به نهضتهای آزادیبخش··· 53‏

‏               11. صدور انقلاب اسلامی··· 55‏

‏          ‏ فصل دوم:تشکیلات اجرایی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران‏··· ‏59

‏               1. وزارت امور خارجه··· 59‏

‏               2. سفارتخانه ها··· 63‏

‏ ‏

بخش دوم: روابط بین الملل

‏          ‏ فصل اول: سازمانها و نهادهای بین المللی‏··· ‏89

‏               1. سازمان ملل ـ شورای امنیت··· 89‏

‏               2. عفو بین الملل··· 96‏

‏               3. غیر متعهدها··· 100‏

‏               4. دادگاه لاهه··· 103‏

‏ ‏

‏          ‏ فصل دوم: حقوق بشر‏··· ‏105

‏               1. اعلامیه حقوق بشر··· 105‏

‏               2. مدعیان حقوق بشر··· 111‏

‏               3. آمریکا و حقوق بشر··· 120‏

‏ ‏

‏          ‏ فصل سوم: خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی‏··· ‏129

‏ ‏

‏          ‏ فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان اسلام) با:‏··· ‏135

‏               1. قدرتها··· 135‏

‏               2. آمریکا··· 140‏

‏               3. شوروی··· 148‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VI

‏               ‏4. فرانسه‏··· 154‏

‏               5. افریقای جنوبی··· 155‏

‏               6. اسرائیل··· 156‏

‏ ‏

فهرست عناوین‏··· ‏159

فهرست مآخذ‏··· ‏173

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VII