فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش
وظایف سازمانی
نظم و اطاعت پذیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نظم و اطاعت پذیری

نظم و اطاعت پذیری

 

 

 

اطاعت از مافوق

‏اگر کسی را تعیین کردند برای کلانتری یا برای ارتش در پادگانها، از او‏‎ ‎‏تأیید کنید، کارشکنی نکنید.(256)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ نظم و سلسله مراتب 

‏افراد ارتش موظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب و ضوابط‏‎ ‎‏را بکنند. توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف ارتش اسلامی‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 141

‏می شود و نظام را از هم می پاشد.(257)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم حفظ سلسله مراتب، موجب ضعف ارتش

‏من از درجه داران، افسران، سربازان ارتش تقاضا دارم که حفظ نظام را‏‎ ‎‏بکنند و سلسله مراتب را حفظ کنند که اگر سلسله مراتب حفظ نشود‏‎ ‎‏ارتش رو به ضعف می رود و اگر خدای نخواسته ارتش ما رو به ضعف برود‏‎ ‎‏کشور ضعیف خواهد شد، اسلام ضعیف خواهد شد، سلسله مراتب را‏‎ ‎‏حفظ کنید.(258)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جدیت در اطاعت 

‏قشرهایی از ارتش که اطاعت از بالاترها نمی کنند و امر آنها را اطاعت‏‎ ‎‏نمی کنند باید بدانند که من با آنها اگر آمدم، انقلابی عمل می کنم. عذرها‏‎ ‎‏را کنار بگذارید! بروید فاسدها را سرکوب کنید، بروید توطئه گرها را‏‎ ‎‏سرکوبی کنید؛ مسامحه نکنید! دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه‏‎ ‎‏نکند، ژاندارمری مسامحه نکند؛ پاسداران مسامحه نکنند.(259)‏

26 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ سلسله مراتب 

‏باید نظم را حفظ کنید، سلسله مراتب باید حفظ بشود.(260)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

مفهوم بی نظمی 

‏نظم به هم زدن چیست؟ این است که پایین از بالا اطاعت نکنند. این‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 142

‏طبقۀ پایین و سرباز از درجه دار، درجه دار از افسر، افسر از بالاتر اطاعت‏‎ ‎‏نکند. اطاعت که نکردند نظم از بین می رود. نظم که از بین رفت، انسجام‏‎ ‎‏نیست دیگر. انسجام وقتی نشد خودش پوسیده می شود... وقتی بنا شد‏‎ ‎‏که پایین از بالا اطاعت نکند معنای آن این است که نظمی تو کار نیست.‏‎ ‎‏وقتی بنا شد که متفرقات باشید، هر کسی یک رأیی برای خودش داشته‏‎ ‎‏باشد ـ زائد معنای آن این است که، نظم تو کار نیست. انسجام تو کار‏‎ ‎‏نیست. انسجام تو کار نباشد تمام می شود. خودش تمام می شود. این‏‎ ‎‏سرایت می کند به خارج و در بین ملت هم همین مسائل هست.(261)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برادری و اطاعت پذیری 

‏این پایین دست، ردۀ پایین به حسب نظام، اطاعت باید بکند از آن، و‏‎ ‎‏الاّ برادری نکرده است.(262)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت ضوابط و مقررات 

‏ارتش جمهوری اسلامی باید ضوابط و مقررات را کاملاً مراعات‏‎ ‎‏نماید.(263)‏

1 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اطاعت از فرماندهی کل قوا 

‏ارتش هم باید از فرمانده کل قوایش، که آقای بنی صدر‏‎[1]‎‏ است اطاعت‏‎ ‎‏کند.(264)‏

26 / 2 / 59


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 143

لزوم هماهنگی و نظم

‏ارتش باید با نظام باشد؛ مراتب را حفظ بکند و باید همه با هم هماهنگ‏‎ ‎‏باشند.(265)‏

4 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انسجام و نظم، عامل قدرت 

‏ارتش وقتی می تواند خدمت بکند که اجتماع تو کار باشد. یک یک افراد‏‎ ‎‏که کار ازشان نمی آید. این «یک یک»ها وقتی متصل به هم شدند و یک‏‎ ‎‏نظمی داشت، می توانند کار انجام بدهند. اما اگر یک یک، یکیهایی‏‎ ‎‏باشند که با هم منسجم نیستند یا نظم ندارند، اینها علاوه بر اینکه کاری‏‎ ‎‏ازشان نمی آید، اخلال هم می کنند.‏

‏     باید توجه داشته باشید که امروز شما خدمتگزار اسلام هستید و‏‎ ‎‏باید برای خدا کار بکنید. امر خداست که باید این مسائل را با دقت‏‎ ‎‏ملاحظه کنید و نظم را حفظ کنید.(266)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ نظم و انسجام

‏نظامیها، هم منظم و منسجم باشند و هم مراتب را حفظ بکنند.(267)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

غلبۀ نظم بر بی نظمی

‏همه موفق باشید و همۀ فرماندهان ما هم موفق باشند، البته همۀ‏‎ ‎‏جهاتی که باید در ارتش محفوظ باشد حفظ بکنید. همچو گمان نکنید‏‎ ‎‏که حالایی که ما انقلاب کردیم باید نظام هم به هم بخورد، نه، این طور‏‎ ‎‏نباید باشد. انقلاب کردید، لکن این نظام از اول در اسلام بوده است و‏‎ ‎‏حالا هم باید باشد که امور با نظم انجام می گیرد. اگر فرض بکنید که یک‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 144

‏کشوری باشد که ارتشش صد مقابل این باشد که هست، لکن نظمی در‏‎ ‎‏کار نباشد، نمی تواند آن ارتش فعالیت داشته باشد، لکن عدۀ قلیل با‏‎ ‎‏نظم، به عدۀ کثیر بی نظم همیشه غلبه داشته است. الان هم باید همین‏‎ ‎‏طور باشد، حفظ بشود مراتب، منتها برادریتان محفوظ، سلسله مراتب‏‎ ‎‏هم محفوظ.(268)‏

25 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی نظمی عامل تخلف از قانون 

‏لازم است که در ارتش و سایر قوای مسلح، حفظ نظام و سلسله مراتب‏‎ ‎‏را که قانون داخلی قوای مسلح است، بیش از پیش مراعات نمایند تا‏‎ ‎‏ارتش و سایر قوای اسلامی، قدرتمندتر و هر چه بیشتر منسجم شوند.‏‎ ‎‏تخلف از این امور، تخلف از قانون است.(269)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

  • )) حضرت امام(س) فرماندهی کل قوا را به رئیس جمهور وقت، بنی صدر تفویض کرده بود.