فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش
وظایف سازمانی
رعایت اخلاق در رفتار سازمانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

رعایت اخلاق در رفتار سازمانی

رعایت اخلاق در رفتار سازمانی 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

محبت مافوق و اطاعت زیردستان

‏سربازان و درجه داران و افسران موظفند سلسله مراتب را حفظ و‏‎ ‎‏مراعات کنند؛ چنانچه رؤسای فوق موظفند با ارتش به طور محبت و‏‎ ‎‏برادری رفتار نمایند و از دیکتاتوری که در رژیم طاغوت بود اجتناب‏‎ ‎‏نمایند.(270)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

آرامش محیط در اجرای وظایف 

‏اگر ارتش، دولت، به وظایف ارتشی خودشان، به وظایف دولتی‏‎ ‎‏خودشان، به وظایف اسلامی، عمل کنند، محیط در یک کشور محیط‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 145

‏محبت می شود؛ محیط آرامش روحی می شود؛ و این هم برای ملت‏‎ ‎‏مفید است؛ و هم برای دولت؛ و هم برای ارتش.(271)‏

21 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت توجه به وظایف 

‏الآن ما باید هر کدام وظایف خودمان را انجام بدهیم. من که یک نفر‏‎ ‎‏طلبه هستم، وظیفۀ طلبگی خودم را، و شماها که در ارتش هستید‏‎ ‎‏وظیفۀ ارتشی خودتان را.(272)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت محبت و اطاعت 

‏لازم است اولاً افسران نسبت به سایر قشرهای ارتشی با کمال محبت و‏‎ ‎‏دوستی عمل کنند. و درجه داران و سربازان از مافوق اطاعت نمایند و‏‎ ‎‏حفظ سلسله مراتب را بنمایند؛ که با انسجام نظام کارها به خوبی‏‎ ‎‏پیشرفت کند. و سربازان عزیز برای دو ماه باقیماندۀ خدمت ناراحت‏‎ ‎‏نشوند؛ و به خدمت خود در این دو ماهه ادامه دهند، که موجب رضای‏‎ ‎‏خداوند تعالی و امام عصر ـ عجل االله فرجه الشریف ـ است.(273)‏

16 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

احساس برادری و محبت

‏چنانچه در بین خودتان این مطلب که من افسر ارشد هستم، من افسر‏‎ ‎‏هستم، به دیگران ظلم بکنید، خدای نخواسته این طرح نباشد. البته‏‎ ‎‏مراتب باید محفوظ باشد؛ اطاعت باید بشود؛ اما برادری هم باید باشد.‏‎ ‎‏مثل اطاعت فرزند از پدر باشد. شما با زیردستان خودتان خوش رفتاری‏‎ ‎‏کنید؛ و آنها احساس کنند که شما مصالح آنها را می خواهید؛ آنها را‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 146

‏دوست دارید؛ آنها از خود شما هستند؛ پیوند شما هستند. وقتی اینطور‏‎ ‎‏شد، یک ارتش ارتش اسلامی می شود.(274)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار اسلامی با زیردستان

‏آقایان توجه دارند که انتقال پیدا کردند از ارتش طاغوتی به ارتش‏‎ ‎‏الهی. توجه دارند که رژیم تبهکار سلطنتی مبدل شد به رژیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که «عدل» در او سرلوحۀ تمام برنامه هاست. توجه‏‎ ‎‏دارند که حالا ارتش، اسلامی هستند وظایفشان با آن وقت که ارتش‏‎ ‎‏ارتش طاغوتی بود فرق دارد. همان طوری که موظف اند مراتب سلسله را‏‎ ‎‏حفظ کنند. بزرگترها، صاحب منصبها، افسرهای ارشد موظف اند که با‏‎ ‎‏سایر طبقات به طور سلامت و به طور اسلامیت رفتار کنند. گمان نکنند‏‎ ‎‏سربازان که حالا که انقلاب شد ما باید اطاعت نکنیم.اسلام اطاعت فقیه‏‎ ‎‏را واجب دانسته است، و من امر می کنم به شما که اطاعت کنید از‏‎ ‎‏مافوقهای خود، و حفظ نظام را بکنید. و من سفارش می کنم به افسرها،‏‎ ‎‏افسرهای ارشد و دیگر افسرها که مراعات اسلامی خودشان را بکنند؛ با‏‎ ‎‏زیردستان همان کنند که پیغمبر اسلام با زیردستان می فرمود و‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین ـ سلام االله علیه. (275)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انجام وظایف سازمانی 

‏اگر ارتش افرادش وظیفه شناس باشند، یعنی بدانند که این وظیفۀ این‏‎ ‎‏است، خصوصاً حالا که برای اسلام است، وظیفۀ اسلامی این است، و اگر‏‎ ‎‏ژاندارمری هم همین طور و پاسدارها هم همین طور، پاسبانها هم‏‎ ‎‏همین طور، این زود اصلاح می شود، و اگر چنانچه خدای نخواسته زیر‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 147

‏بار وظیفه نخواهند بروند، خیال کنند که حالا که آزادی شد هر کاری آدم‏‎ ‎‏دلش بخواهد بکند، هر کاری از دستش آمد، هرکاری بکند، روی وظایف‏‎ ‎‏عمل نکند، این منتهی به هرج و مرج می شود و آسیب می بیند.(276)‏

16 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر ادب اسلامی در ارتش 

‏اگر ارتش ما، که امید یک ملت است، به ادب اسلامی درآیند، امکان‏‎ ‎‏ندارد که یک هجومی بر آنها بشود، متزلزل بشوند؛ برای اینکه تزلزل‏‎ ‎‏مال آن است که ایمان ندارد. اینکه ایمان دارد متزلزل نیست.(277)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ برادری و سلسله مراتب 

‏الآن هم باید همین طور باشد، حفظ بشود مراتب، منتها برادریتان‏‎ ‎‏محفوظ، سلسله مراتب هم محفوظ. خداوند همه تان را تأیید کند و‏‎ ‎‏شماها جوانانی باشید که این کشور را حفظ کنید.(278)‏

25 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تبلیغ و ارشاد در ارتش 

‏آنهایی که انجمن اسلامی در ارتش هستند، آنها هم تبلیغ باید بکنند،‏‎ ‎‏ارشاد باید بکنند، اما دخالت نظامی نباید بکنند.(279)‏

7 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ وحدت و هماهنگی 

‏با هم بسازید. در اسلام، بالا و پایین معنا ندارد و شما که برای عظمت‏‎ ‎‏خود و کشور و ملتتان جنگ می کنید، با هم خوب باشید. دیگر نباید‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏ـ مثلاً ـ نیروی دریایی، حسابی علی حده از نیروی زمینی داشته‏‎ ‎‏باشد.(280)‏

11 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم تحقیر زیردستان 

‏شما یک کسی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که بالای سرتان باشد و شما را تحقیر بخواهد بکند،‏‎ ‎‏سراغ ندارید. نه آنهایی که فرماندۀ شما هستند اهل این هستند که‏‎ ‎‏تحقیر بکنند پرسنل خودشان را و نه شما آن هستید که تحقیر را قبول‏‎ ‎‏بکنید.(281)‏

11 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خدمت سربازی، فرصتی برای تربیت

‏دوران خدمت نظامی برای جوانان کشور بهترین فرصت و مناسبتی‏‎ ‎‏است که نظام و ارتش و مسئولین عقیدتی ـ سیاسی می توانند از آن‏‎ ‎‏استفاده کنند و جوانان عزیز و غیور را با بهترین روشهای دفاعی اعم از‏‎ ‎‏تجربی و علمی یا اعتقادی بارور سازند که برای همیشه و تا آخر عمر،‏‎ ‎‏سرباز و مدافع اسلام و میهن اسلامی باشند.(282)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149