فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش
وظایف سازمانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

وظایف سازمانی

وظایف سازمانی 

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141