بخش دوم: روابط بین الملل
فصل دوم: حقوق بشر
3. آمریکا و حقوق بشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3. آمریکا و حقوق بشر

3. آمریکا و حقوق بشر 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقدم بودن منافع امریکا بر حقوق بشر

‏     ‏‏آیا امریکا واقعاً مدافع حقوق بشر است؟ یا این شعاری است‏‎ ‎‏که برای انتخاب شدن برای رئیس جمهوری امریکا مطرح کرده‏‎ ‎‏است؟ و یا شعاری است علیه چند زندانی شوروی؟ آیا او مدافع‏‎ ‎‏حقوق بشر است و حال آنکه در ایران شاه دست نشاندۀ خائن او‏‎ ‎‏حمام خون به راه انداخته است و او شاه را پشتیبانی می کند. آیا‏‎ ‎‏کشتار بی حد و حصر شاه را در سراسر ایران نمی بیند و نمی داند؟‏‎ ‎‏لابد آقای کارتر پشتیبانی از این جنایتکاران تاریخ را که روی‏‎ ‎‏جلادان تاریخ را سفید کرده است، دفاع از حقوق بشر می داند.‏‎ ‎‏کارتر چندی پیش گفت که منافع امریکا بر حقوق بشر مقدم است.‏‎ ‎‏ما که می گوییم این خونریزیها نباشد و شاه برود تا مردم سرنوشت‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 120

‏خویش را به دست بگیرند، حمام خون درست کرده ایم؟ قضاوت‏‎ ‎‏آن با مردم جهان است.(200)‏

27 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضایع کردن حقوق بشر 

‏     ‏‏اصلِ این جمعیتهایی که در امریکا، یا در جاهای دیگر، درست‏‎ ‎‏شده است به عنوان جمعیت «حقوق بشر»، جمعیت کذا و کذا،‏‎ ‎‏اینها را ـ همه ـ آنها درست کرده اند برای اینکه حقوق بشر را ضایع‏‎ ‎‏کنند. این همه خیانت این مرد نانجیب به ایران کرده است و این‏‎ ‎‏همه قتل و غارت کرده است، حالا که می گویند این باید به قتل‏‎ ‎‏برسد. حالا هم که حکمی صادر نشده برای قتل محمدرضا، لکن‏‎ ‎‏صادر می شود. اگر ما پیدایش بکنیم، باید کشته بشود. اینهایی که‏‎ ‎‏می گویند حقوق بشر حالا صدایشان درآمده و اظهار‏‎ ‎‏تأسف می کنند.(201)‏

25 / 2 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برداشت غلط غربیان از حقوق بشر 

‏     ‏‏این غربیهایی که دور هم جمع شدند برای منافع ابرقدرتها،‏‎ ‎‏اینها از انسانیت اصلاً اطلاعی ندارند. اینها فقط این حیوان یک سر‏‎ ‎‏و دو گوش را می بینند، و این طبیعت و این سطح طبیعت؛ نه عمق‏‎ ‎‏طبیعت. این سطح طبیعت را می بینند. اینها می خواهند «حقوق‏‎ ‎‏بشر»! تو چه می دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد! تو انسان‏‎ ‎‏را می شناسی تا حق انسان را بشناسی؟ تو جامعه را می شناسی که‏‎ ‎‏حق جامعه را بشناسی؟ همۀ آنها همین طورند. همۀ این حرفها، که‏‎ ‎‏می شنوید در آن طرفها هست، و این طرفها هم از آنها تقلید‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 121

‏می کنند، همه برای این است که بچاپند این جامعه را! برای چاپیدن‏‎ ‎‏است؛ برای اصلاح نیست. جنگهایی که الآن هم در دنیا ممالک‏‎ ‎‏زیادی پشت سر هم به جنگند و امریکا از آن طرف، شوروی از‏‎ ‎‏این طرف و آن طرف و از آن ور کمک می کنند به اینها، اینها همه‏‎ ‎‏جنگهای انحرافی است؛ برخلاف انسانیت است. اینجاهایی که‏‎ ‎‏این جنگها می شود و این همه کشتار، این همه کشتار، در این‏‎ ‎‏ممالک می شود، این طرفدارهای حقوق بشر نشسته اند و سیگار‏‎ ‎‏می کشند و پاهایشان را روی هم می اندازند و یک کلمه صحبت‏‎ ‎‏نمی کنند. اما آن روز که یک عده اشخاصی که غده اند برای این‏‎ ‎‏جامعه، غدۀ سرطانیند برای این جامعه، اگر بمانند یک جامعه را به‏‎ ‎‏باد می دهند، حکم اسلام را بر اینها جاری می کنند، همینهایی که‏‎ ‎‏آن روز فوجها از مردم، هزارها از انسانها را، اربابانشان می کشند و‏‎ ‎‏[‏‏آنها‏‎ ‎‏]‏‏پاهایشان را روی هم می اندازند و تکیه می دهند و یک کلمه‏‎ ‎‏حرف نمی زنند، واویلا بلند می کنند! خوب، چرا هویدا را کشتند،‏‎ ‎‏یا چرا نصیری را کشتند! یا چرا کسانی که فوج فوج جوانهای ما را‏‎ ‎‏از بین برده اند اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ می کشند! کشتن اینها رحمت است بر‏‎ ‎‏امت. حدود الهی رحمت است بر امت. البته آن دستی که بریده‏‎ ‎‏می شود اگر زبان داشت گله می کرد. اما برای انسان، برای یک‏‎ ‎‏انسان، یک عضو فدا می شود. برای یک جامعه یک اشخاص باید‏‎ ‎‏از بین بروند.‏

‏     برای حفظ حقوق یک جامعه باید یک غده های سرطانی از این‏‎ ‎‏جامعه جدا بشود. اینها برای رفتن محمدرضا خان هم همین عزاها‏‎ ‎‏را داشتند! همین آدمی که ‏‏[‏‏آنهمه جنایت کرد‏‏]‏‏ حالا هم از او‏‎ ‎‏تعریف می کنند! حالا هم در مجله های خارجی یا در مطبوعاتشان‏‎ ‎‏از او تعریف می کنند که نه، این اصلاح می کرد! می خواست‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 122

‏درست کند مملکت را! آن کنار نشسته اند. نه مطلع نیستند؛ لکن آن‏‎ ‎‏کنار هستند. کنار معرکه هستند ندیده اند اینجا چه شده است.‏‎ ‎‏می دانند چه شده، اما به خودشان که واقع نشده! هزاران آدم هم‏‎ ‎‏اینجا کشته بشود. اصلاً انسان مطرح نیست پیش آنها. حق و حقوق‏‎ ‎‏انسان اصلاً مطرح نیست در این جوامعی که طرفدار حقوق بشرند.‏‎ ‎‏ابداً حقوق بشر مطرح نیست. حقوق ابرقدرتها مطرح است! آنها‏‎ ‎‏برای ابرقدرتها حق قائلند. حقشان هم این است که همۀ ممالک را‏‎ ‎‏اینها بچاپند.(202)‏

7 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تباهی بشر و ادعای رئیس جمهور امریکا

‏     ‏‏اگر جهان عبارت از آن عده ای است که رفیق و دوست آقای‏‎ ‎‏کارتر هستند، تمام جهان با اوست و اما اگر جهان آنی است که‏‎ ‎‏هست و به دوش مستضعفین است، جهان عبارت از مستضعفین‏‎ ‎‏هستند. اگر جهان عبارت از آن واقعیتی است که هست، که‏‎ ‎‏مستضعفین هستند که جهان را اداره می کنند، و این مستکبرین جز‏‎ ‎‏فساد ایجاد نمی کنند چیز دیگر. جهان اگر آن هست آن جهان با‏‎ ‎‏شما موافق نیست. آن جهان موافق نیست که یک رئیس جمهور که‏‎ ‎‏ادعا می کند که من طرفدار حقوق بشر هستم، آن قدر بشر را به‏‎ ‎‏تباهی بکشد و آن قدر بکشد. یک کسی که دعوی این را می کند که‏‎ ‎‏من حقوق بشر را حفظ می کنم از او نمی پذیرند. تویی که می گویی‏‎ ‎‏من حقوق بشر را حفظ می کنم، ایران بشر هستند. ایرانیها بشر‏‎ ‎‏هستند. چه شد که در حکومت شما این چند سال و در حکومت‏‎ ‎‏اسلاف شما پنجاه سال، این ملت این همه زجر دیدند و نه شما و‏‎ ‎‏نه اسلاف شما که مدعی این هستید که ما طرفدار حقوق بشر‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 123

‏هستیم، و نه مجلسهایی که تأسیس کردید ‏‏[‏‏صدا به اعتراض بلند‏‎ ‎‏نکردید‏‎ ‎‏]‏‏شما ‏‏[‏‏حتی‏‏]‏‏ برای اینکه ما را بازی بدهید هیچیک‏‎ ‎‏کلمه ای نگفتید که چرا محمدرضا این کارها را می کند، بلکه‏‎ ‎‏طرفداری کردید از او. بلکه کوشش کردید که باقی بماند او.‏‎ ‎‏مضحک این بود که در آن وقتی که شدت خفقان در ایران بود،‏‎ ‎‏کارتر می گفت که آزادی زیاد به ایران دادند، از این جهت این‏‎ ‎‏صداها درآمده! مردم فریاد که می زنند، می گویند آزادی‏‎ ‎‏می خواهیم، چون آزادیشان زیاد است! اینها تُخَمه کردند از آزادی!‏‎ ‎‏این روی همان بیماری است که اینها دارند.(203)‏

29 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت آمریکا با حقوق بشر

‏     ‏‏حریف ما الآن در امریکا اینطوری است که با عدالت اصلش‏‎ ‎‏مخالف است. با حقوق بشر مخالف است. می گوید حقوق بشر!‏‎ ‎‏ادعا زیاد است، لکن وقتی که انسان بررسی می کند در حالاتشان ،‏‎ ‎‏بررسی می کند در برنامه هایشان، می بیند که آن قضیۀ سازمان‏‎ ‎‏حقوق بشر و ـ نمی دانم ـ شورای امنیت و اینها یک چیزهایی است‏‎ ‎‏که قدرتمندان درست کردند که این ضعفا را هر کاری می خواهند‏‎ ‎‏بکنند. و هر بلایی می خواهند سرشان درآورند. و بعد آنهایی که‏‎ ‎‏آنجا نشسته اند به اسم حقوق بشر و چه، وقتی که مطالبشان آنجا‏‎ ‎‏برود آنها را محکوم کنند و آنها را حاکم کنند.(204)‏

26 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

جرائم امریکا در ایران با ادعای طرفداری از حقوق بشر

‏     مقتضی است برای رسیدگی به جرایم امریکا در حملۀ نظامی‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 124

‏به ایران، از گروههای مختلف کشورهای جهان دعوت شود که‏‎ ‎‏مشاهده کنند امریکای جهانخوار با ادعاهای طرفداری از حقوق‏‎ ‎‏بشر و صلح دوستی و انسان دوستی با یک ملت مستقل چه‏‎ ‎‏معامله ای کرده است و می کند تا مشاهده کنند آثار جرم این رژیم‏‎ ‎‏آدمخوار را؛ که مع الأسف دولتهای غربی، جمعیتهای طرفدار‏‎ ‎‏حقوق بشر، و سازمان ملل متحد، و شورای امنیت سازمان ملل‏‎ ‎‏متحد، همگی طرفداری از او می کنند. و به عیان ببینند تا آنچه‏‎ ‎‏اینجانب مکرر گفته ام که تمام این سازمانها و گروهها برای‏‎ ‎‏طرفداری از قدرتمندان به وجود آمده است، و این جمعیتها به‏‎ ‎‏دست قدرتمندان برای سلطه بر ضعیفان و مکیدن خون محرومان‏‎ ‎‏جهان به وجود آمده است. تا ببینند که به بهانۀ نجات جاسوسان چه‏‎ ‎‏نقشه ای برای ملت مظلوم ماطرح کرده اند. تا ببینند و باور کنند که‏‎ ‎‏سازمانهای کذایی آنجا که به نفع قدرتمندان و سرمایه داران‏‎ ‎‏بین المللی است حقوق مستضعفین را نادیده گرفته، و جز برای‏‎ ‎‏سلطۀ آنان عملی انجام نمی دهند. ‏

‏     ‏‏دولت غاصب عراق به دستور امریکا مدتهاست به ایران تجاوز‏‎ ‎‏می کند، و ما ندیدیم این جمعیتها و سازمانها ولو برای یک مرتبه‏‎ ‎‏هم که شده است اعتراض کنند، لکن برای پنجاه نفر جاسوس، که‏‎ ‎‏با کمال انسانیت با آنها عمل می شود، هر روز اعتراضات و فریاد‏‎ ‎‏نقض حقوق بشر از حلقوم آنان طنین انداز است! ما ندیدیم که‏‎ ‎‏طرفداران حقوق بشر ازحق دولت ضعیف و ملت مظلوم ما دفاع‏‎ ‎‏کنند. این سازمانها نه تنها این تجاوز واضح به یک کشور مستقل را‏‎ ‎‏نادیده می گیرند، بلکه ما را به نقض قراردادهای بین المللی محکوم‏‎ ‎‏می کنند. در صورتی که ما جز جاسوسان را که برای توطئه به ایران‏‎ ‎‏آمده اند کسی را توقیف نکردیم. و ببینند که آنان که به طرفداری از‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 125

‏امریکای متجاوز ما را می خواهند در حصر اقتصادی قرار دهند، با‏‎ ‎‏اینکه کارتر آنان را در جریان خیانت هولناکش قرار نداده و نقض‏‎ ‎‏حاکمیت یک کشور مستقل را کرده است، باز از او طرفداری‏‎ ‎‏می کنند و خواهند کرد و ما را به حصر اقتصادی می کشند و باز‏‎ ‎‏برای طرفداری ظالم هیاهو می کنند.(205)‏

6 / 2 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حقوق بشر و چاپیدن مسلمین

‏     ‏‏تمام این چیزهایی که از امریکا و از طرفدارهای حقوق بشر و‏‎ ‎‏از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک‏‎ ‎‏شعرهای غیر موزون است و لهذا، می بینید که انکار می کنند و‏‎ ‎‏اسرائیل هیچ اعتنا نمی کند. تنبّه می دهند، اسرائیل آنها را محکوم‏‎ ‎‏می کند. این برای آن است که مسئله، مسئلۀ جدّی نیست. اینطور‏‎ ‎‏نیست که امریکا جدّاً مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در‏‎ ‎‏قدس باشد و مع ذلک اسرائیل بتواند یک همچو کاری بکند. اینها‏‎ ‎‏همه یک مانورهایی است که می دهند. یا مثلاً، مجالس حقوق بشر‏‎ ‎‏و مجالس دیگری که از همین ابواب هست در آنجا، در آن ممالک‏‎ ‎‏هست، اینها همه دستشان توی هم است و برای چاپیدن ما‏‎ ‎‏مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در آنجاها هستند، و‏‎ ‎‏مع الأسف، مسلمین متنبّه نمی شوند.(206)‏

15 / 5 / 59 

*  *  *

‏ ‏

از بین بردن حیثیت انسان به اسم طرفداری حقوق بشر

‏     اسرائیل می آید جولان را برای خودش قرار می دهد و ملحق‏‎ ‎‏می کند به سایر ملکهای غصبی اش. آن وقت این سازمانهایی که‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 126

‏خود، ساختۀ خود نیستند و از ملتها نیستند، بلکه چند تا دولت‏‎ ‎‏بزرگ اینها را درست کرده اند، یک وقت می بینی که همه یک‏‎ ‎‏بساطی درست می کنند، یک صورتی درست می کنند، با هم چه‏‎ ‎‏می کنند و یک دسته زیادتری رأی به آن طرف می دهند و بعد هم‏‎ ‎‏امریکا می آید وتو می کند. این از آن حکومت جنگل بدتر است،‏‎ ‎‏حکومت جنگل باز جنگلی است. حکومت جنگل حکومت‏‎ ‎‏قلدری است، لکن اینها حکومت می کنند و بدتر از جنگل عمل‏‎ ‎‏می کنند و به خورد ملتها می خواهند بدهند که سازمان حقوق بشر‏‎ ‎‏ما داریم، سازمان ملل متحد ما داریم. همان معنایی که در جنگل‏‎ ‎‏باید حاصل بشود بدتر از او را در امریکا و شوروی می کنند و بعد‏‎ ‎‏سازمان بین المللی هم می آید یک مانوری می دهد و یک بساطی‏‎ ‎‏درست می کند، رأی هم یک عده ای برخلاف می دهند، همه هم‏‎ ‎‏برخلاف می دهند، لکن همه هم می دانند که این رأی برخلاف،‏‎ ‎‏اثری ندارد. وقتی همۀ اینها می دانند رأی برخلاف، اثر ندارد برای‏‎ ‎‏اینکه امریکا ایستاده و با یک «نه» تمام می شود، این کار لغوی‏‎ ‎‏نیست که اینها می کنند؟ کی را می خواهند بازی بدهند؟ اصل‏‎ ‎‏اساس این را خود اینها درست کرده اند، اساس این سازمانها‏‎ ‎‏ساختۀ خود اینهاست. اگر ساختۀ خود اینها نبود، به چه مناسبت‏‎ ‎‏باید یک کشوری یا چند تا کشور قلدر حق وتو داشته باشند؟ این را‏‎ ‎‏هم از اول خودشان درست کرده اند و این را هم درست کرده اند‏‎ ‎‏برای بازی دادن ملتهای کوچک، مستضعفین جهان. بدتر از این‏‎ ‎‏جنایت و بدتر از این وحشیگری در عالم نیست. حکومتهای‏‎ ‎‏جنگل باز یک فطرتی دارند، روی آن فطرتشان هم باز ظلمشان را‏‎ ‎‏بالسویه می کنند. اما این سازمانها و آنهایی که با دست آنها، با‏‎ ‎‏دست جنایتکار آنها این سازمانها درست شده است، آنها تمام‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 127

‏حیثیت و انسانیت بشر را از بین می برند با اسم اینکه ما طرفدار‏‎ ‎‏حقوق بشر هستیم؛ طرفدار حقوق بشر که آن همه جنایت را در‏‎ ‎‏عالم دارد واقع می شود با دست این دو تا قدرت و هیچ کلمه ای‏‎ ‎‏نمی گویند، یا اگر بگویند، به شوخی شبیه تر از جدی است؛ آن‏‎ ‎‏وقت راجع به ایران آن مسائل را می گویند. باز هم توقع این را‏‎ ‎‏دارند که ایران گوش کند به حرف آنها. ایران دیگر راه اسلامی را‏‎ ‎‏پیش گرفته و همۀ این سازمانهایی که هستند، اینها را نوکر‏‎ ‎‏ابرقدرتها می داند.(207)‏

4 / 11 / 60 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 128