مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خـمینی، روح‌الله، رهبـر انــقلاب و بنیـانگذار جـمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ارتش از دیدگاه امام خمینی(س)/ تدوین مهدی مرندی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 300 ص. ــ تبیان: آثار موضوعی؛ دفتر سی‌ونهم)ISBN: 964 - 335 - 682 - 5فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 279 ـ 300 ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره ارتش. 2. ایران ـ ـ ارتش. الف. مـؤسسه تنظیـم ونشر آثار امام خمیـنـی(س)، معاونت پژوهشی. ب. مرندی، مهدی، گردآورنده. ج. عنوان.     4 الف 4 الف/ 5/ 1574  DSR                                                 0842/ 955               کتابخانه ملی ایران                                                           31488 ـ 82 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

  

    کد/ م 1824

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

‏ا‏رتش ازدیدگاه امام خمینی(س) ـ تبیان آثارموضوعی(دفتر سی‌ونهم)‏         ‏

تحقیق ونشر:  مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)

تدوین:  مهدی مرندی

لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ ونشر عروج

چاپ سوم:  1391 / 3000 نسخه

قیمت:  7000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

‏                 ‏‏ ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IV