فصل سوم: اهداف و مأموریتها
حفظ اسلام و کشور
مبارزه با ضدانقلاب و اشرار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

مبارزه با ضدانقلاب و اشرار

مبارزه با ضد انقلاب و اشرار 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با ریشه های فاسد اجانب 

‏پیروزی به این معنا که دست ستمکارها را از کشورمان خارج کردیم و‏‎ ‎‏خودمان الان در کشورمان هستیم ـ به این معنا البته ـ حاصل است لکن‏‎ ‎‏آشفتگیهایی که الان در مملکت هست، قشرهایی که مفسد هستند و در‏‎ ‎‏بین مردم مفسده می کنند، ریشه های فاسد رژیم، ریشه های فاسد‏‎ ‎‏اجانب، آنهایی که برای اجانب و در خدمت اجانب برای ملت ما زحمت و‏‎ ‎‏تَعَب پیش می آورند، اینها هستند؛ و ما باید با تمام قوّت و قدرت در‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

‏مقابل آنها ایستادگی کنیم و آنها را هم از مملکت خودمان برانیم.(221)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با شرارت اشرار 

‏ما و شما و ارتش، برادرانه باید برای حفظ و امنیت کشورمان کوشش‏‎ ‎‏کنیم و به شرارت اشرار و اختلال مفسدین خاتمه دهیم.(222)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت سرکوب اشرار 

‏عذرها را کنار بگذارید! بروید فاسدها را سرکوب کنید، بروید توطئه گرها‏‎ ‎‏را سرکوبی کنید؛ مسامحه نکنید! دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه‏‎ ‎‏نکند، ژاندارمری مسامحه نکند؛ پاسداران مسامحه نکنند.(223)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تجهیز پاسداران و سرکوب اشرار 

‏رؤسای ارتش موظف اند که اسباب جنگ برادرهای ما را، برادرهای‏‎ ‎‏پاسدار ما را فراهم کنند. تَعلُّل نکنند؛ آنها را مجهز کنند. باید با فوریت‏‎ ‎‏این ریشه های فساد را بِکَنَند. مهلت به این ریشه های فساد ندهند.‏‎ ‎‏سران اینها قابل هدایت نیستند. اینها از یهود بنی قُرَیْضَه بدترند! و اینها‏‎ ‎‏باید اعدام شوند.‏

‏     تمام کردستان، به استثنای این چند عددی که سران آنها هستند،‏‎ ‎‏در امان هستند. باب رحمت خدا بر روی آنها باز است؛ برادر ما‏‎ ‎‏هستند.(224)‏

8 / 6 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

فرمان سرکوب اشرار 

‏اکیداً دستور می دهم که قوای انتظامی، بخصوص ارتش و پاسداران‏‎ ‎‏انقلاب، هماهنگ باشند و تمام گروههای پاسدار نیز هماهنگ باشند؛ و‏‎ ‎‏در سرکوبی اشرار و پاکسازی مناطق، بخصوص کردستان و خوزستان‏‎ ‎‏همکاری کنند. متخلّفینِ مُجرم، و محرکینْ محاکمۀ انقلابی‏‎ ‎‏می شوند.(225)‏

31 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پاکسازی کردستان از اشرار 

‏من امیدوارم که به خواست خدا و همت ارتش و پاسداران، کردستان‏‎ ‎‏بزودی تصفیه و درست شود. من از فداکاریهای شما برای کشور خود و‏‎ ‎‏برای اسلام تشکر می کنم. حال که اشرار را از آنجا راندید، باید توجه به‏‎ ‎‏این معنا داشته باشید، که آنان شما را رها نخواهند کرد. من به شما‏‎ ‎‏ارتشیان دلیر و سپاه پاسداران و شورای انقلاب و فرمانده کل قوا هشدار‏‎ ‎‏می دهم، که اشرار باید از کردستان تصفیه شوند. آنان کردستان را به‏‎ ‎‏فساد کشیدند و مردم کردستان را به طرز وحشتناکی اذیت و آزار کردند.‏‎ ‎‏آنان مردم را غارت کردند و همه را کشتند. دیگر نباید به اینها مهلت داد.‏‎ ‎‏باید منطقه درست پاکسازی شود تا دست آنها کوتاه و امیدشان قطع‏‎ ‎‏شود.(226)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جدیت در پاکسازی اشرار 

‏اگر ارتش ما کارش را درست انجام داده بود که ما حالا باز گرفتار‏‎ ‎‏بلوچستان نبودیم، گرفتار کردستان نبودیم. اینها کارها را درست انجام‏‎ ‎‏نمی دهند. زحمت کشیده اند البته، من نمی خواهم تقدیر نکنم از‏‎ ‎‏زحمتهایی که کشیده شده است، لکن مسامحه دارد می شود. رها‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117

‏می کنند دنبالش را. باید استیضاح بشود که چرا این چهارده نفر آدم در‏‎ ‎‏آنجا کشته شده اند. با چه وضع اینجا کشته شده. چرا باید اینطور بشود؟‏‎ ‎‏اینهایی که در این کوهستانها رفتند و برای خودشان ‏‏[‏‏اجتماع‏‏]‏‏ کرده اند،‏‎ ‎‏چرا رهایشان کرده اند؟ چرا نمی روند پاکسازی بکنند؟ همۀ این حرفها‏‎ ‎‏برای این است که ما نه رؤسای ارتشمان یک اشخاصی هستند انقلابی، و‏‎ ‎‏نه وزارتخانه هایمان اینطورند، و نه یک دولت انقلابی ما داریم و نه هیچ‏‎ ‎‏کداممان، انقلابی نیستیم ما، و صدمه خواهیم خورد و صدمه خوردیم.‏‎ ‎‏تا کی ما عزا بگیریم؟ تا کی ما مجلس عزا بگیریم؟ تا کی این جوانهای‏‎ ‎‏بیچارۀ ما تلف بشوند و باز هم قدردانی از آنها نشود و توی سرشان زده‏‎ ‎‏بشود؟ هی کشته بدهند و هی توسری بخورند. هی کشته بدهند و هی‏‎ ‎‏تکذیب بشوند. تا کی ما باید اینها را تحمل بکنیم؟ باید این کارها اصلاح‏‎ ‎‏بشود.(227)‏

29 / 4 / 59

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 118