بخش دوم: روابط بین الملل
فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان‏ اسلام) با:
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان‏ اسلام) با:

فصل چهارم:

‏ ‏

روابط خارجی ملل اسلامی (جهان اسلام) با:

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135