بخش دوم: روابط بین الملل
فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان‏ اسلام) با:
4. فرانسه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

4. فرانسه

4. فرانسه

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انتظار همگامی از فرانسه با نهضت ایران 

‏     ‏‏سؤال:‏‏ [‏‏در وضع فعلی فرانسه، بعضی از وکلای مجلس راجع‏‎ ‎‏به اقامت شما در فرانسه از دولت سؤالاتی کرده و اظهار نگرانی‏‎ ‎‏نموده اند. نظر حضرتعالی چیست؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما از دولت فرانسه که همیشه خود را از طرفداران‏‎ ‎‏حقوق بشر معرفی می کند، انتظار داریم همگام با ما، نهضتی را که‏‎ ‎‏علیه ظلم و ستم شاه در ایران برپا شده است و هیچ مطلبی غیر از‏‎ ‎‏مطالب مشروعۀ اولیۀ حقوق بشر را خواستار نیست، تأیید نماید و‏‎ ‎‏به پشتیبانی ما برخیزد. و اگر آزادیخواه است، آزادیخواهی خود را‏‎ ‎‏به اثبات برساند. و از ملت فرانسه انتظار داریم که از ملت ایران‏‎ ‎‏دفاع نماید، ملتی که زیر پای ابرقدرتها هر روز کشته و زخمی‏‎ ‎‏می دهد و باز برای احقاق حقوق خود دست از مبارزات‏‎ ‎‏آزادیخواهانۀ خود برنداشته است.(251)‏

18 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ آرمانها و مصالح مبنای احترام متقابل

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏روابط ایران و فرانسه پس از برکناری شاه چگونه‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: فرانسه و یا هر کشور دیگر که به آزادی و استقلال ما‏‎ ‎‏احترام بگذارد و در صدد تجاوز به منافع ملت ما و غارت مخازن‏‎ ‎‏نباشد، ما بر اساس حفظ آرمانها و مصالح و منافع خودمان با آنان‏‎ ‎‏بر مبنای احترام متقابل رفتار خواهیم کرد.(252)‏

14 / 9 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

روابط با فرانسه برمبنای اخلاقی و تمدن 

‏     ‏‏روابطی که ما را به فرانسه پیوند می دهد همواره بر مبنای‏‎ ‎‏اخلاقی و تمدنهای ما و احترام متقابل پایه گذاری شده است.(253)‏

28 / 3 / 58 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155