بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
9. دفاع از مستضعفین و مظلومین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

9. دفاع از مستضعفین و مظلومین

9. دفاع از مستضعفین و مظلومین 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شمول وعده الهی بر مستضعفین

‏     ‏‏سایر اقشار ملتها به این رمز اسلامی، به این رمز ایمانی، اقتدا‏‎ ‎‏کنند. در تمام اقشار عالم، مسلمین بپاخیزند؛ بلکه مستضعفین‏‎ ‎‏بپاخیزند. وعدۀ الهی که مستضعفین را شامل است، و می فرماید که‏‎ ‎‏ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا، و‏‎ ‎‏وارث باشند. امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین‏‎ ‎‏است؛ مستکبرین غاصبند، مستکبرین باید از میدان خارج بشوند.‏‎ ‎‏ما مستکبرین ایران را از صحنه بیرون کردیم، و به جای آن‏‎ ‎‏مستضعفین نشستند.(112)‏

24 / 2 / 58 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

مستضعفان جهان و وعده های الهی

‏     ‏‏باید دست جنایتکاران از ممالک اسلامی و از عموم‏‎ ‎‏مستضعفین قطع شود، و وعدۀ الهی به همت اقشار ملتهای‏‎ ‎‏اسلامی تحقق یابد.(113)‏

5 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حزب جهانی مستضعفین و قیام علیه مستکبرین

‏     ‏‏من امیدوارم که یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام‏‎ ‎‏دنیا به وجود بیاید، و همۀ مستضعفین با هم در این حزب شرکت‏‎ ‎‏کنند، و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند، و‏‎ ‎‏قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر‏‎ ‎‏اجازه ندهند که مستکبرین بر مستضعفین عالَم ظلم کنند، و ندای‏‎ ‎‏اسلام را و وعدۀ اسلام را ـ که حکومت مستضعفین بر مستکبرین‏‎ ‎‏است و «وراثت ارض» برای مستضعفین است ـ متحقق کنند.‏‎ ‎‏تاکنون مستضعفین متفرق بودند، و با تفرقه، کاری انجام نمی گیرد.‏‎ ‎‏اکنون که نمونه ای از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرد، این نمونه باید به یک سطح وسیعتری، در تمام قشرهای‏‎ ‎‏انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به اسم «حزب مستضعفین»، که‏‎ ‎‏همان «حزب الله » است و موافق ارادۀ خدای تبارک و تعالی است‏‎ ‎‏که مستضعفین، وارث ارض باید بشوند. ما از جمیع مستضعفین‏‎ ‎‏عالَم دعوت می کنیم که با هم در «حزب مستضعفین» وارد بشوند،‏‎ ‎‏و مشکلات خودشان را با دست جمع و ارادۀ مصمم عمومی رفع‏‎ ‎‏کنند؛ و هر مسئله ای که در هر جا و در هر ملتی پیش می آید به‏‎ ‎‏وسیلۀ «حزب مستضعفین» رفع بشود.(114)‏

27 / 5 / 58 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

تأسیس حزب جهانی مستضعفین

‏     ‏‏و من یک پیشنهادی در چند روز پیش از این کردم که اگر این‏‎ ‎‏پیشنهاد را عمل بکنند، این اسباب این می شود که روابط ان شاءالله ‏‎ ‎‏کم کم پیدا بشود. و او ایجاد یک «حزب مستضعفین»، تمام‏‎ ‎‏مستضعفین دنیا، اعم از مُسْلم و غیر مُسْلم.(115)‏

3 / 6 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قیام مستضعفان علیه مستکبرین

‏     ‏‏ای مسلمانان جهان و ای مستضعفان عالم! دست به دست هم‏‎ ‎‏دهید و به خدای بزرگ رو آورید و به اسلام پناهنده شوید، و علیه‏‎ ‎‏مستکبران و متجاوزان به حقوق ملتها پرخاش کنید.(116)‏

30 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انقراض مستکبرین و برپایی صلح جهانی

‏     ‏‏عموم مستضعفین باید به هم بپیوندند و ریشۀ فساد را از‏‎ ‎‏کشورهای خود قطع کنند. سلامت و صلح جهان بسته به انقراض‏‎ ‎‏مستکبرین است؛ و تا این سلطه طلبان بی فرهنگ در زمین هستند،‏‎ ‎‏مستضعفین به ارث خود که خدای تعالی به آنها عنایت فرموده‏‎ ‎‏است نمی رسند.‏

‏     هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید به‏‎ ‎‏خود آیید و از هیاهو و عربدۀ امریکا و سایر زورمندان تهی مغز‏‎ ‎‏نهراسید، و جهان را بر آنان تنگ کنید و حق خود را با مشت گره‏‎ ‎‏کرده از آنان بگیرید.(117)‏

20 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

قیام جهت نجات از چنگال ستمگران

‏     ‏‏من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام‏‎ ‎‏مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم‏‎ ‎‏قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای‏‎ ‎‏شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن‏‎ ‎‏انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی فرهنگ باشد.‏

‏     ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران‏‎ ‎‏جنایتکار نجات دهید.(118)‏

1 / 12 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیام رهایی مستضعفین

‏     ‏‏ما امروز به انتظار شهادت نشسته ایم تا فردا فرزندانمان در‏‎ ‎‏مقابل کفر جهانی با سرافرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال‏‎ ‎‏واقعی را در تمامی ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهایی‏‎ ‎‏مستضعفین را در جهان سر دهند. شما دلاوران سلحشور و شما‏‎ ‎‏سپاهیان انقلاب اسلامی مردم ایران، شما از همان روزهای اول‏‎ ‎‏هدف ناجوانمردانۀ گروهها و گروهکهای منحرف واقع شدید و‏‎ ‎‏این خود فخری بر افتخارات شما افزود، و اکنون نیز آن کس که از‏‎ ‎‏اسلام بیشتر گریزان است، دشمن سرسخت تر شما عزیزان است.‏‎ ‎‏بکوشید که نفاق افکنان در شما رخنه نکنند و میان شما و برادران‏‎ ‎‏رزمندۀ دیگرتان جدایی نیفکنند؛ که اکنون قوای نظامی و انتظامی‏‎ ‎‏همچون شما و سایر قوای مسلح مردمی لشکریان اسلامید و‏‎ ‎‏برادران ایمانی.(119)‏

16 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

عزم ایران در دفاع از مظلومان 

‏     ‏‏ملت و دولت و مجلس و ارتش و سایر قوای مسلح ایران که‏‎ ‎‏امروز با وحدت اسلامی و انسجام الهی صف واحد هستند‏‎ ‎‏مصمم اند که در مقابل هر قدرت شیطانی و متجاوز به حقوق‏‎ ‎‏انسانها بایستند و از مظلومان دفاع نمایند، و تا برگشت قدس و‏‎ ‎‏فلسطین به دامن مسلمین، از لبنان و قدس عزیز پشتیبانی‏‎ ‎‏نمایند.(120)‏

10 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مستضعفین و حق وتوی قدرتمندان

‏     ‏‏دنیا اگر بخواهد از شرّ فساد آسوده بشود، باید همۀ‏‎ ‎‏مستضعفین دست به هم بزنند و قدرتهای اینها را محدود کنند در‏‎ ‎‏حکومتهای خودشان... بالاخره، اگر بخواهد بشر، مستضعفین‏‎ ‎‏عالم اگر بخواهند یک زندگی شرافتمندانه انسانی داشته باشند،‏‎ ‎‏باید همۀ مستضعفین جهان به هم دست بدهند و قدرت این‏‎ ‎‏قدرتمندانی که حق وتو دارند، اینها را باید محدود کنند.(121)‏

4 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نهضت ایران امیدی برای مستضعفان

‏     ‏‏شما باید بدانید که ملتها، حتی آن ملتهایی که الهی هم نیستند،‏‎ ‎‏اینها همه شان ـ که جزء مستضعفان جهان هستند، و همیشه در‏‎ ‎‏تحت سلطۀ مستکبران بوده اند ـ امید دوخته اند به این نهضتی که‏‎ ‎‏در ایران حاصل شده است.(122)‏

23 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

بیداری مستضعفین، مانع سلطه پذیری

‏     ‏‏مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطۀ امریکا و چه آنها که‏‎ ‎‏زیر سلطۀ سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به‏‎ ‎‏هم ندهند و قیام نکنند، سلطه های شیطانی رفع نخواهد شد. و‏‎ ‎‏همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و‏‎ ‎‏مذهبی که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی‏‎ ‎‏پیدا شود، این دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را‏‎ ‎‏به هلاکت خواهند رساند. ما عازم هستیم که تمام سلطه ها را نابود‏‎ ‎‏سازیم، و شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه کنید. و‏‎ ‎‏آنچه مهم است این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب‏‎ ‎‏خودمان اخلاص را حفظ و به خدای تبارک و تعالی اعتماد داشته‏‎ ‎‏باشیم تا عنایت او شامل حال ما باشد و ما را از تحت این سلطه ها‏‎ ‎‏خارج سازد.(123)‏

20 / 2 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همراهی جمهوری اسلامی با مستضعفان جهان

‏     ‏‏من امیدوارم شما موفق باشید، و مطمئن باشید که موفق‏‎ ‎‏می شوید. جمهوری اسلامی ایران هم در کنار شما و در کنار همۀ‏‎ ‎‏مسلمانان، بلکه در کنار همۀ مستضعفان جهان خواهد بود. (124)‏

9 / 12 / 66 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از حقوق فقرا

‏     ‏‏ما برای احقاق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع‏‎ ‎‏خواهیم کرد... ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهۀ متحد‏‎ ‎‏شرق و غرب، جبهۀ قدرتمند اسلامی ـ انسانی با همان نام و نشان‏‎ ‎‏اسلام و انقلاب ما تشکیل شود؛ و آقایی و سروری محرومین و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏پابرهنگان جهان جشن گرفته شود....انقلاب اسلامی ما تاکنون‏‎ ‎‏کمینگاه شیطان و دام صیادان را به ملتها نشان داده است.‏‎ ‎‏جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما‏‎ ‎‏شکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و‏‎ ‎‏هشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفۀ اولیۀ ما و انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ماست که در سراسر جهان صدا زنیم که ای خواب رفتگان! ای‏‎ ‎‏غفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار‏‎ ‎‏لانه های گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب‏‎ ‎‏نیست! و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از صیاد‏‎ ‎‏نیست! امریکا و شوروی در کمین نشسته اند، و تا نابودی کاملتان از‏‎ ‎‏شما دست بر نخواهند داشت. راستی اگر بسیج جهانی مسلمین‏‎ ‎‏تشکیل شده بود، کسی جرأت اینهمه جسارت و شرارت را با‏‎ ‎‏فرزندان معنوی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ‏‎ ‎‏داشت؟(125)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از محرومان جهان 

‏     ‏‏شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان‏‎ ‎‏جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی‏‎ ‎‏تبلیغاتی ابرقدرتها و عمّال سرسپردۀ آنان نترسید؛ و حکام‏‎ ‎‏جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم‏‎ ‎‏می کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد،‏‎ ‎‏زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام‏‎ ‎‏مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید؛ و‏‎ ‎‏به سوی یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏روید که با تحقق آن، همۀ مستکبران جهان را به جای خود خواهید‏‎ ‎‏نشاند و همۀ مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید‏‎ ‎‏رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است.(126)‏

14 / 3 / 68 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53