فصل اول: ارتش شاهنشاهی
دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم

‏ ‏

دعوت به کسب استقلال و پیوستن به مردم

‏ ‏

‏ ‏

دعوت ارتش به نجات اسلام 

‏ما از سربازی فرزندان اسلام هراسی نداریم؛ بگذار جوانان ما به‏‎ ‎‏سربازخانه بروند و سربازان را تربیت کنند و سطح افکار آنها را بالا‏‎ ‎‏ببرند؛ بگذار در بین سربازان افراد روشن ضمیر و آزادمنشی باشند‏‎ ‎‏تا بلکـه به خـواست خداونـد متعال ایران به آزادی و سربلندی نایل‏‎ ‎‏شود.‏

‏     ما می دانیم که صاحب منصبان معظم ایران، درجه داران محترم،‏‎ ‎‏افراد نجیب ارتش، با ما در این مقاصد همراه و برای سرافرازی ایران‏‎ ‎‏فداکار هستند. من می دانم درجه دارانِ باوجدان راضی به این جنایات و‏‎ ‎‏وحشیگریها نیستند. من از فشارهایی که بر آنها وارد می شود مطلع و‏‎ ‎‏متأسفم. من به آنها برای نجات اسلام و ایران دست برادری می دهم. من‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37

‏می دانم قلب آنها از تسلیم در مقابل اسرائیل مضطرب است، و راضی‏‎ ‎‏نمی شوند ایران در زیر چکمۀ یهود پایمال شود.(70)‏

11 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با تضعیف اسلام و قرآن

‏آیا ملت ایران می داند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجید،‏‎ ‎‏«سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم» یاد کرده اند؟ این همان‏‎ ‎‏خطری است که کراراً تذکر داده ام.(71)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دعوت ارتش به خروج از سلطۀ مستشاران 

‏الآن در مملکت ما به دست رجال سیاسی که وطنخواه باشند چیزی‏‎ ‎‏نیست. در دست آنها چیزی نیست. ارتش هم بداند، یکی تان را بعد از‏‎ ‎‏دیگری کنار می گذارند. دیگر برای شما آبرو گذاشتند؟ برای نظام شما‏‎ ‎‏آبرو گذاشتند که یک سرباز امریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم است؟! یک‏‎ ‎‏آشپز امریکایی بر یک ارتشبد ما مقدم شد در ایران؟! دیگر برای شما‏‎ ‎‏آبرو باقی ماند؟ اگر من بودم استعفا می کردم؛ اگر من نظامی بودم استعفا‏‎ ‎‏می کردم؛ من این ننگ را قبول نمی کردم.(72)‏

4 / 8 / 43

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تلاش ارتش برای استقلال کشور

‏بر ارتش ایران و صاحب منصبان است که بیش از این تن به ذلت ندهند و‏‎ ‎‏برای استقلال وطن خود چاره جویی کنند.(73)‏

22 / 7 / 52

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 38

نفی ایجاد پایگاه نظامی برای دشمن 

‏ایجاد پایگاههای نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب مخالفت با‏‎ ‎‏مشروطیت است.(74)‏

21 / 12 / 53

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نجات از ننگ اسارت اجانب 

‏بر ارتش و سران آن است که خود را از ننگ اسارت در دست اجانب نجات‏‎ ‎‏دهند و مملکت خود را از هلاکت و سقوط برهانند.(75)‏

21 / 8 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفی ذلت و سرسپردگی 

‏من نمی دانم که این ارتش چرا خواب است. آخر چرا اینقدر ذلت‏‎ ‎‏می کشد.(76)‏

دی 1356

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صحیح نبودن قَسم برای حفظ طاغوت 

سؤال: ‏[‏‏مسلماً خاطر مبارک از این سنت معموله مستحضر است که‏‎ ‎‏همۀ افراد ارتش در موقع اخذ سردوشی یا اخذ درجه، در مورد حفظ تاج‏‎ ‎‏و تخت رژیم سلطنتی، به خداوند و قرآن کریم قسم یاد می کنند؛‏‎ ‎‏مستدعی است نظر و فتوای خودتان را در مسأله عدول از این قسم و‏‎ ‎‏پیوستن به نهضت عظیم اسلامی بیان فرمایید.‏‏]‏

جواب:‏ قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست و مخالفت با آن‏‎ ‎‏واجب است؛ و کسانی که این نحو قسم خورده اند باید بر خلاف آن عمل‏‎ ‎‏کنند.(77)‏

22 / 11 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 39

خروج از سیطرۀ حاکمیت مستشاران امریکایی 

‏شما خیال می کنید ارتش دلِ خوش دارد از اینها؟ کسی که زمام همۀ‏‎ ‎‏ارتش را بدهد به دست چهار نفر امریکایی، مستشار امریکایی که همۀ‏‎ ‎‏جهات در دست آنها باشد، این بیچاره ها همه در تحت فشار باشند، اینها‏‎ ‎‏دلِ خوش دارند؟ مگر اصلاً غیرتمند نباشند؛ و الاّ اگر کسی غیرتمند‏‎ ‎‏باشد دلِ خوش نمی تواند داشته باشد. نباید اینها هم ساکت باشند.‏‎ ‎‏اینها هم روابط باید داشته ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏.‏

‏     بین احزاب و لشکریها، بین لشکریها و روحانیون، همه باید با هم‏‎ ‎‏روابط داشته باشند و نقشه بکشند برای زوال این آدم.(78)‏

10 / 3 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از قتل عام مردم 

‏ارتش ایران و صاحب منصبان محترم بدانند که جنایات و قتل عامهایی‏‎ ‎‏که شاه بر آنان تحمیل می کند حاصلی جز بدنامی و ننگ برای آنان‏‎ ‎‏ندارد. افسران ارتش و شهربانی و ژاندارمری ایران تا چه زمان اجباراً و‏‎ ‎‏بدون هیچ گونه اختیار، به برادرکشی توسط یک عده مأمور ناآگاه ادامه‏‎ ‎‏می دهند؟ آخر برای حفظ چه کسی؟ شخصی که به اسلام و ناموس و‏‎ ‎‏آزادی شما ضربات پیاپی وارد می کند؟ شخصی که شما را در جهان از‏‎ ‎‏بی حیثیت ترین مأمورانی که فقط به خاطر داشتن حقوق گزاف به هر‏‎ ‎‏عمل زشتی دست می زنند، معرفی کرده است؟ آیا هر روز کشتار و‏‎ ‎‏ضرب و جرح، آن هم به دست شما و یا کسانی که شما هیچ گونه حق‏‎ ‎‏اعتراضی به آنان نداشته باشید، با انسانیت سازگار است؟‏

‏     شما به عذر مأموریت، برادران دینی خود را به گلوله می بندید که‏‎ ‎‏مسئولیت آن علاوه بر شاه با خود شما است، باید به حکم خداوند از‏‎ ‎‏فرمان ستمگران که شما را به قتل و ظلم امر می کنند سرپیچی کنید، و‏‎ ‎‏با کشتن برادران خود، جهنم دنیا و آخرت را برای خود نخرید و نالۀ‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 40

‏مادران و پدران داغدار و جوان از دست داده را با گوش دل بشنوید، اینان‏‎ ‎‏مادران خود شما هستند. آیا فکر کرده اید که با گلولۀ خود حداقل یک‏‎ ‎‏خانوادۀ بزرگ را در درد و رنج بی حد قرار می دهید؟ اگر تا به حال هم‏‎ ‎‏دست به چنین اعمالی زده اید هر چه زودتر توبه کنید و خود را در‏‎ ‎‏صفوف لشکر حق قرار دهید؛ مطمئن باشید که پیروزی دنیا و آخرت از‏‎ ‎‏آن شما خواهد بود. شما ای صاحب منصبان مسلمان و آزادۀ ارتش‏‎ ‎‏ایران! دیْن خود را به اسلام و مسلمین ادا نمایید و بیش از این تن به‏‎ ‎‏ذلت ندهید.‏

‏     ... درجه داران ارتش و ژاندارمری و شهربانی کوشش کنند، و برای‏‎ ‎‏سرنگونی این جانیِ بالذات آنان را به تشریک مساعی دعوت نمایند، و‏‎ ‎‏ملت را از شرّ این ستمگر نجات دهند؛ و مجال ندهند بیش از این زن و‏‎ ‎‏مرد، بزرگ و کوچک، پیر و جوان و کودک ما را به خاک و خون بکشد و‏‎ ‎‏اسلام را فدای شهوات خود کند.(79)‏

22 / 5 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفی حمایت طاغوت

‏من از ارتش محترم ایران سپاسگزارم که در راهپیمایی عظیم تهران و سایر‏‎ ‎‏شهرستانها به روی مردم وطنخواه خویش، که از ستمکاری پنجاه سالۀ‏‎ ‎‏دودمان پهلوی به جان آمده اند، آتش نگشودند و دست خود را به جنایت‏‎ ‎‏بزرگی که کار همیشگی فرمانروایان است آلوده نکردند. من، در این موقع‏‎ ‎‏حساس که کشور و وطنمان در لب پرتگاه و بر سر دو راهی سقوط یا‏‎ ‎‏استقلال واقع شده است، دست خود را به سوی نیروهای زمینی، هوایی و‏‎ ‎‏دریایی وفادار به اسلام و وطن دراز می کنم و برای حفظ استقلال و بیرون‏‎ ‎‏آمدن از یوغ اسارت و ذلت، از آنان استمداد می کنم.‏

‏     ‏‏ای سربازان غیور که برای وطن و کشور خود فداکاری می کنید!‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 41

‏بپاخیزید! ذلت و اسارت بس است! پیوند خود را با ملت عزیز استوارتر‏‎ ‎‏کنید و فرزندان و برادران برومند خود را برای هوای نفس یک خاندان‏‎ ‎‏چپاولگر به خاک و خون نکشید.‏

‏     بر گویندگان و نویسندگان است که در روشن شدن افکار برادران‏‎ ‎‏نظامی خود هر چه بیشتر کوشا باشند. و ملت ایران باید به آنان احترام‏‎ ‎‏گذارد؛ آنان برادران ما هستند.(80)‏

15 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر پیوستن به مردم 

‏ارتش وطنخواه ایران! شما دیدید که ملت با شما دوست و شما را گلباران‏‎ ‎‏می کند. و می دانید که این چپاولگران برای ادامۀ ستمگری، شما را آلت‏‎ ‎‏قتل برادران خود قرار داده اند، به دیگر برادران ارتشی خود که شاه را رها‏‎ ‎‏کرده اند و در پشتیبانی مردم، به دشمن حمله نموده اند بپیوندید، و‏‎ ‎‏به پاخیزید و نگذارید ملت شما نابود و برادران و خواهران شما به خاک‏‎ ‎‏و خون کشیده شوند. نام خود را در تاریخ که به سود ملت ایران به راه خود‏‎ ‎‏ادامه می دهد، هر چه زودتر ثبت کنید و ریشۀ خیانت و ظلم را‏‎ ‎‏بکنید.(81)‏

18 / 6 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دعوت برای نجات از شر شاه 

‏شما و ما و سایر قشرها مکلفیم به ارتش بفهمانیم که باید زنجیر تسلط‏‎ ‎‏اجانب را با قدرت نظامی پاره کند و به ملت بپیوندند و کشور را از ننگ‏‎ ‎‏فرمانروایی مستشاران اجانب برهانند؛ زیرا صلاح دین و دنیای همگی‏‎ ‎‏در آن است و بدون سرنگونی رژیم شاه، نجات امکان ندارد.باید ارتشیان‏‎ ‎‏را آگاه گردانید که شاه و عمال سرسپردۀ او، شما را در راه مقاصد شوم‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 42

‏خود و ابرقدرتها و (غارتگرانِ ضعفا) به خدمت می گیرد، که حفظ منافع‏‎ ‎‏اجانب و همدستی با اسرائیل نمونۀ آن است. و کشته دادن و ننگ از آنِ‏‎ ‎‏شماست، و حفظ مقام و ادامۀ ستمگری و غارتگری از آنِ او و ستمگران‏‎ ‎‏است. هلاکت و برادرکشی، نصیب درجه داران جوان و سربازان است، و‏‎ ‎‏استفاده و عیاشی برای دیگران. باید خود را از شرّ شاه نجات دهند و‏‎ ‎‏شاهد پیروزی را در آغوش کشند.‏

‏     شما ای طبقۀ جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت‏‎ ‎‏نجات دهید، و دست غارتگران را کوتاه کنید، و شرف و عزت را برای خود‏‎ ‎‏به یادگار بگذارید، و سعادت دو دنیا را بیمه کنید.(82)‏

16 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بازگشت به آغوش ملت 

‏خواهران و برادران عزیز! صبور باشید و سستی و ضعف از خود نشان‏‎ ‎‏ندهید؛ راه شما راه خدا و اولیای خدا است. خون شما در راهی‏‎ ‎‏می ریزد که خون پیغمبران و امامان و اصحاب صلاحیتدار آنان ریخته‏‎ ‎‏شد. شمـا به آنـان می پیوندیـد و این نه تنها غم ندارد، که شادی آور‏‎ ‎‏است.‏

‏     صفهای خود را محکم کنید و اراده ها را مصمم و وحدت کلمه را‏‎ ‎‏حفظ نمایید و با همۀ جناحهای مسلمان؛ خصوصاً ارتشیها ائتلاف‏‎ ‎‏کنید، و سلام گرم مرا به آنان برسانید، و بگویید اینان که با مسلسل شما‏‎ ‎‏و یا اجانب کشته می شوند برادران و خواهران شما هستند. برای ارضای‏‎ ‎‏شهوات شاه، خود را پیش خالق و خلق رسوا نکنید و در آغوش ملت‏‎ ‎‏بیایید آغوش ما برای شما باز است.(83)‏

20 / 7 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 43

همراهی بدنۀ ارتش با ملت 

سؤال:‏ [‏‏علی رغم همۀ اینها، شاه می تواند روی ارتش و بر یک رژیم زور‏‎ ‎‏حساب کند، این احتمالی اساسی است.‏‏]‏

جواب:‏ در مورد ارتش آنچه اساسی است ساخت آن است که با رهبری و‏‎ ‎‏سلسله مراتبش مشخص می شود، و تاکنون ارتش تحت رهبری ای‏‎ ‎‏است که در واقع امریکایی است. این ارتش حتی در کادرهای بالا توسط‏‎ ‎‏مستشاران و تکنیسینهای امریکایی اداره و تربیت شده است، ولی در‏‎ ‎‏میان افسران و سربازان تاکنون نشانه های بارزی از بیداری در برابر‏‎ ‎‏مبارزات مردمی دیده شده است. فراموش نکنید که اینها قبل از هر چیز‏‎ ‎‏ایرانی هستند و به هنگام زد و خورد، رویاروی آنان، ایرانی های دیگری‏‎ ‎‏قرار دارند. در مواردی دیده شده است که تظاهرکنندگان به جای آنکه‏‎ ‎‏به سوی سربازان سنگ پرتاب کنند، گل هدیه کردند و بسیاری از‏‎ ‎‏سربازان را دیده اند که پس از آنکه به آنان گل هدیه شده، گریسته اند و در‏‎ ‎‏چند مورد سربازان پس از تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان خودکشی‏‎ ‎‏کرده اند. تا وقتی که ارتش ایران زیر چتر امریکا قرار گرفته است، همواره‏‎ ‎‏این وضعیت غم انگیز و تراژدی ادامه خواهد یافت.(84)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با حضور مستشاران امریکایی

‏ما نمی خواهیم که وقتی می رویم سراغ نظامیهایمان، وقتی می رویم‏‎ ‎‏سراغ لشکرمان، امریکایی ها بیایند اداره اش بکنند؛ ... تحت نظارت‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی باشند؛ یک ارتش انگل درست کنند، یک ارتشی‏‎ ‎‏که مال ایران را صرف در راه آنان بکنند و آنها تحت نظارت و تربیت‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی برای امریکایی ها بخواهند کار بکنند. وقتی که‏‎ ‎‏نظام آن را می بینی یک همچو نظامی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏!(85)‏

28 / 7 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 44

ارتش تحت فرمان اجانب 

‏شصت هزار نفر مستشار آمده اند! و عدۀ کثیرشان اینهایی اند که آمدند و‏‎ ‎‏ارتش را به دست گرفته اند؛ مستشارهای امریکایی هستند که الآن‏‎ ‎‏ارتش ما را دارند اداره می کنند. ارتش تحت فرمان ما نیست، تحت‏‎ ‎‏فرمان ملت نیست، برای ملت نیست، به نفع ملت نیست. همۀ قوایشان‏‎ ‎‏را روی هم گذاشتند برای کوبیدن این ملت، به امر شاه و به امر‏‎ ‎‏دستگاههای بالاتر.(86)‏

2 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نفی خدمت برای طاغوت 

‏من تعجب می کنم از ارتش! یک تعجب، و از این جوانهای خودمان که در‏‎ ‎‏ایران گاهی اشتباهات دارند، این هم یک تعجب، اما از ارتش برای اینکه‏‎ ‎‏یک ارتشی را ایشان ـ این شاه ـ برای مقاصد خودش و برای مقاصد‏‎ ‎‏اربابهای خودش بد نام کرده است. الآن در بین مردم ارتش بدنام است؛‏‎ ‎‏برای اینکه هر کاری که این می خواهد بکند به وسیلۀ اینها می کند؛ یا به‏‎ ‎‏وسیلۀ ارتش می کند، اگر یک قدری دامنه دار بشود، مثل 15 خرداد و‏‎ ‎‏امثالش؛ یا به وسیلۀ یک دسته پایین تر و کماندوها و اینها. اینها همه‏‎ ‎‏خودشان را بد نام می کنند برای خاطر مصالح این آدم و اربابهای این‏‎ ‎‏آدم! این تعجب دارد که یک کسی که اهل همین ملت است، با ملت‏‎ ‎‏خودش برای خاطر یک آدم که خائن است بر این، و خودشان هم‏‎ ‎‏می دانند که این آدم خائن است، یک ارتش، خودش را ننگین کند،‏‎ ‎‏بدنام کند برای خاطر مقاصد یک آدم خائن که می خواهد چند روز‏‎ ‎‏دیگر زندگی خیانتکار خودش را ادامه بدهد! این تعجب دارد برای‏‎ ‎‏من.(87)‏

2 / 8 / 57

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 45

خروج از اسارت طاغوت 

‏سلام اینجانب را به رؤسای محترم ارتش برسانید، و به نیروهای زمینی،‏‎ ‎‏دریایی و هوایی پس از تحیت و سلام بگویید ایران کشور شماست و ملت‏‎ ‎‏ایران ملت شماست؛ به ملت بپیوندید. من می دانم بسیاری از شما به‏‎ ‎‏ملت و کشور اسلام وفادار هستید و از این کشتارها و غارتگریهای شاه‏‎ ‎‏خائن و بستگانش و جنایتکاران بین المللی ناراحت هستید. گاهی‏‎ ‎‏مطالب شما به من می رسد. ملت شما لحظات حساسی را می گذراند و‏‎ ‎‏شما بیشتر از دیگران پیش خدای بزرگ و ملت شجاع و نسلهای آتیه‏‎ ‎‏مسئول هستید؛ همتی دلاورانه کنید و زنجیرهای اسارت را پاره کنید و‏‎ ‎‏مجال به این خائن به اسلام ندهید، و سرفرازی را برای خود و ملت خود‏‎ ‎‏بیمه کنید. خداوند تعالی مددکار خدمتگزاران به اسلام و کشور‏‎ ‎‏است.(88)‏

4 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأیید پیوستن ارتش به ملت 

سؤال: ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله فکر می کنند که شاه به عنوان رئیس قوای‏‎ ‎‏مسلح بتواند از مبارزات حاضر بر ضد حکومتش جان سالم بدر برد‏‎ ‎‏(باقی بماند)؟ اگر نه، چرا؟‏‏]‏

جواب:‏ خیر، سلطنت شاه و خاندان پهلوی بر ملت ما تحمیل شده‏‎ ‎‏است. فرماندهی کل قوای مسلح بودن شاه نیز بر ارتش تحمیل شده‏‎ ‎‏است. شاه به هیچ وجه معرف واقعی ارتش نیست. رژیم در طی پنجاه‏‎ ‎‏سال گذشته از ارتش و نیروهای انتظامی برای سرکوبی ملت استفاده‏‎ ‎‏کرده است. امید می رود که ارتش به خود آید و به جنبش ملت بپیوندد.‏‎ ‎‏من مطمئن هستم که شاه از این مبارزات کنونی علیه خود و سلطنت‏‎ ‎‏خاندانش جان سالم بدر نخواهد برد.(89)‏

10 / 8 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 46

بیداری نظامیان

‏بر صاحب منصبان و سران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی است که با‏‎ ‎‏افراد خود به ملت بپیوندند؛ که اطاعت شاه اطاعت طاغوت است. و بر‏‎ ‎‏سربازان و سایر قوای انتظامی است که ازاوامری که برخلاف مسیر ملت‏‎ ‎‏است سرپیچی کنند؛ که  اطاعت این اوامر مخالفت با قرآن مجید و‏‎ ‎‏پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه‏‎ ‎‏الشریف ـ می باشد. و بر خانواده ها و عائلۀ ارتش و سایر قوای انتظامی‏‎ ‎‏است که آنان را از مخالفت با ملت و از ظلم و ستم به خواهران و برادران‏‎ ‎‏اسلامی خود باز دارند، و آنان را بر این اعمال ظالمانه مؤاخذه کنند که‏‎ ‎‏عاقبت این ستمکاریها به ضرر آنان است.(90)‏

14 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوستن ارتش به انقلاب و مردم

سؤال: ‏[‏‏در گذشته به افسران و سربازان ارتش ایران، نداهایی در مورد‏‎ ‎‏عدم اجرای اوامر شاه داشته اید، و تاکنون موضع ارتش در میان کلیۀ‏‎ ‎‏طرفهای سیاسی در ایران، نامعلوم است. آیا شما هنوز انتظار موضعی از‏‎ ‎‏ارتش دارید؟ چه موضعی؟ و چگونه؟‏‏]‏

جواب:‏ نیروهای نظامی از همین مردم هستند و ما امیدواریم که آنها‏‎ ‎‏هرچه زودتر به خود آیند و به صفوف مبارزۀ ملت بپیوندند. ولی آنچه‏‎ ‎‏مسلّم است شاه نمی تواند تنها با اتکای به ارتش به حکومت خود ادامه‏‎ ‎‏دهد.(91)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

ارتش به ملت می پیوندد

سؤال: ‏[‏‏چگونه می خواهید شاه را برکنار کنید؟ با قیام مسلحانه یا با‏‎ ‎‏قرار دادن ارتش در کنار مردم؟ چگونه؟‏‏]‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 47

جواب:‏ ما امیدواریم احتیاجی به قیام مسلحانه نیفتد و با همین‏‎ ‎‏اعتصابات و تظاهرات و اظهار انزجار ملت، مسائل حل شود. و امید این را‏‎ ‎‏داریم ارتش هم که از خود این ملت است و ملت برادر اوست، پشت به‏‎ ‎‏ملت نکند و در کنار ملت قرار گیرد. لکن اگر این شکل مبارزات ملت‏‎ ‎‏مفید واقع نشد و لازم آمد یک طور دیگر عمل شود، ممکن است ما‏‎ ‎‏تجدید نظر کنیم.(92)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اطاعت طاغوت 

سؤال: ‏[‏‏اخیراً مخالفت خود را علیه دولت نظامی جدید اعلان کرده اید.‏‎ ‎‏آیا از مردم خواهید خواست که علاوه بر اینکه بر ضد شاه به پاخیزند، بر‏‎ ‎‏ضد ارتش نیز قیام کنند؟‏‏]‏

جواب:‏ ما اکنون ملت را دعوت به هجوم و حمله به ارتش نکرده ایم. تنها‏‎ ‎‏از سربازان و افسران ارتش خواسته ایم که اطاعت از فرماندهان خود‏‎ ‎‏نکنند و به صاحب منصبان ارتش نیز هشدار داده ام که از شاه اطاعت و‏‎ ‎‏حمایت نکنند. و من امیدوارم که سربازان و افسران، که پیوندشان با‏‎ ‎‏مردم بریده نشده است، هرچه زودتر به آغوش باز ملت بازگردند، تا‏‎ ‎‏پیروزی را در آغوش کشند.(93)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نارضایتی بدنۀ ارتش از سلطۀ طاغوت 

سؤال: ‏[‏‏حدس می زنید امکان این باشد که ارتش از شاه همان طوری‏‎ ‎‏که خواسته اید سرپیچی کند؟ اگر جواب مثبت می دهید، آیا دلایل‏‎ ‎‏موجهی برای آن دارید؟ و اگر نه، به نظر شما شانس واقعی این هست که‏‎ ‎‏یک قیام مسلحانه ایجاد شود؟‏‏]‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 48

جواب:‏ اینکه مسلم است در میان ارتش، صاحب منصبانی هستند که با‏‎ ‎‏حمایتشان از شاه و حمایت شاه از آنان، در غارت مملکت شریک‏‎ ‎‏بوده اند، و همچنین در کشتارها و شکنجه ها همدست یکدیگر. لیکن‏‎ ‎‏سربازان و نیز بسیاری از افسران و درجه داران هستند که هنوز دلهاشان‏‎ ‎‏با ملت است و از دست شاه بخصوص به علت تسلط مستشاران امریکایی‏‎ ‎‏بر آنان رنج می برند. و اینان به دلیل پیوندی که با مردم دارند، دیر یا زود‏‎ ‎‏به آغوش ملت باز می گردند و هم اکنون آثار آن ظاهر شده است.(94)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دعوت برای پیوستن به ملت 

‏اگر همۀ صاحب منصبهای ما وقتی که دیدند امریکایی ها دارند اینها را،‏‎ ‎‏مستشار دارد امریکا در اینجا و اینها باید تحت نظارت آنها باشند، اگر‏‎ ‎‏همۀ اینها یک روز استعفای خودشان را می فرستادند در مجلس یا‏‎ ‎‏پیش شاه که ما نمی خواهیم با این وضع، مگر امکان داشت آن وقت‏‎ ‎‏مستشار بیاید؟‏

‏     اینکه مستشار می آید برای این ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ که شما رشد ندارید؛ چون‏‎ ‎‏رشد ندارید از این جهت مستشارها می آیند بالای سر شما و شما را‏‎ ‎‏می خواهند اداره کنند. اگر شماها رشد داشتید، اگر شما یک انسانی‏‎ ‎‏بودید که علاقه به این مملکت داشتید، علاقه به این آب و خاک داشتید،‏‎ ‎‏اگر یک انسان متدین بودید ـ که اساس مسائل است این ـ همچو چیزی‏‎ ‎‏امکان نداشت برایتان که بنشینید آنجا و بخواهید صاحب منصب باشید‏‎ ‎‏لکن صاحب منصبی که یک مردِکه از امریکا آمده هر چه بگوید باید‏‎ ‎‏اطاعتش بکنید. خوب استعفا می کردید. کی به شما الزام کرد که آقا بیا تو‏‎ ‎‏سپهبد باش یا بیا تو ارتشبد باش؟! استعفا می کردی. حالا استعفا کنید.‏

‏     الآن که می بینید که همۀ مسائل واضح شده است و خیانت شاه‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 49

‏واضح شده و خود شاه آمده پشتِ ـ عرض می کنم که ـ رادیو و اقرار به‏‎ ‎‏ذنب و گناه خودش کرده، اسمش را «اشتباه» گذاشته ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ تا حالا من‏‎ ‎‏کارهایم اشتباه بود از این جهت از اینجا به بعد این اشتباهات را نمی کنم!‏‎ ‎‏شمایی که یک شاهی را می بینید که خیانتهای خودش را اقرار کرده،‏‎ ‎‏پشت رادیو اعلام کرده، دستش را پیش ملت دراز کرده که ببخشید من‏‎ ‎‏را، من اشتباه کردم، خوب همین حالا همه تان بروید آن کنار؛ یا بروید‏‎ ‎‏کنار از ارتش یا متصل بشوید به مردم؛ باز نریزید به جان مردم و مردم را‏‎ ‎‏بکشید. پس شما همه خیانتکارید! شما را نمی توانیم بگوییم یک‏‎ ‎‏انسانی هستید که امین این مملکت هستید. شما خائنید در این‏‎ ‎‏مملکت. شما هیچ لیاقت هیچ چیز را ندارید. بله، صاحب منصبهای جزء‏‎ ‎‏نمی توانند... آنها می گویند که ما حاضریم به اینکه کارهایی را انجام‏‎ ‎‏بدهیم. ان شاءالله بلکه انجام بدهند.(95)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی بخشی و جذب نظامیان توسط مردم 

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، امریکایی ها تأثیر بسزایی روی ارتش ایران‏‎ ‎‏دارند. چرا تا به حال ارتش نسبت به شاه وفادار مانده است؟ آیا فکر‏‎ ‎‏می کنید وفاداری ارتش به شاه ادامه خواهد داشت؟ و آیا نیروهای‏‎ ‎‏مخالف آنقدر قوی هستند که شاه را علی رغم پشتیبانی ارتش به زیر‏‎ ‎‏بکشند و سرنگون کنند؟‏‏]‏

جواب:‏ با این وضعی که الآن هست و قیامی که ملت کرده است، معلوم‏‎ ‎‏نیست ارتش وفادار به شاه باشد. چون ملت از خود آنهاست و آنها هم از‏‎ ‎‏ملتند. و ملت به واسطۀ همبستگی ای که به هم دارند قدرتی دارند که‏‎ ‎‏بالاخره ارتش را جذب می کنند. این امریکایی ها هستند که به واسطۀ‏‎ ‎‏نفوذی که در ارتش دارند، ارتش را نگه داشته که از شاه محافظت کنند.‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 50

‏و الاّ خود ارتش معلوم نیست که وفادار باشند و اگر هم فی الجمله‏‎ ‎‏وفاداری باشد، ملت آنها را جذب خواهند کرد.(96)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، شاه را نمی خواهد 

‏شما خیال می کنید که این نظامیها همه شان نظامی ای هستند که شاه را‏‎ ‎‏می خواهند؟ این نظامیها پیش من تا حالا چندین افراد آمدند و پیغام‏‎ ‎‏آوردند که ما حاضریم ـ هم نیروی هوایی شان، هم نیروی زمینی شان ـ‏‎ ‎‏منتها الآن امریکا هست و مستشارهای امریکا هست و نظامیهای‏‎ ‎‏اسرائیل هست، و از این مسائل الآن در کار است و ما هم نمی ترسیم از‏‎ ‎‏اینها. ما همین نظامیهای امریکا را بیرون می کنیم از ایران. مستشارها را‏‎ ‎‏بیرون می کنیم از ایران. و همان نظامیهای اسرائیل و اینهایی که دارند‏‎ ‎‏زمینهای مردم را می بلعند و از بین می برند منافع مسلمین را، اینها را ما‏‎ ‎‏بیرونشان می کنیم ان شاءالله از ایران.‏

‏     و این دست خداست که این کار را دارد می کند.(97)‏

28 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش مستقل در خدمت کشور

‏الآن کدام دستگاه اساسی دولت ایران استقلال دارد؟‏

‏     خوب، مهمتر از همه، که ایشان خیلی به آن ـ مثلاً ـ می نازند، قضیۀ‏‎ ‎‏ارتش است که یک ارتشی است که گاهی ایشان تعبیر می کند که دیگر ما‏‎ ‎‏در مقابل همۀ ممالک و ابرقدرتها خودمان قدرتِ ‏‏[‏‏فائقه‏‏]‏‏ هستیم! و‏‎ ‎‏اینکه یکی از ‏‏[‏‏قدرت‏‏]‏‏هایی که در یک مملکتی هست و باید مستقل‏‎ ‎‏باشد و دنبالۀ غیر نباشد و دست غیر در آن نباشد عبارت از ارتش است.‏‎ ‎‏استقلال ارتش به این است که ارتش در تحت نظام خود مملکت باشد و‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 51

‏اجانب و کسانی که خارج از مملکت هستند در آن دخالت نداشته‏‎ ‎‏باشند، پیوند به آنها نباشد.(98)‏

29 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سرآغاز بیداری ارتش و پیوستن به مردم 

سؤال: ‏[‏‏شما نداهای متعددی برای ارتش داشته اید، ولی ظاهراً ارتش‏‎ ‎‏هنوز وحدت خود را حفظ کرده است. آیا این درست است؟‏‏]‏

جواب:‏ طبق اخباری که به ما می رسد حوادثی در ارتش اتفاق افتاده و‏‎ ‎‏می افتد که نشانۀ بیداری آنهاست. و ما مطمئنیم که دیر یا زود به ندای‏‎ ‎‏ملت پاسخ برادرانه خواهند داد.(99)‏

2 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

افسران به ملت می پیوندند

سؤال: ‏[‏‏در مورد ارتش، آیا آرزوی پیوستن ارتش را به مردم دارید؟ آیا‏‎ ‎‏مطمئن هستید که ارتش طرفداران شما را سرکوب نخواهد کرد، در‏‎ ‎‏صورتی که فرمان جهاد بدهید؟‏‏]‏

جواب:‏ در میان ارتش، فرماندهانی هستند که از شاه پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند و خود آنان در غارتگری و چپاول شریک جرم شاه هستند.‏‎ ‎‏بدیهی است که اینان حساب خودشان را از مردم جدا کرده اند و هرگز به‏‎ ‎‏مردم نمی پیوندند. ولکن سربازان و افسرانی که با مردم پیوند دارند و‏‎ ‎‏خود آنان از وجود رژیم شاه رنج می برند، دیر یا زود به مردم می پیوندند.‏‎ ‎‏و از آثار این پیوستن است ـ طبق اخبار واصله ـ خودکشی بعضی از‏‎ ‎‏سربازان و افسران و گاهی هم بعد از کشتن فرماندهان خود، و نیز اخبار‏‎ ‎‏اعدام بعضی از سربازان و افسران به دست رژیم که گاهی گفته می شود‏‎ ‎‏اعدام دسته جمعی این سربازان و افسران به دست رژیم انجام شده‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 52

‏است. ولی آنچه مسلّم است، شاه با تکیه بر ارتش و یا سرکوبی مردم،‏‎ ‎‏نمی تواند به حکومت خود ادامه دهد.(100)‏

7 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آگاهی ارتش و پیوستن به مردم 

سؤال: ‏[‏‏آیا علایقی از طرف نیروهای نظامی نسبت به حرکت شما ابراز‏‎ ‎‏شده است؟ آیا فکر می کنید که ارتش بیشتر بیطرف شده است؟ و یا‏‎ ‎‏حتی امکان تغییر جهت دادن پیدا کرده است؟ آیا فکر می کنید که خطر‏‎ ‎‏آن هست که یک کودتای نظامی، به جای جمهوری اسلامی، جای شاه را‏‎ ‎‏بگیرد؟‏‏]‏

جواب:‏ در تحلیل نهایی، ارتش نیز از همین مردم است. و از هم اکنون‏‎ ‎‏نیز مشکلاتی در داخل آن ایجاد شده است. امید ما آن است که ارتشیان‏‎ ‎‏به خود آمده و به صفوف مردم بپیوندند. به هر صورت ایجاد یک کودتای‏‎ ‎‏نظامی چیزی را تغییر نمی دهد. و تا روزی که یک جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏واقعی ایجاد نگردد، مبارزات مردم ادامه خواهد یافت.(101)‏

11 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فرمان پیوستن به ملت 

‏من از سربازان سراسر کشور خواستارم که از سربازخانه ها فرار کنند، این‏‎ ‎‏وظیفه ای است شرعی که در خدمت ستمکار نباید بود. من از پدرها و‏‎ ‎‏مادرها و عائلۀ صاحب منصبان تقاضا دارم که آنان را از کمک به شاه‏‎ ‎‏خائن و اطاعت از صاحب منصبان خدمتگزار به شاه و اجانب، باز دارند و‏‎ ‎‏از درجه داران خواستارم که به ملت خود بپیوندند و افتخار خدمت به‏‎ ‎‏مسلمین را احراز کنند.(102)‏

11 / 9 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

روی آوردن افسران جوان به ملت

‏یک مطلبی که به ارتش می خواهم بگویم، به ارتش ایران می خواهم‏‎ ‎‏بگویم و امید است که برسد به آنها، این است که این جوانهای، از‏‎ ‎‏صاحب منصبانی که ـ من می دانم که اینها محروم هستند ـ آن‏‎ ‎‏صاحب منصبهای پیری که از سابق بودند، خصوصاً از آنهایی که از زمان‏‎ ‎‏رضاشاه بودند با شاه ـ اگر باشند ـ آن پیرها را شاه سیر کرده است! آنها‏‎ ‎‏موافقند و این کُشت و کشتار هم به دست آنها واقع شده است، چه در‏‎ ‎‏حکومتِ نظامی چه در دولتِ نظامی. ما از آن پیرها دیگر مأیوس‏‎ ‎‏هستیم؛ آنها را گفتیم که اسمائشان را ثبت کنند و در دولت اسلامی آنها‏‎ ‎‏به مجازات خودشان ان شاءالله می رسند و اما صاحب منصبهای جوان‏‎ ‎‏که آن رتبه ها را ندارند، یعنی به آنها ندادند، یعنی آنها را در یک رتبۀ‏‎ ‎‏پایین نگه داشتند که زیردست آن بزرگها باشند که آن بزرگها نوکر‏‎ ‎‏رسمی امریکا یا شوروی هستند و برای آنها خدمت می کنند و برای شاه‏‎ ‎‏هم به دست دوم خدمت می کنند و آنها را از پول نفت ما سیر کردند، آنها‏‎ ‎‏چون سیر شدند و از نعمت این ملت به دست شاه سیر شدند، اینها ولی‏‎ ‎‏نعمت خودشان را شاه و امریکا می دانند، ما از آنها مأیوس هستیم؛ و اما‏‎ ‎‏طبقۀ جوان که مهم در ارتش این طبقه هستند، اینها را من تنبه به آنها‏‎ ‎‏می دهم که شما جوانید، شما باز وقت زندگی تان مانده است، وقت‏‎ ‎‏کارتان مانده است، وقت خدمتتان به ملت مانده است، شما برگردید به‏‎ ‎‏این ملت و خدمت به ملت بکنید و رها کنید این دستگاهی که الآن شما‏‎ ‎‏می دانید که برخلاف قانون است، برخلاف اسلام است؛ دست از این‏‎ ‎‏دستگاه بردارید و به ملت بپیوندید...‏

‏     شماها جوانهایِ از صاحب منصبان ارتش که مثل آن پیرها نیست‏‎ ‎‏که دیگر آن فطرتتان را از دست داده باشید در مقابل دلار! شما برگردید‏‎ ‎‏به آغوش ملت، و ملت شما را می پذیرد و حکومت اسلام هم شما را‏‎ ‎‏نگهداری می کند. گمان نکنید که اگر حکومت اسلامی آمد، دیگر‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54

‏صاحب منصب نمی خواهد؛ اینها تبلیغاتی است که می کنند...‏

‏     من از این جوانهایی که در ارتش هستند... و من می دانم که آنها‏‎ ‎‏فطرت اسلامی خودشان، فطرت انسانی خودشان را از دست نداده اند و‏‎ ‎‏اینها قلباً با ملت هستند؛ منتها حالا تحتِ ـ به خیال خودشان ـ فرمانِ‏‎ ‎‏این بزرگترهای ارتشبدها و امثال اینها هستند؛ و اینها را ترسانده اند از‏‎ ‎‏اینکه اگر یکوقتی حکومت اسلامی پیش بیاید دیگر صاحب منصبی‏‎ ‎‏تو‏‏[‏‏ی‏‎ ‎‏]‏‏کار نیست. نخیر، زمان حضرت امیر هم صاحب منصبی تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‎ ‎‏کار بوده است منتها با یک فرم دیگری بوده است. صاحب منصب، آن‏‎ ‎‏وقت هم «مالک اشتر» یکی از صاحب منصبهای بزرگِ حضرت امیر‏‎ ‎‏بوده است، «محمدبن ابی بکر» یکی از صاحب منصبهای بزرگ حضرت‏‎ ‎‏امیر بوده است؛ همیشه محتاج است مملکت به ارتش و همیشه محتاج‏‎ ‎‏است به صاحب منصب و همیشه محتاج به همۀ این قشرهایی که در‏‎ ‎‏ادارات هست. آنی که احتیاج به او ندارد، آنهایی است که سرْبار‏‎ ‎‏هستند.(103)‏

20 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از مقابلۀ خصمانه با ملت

‏برای افسران جوان پیام فرستادم که به صف ملت بپیوندند که ما آنان را‏‎ ‎‏از یوغ مستشاران نظامی نجات داده و با آغوش باز پذیرایی می نماییم.‏‎ ‎‏افسران محترم جوان از مقابلۀ خصمانه با برادران و خواهران خود جداً‏‎ ‎‏احتراز کنند و با آنان در صف واحد که خواست اسلام است درآیند.(104)‏

21 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رها کردن شاه و پیوستن به ملت 

‏شاه رفتنی است! لکن سران ارتش که با او و به امر او مرتکب جنایات‏‎ ‎‏هستند و می شوند، در کار خود تجدید نظر کنند و از عواقب امر بترسند.‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 55

‏درجه داران جوانْ خود را به این جنایات وحشتناک آلوده نکنند؛ مگر‏‎ ‎‏آنان نمی خواهند پس از شاه، در این کشور آبرومندانه زندگی کنند؟(105)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همراهی اکثریت ارتش با ملت 

‏شاه خوب می داند که به این ارتش نمی تواند امیدوار باشد. این روزها از‏‎ ‎‏ایران اخبار سرپیچی ارتشیان می رسد. سربازها از سربازخانه ها فرار‏‎ ‎‏می کنند. افسران جوان از اطاعت فرماندهان خود سرپیچی می کنند.‏‎ ‎‏ارتشیان، جز یک عدۀ معدود که از وابستگان و سرسپردگان شاهند،‏‎ ‎‏مسلمانند و دیر یا زود به ملت خواهند پیوست و شاه قادر به ادامۀ‏‎ ‎‏حکومت خود نخواهد بود.(106)‏

23 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از احتکار سوخت توسط ارتش 

‏برای مقابله با این برنامه های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در‏‎ ‎‏داخله، تحقق شرایط زیر لازم است:‏

‏     ـ نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و‏‎ ‎‏دخالتی در امور مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین‏‎ ‎‏کارکنان خودداری نمایند...‏

‏     ـ ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی‏‎ ‎‏تهیه می شود ندارند و از آن باید جلوگیری شود.(107)‏

8 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

مخالفت ملت با کودتا

سؤال: ‏[‏‏پس از تظاهرات عظیم، ارتش کماکان به شاه وفادار است.‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 56

‏بعضی از عناصر ارتش هم دیده می شود که خیلی خشونت نشان‏‎ ‎‏می دهند؛ حتی یک نوع خطر یا احتمال کودتا وجود دارد. آیا در این‏‎ ‎‏مورد شما هیچ خطری برای راه حل مذهبی خود احساس نمی کنید؟‏‎ ‎‏آیا خطر کودتا را علیه جنبش اسلامی حس نمی کنید؟‏‏]‏

جواب:‏ بر فرض اینکه کودتا بشود ملت مخالف است. همان طور که‏‎ ‎‏حکومت و دولت نظامی شکست خورد، کودتای نظامی نیز شکست‏‎ ‎‏خواهد خورد.(108)‏

14 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش دیر یا زود به ملت می پیوندد

‏ارتش ایران پنجاه سال است در اثر تبلیغات مسموم، قدرت تفکرش را از‏‎ ‎‏دست داده است. ما هرگز توقع نداریم که بلافاصله ارتش به مردم‏‎ ‎‏بپیوندد ولی این کار دیر یا زود صورت وقوع به خود خواهد گرفت.(109)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش به ملت خواهد پیوست 

‏دیر یا زود ارتش به ملت خواهد پیوست؛ و اصولاً به غیر از تنی چند از‏‎ ‎‏ارتشیان بقیه معتقد به راه ملت هستند و من از طرز تفکر خیلی از آنان‏‎ ‎‏آگاهی دارم. بارها سیاسیون ایران مرا از ارتش بیم داده اند ولی آنان‏‎ ‎‏اشتباه می کنند؛ برای آنان جوّ کاذب به وجود آورده اند.(110)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ویژگی ارتش مستقل

سؤال: ‏[‏‏نقش ارتش را در جمهوری اسلامی چگونه می بینید؟‏‏]‏

جواب:‏ هیچ کشورْ بی نیاز از نیروی نظامی و ارتش نیست ولی ارتش‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 57

‏باید پاسدار استقلال و امنیت کشور باشد نه حافظ یک دیکتاتوری‏‎ ‎‏مستبد، و مطرود تمامی ملت و مأمور قتل عام فرزندان کشور.(111)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری ارتشیان از کودتا

‏احتمال این هست که شاه خائن که در حال رفتن است، دست به یک‏‎ ‎‏جنایت بزرگتری بزند و آن یک کودتای نظامی است که کراراً تذکر داده ام‏‎ ‎‏که این آخرین ضربۀ اوست ولکن ملت دلیر می داند که در ارتش به جز‏‎ ‎‏تنی چند سرسپرده و خونخوار، که از قرار مذکور در پستهای مهم مستقر‏‎ ‎‏شده اند و به من نیز معرفی کرده اند، جناحهای شریف ارتش به این‏‎ ‎‏سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتی که مخالف با‏‎ ‎‏ملیت و مذهب آنان است بزنند. من بر حسْب وظیفۀ الهی و ملی خود به‏‎ ‎‏ارتش ایران هشدار می دهم و از صاحب منصبان و درجه داران‏‎ ‎‏می خواهم که در صورتی که چنین توطئه ای در کار باشد شدیداً از آن‏‎ ‎‏جلوگیری کنند و راضی نشوند چند نفر خونخوار، ملت شریف ایران را به‏‎ ‎‏خاک و خون کشند. این وظیفۀ الهی شما ارتش محترم است که در‏‎ ‎‏صورت فرمانبرداری از خائنان بالفطره، پیش خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏مسئول و در جوامع بشریت محکوم و مورد نفرین نسلهای آتیه خواهید‏‎ ‎‏بود.(112)‏

22 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان 

‏من به ملت شریف و جمیع جناحهای قوای نظامی و انتظامی، به حکم‏‎ ‎‏تکلیف الهی و ملی، هشدار می دهم که: با بیداری و شجاعت اخلاقی،‏‎ ‎‏یکی دیگر از آخرین توطئه ها را خنثی کنید. مردم موظفند به نیروهای‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

‏انتظامی و ارتش با برادری و مهربانی رفتار کنند و اگر اشراری قصد حمله‏‎ ‎‏به آنان را داشتند از برادران خود دفاع کنند.‏

‏     ارتش و سایر نیروهای انتظامی موظفند که با ملت به طور برادری‏‎ ‎‏رفتار کنند، و اگر اشرار به آنان حمله کردند بدانند که این ملت نیست‏‎ ‎‏بلکه این عمل عمال اجانب و نفع طلبان است که می خواهند فساد کنند.‏

‏     برادران عزیز و شجاع من بدانند که با رفتن شاه پیروزی نهایی‏‎ ‎‏حاصل نشده است. متانت را از دست ندهند و با هوشیاری به مسائل روز‏‎ ‎‏و توطئه ها بنگرند.(113)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش ملت، نه ارتش شاه

‏اما اینطور نیست که ملت ما با ارتش مخالف باشد؛ با صاحب منصبها، با‏‎ ‎‏درجه دارها، با افسرها. اینها همه برادرهای ما هستند. ما مخالف با اینها‏‎ ‎‏نیستیم، ما با خونخواریها مخالفیم. قوای انتظامی باید باشد و ما آنها را با‏‎ ‎‏آغوش باز، برادرانه آنها را می بوسیم. ارتش خیال نکند که اگر «اعلیحضرت»‏‎ ‎‏نباشد، ارتش هم نباشد؛ ایران هم نیست. نه این حرفها نیست در کار. شما‏‎ ‎‏دیدید که «اعلیحضرت» الآن پوسیده است و ایران هم سر جای خودش‏‎ ‎‏هست، شما هم سر جای خودتان هستید. این چهار تا آدم دزد هم که حالا‏‎ ‎‏به شما دارند حکومت می کنند، این چهار تا دزد هم بعد از چند روز دیگر‏‎ ‎‏پولها را برمی دارند و فرار می کنند. اگر ملت بگذارد و بی عرضگی بکند، فرار‏‎ ‎‏می کنند. شما سر جای خودتان هستید. ملتْ شما را می خواهد، شما هم‏‎ ‎‏ملت را می خواهید. شما ارتش شاه نیستید، شما ارتش ملت هستید. این‏‎ ‎‏دروغ است که می گویند ارتش شاه! شاه چکاره است که ارتش بخواهد! ملت‏‎ ‎‏است که ارتش می خواهد.‏‏(114)‏

24 / 10 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

ارتش، متعلق به ملت است 

‏تحمیلات دیگر نیست و مستقل می شود ارتش، می شود ارتش ملی نه‏‎ ‎‏ارتش امریکایی. یک ارتش ملی می شود که مال ملت است؛ ملت آنها را‏‎ ‎‏می خواهد، آنها هم ملت را می خواهند.(115)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوستن به ملت و کمک به اسلام

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، از ارتش چه انتظار دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ انتظار دارم که به ملت بپیوندد و به حکومت اسلامی کمک کنند؛‏‎ ‎‏و در آیندۀ نزدیک ارتشیان این کار را خواهند کرد.(116)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوستن ارتش به ملت

سؤال: ‏[‏‏شما پیامی به ارتش فرستادید. دیروز ارتش با مردم پیوندی‏‎ ‎‏برقرار کرد. آیا کماکان به پیوستن ارتش به صفوف خود ایمان دارید؟ یا‏‎ ‎‏بیم یک کودتای نظامی دارید؟‏‏]‏

جواب:‏ من امیدوارم که ارتش ـ البته آنهایی که مال ملت را نچاپیدند و‏‎ ‎‏آنهایی که به شرافت ارتشی خود باقی مانده اند ـ به ملت بپیوندند تا آن‏‎ ‎‏اقلیت ناچیزی که خائن هستند نتوانند کاری کنند.(117)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از نابودی اموال ملت

‏از قرار اطلاع، دولت امریکا درصدد است که اسلحه و مهماتی را که در‏‎ ‎‏ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است، یا به‏‎ ‎‏سرقت ببرد (اگر تاکنون نبرده باشد، چنانچه بعضی از خبرگزاریها افشا‏‎ ‎‏کرده اند) و یا منفجر کند. بر افسران و درجه داران ارتش و سایر نیروهای‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

‏سه گانه است که از آن جلوگیری کنند، و بر ملت است که با ارتش در این‏‎ ‎‏امر همکاری کنند، و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول‏‎ ‎‏کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه در این امر خیانت به کشور و‏‎ ‎‏اسلام است.(118)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوند با ملت و پرهیز از طاغوت 

‏به جمیع نیروهای انتظامی و زمینی و هوایی و دریایی و صاحب منصبان‏‎ ‎‏و درجه داران ارتش و ژاندارمری و غیر آنان توصیه می کنم که دست از‏‎ ‎‏حمایت محمدرضا پهلوی ـ که مخلوع است و به کشور برنمی گردد و در‏‎ ‎‏خارج نیز با نفرت مردم مواجه است ـ بردارند و به ملت بپیوندند؛ که‏‎ ‎‏صلاح دنیا و دین آنان در آن است.(119)‏

27 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم بازگشت به آغوش ملت 

سؤال: ‏[‏‏ما اطلاعاتی داریم که اعتصاب غذا در بعضی از پادگانها و در‏‎ ‎‏بعضی از واحدهای نظامی صورت گرفته. آیا فکرمی کنیدکه این علامت‏‎ ‎‏این است که ارتش شروع کرده به برگشتن به طرف شما؟‏‏]‏

جواب:‏ ما امیدواریم که ارتش به تمام اقشارش برگردد؛ البته قشرهایی‏‎ ‎‏از او رو به ملتند. لکن صلاح ارتش این است که همه برگردند به آغوش‏‎ ‎‏ملت، و با شاهی که کنار رفت و دیگر برگشت ندارد، هیچ تماسی نداشته‏‎ ‎‏باشند؛ و توهّم نکنند که باید به شاه وفادار باشند. شاهی که به ملت آنها‏‎ ‎‏خیانت کرد و این همه جنایات به برادران آنها وارد کرد و ارتش را به‏‎ ‎‏صورت یک وابسته درآورد و اقتصاد ملت ما را فلج کرد و زراعت ملت ما را‏‎ ‎‏از بین برد، این شاه قابل این نیست که به او توجه بشود؛ و ارتش باید‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 61

‏ارتش ملت باشد. و ما ارتش را از خودمان می دانیم و اگر چند نفری در‏‎ ‎‏آنها خیانتکارند حسابشان از سایرین خارج است. و ما امیدواریم که همۀ‏‎ ‎‏آنها به آغوش ملت برگردند. و از آنها ما پذیرایی خواهیم کرد.(120)‏

29 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رهایی ارتش از سلطۀ اجانب

‏ما می خواهیم ارتش را از این انگل بودن نجات بدهیم. ما از اول که‏‎ ‎‏مستشارهای امریکا آمدند و ارتش ما را در دست گرفتند، با این مخالف‏‎ ‎‏بودیم. ما از مصونیت دادن به اتباع امریکا تنفر داشتیم و اظهار تنفر‏‎ ‎‏کردیم. ما می خواهیم این دولتها را مستقل کنیم، راضی نمی شوند! ما‏‎ ‎‏می گوییم شما خودتان مستقلاً در مملکت خودتان، در مقدرات مملکت‏‎ ‎‏خودتان باید دخالت داشته باشید، آنها می گویند ما می خواهیم نوکر‏‎ ‎‏باشیم! لفظاً نمی گویند، عملاً اینطور است. ما می خواهیم ارتش را از این‏‎ ‎‏مستشارهای امریکایی و آقا بالاسرها نجات بدهیم، این گردن کلفتهای‏‎ ‎‏ارتش راضی نمی شوند به این امر، می خواهند زیر بار باشند. این همان‏‎ ‎‏چیزی است که پیغمبر اکرم فرمود که با زنجیر ما اینها را داریم می کشیم‏‎ ‎‏طرف بهشت، طرف سعادت. ما باید این گردن کلفتها را با زنجیر بکشیم‏‎ ‎‏طرف سعادت. ما می خواهیم شما آقا باشید، شما می گویید می خواهیم‏‎ ‎‏نوکر باشیم! ما می گوییم شما باید خودتان کشور خودتان را اداره بکنید،‏‎ ‎‏خودتان لشکر خودتان را اداره بکنید، منافع مملکتْ مال خودتان‏‎ ‎‏باشد، ذخایر مملکت برای این بیچاره هایی باشد که در زاغه ها‏‎ ‎‏نشسته اند، شماها راضی نمی شوید. راضی نیستید که خودتان هم آدم‏‎ ‎‏بشوید! ما می خواهیم شما را آدم کنیم، شما آدم نمی خواهید‏‎ ‎‏بشوید.(121)‏

8 / 11 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 62

برطرف کردن موانع استقلال ارتش

‏ارتشیهای ما بدانند ما می خواهیم اینها را مستقلشان کنیم، این دو ـ سه‏‎ ‎‏نفری که در رأس واقع شدند نمی گذارند. جلوی این دو سه نفر را‏‎ ‎‏بگیرند، اینها را بیرونشان کنند...‏

‏     ما می خواهیم که این ارتش ما یک ارتش مستقلی باشد که یک‏‎ ‎‏سرهنگی از امریکا نیاید اینجا ارتشبد را بکوبد. ارتشبد! ما می خواهیم‏‎ ‎‏تو را نجاتت بدهیم، تو می گویی نمی خواهم؟! عقلت نمی رسد، به زور‏‎ ‎‏باید نجاتت بدهیم! جوانهای ما در نظام، فطرتشان باقی مانده؛ مثل‏‎ ‎‏بعضی از این بزرگهایشان نیست که فطرت را از دست دادند از بس آدم‏‎ ‎‏کشتند؛ از بس ظلم کردند دیگر به صورت سَبُع‏‎[1]‎‏ در آمدند. جوانهایمان‏‎ ‎‏این جور نیستند. جوانها! به داد مملکتتان برسید، به داد ارتشتان‏‎ ‎‏برسید؛ نگذارید این چهارتا پیرمردی که پولهای ما را جمع کردند و‏‎ ‎‏فرستادند به خارج، اینها باز بگذارند آن وضع باقی باشد، این وضع را‏‎ ‎‏بزنید به هم.(122)‏

8 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر استقلال ارتش 

‏ما می خواهیم ارتشی را از شرّ استعمار خارج کنیم و آنها خودشان‏‎ ‎‏نمی خواهند بعضی از بلندرتبه ها می خواهند نوکر باشند. اصولاً ارتش با‏‎ ‎‏ماست. خلاصه ما از کودتای نظامی هیچ ترسی نداریم.(123)‏

9 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

لزوم پیوستن به صفوف مردم 

‏نصیحتی که می کنم این است که ما می خواهیم که شما مستقل باشید.‏‎ ‎‏ما داریم زحمت می کشیم، ما خون دادیم، ما جوان دادیم، ما حیثیت و‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏آبرو دادیم، مشایخ ما حبس رفتند، زجر کشیدند، می خواهیم که ارتش‏‎ ‎‏ما مستقل باشد. آقای ارتشبد، شما نمی خواهید، آقای سرلشکر، شما‏‎ ‎‏نمی خواهید مستقل باشید؟ شما می خواهید نوکر باشید؟! من به شما‏‎ ‎‏نصیحت می کنم که بیایید در آغوش ملت؛ همان که ملت می گوید‏‎ ‎‏بگویید. بگویید ما باید مستقل باشیم. ملت می گوید ارتش باید مستقل‏‎ ‎‏باشد، ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشد؛ شما‏‎ ‎‏هم بیایید ـ ما برای خاطر شما این حرف را می زنیم ـ شما هم بیایید‏‎ ‎‏برای خاطر خودتان این حرف را بزنید، بگویید: ما می خواهیم مستقل‏‎ ‎‏باشیم، ما نمی خواهیم این مستشارها باشند. ما که این حرف را می زنیم‏‎ ‎‏که ارتش باید مستقل باشد، جزای ما این است که بریزید توی خیابان،‏‎ ‎‏خون جوانهای ما را بریزید که چرا می گویید من باید مستقل باشم! ما‏‎ ‎‏می خواهیم تو آقا باشی.‏

‏     ‏‏... این درجه دارها، همافرها، افسرهای نیروی هوایی ـ اینها همه‏‎ ‎‏مورد تشکر و تمجید ما هستند؛ و همین طور آنهایی که در اصفهان و در‏‎ ‎‏همدان و در سایر جاها اینها تکلیف شرعی، ملی، کشوری خودشان را‏‎ ‎‏دانستند و به ملت ملحق شدند و پشتیبانی از نهضت اسلامی ملت‏‎ ‎‏کردند. ما از آنها تشکر می کنیم و به اینهایی که متصل نشدند می گوییم‏‎ ‎‏که متصل بشوید به اینها. اسلام برای شما بهتر از کفر است؛ ملت برای‏‎ ‎‏شما بهتر از اجنبی است. ما برای شما می گوییم این مطلب را، شما هم‏‎ ‎‏برای خودتان این کار را بکنید. رها بکنید این را. خیال نکنید که اگر رها‏‎ ‎‏کردید، ما می آییم شما را به دار می زنیم! این چیزهایی است که شماها یا‏‎ ‎‏کسان دیگر درست کرده اند؛ و الاّ این همافرها و این درجه دارها و این‏‎ ‎‏افسرها که آمدند و متصل شدند، ما با کمال عزت و سعادت آنها را حفظ‏‎ ‎‏می کنیم. و ما می خواهیم که مملکتْ مملکت قوی باشد. ما می خواهیم‏‎ ‎‏که مملکت دارای یک نظام قدرتمند باشد. ما نمی خواهیم نظام را به هم‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏بزنیم. ما می خواهیم نظام محفوظ باشد لکن نظامِ ناشی از ملت در‏‎ ‎‏خدمت ملت؛ نه نظامی که دیگران سرپرستی اش بکنند و دیگران‏‎ ‎‏فرمان به آن بدهند.(124)‏

12 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حمایت ارتش از ملت و دولت موقت 

‏ارتش معظم ایران، افسران محترم، درجه داران، سربازان ـ اعزّهم الله ‏‎ ‎‏تعالی‏

‏     با ابراز احترام خاطرنشان می کند، از نظر ملت بزرگ ایران، شورای‏‎ ‎‏سلطنتی و مجلسیْن و دولت ناشی از آنها غیر قانونی و فاقد اعتبار ملی‏‎ ‎‏است؛ و چون ارتش از ملت و ملت از ارتش است و پشتیبانی هر یک از‏‎ ‎‏دیگری از وظایف ملی است، لازم است به احترام ملت و رأی قاطع آن،‏‎ ‎‏ارتشْ خود را از دولت غاصب‏‎[2]‎‏ برکنار کند و این مطلب را اعلام کند.‏‎ ‎‏اینجانب به واسطۀ رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به‏‎ ‎‏اتفاق ملت، دولت موقت را برای تشکیل مجلس مؤسسان و دیگر امور‏‎ ‎‏مقدماتی معرفی می کنم تا ارتش محترم به وظیفۀ قانونی و ملی خود‏‎ ‎‏رفتار نماید؛ و ان شاءالله تعالی به ناسامانیها و آشفتگیها خاتمه داده‏‎ ‎‏شود. مطمئن باشید در صورتی که به وظیفۀ ملی و قانونی خود عمل‏‎ ‎‏نمایید، ملت و دولت ناشی از آن، در احترام و پشتیبانی شما کوشا‏‎ ‎‏خواهد بود.‏

‏     لازم به تذکر نیست که در این موقع حساس و خطیر، اختلاف کلمه‏‎ ‎‏موجب انهدام ارکان کشور خواهد شد و همۀ ما مسئول آن هستیم.‏‎ ‎‏والسلام علیکم.(125)‏

12 / 11 / 57


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

دعوت ارتش به استقلال

‏و من به ارتش می گویم که ما صلاح شما را می خواهیم. ما ‏‏[‏‏نمی گوییم:‏‏]‏‎ ‎‏نمی خواهیم که ارتش در دنیا باشد؛ ما می گوییم به شما نوکر نباشید‏‎ ‎‏شما! مستشار امریکایی بر شما حکومت نکند، صاحب منصبهای‏‎ ‎‏اسرائیلی به شما حکومت نکند. ما یک همچو چیزی می گوییم. این‏‎ ‎‏منطق ماست. ما فریاد می کنیم که استقلال می خواهیم، استقلال‏‎ ‎‏ارتشی می خواهیم، ارتش ما استقلال ندارد؛ ما فریادمان این است. ما‏‎ ‎‏داریم می گوییم آقا می خواهیم شما حاکم خودتان باشید، مستقل‏‎ ‎‏باشید؛ آن وقت آن آقا ـ فرض کنید که ارتش یا فلان ارتشبد یا فلان‏‎ ‎‏[‏‏مقام ارتشی‏‏]‏‏ ـ مقابل ما می ایستد! مقاومتشان یعنی ما می خواهیم‏‎ ‎‏حاکم نباشیم و ما می خواهیم نوکر باشیم! ما می گوییم آقا باش! فریاد‏‎ ‎‏می زنیم و فعالیت می کنیم که آقا باشید. بعضی از اینها که از فطرت‏‎ ‎‏انسانی بیرون هستند و بودند و رفتند، اینها می گویند نه، ما نمی خواهیم‏‎ ‎‏[‏‏آزاد و مستقل‏‏]‏‏ باشیم! ما باید حتماً تابع مستشارهای امریکا و‏‎ ‎‏مستشارهای اسرائیل باشیم!(126)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صلاح ارتش در پیوستن به مردم 

‏من به این ارتش نصیحت می کنم که به این ملت بپیوندید. صلاح شما،‏‎ ‎‏صلاح ملت شما هست که به این ملت بپیوندید. مملکت مال خود‏‎ ‎‏شماست، ملت مال شماست، شما مال ملتید؛ خدمتگزار به ملت باشید.‏‎ ‎‏دست از این کارهایی که بعض ِ گردن کلفتهایتان می کردند بردارید. توبه‏‎ ‎‏کنید؛ توبه را خدا قبول می کند، ملت هم قبول می کنند. جنایت شما‏‎ ‎‏مثل آن نیست که ملت قبول نکنند. گناه شما جور دیگر است. برگردید‏‎ ‎‏به دامن این‏‏[‏‏ملت‏‏]‏‏. چنانچه برگشتند یک عده ای. عده ای شرافتمند‏‎ ‎‏برگشتند و گفتند که خیر، ما با ملت موافق. همبستگی خودشان را اعلام‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏کردند. از همین نظامیها در اصفهان، در تهران، در همدان، در جاهای‏‎ ‎‏دیگر، در خراسان؛ شما هم برگردید، چیزی نشده.(127)‏

13 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دعوت ارتش به حمایت از دولت موقت 

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله فرمودید کسانی که این دولت را نپذیرند‏‎ ‎‏مجازات خواهند شد؛ اگر ارتش نپذیرفت چه پیش بینی می کنید و چه‏‎ ‎‏خواهید کرد؟‏‏]‏

جواب:‏ ارتش چنان عملی را نخواهد کرد. و اگر بکند اولاً از طرف خدا‏‎ ‎‏مجازات خواهد شد و ثانیاً در موقع مقتضی، جزایی را که قانون اسلام‏‎ ‎‏تعیین کرده است اجرا می کنیم. و اگر خدای نکرده چنین کردند اعلام‏‎ ‎‏می کنیم.(128)‏

15 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آرامش کشور در پیوستن ارتش به مردم 

‏نصیحت می کنیم ارتش را، به اینکه اگر شما مایلید که این مملکت آرام‏‎ ‎‏بشود و ثابت باشد، دست بردارید. آن کسی که غیرقانونی است برود‏‎ ‎‏سراغ کارش برود سراغ کسب و کارش! ارتش هم برگردد به دامن ملت؛‏‎ ‎‏ملت او را می پذیرد. اگر به این نصیحت عمل بکنند، مسائل حل است؛‏‎ ‎‏آرامش در مملکت پیدا خواهد شد.(129)‏

16 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

اعلام حمایت امام از ارتش

‏ارتش باید بپیوندد به ملت. ارتش از ملت است، ملت از ارتش است. ما‏‎ ‎‏پشتیبانی ‏‏[‏‏از‏‎ ‎‏]‏‏ارتش را اعلام می کنیم؛ روحانیت پشتیبانی خودشان را از‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‏ارتش اعلام می کنند. ارتش هم باید مثل سایر مسلمانها بیایند در صف‏‎ ‎‏مسلمین، و ارتش امام زمان ـ سلام الله علیه ـ باشند نه ارتش دشمنان امام‏‎ ‎‏زمان. ای ارتش محترم! شما مُسْلم هستید، شما تابع پیغمبر و قرآن‏‎ ‎‏هستید، شما تابع پیغمبر اسلام و امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستید، باید‏‎ ‎‏شما هم در صفوف مسلمین با هم هم صدا باشید. ما با همۀ مسلمین‏‎ ‎‏هم‏‏ ‏‏صدا هستیم، ما با همۀ ملت هم صدا هستیم.‏‏(130)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوستن ارتش به ملت

‏از حالا به بعد شما در خدمت ملت باشید. ملت خودتان را خدمت‏‎ ‎‏بکنید. این آب و خاک مال شماست. اینجا مال خودتان باید باشد. دست‏‎ ‎‏این اجانب باید کوتاه بشود. چقدر امریکا باید از این مملکت ببرد و‏‎ ‎‏بخورد یا انگلستان یا سایر جاها؟ ما باید یک وقت هم زنده بشویم،‏‎ ‎‏بیدار بشویم، ملتفت بشویم، آزادی را بگیریم. حق را باید گرفت با‏‎ ‎‏سرنیزه، با مسلسل باید حق را گرفت از اینها؛ خودشان که نمی دهند.‏‎ ‎‏بایستید در مقابل اینها. شما دیدید که این ملت، همین پابرهنه ها،‏‎ ‎‏ایستادند در مقابل توپ، تانک ـ نمی دانم مسلسل؛ ایستادند و پیش‏‎ ‎‏بردند کارشان را. این ابرقدرتها همه پشتیبان شاه بودند، و این مردم‏‎ ‎‏پابرهنه با مشت ایستادند در مقابل تانک، خون دادند و عقب زدند آنها‏‎ ‎‏را که دیگر نتوانست این ‏‏[‏‏شاه‏‏]‏‏ بماند خودش اینجا، آنها هم که رفتند. ‏

‏     شما از این به بعد یک قدری توجه داشته باشید، رفقایتان را متوجه‏‎ ‎‏کنید، همقطارانتان را متوجه کنید. بگویید آقا، ما خیرِ شما را‏‎ ‎‏می خواهیم. ما فریاد می کنیم که باید ارتش ما مستقل باشد یعنی نوکر‏‎ ‎‏نباشد. این خیر شماست. یا اینکه خیر، ما باید ارتشمان تحت نظر‏‎ ‎‏امریکا باشد و بدتر از آن، اسرائیل؟! باید اینها اصلاح بشوند. باید همه تان‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

‏دست به دست هم بدهید و این کارها را اصلاح بکنید، درست بکنید‏‎ ‎‏مملکت را باید بسازید از سر. اینها خراب کردند و رفتند، و حالا باید‏‎ ‎‏بسازیم. اینها آن کاری که کردند قبرستانهای ما را خوب آباد کردند!‏‎ ‎‏جوانهای ما را همه زیر خاک کردند و رفتند. ما حالا باید بنشینیم و‏‎ ‎‏بسازیم و همه دست به هم بدهیم. اینهایی که در ارتشند و پاکدامنند‏‎ ‎‏ارتش را بسازند.(131)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش مستقل متعلق به ملت 

‏ما می خواهیم که یک ارتش مستقل داشته باشیم ـ یک ارتشی که‏‎ ‎‏مربوط به غیر نباشد، مربوط به ملت باشد. ارتش باید برگردد به دامن‏‎ ‎‏ملت؛ همان طوری که عدۀ کثیری، گروههای کثیری برگشتند و ما با‏‎ ‎‏آغوش باز آنها را پذیرفتیم، شما هم برگردید و همۀ ارکان دولت‏‎ ‎‏برگردند.(132)‏

19 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ملت، خواهان ارتش مستقل 

‏ما می خواهیم ارتش ما آزاد باشد؛ اسرائیل در آن تصرف نکند، امریکا در‏‎ ‎‏آن تصرف نکند.(133)‏

19 / 11 /  / 57

*  *  *

‏ ‏

عدم دخالت ارتش در امور سیاسی

‏ملت شجاع ایران! خواهران و برادران آگاه تهران!‏

‏     اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است و نیروی‏‎ ‎‏ارتش عقب نشینی و عدم دخالت خودشان را در امور سیاسی ابراز و‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

‏پشتیبانی خودشان را از ملت اعلام کرده اند، ملت عزیز و شجاع با کمال‏‎ ‎‏مراقبت از اوضاع و در عین حفظ آمادگی برای دفاع احتمالی، در صورتی‏‎ ‎‏که نیروی ارتش به پادگانهای خود رفته اند، آرامش و نظم را حفظ‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏     ‏‏اگر اخلالگران بخواهند با آتش سوزی و خرابکاری فاجعه به بار‏‎ ‎‏آورند، آنان را به وظیفۀ شرعی و انسانی شان آگاه گردانند و نگذارند این‏‎ ‎‏قبیل کارها موجب هتک حرمت ملت شود؛ و به سفارتخانه ها حمله‏‎ ‎‏نکنند. و اگر خدای نخواسته ارتش باز به میدان آمد، واجب است آنان را‏‎ ‎‏با شدیدترین وجه دفع کرده با تمام نیرو و قدرت از خود دفاع نمایند.‏

‏     اینجانب به امرای ارتش اعلام می کنم که در صورت جلوگیری از‏‎ ‎‏تجاوز ارتش و پیوستن آنان به ملت و دولت قانونی ملی اسلامی، ما آنان‏‎ ‎‏را از ملت و ملت را از آنان می دانیم و مانند برادران با آنان رفتار‏‎ ‎‏می نماییم.(134)‏

22 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم صحت قسم برای حفظ طاغوت 

سؤال: ‏[‏‏مسلماً خاطر مبارک از این سنت معموله مستحضر است که‏‎ ‎‏همۀ افراد ارتش در موقع اخذ سردوشی یا اخذ درجه، در مورد حفظ تاج‏‎ ‎‏و تخت رژیم سلطنتی، به خداوند و قرآن کریم قسم یاد می کنند؛‏‎ ‎‏مستدعی است نظر و فتوای خودتان را در مسأله عدول از این قسم و‏‎ ‎‏پیوستن به نهضت عظیم اسلامی بیان فرمایید. از طرف جمعی از افراد‏‎ ‎‏نیروهای مسلح.‏‏]‏

‏بسمه تعالی‏

جواب:‏ قسم برای حفظ قدرت طاغوتی صحیح نیست و مخالفت با آن‏‎ ‎‏واجب است؛ و کسانی که این نحو قسم خورده اند باید بر خلاف‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70

‏آن عمل کنند.(135)‏

22 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بازگشت قوای مسلح به پایگاههای خود

‏قوای نیروی هوایی، همافرها، همۀ اینها، تمام ارتش و قوای انتظامی،‏‎ ‎‏ژاندارمری ـ همه برگردند به محل خودشان و مردم پشتیبان آنها‏‎ ‎‏باشند.(136)‏

26 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قدردانی از زحمات ارتش 

‏به خواست خدای متعال و قیام ملت، با پشتیبانی شما نیروی هوایی ها و‏‎ ‎‏بعض اقشار دیگر از ارتش، بحمدالله این نهضت به نتیجۀ خود رسید و‏‎ ‎‏دست ستمکاران را از کشور ما قطع کرد. و من امیدوارم که دیگر‏‎ ‎‏ستمکاران نتوانند در این مملکت ریشه پیدا کنند، یا به شما و ما‏‎ ‎‏حکومت کنند. من امیدوارم که این مملکتْ مال خود شما باشد و مال‏‎ ‎‏خود ما باشد. ‏

‏     زحمتهای شما در این مدت که نهضت اسلامی بپا بود و تا به آخر‏‎ ‎‏[‏‏ادامه داشت‏‎ ‎‏]‏‏مشکور است؛ من از شما شکرگزارم. من و شما ـ هر دو ـ‏‎ ‎‏سرباز اسلام هستیم و هر دو باید وفادار به اسلام و قرآن باشیم.(137)‏

27 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عفو عمومی ارتشیها

‏این قشر از ارتش که در خدمت اسلام و ملت هستند و وفاداری خود را از‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی اعلام نمودند، اگر خدای نخواسته در رژیم طاغوتی‏‎ ‎‏خلاف و گناه صغیره کرده اند، با برگشت به سوی خدای تعالی و جمهوری‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

‏اسلامی مورد عفو خداوند رحمان و عفو ملت شریفند، و اینجانب نیز‏‎ ‎‏آنان را عفو کردم. امید است آنان با دلگرمی و اعتماد به خدا و ملت‏‎ ‎‏شریف به خدمت خود صادقانه ادامه دهند و با قدرت در پادگانهای خود‏‎ ‎‏مستقر شوند. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین و هدایت‏‎ ‎‏جوانان فریب خورده ای را که می خواهند در صفوف مسلمانها تفرقه‏‎ ‎‏بیندازند خواستارم، و هوشیاری ملت را در مقابل توطئه های‏‎ ‎‏غیر اسلامی امیدوار.(138)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد اطمینان و آرامش در ارتشیان

‏من شاید مکرر این کلمه را گفته ام که آنهایی که خیانتکار بوده اند و‏‎ ‎‏جنایتکار یا فرار کردند یا گرفتار شده اند و الان اینهایی که هستند‏‎ ‎‏اشخاصی هستند که برای اسلام دارند کار می کنند. الان این ارتش،‏‎ ‎‏ارتش اسلام است و ارتش اسلام احترام دارد و کسی حق ندارد این‏‎ ‎‏احترام را از آنها سلب بکند و خوب عرض می کنم گفتنْ یک مطلب است؛‏‎ ‎‏وادار کردن به اینکه یک همچو کاری را اشخاصی که می کنند اشخاص‏‎ ‎‏دیگر جلویش را بگیرند مسأله دیگر است که این باید بشود و ان شاءالله ‏‎ ‎‏می شود این هم.‏

‏     در هر صورت شما مطمئن به ‏‏[‏‏این‏‏]‏‏ معنا باشید که اینطور نیست که‏‎ ‎‏گفته می شود که خیر، همه را می آیند می گیرند می برند! مسأله این‏‎ ‎‏حرفها نیست. شما حالا برادران ما هستید، نشستیم با هم صحبت‏‎ ‎‏می کنیم. این دیگر قضیه این نیست که ما با شما دشمن باشیم یا شما با‏‎ ‎‏ما دشمن باشید، ما همه با هم دوست و برادر هستیم و باید ان شاءالله ‏‎ ‎‏این بار را همه با هم به منزل برسانیم.(139)‏

1 / 3 / 58


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

محبت متقابل ارتش و مردم 

‏آن روزی که ارتش ایران شمشیر کشیده بود دنبال مردم، مردم هم با‏‎ ‎‏تمام قوا با آنها می جنگیدند. آن روزی که ارتش آمد توی مردم و با مردم‏‎ ‎‏[‏‏همدردی‏‏]‏‏ کرد، گُل سرش می ریختند. محبت متقابل است.(140)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جدایی ارتش از ملت، علت همۀ شکستها

‏عمدۀ شکستهایی که کشورها می خورند برای پوسیدگی است که از‏‎ ‎‏باطن خودشان پیدا می شود. ارتششان از آنها جدا می شود؛ ملت پشت‏‎ ‎‏به آنها می کند. همین پیروزی که شما مشاهده کردید در ایران، دیدید‏‎ ‎‏که ملت پشت کرده بود به دستگاه و فریاد می کرد «نمی خواهیم». ارتش‏‎ ‎‏هم از همین ملت بودند، ژاندارمری هم از همین ملت بودند، اینها برادر‏‎ ‎‏بودند، می دیدند که نمی شود مخالفت کرد؛ نمی شود تا آخر سرکوبی‏‎ ‎‏کرد ملت را، این است که پیوستند به ملت.(141)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

استقلال ارتش، تحفۀ انقلاب 

‏یکی از تحفه های بسیار با ارزشی که این انقلاب به ما داده است، هدیه ای‏‎ ‎‏که از جانب خدای تبارک و تعالی به ما عنایت ‏‏[‏‏شده‏‏]‏‏ است، همین است‏‎ ‎‏که دست قدرتهای بزرگ از ارتش بریده شده و مستشارهای اینها بیرون‏‎ ‎‏رانده شده اند؛ و شما الآن خودتان هستید و فرماندهان خودتان.‏‎ ‎‏فرماندهان وقتی از خودتان است، خودتان هستید، دیگر این طور‏‎ ‎‏نیست که شما این ناراحتی را در قلبتان احساس کنید که ما تحت فرمان‏‎ ‎‏دشمنهای خودمان هستیم.(142)‏

24 / 3 / 60

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

پیوستن ارتش به صفوف ملت 

‏افتخار و آفرین بر ارتشی که در اوج تصمیم جاودانۀ خود حصار تعبد‏‎ ‎‏طاغوت را شکست و «برج و باروی» رژیم سلطنت و حکومت 2500 سالۀ‏‎ ‎‏شاهنشاهی را به آتش کشید و خود را از قیود حاکمیت ستمگران و‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی که با هزاران آمال و آرزو برای منافعشان از ایران‏‎ ‎‏جزیرۀ ثبات ساخته بودند، رهایی بخشید. گرچه سران وابسته و‏‎ ‎‏خود فروختۀ ارتش تا آخرین لحظۀ حیات ننگین حکومت پهلوی‏‎ ‎‏تلاش فراوانی برای نجات تخت و تاج سلطنت نمودند، ولی تصمیم‏‎ ‎‏شجاعانۀ پرسنل شریف ارتش اعم از افسران و درجه داران و سربازان‏‎ ‎‏آنچنان کوبنده و قاطع بود که مجال تفکر و تصمیم را از دشمنان خدا و‏‎ ‎‏خلق گرفت و پیوستن ارتش خصوصاً نیروی هوایی به صفوف الهی‏‎ ‎‏ملت، لحظۀ شادی بندگان خدا و یأس و ناامیدی ستمگران گردید که آن‏‎ ‎‏روزها و ساعات شیرین و پرخاطرۀ عشق ارتش به اسلام و میهن‏‎ ‎‏اسلامی، هرگز از یاد ملت ایران نمی رود و حقاً نیروی هوایی سهم‏‎ ‎‏بیشتری ادا کرده است. پیوستن ارتش به مردم معرف ارزش واقعی‏‎ ‎‏ارتش و موجب کینه توزی جهانخواران گردید.(143)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

  • )) حیوان.
  • )) منظور، دولت شاپور بختیار است.