فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
لزوم حفظ ارتش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

لزوم حفظ ارتش

لزوم حفظ ارتش 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت ایجاد ارتش قوی و خدمتگزار

سؤال: ‏[‏‏در محدودۀ یک جمهوری اسلامی قشون چه خواهد شد؟ آیا‏‎ ‎‏کماکان از مدرنترین وسایل برخوردار خواهد شد؟‏‏]‏

جواب:‏ البته ما ارتش لازم داریم، و با استقرار جمهوری اسلامی باید‏‎ ‎‏ارتش قوی باشد اما به نفع مردم. ارتش باید در خدمت ملت باشد و نه در‏‎ ‎‏خدمت اجانب و برای سرکوبی ملت.(159)‏

7 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حفظ احترام ارتش 

‏الآن این ارتش، ارتش اسلام است و ارتش اسلام احترام دارد و کسی‏‎ ‎‏حق ندارد این احترام را از آنها سلب بکند.(160)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت بقای ارتش 

‏ارتش باید باشد با همان قدرتی که باید باشد.(161)‏

4 / 10 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

حمایت از ارتش ایران 

‏بار دیگر پشتیبانی کامل خودم را از ارتش نجیب ایران اعلام می دارم.‏‎ ‎‏ولی ارتش جمهوری اسلامی باید ضوابط و مقررات را کاملاً مراعات‏‎ ‎‏نماید.(162)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جایگاه ارتش در اسلام

‏شما دیدید که از اولی که این انقلاب به پیروزی رسید، اول قدم این بود‏‎ ‎‏که ارتش لازم نیست دیگر، اول حرف آنهایی که تابع سیاستهای خارجی‏‎ ‎‏هستند‏‎[1]‎‏ این بود که این ارتش «طاغوتی» است، این ارتش طاغوتی باید‏‎ ‎‏از بین برود. این کلمه را هم رویش گذاشتند که مردم را اغفال کنند!‏‎ ‎‏خوب، ما هم می دانستیم که مسأله چیست و اینها می خواهند چه‏‎ ‎‏بکنند. از این جهت، ما هم از روز اول این مطلب را محکوم کردیم و گفتیم‏‎ ‎‏که ارتش باید باشد؛ آن هم ارتشی که با قیام ارتش بود که ملت پیش برد‏‎ ‎‏و همه با هم دست به هم دادند و مسائل را پیش بردند. آنها می خواستند‏‎ ‎‏که این قدرت را از ایران بگیرند و ارتش را نابود کنند و ارتش برود سراغ‏‎ ‎‏کار خودش و ایران بماند بدون ارتش و همچو راحت و آسوده آقای صدام‏‎ ‎‏بیایند هرجا دلشان می خواهد! آقای کارتر یا ریگان هم بیایند هر کاری‏‎ ‎‏دلشان می خواهد بکنند، راه را باز کنند برای این مسائل. باید توجه‏‎ ‎‏داشته باشید که اسلام برای ارتش ارج قائل است. اسلام ارتش را لازم‏‎ ‎‏می داند و احترام برای او قائل است و پشتیبان اوست. و ملت ایران هم که‏‎ ‎‏مسلمان هستند و ما هم که به عنوان یک مسلمان هستیم، ارتش را با‏‎ ‎‏کمال قدرت حفظ می کنیم. وسوسه هایی که ممکن است در بین ارتش‏‎ ‎‏گفته بشود یک وقتی، این مسائل که ممکن است شما هم یک وقتی چه‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86

‏بشوید، شما هم یک وقتی چه بشوید، این مسائل را بکلی منسی‏‎[2]‎‏ کنید و‏‎ ‎‏کنار بگذارید. ایران و تمام مردم مسلمان با ارتش دوست اند و‏‎ ‎‏پشتیبان اند، چنانچه می بینید که شما دارید آنجا جنگ می کنید، مردم‏‎ ‎‏هم دارند پشت سر شما همۀ کمکها را می کنند، بدون اینکه کسی‏‎ ‎‏الزامشان بکند. خودشان، بچۀ کوچولو هم می آید قلکش را می دهد‏‎ ‎‏برای شما، پیرزن هفتاد ساله هم می آید آن طلایی که ذخیره کرده است‏‎ ‎‏می دهد برای شما.‏

‏     ایران ارتش لازم دارد. اسلام ارتش ‏‏[‏‏می خواهد‏‏]‏‏، لکن یک ارتش‏‎ ‎‏اسلامی.(163)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش، یکی از ارکان کشور

‏امروز شما نور چشم همۀ ما هستید و ما به وجود امثال شما باید افتخار‏‎ ‎‏بکنیم و شما باید برای اسلام یک ارتش قوی و یک ارتش مستقل باشید‏‎ ‎‏ارتش یکی از ارکان یک کشور است.(164)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش در خدمت کشور

‏ما همیشه از اول ارتش را تأیید کردیم، و آن وقتی که می خواستند ارتش‏‎ ‎‏منحل بشود و نظرهای سوئی در کار بود، نظرهای فاسدی در کار بود، و‏‎ ‎‏می خواستند ارتش را ساقط کنند، از بین ببرند، و می گفتند ما دیگر‏‎ ‎‏ارتش نمی خواهیم، در آن وقت ما برخلاف گفتیم و گفتیم ما ارتش لازم‏‎ ‎‏داریم. و ارتش هم بحمدالله الان تصفیه شده است، ارتش الآن ارتش‏‎ ‎‏بسیار خوبی است و دارند خدمت می کنند و ما آنها را تأیید می کنیم،‏‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 87

‏چنانچه پاسداران را تأیید می کنیم.(165)‏

24 / 7 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش پایدار است 

‏مطمئن باشید که شما پایدارید، ارتش مطمئن باشد که پایدار است. ما‏‎ ‎‏وظیفه داریم که از ارتش پشتیبانی کنیم، وظیفۀ خدایی داریم و شما‏‎ ‎‏مطمئن باشید که ما از شما پشتیبانی می کنیم. آن روزی که منافقین‏‎ ‎‏نقشه کشیده بودند که ارتش را کنار بزنند و هی انگ اینکه اینها چه بودند‏‎ ‎‏در آن وقت و چه بودند، من آن روز هم اعتقادم بود که ارتش را ما باید‏‎ ‎‏حفظش کنیم، حالا بیشتر شده این اعتقاد، برای اینکه آن وقت باز یک‏‎ ‎‏نزدیکی ای به آن زمان داشت و حالا از آن زمان گذشته و تحول پیدا‏‎ ‎‏شده. امروز من در چهره های شما چیزهایی می بینم که آن روز نمی شد‏‎ ‎‏ببینی. امروز وضع شما یک وضعی شده است که با آن روز فرق دارد. و‏‎ ‎‏شما با کمال اطمینان مشغول خدمت باشید. هیچ کس نمی تواند که به‏‎ ‎‏وضع شما و به قدرت شما یک تصرفی بکند، و نمی تواند که یک تضعیفی‏‎ ‎‏از شما بکند. ملت با شما هستند، همه با شما هستند. شما هم باید با‏‎ ‎‏ملت باشید و هستید الحمدللّه .(166)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همراهی ملت با ارتش

‏من از شماها می خواهم که هم یک خواستی که یک نفر مسئول نسبت‏‎ ‎‏به شما دارد و هم یک خواستی که خدا دارد، من از شماها می خواهم که‏‎ ‎‏بدون اینکه در ذهنتان خلجان، پیدا کند که ارتش شاید مثلاً آن طوری‏‎ ‎‏که منافقین می خواستند بکنند شاید بشود، بدون خلجان به کار‏‎ ‎‏خودتان مشغول باشید، قوی باشید، ملت با شماست، ما همه با شما‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 88

‏هستیم، و روحانیون با شما مختلطند. الآن می بینید که در جمعیتی که‏‎ ‎‏هستید که سابق سابقه ندارد در نظام هیچ جا که اینطوری مربوط به هم‏‎ ‎‏باشند. هیچ نظامی اینطور نیست که روحانی اش و ارتشی اش و‏‎ ‎‏سپاهیش و مردمش و اینها مخلوط به هم باشند کأنّه یک موجود‏‎ ‎‏هستند... .‏

‏     باز هم تأکید می کنم که در ذهنتان نیاورد کسی به اینکه ارتش مثلاً‏‎ ‎‏چطور است و ارتش کذا، آن حرفهای سابق منافقین بود. اگر کسی یک‏‎ ‎‏همچو کلمه ای بگوید آن هم جزو منافقین است، و الاّ کسی که مسلمان‏‎ ‎‏است ارتشش را می داند باید حفظ بکند.(167)‏

2 / 10 / 64

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 89

  • )) شعار منافقین و گروههای ضدانقلاب مارکسیست.
  • )) فراموش.