بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
8. دفاع از کیان اسلام و مسلمین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

8. دفاع از کیان اسلام و مسلمین

8. دفاع از کیان اسلام و مسلمین

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برنامۀ ما برنامه اسلام

‏     ‏‏ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک‏‎ ‎‏اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامۀ ما برنامۀ اسلام است،‏‎ ‎‏وحدت کلمۀ مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری‏‎ ‎‏با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم پیمانی با تمام‏‎ ‎‏دوَل اسلامی است در سراسر جهان؛ مقابل صهیونیست، مقابل‏‎ ‎‏اسرائیل، مقابل دوَل استعمارطلب، مقابل کسانی که ذخایر این‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

‏ملت فقیر را به رایگان می برند و ملت بدبخت در آتش فقر و‏‎ ‎‏بیکاری و بینوایی می سوزد.(98)‏

1343 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برخواستن از خواب غفلت

‏     ‏‏ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و‏‎ ‎‏اسلام و کشورهای اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان‏‎ ‎‏به آنان رهایی بخشید.(99)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اقدام عملی در دفاع از مسلمین

‏     ‏‏اگر در یک گوشۀ دنیا یک خطری برای یک برادری پیش بیاید،‏‎ ‎‏برادر ایمانی پیش بیاید، نباید یک برادر دیگری که در آن طرف‏‎ ‎‏دنیا هست بی تفاوت باشد؛ می تواند، باید قیام کند، نمی تواند؛ باید‏‎ ‎‏زمینه فراهم کند که یکوقتی رفع ظلم کند.(100)‏

4 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفی مذاکرات سیاسی با جنایتکاران تاریخ

‏     ‏‏هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و‏‎ ‎‏مقدرات خود را به دست گیرید. تا کی نشسته اید که مقدرات شما‏‎ ‎‏را واشنگتن یا مسکو تعیین کنند؟ تا کی باید قدس شما در زیر‏‎ ‎‏چکمۀ تفاله های امریکا، اسرائیل غاصب پایکوب شود؟ تا کی‏‎ ‎‏سرزمین قدس، فلسطین، لبنان و مسلمانان مظلوم آن دیار در زیر‏‎ ‎‏سلطۀ جنایتکاران به سر برند و شما تماشاچی باشید، و بعض‏‎ ‎‏حکام خائن شما آتش بیار آنان باشند؟ تا کی قریب یک میلیارد‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

‏مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و‏‎ ‎‏ذخایر بی پایان، شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و‏‎ ‎‏قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های آنان باشند؟ تا کی تحمل‏‎ ‎‏جنایات وحشتناک بر برادران افغانستان و لبنان را نموده و به ندای‏‎ ‎‏آنان جواب نمی دهند؟ تا کی به جای مقابله با دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏برای نجات قدس از اسلحۀ گرم و قدرت نظامی و الهی غفلت‏‎ ‎‏نموده و با کارهای سیاسی و برخوردهای سازشکارانه با ابرقدرتها‏‎ ‎‏وقت گذرانده و به اسرائیل مهلت جنایتهای بی امان داده و شاهد‏‎ ‎‏قتل عامها باید بود؟ آیا سران قوم نمی دانند و ندیده اند که مذاکرات‏‎ ‎‏سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ، قدس و‏‎ ‎‏فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد و هر روز بر جنایات و‏‎ ‎‏ستمگریها افزوده خواهد شد؟(101)‏

10 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همصدایی با جمهوری اسلامی و مبارزه با ستمگران 

‏     ‏‏هان ای مسلمانان جهان، و مستضعفان تحت سلطۀ ستمگران،‏‎ ‎‏بپاخیزید و دست اتحاد به هم دهید و از اسلام و مقدرات خود‏‎ ‎‏دفاع کنید و از هیاهوی قدرتمندان نهراسید که این قرن به خواست‏‎ ‎‏خداوند قادر، قرن غلبۀ مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل‏‎ ‎‏است. جهان باید بداند که ایران راه خدا را پیدا کرده است و تا قطع‏‎ ‎‏منافع امریکای جهانخوار، این دشمن کینه توز مستضعفین جهان، با‏‎ ‎‏آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد، و حوادث ایران نه تنها ما را برای‏‎ ‎‏لحظه ای عقب نخواهد نشاند، که ملت ما را در نابودی منافع آن‏‎ ‎‏مصمم تر خواهد کرد. ما مبارزۀ سخت و بی امان خود را علیه‏‎ ‎‏امریکا شروع کرده ایم و امیدواریم فرزندانمان با آزادی از زیر یوغ‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند ما یقین داریم اگر‏‎ ‎‏دقیقاً به وظیفه مان که مبارزه با امریکای جنایتکار است ادامه‏‎ ‎‏دهیم، فرزندانمان شهد پیروزی را خواهند چشید.‏

‏     آیا برای مسلمانان جهان ننگ نیست که با اینهمه سرمایه های‏‎ ‎‏انسانی و مادی و معنوی، با داشتن چنین مکتب مترقی و پشتوانۀ‏‎ ‎‏الهی تن به سلطۀ قدرتمندان مستکبر و دزدان دریایی و زمینی قرن‏‎ ‎‏بدهند؟ آیا وقت آن نرسیده است که هواهای نفسانیه را کنار‏‎ ‎‏گذاشته و با یکدیگر دست مودت و اخوت داده و دشمنان بشریت‏‎ ‎‏را از صحنه خارج و به حیات ننگین ستمبارشان خاتمه دهند؟ آیا‏‎ ‎‏وقت آن نرسیده است که ملت مبارز و غیور فلسطین، بازیهای‏‎ ‎‏سیاسی مدعیان مبارزه با اسرائیل را شدیداً محکوم نموده و با‏‎ ‎‏سلاح گرم، سینۀ اسرائیل دشمن سرسخت اسلام و مسلمین را‏‎ ‎‏بشکافند؟ آیا مسلمانان چه جوابی در مقابل خداوند عظیم که آنان‏‎ ‎‏را دعوت به اعتصام بحبل الله نموده و از تفرقه و نزاع نهی فرموده‏‎ ‎‏است دارند؟ آیا تکلیف خود نمی دانند که از ملت و دولت ایران که‏‎ ‎‏با جهاد مقدس پرچم کفر را سرنگون و پرچم پرعظمت اسلام را‏‎ ‎‏برافراشته است پشتیبانی کنند؟ آیا وعاظ السلاطین سرکوبی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران را از مخالفت با امریکا و اسرائیل لازمتر‏‎ ‎‏می شمارند؟ ما از برادران اسلامی خود در مشارق و مغارب ارض‏‎ ‎‏می خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران هم صدا و هم جهت شده‏‎ ‎‏و با یاری خداوند متعال شرّ جنایتکاران را دفع و بساط چپاولگری‏‎ ‎‏را از کشورهای اسلامی و بلاد مستضعفین برچینند و به ندای‏‎ ‎‏خداوند متعال در این امر حیاتی پاسخ مثبت دهند.(102)‏

15 / 6 / 60 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

گام زدن با قدرت در راه اسلام

‏     ‏‏همۀ مسلمین می خواهم که با قدرت و قوّت در راه اسلام قدم‏‎ ‎‏بردارند، و اسلام را پشتیبانی کنند تا اینکه ان شاءالله دشمنان‏‎ ‎‏اسلام، آنهایی که نمی توانند اسلام را ببینند مقصور بشوند و‏‎ ‎‏منزوی.(103)‏

1 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پاسخ به ندای مظلومان ملت فلسطین

‏     ‏‏اکنون که مسلمانان انقلابی و شجاع فلسطین با همتی عالی وبا‏‎ ‎‏آوای الهی از معراجگاه رسول ختمی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏خروش بر آورده و مسلمانان را به قیام و وحدت دعوت نموده اند و‏‎ ‎‏در مقابل کفر جهانی نهضت نموده اند، با کدام عذر در مقابل‏‎ ‎‏خداوند قادر و وجدان بیدار انسانی می توان در این امر اسلامی‏‎ ‎‏بی تفاوت بود؟ اکنون که خون جوانان عزیز فلسطین دیوارهای‏‎ ‎‏مسجد قدس را رنگین کرده است و در مقابل مطالبۀ حق‏‎ ‎‏مشروعشان از مشتی دغلباز، با مسلسل جواب شنیده اند، برای‏‎ ‎‏مسلمانان غیرتمند عار نیست که به ندای مظلومانۀ آنان جواب‏‎ ‎‏ندهند و همدردی خود را با آنان اظهار نکنند؟ باشد که فریاد‏‎ ‎‏همدردی آنان دولتها را بیدار کند که از قدر ت عظیم اسلامی‏‎ ‎‏استفاده کرده و دست امریکای جهانخوار، این جنایتکار تاریخ راکه‏‎ ‎‏از آن طرف دریاها به پشتیبانی ستمگران، دست پلید اسرائیل را‏‎ ‎‏می فشارد قطع کنند و خود و ملتهای مظلوم جهان رانجات‏‎ ‎‏دهند.(104)‏

25 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

قیام مسلمانان به فرمان خدا

‏     ‏‏مسلمانها باید از جا برخیزند، باید قیام کنند. خدا فرموده‏‎ ‎‏است: إنَّما اَعِظُکُمْ بِوٰاحِدَةٍ اَن تَقُومُوا للّه َ مَثْنیٰ وَ فُرٰادیٰ. نگویید: تنها‏‎ ‎‏هستیم. تنهایی هم باید قیام بکنیم. اجتماعی هم باید قیام کنیم. با‏‎ ‎‏هم باید قیام کنیم. همه موظفیم به اینکه برای خدا قیام کنیم و برای‏‎ ‎‏حفظ کشورهای اسلامی قیام کنیم در مقابل این دو غدۀ سرطانی‏‎ ‎‏که یکی حزب فاسد بعث عراق است و یکی اسرائیل و هر دو سر‏‎ ‎‏منشأش امریکاست.(105)‏

23 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از عالمگیری 

‏     ‏‏ما عالمگیری نمی خواهیم بکنیم که شما ما را می ترسانید که‏‎ ‎‏نمی شود عالم را گرفت. ما می خواهیم به درد مسلمانها برسیم،‏‎ ‎‏توانستیم به دردشان برسیم، توانستیم؛ نتوانستیم، اجرش را داریم.‏‎ ‎‏ما می خواهیم به درد ملت عراق برسیم. این ملت عراق مظلوم که‏‎ ‎‏دارد خرد می شود زیرپای این ظالم و ظالمها، ما می خواهیم به درد‏‎ ‎‏اینها برسیم. مسلمان نباید به درد مسلمان برسد؟ اسلام حدود‏‎ ‎‏دارد؟ ما درد اینها را می خواهیم ببینیم چی است. اینها فریاد «یا‏‎ ‎‏للمسلمین» دارند می زنند، ما جواب باید بدهیم. ملت عراق دارد‏‎ ‎‏خرد می شود زیر پای این خبیث. ما پیش خدا جواب باید بدهیم.‏

‏ما در اقصی بلاد دنیا اگر یک کسی بهمان بگوید که «یا للمسلمین»،‏‎ ‎‏ما موظفیم که به درد آنها برسیم، هر قدری می توانیم. ما نمی گوییم‏‎ ‎‏که ما می توانیم همه جا چه بکنیم. ما آن قدری که می توانیم دفاع از‏‎ ‎‏حق مسلمین می کنیم. مسلمین معنایش نیست ایرانی، مسلمین.‏‎ ‎‏کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرود سراغش،‏‎ ‎‏فکر او نباشد، این مسلم نیست، این انحراف است، ملتفت نیستید‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

‏شماها، این انحراف است از اسلام، این بی توجهی است به مقاصد‏‎ ‎‏اسلام. اسلام برای ایران نیامده، اسلام برای عالم آمده. بعثت،‏‎ ‎‏بعثت برای همه است و همه باید تابع باشند.(106)‏

29 / 1 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از همه مسلمین

‏     ‏‏ما کشور را، کشور ایران نمی دانیم، ما همۀ ممالک اسلامی را از‏‎ ‎‏خودمان می دانیم، مسلم باید این طور باشد. ما دفاع از همۀ‏‎ ‎‏مسلمین را لازم می دانیم.(107)‏

21 / 11 / 64 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

احیای هویت مسلمین در سراسر جهان

‏     ‏‏من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام‏‎ ‎‏وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان‏‎ ‎‏سرمایه گذاری می کند. و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به‏‎ ‎‏پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی‏‎ ‎‏جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما‏‎ ‎‏باید برای پیشبرد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی‏‎ ‎‏کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و‏‎ ‎‏مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با‏‎ ‎‏تمام وجود تلاش نماییم. و این را باید از اصول سیاست خارجی‏‎ ‎‏خود بدانیم. ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای‏‎ ‎‏همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزادۀ جهان است. و کشور ایران‏‎ ‎‏به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین‏‎ ‎‏و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

‏روشهای مبارزه علیه نظامهای کفر و شرک آشنا می سازد.(108)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خمینی و مبارزه با ذلت و حقارت مسلمانان

‏     ‏‏هیهات که خمینی، در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و‏‎ ‎‏کافران به حریم قرآن کریم و عترت رسول خدا و امت محمد ـ‏‎ ‎‏صلی الله علیه و آله و سلم ـ و پیروان ابراهیم حنیف ساکت و آرام‏‎ ‎‏بماند و یا نظاره گر صحنه های ذلت و حقارت مسلمانان باشد. من‏‎ ‎‏خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضۀ دفاع‏‎ ‎‏از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم.‏

‏     قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی‏‎ ‎‏یکه وتنها هم بماند به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و‏‎ ‎‏بت پرستی است ادامه می دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان‏‎ ‎‏جهان اسلام، این پابرهنه های مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت‏‎ ‎‏را از دیدگان جهانخواران و سرسپردگانی که به ستم و ظلم‏‎ ‎‏خویشتن اصرار می نمایند سلب خواهد کرد.(109)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از مبارزات و حقوق کشورهای اسلامی

‏     ‏‏از جانب من و همۀ ملت ایران به همۀ مسلمانان اطمینان بدهید‏‎ ‎‏که جمهوری اسلامی ایران پشتیبان شما و حامی مبارزات و‏‎ ‎‏برنامه های اسلامی شما است و در هر سنگری علیه متجاوزان در‏‎ ‎‏کنار شما ایستاده است و از حقوق گذشته و امروز و آیندۀ شما‏‎ ‎‏ان شاءالله دفاع خواهد کرد و به آنان بگویید که اقتدار و اعتبار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران متعلق به همۀ ملتهای اسلامی است و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

‏دفاع از ملت قهرمان و دلاور ایران در حقیقت دفاع از همۀ ملتهای‏‎ ‎‏تحت ستم است.(110)‏

6 / 5 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از نوامیس مسلمین 

‏     ‏‏ما باید این معنا را در نظر داشته باشیم که باتمام قوا و تا آخرین‏‎ ‎‏نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد کنیم. دفاع از نوامیس‏‎ ‎‏مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همۀ حیثیات مسلمین‏‎ ‎‏امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از‏‎ ‎‏مسلمین مهیا کنیم.(111)‏

9 / 12 / 66 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46