فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی

          فصل دومارتش جمهوری اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏     ‏ لزوم حفظ ارتش

      بزرگداشت روز ارتش

      ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84