فصل چهارم: نظم و سازمان در ارتش
انطباق با موازین اسلام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

انطباق با موازین اسلام

انطباق با موازین اسلام 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از غرور

‏من از همۀ ملت ایران، و خصوصْ شما درجه داران و سربازان نیروی‏‎ ‎‏هوایی، تشکرمی کنم و سعادت و سلامت همه را از خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی مسألت می کنم.‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

‏     ما باید این واقعیت را ادراک و لمس کنیم که ما ‏‏[‏‏هنوز‏‏]‏‏ پیروز نشدیم‏‎ ‎‏... تا پیروزی نهایی راه زیادی داریم. اگر انسان خودش را پیروز ادراک‏‎ ‎‏کند ورشکست می شود؛ پیروزی سستی می آورد؛ لکن اگر انسان‏‎ ‎‏خودش را در بین راه ببیند و برای هدف نهایی در حرکت باشد، آن‏‎ ‎‏حرکتْ قوّت می آورد. ما در بین راه هستیم.(283)‏

17 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اسلامی شدن مراکز و پادگانهای ارتش 

‏الآن شما در آغوش اسلام هستید و برادر با همۀ مسلمین، و همه در‏‎ ‎‏آغوش اسلام هستیم؛ و باید وظایف اسلامی را عمل کنیم. همچو نباشد‏‎ ‎‏که فقط اسم جمهوری اسلام باشد، اسم ارتش اسلام باشد، ولی معنا و‏‎ ‎‏محتوا آنطور نباشد.‏

‏     ‏‏برادرها! اگر بخواهید استقلال مملکت خودتان را حفظ کنید و اگر‏‎ ‎‏بخواهید از تحت یوغ ابرقدرتها تا آخر خارج بشوید، به اسلام توجه کنید و‏‎ ‎‏به احکام اسلام سر فرود آورید. اسلام برای شما و برای ما و برای ملت ما‏‎ ‎‏تمام آزادیها و استقلال را فراهم می کند. در سایۀ اسلام ما می توانیم‏‎ ‎‏مملکت خودمان را حفظ کنیم. شما دیدید که ملت ما با نداشتن ابزار‏‎ ‎‏جنگی، لکن داشتن ایمان، بر تمام ابرقدرتها که پشتیبانی می کردند از‏‎ ‎‏رژیم سابق غلبه کردند. و این نبود جز اتکال به اسلام و اتکال به قرآن کریم.‏

‏     ‏‏و من امیدوارم که شما برنامه تان برنامه اسلامی باشد؛ در زندگانی‏‎ ‎‏شخصی، در زندگانی نظامی، در برخورد با ملت.(284)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

اسلامی شدن ظاهر و باطن 

‏ارتش اساس یک مملکت است؛ حافظ یک مملکت است. و باید ارتش،‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

‏اسلامی بشود ‏‏[‏‏اگر‏‏]‏‏ ارتش فکرش اسلامی بشود، مملکت را به کمال‏‎ ‎‏مطلوب می رساند. شما حافظ حدود کشور هستید. کسی که حافظ‏‎ ‎‏حدود کشور اسلامی هست باید خودش هم اسلامی باشد. باید در‏‎ ‎‏پادگانهای شما اسلام حکومت کند. باید شماها اسلامی باشید. باید تمام‏‎ ‎‏نیروهایی که هست، چه نیروهای نظامی و چه نیروهای دیگر، همه باید‏‎ ‎‏اسلامی بشوند. جمهوری اسلامی باید محتوایش تحقق پیدا بکند. اگر‏‎ ‎‏محتوا تحقق پیدا بکند، دیگر دست همۀ اجانب از شما کوتاه هست.(285)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

3 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأکید بر اسلامی شدن ارتش 

‏شما امروز از قوای انتظامی جمهوری اسلامی هستید، با دیروزتان فرق‏‎ ‎‏دارد. دیروز خواه ناخواه از رژیم طاغوت بودید و حالا از رژیم اسلام‏‎ ‎‏هستید، و بین این دو تا همان طوری که به حسب واقع فرق دارد: یکی‏‎ ‎‏رژیم شیطان است، یکی رژیم الله . باید آنهایی هم که منتسب به این‏‎ ‎‏دستگاه هستند با آنهایی که پیشتر بود فرق کند. فرق این است که امروز‏‎ ‎‏باید همۀ گروههایی که مربوطند به جمهوری اسلامی، چه دولت و‏‎ ‎‏دستگاههای اداری و چه ارتش و ژاندارمری و شهربانی و پاسدارها، و‏‎ ‎‏اینها که قوای انتظامی هستند که اینها اشخاصی هستند، گروههایی‏‎ ‎‏هستند که بِالاصاله مربوط به جمهوری اسلامی هستند. اینها باید‏‎ ‎‏اعمالشان هم، افعالشان هم، عقایدشان هم و اخلاقشان هم مناسب‏‎ ‎‏باشد با جمهوری اسلامی. آن اخلاقی که سابقاً مثلاً بعضیها داشتند که‏‎ ‎‏مناسب بود با طاغوت، اگر خدای نخواسته از او در نفوس، آثاری هست،‏‎ ‎‏این آثار را باید مجاهده کنند تا زدوده بشود. یعنی الان شما آقایان‏‎ ‎‏مسئولیت زیاد دارید و عملتان هم یک عمل شریف است. عمل شریفی‏‎ ‎‏است که اسکلت جمهوری اسلامی بسته به وجود شماهاست.‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏مسئولیتتان زیاد است. برای اینکه اگر سابق یک کاری از شما خدای‏‎ ‎‏نخواسته انجام می گرفت می گفتند در رژیم طاغوتی است، باید‏‎ ‎‏اینجوری باشد. ما اگر حالا خدای نخواسته یک مسأله ای که برخلاف‏‎ ‎‏رویّۀ اسلام است انجام بگیرد گفته می شود که ارتش اسلامی هم همین‏‎ ‎‏است.(286)‏

16 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلب رضایت امام زمان(عج)

‏شما برادران ارتشی، نیروهای دریایی که امروز اینجا تشریف آوردید،‏‎ ‎‏بعضیهایتان توجه داشته باشید که شما امروز لشکر پیغمبر اسلام‏‎ ‎‏هستید. لشکر امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ هستید. الان نظر دارد او به‏‎ ‎‏شماها، نامۀ اعمال شما به او عرضه می شود به حسب روایات، طوری‏‎ ‎‏باشد که نامه ها وقتی عرضه می شود ایشان را متأثر نکند... کوشش کنید‏‎ ‎‏که ارتش اسلامی باشید، نیروی اسلامی باشید، نیرویی باشید که‏‎ ‎‏بخواهید با این نیروی خودتان اشخاصی هم که خلاف می کنند اینها را‏‎ ‎‏تربیت کنید.(287)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تلاش برای کسب رضایت خدا

‏از هیچ آسیبی نترسید. کسی که به خدا متمسک است از هیچ چیز‏‎ ‎‏نمی ترسد؛ برای اینکه، آخرش این است که انسان را بکشند، آخرش‏‎ ‎‏شهادت است، از این ترسی ندارد.‏

‏     جوانهای ما از باب اینکه از شهادت دیگر ترسی نداشتند، بلکه اقبال‏‎ ‎‏می کردند، استقبال می کردند از شهادت، این قدرت را پیدا کردند که‏‎ ‎‏همه به هم دست دادند و این مملکت را نجات دادند.‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏     ... شما ارتش عزیز ایران، شما نیروهای انتظامی ایران، از هر‏‎ ‎‏طبقه ای که هستید شما امروز، تمام نیروهای شما امروز نیروی امام‏‎ ‎‏زمان ـ سلام الله علیه ـ است. کوشش کنید که رضای او را به دست‏‎ ‎‏بیاورید. توجه کنید به اینکه شما الآن مستخدم او هستید و همه‏‎ ‎‏هستیم. کوشش کنیم همه که رضای او به دست بیاید که رضای او رضای‏‎ ‎‏خداست و اگر آن به دست آمد ما آسیب دیگر نمی بینیم و خوفی از‏‎ ‎‏چیزی نداریم.(288)‏

15 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تأثیر مکتبی شدن ارتش 

‏اگر اسلام در کار باشد و مکتب اسلام در کار باشد در این قشر نظامی و‏‎ ‎‏غیر نظامی، ما پیروز خواهیم شد و اگر این مکتب را ما فراموش بکنیم و‏‎ ‎‏هر کس بخواهد دنبال کار خودش باشد و فکر خودش باشد، این‏‎ ‎‏آسیب پذیر خواهد بود؛ و لهذا بر همۀ ما، بر همۀ رؤسای ارتش، رؤسای‏‎ ‎‏پاسداران، رؤسای ژاندارمری، رؤسای شهربانی و همۀ روشنفکران و‏‎ ‎‏همۀ نویسندگان لازم است که ما همه را به یک وجهه سوق بدهیم؛ این‏‎ ‎‏ملت را ما به سوی اسلام و به سوی الله سوق بدهیم.(289)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حفظ شعائر اسلامی 

‏از مهمات مسأله این است که اولاً اسلامی بشود همه چیز، و ظواهر‏‎ ‎‏اسلام باید در آنجا حکمفرما باشد. اینکه بعضیها عقیده دارند که حالا‏‎ ‎‏ظواهر را کار نداشته باشیم و برویم سراغ مکتب، اینها برخلاف اسلام‏‎ ‎‏است. آن چیزی که هست این است که باید ظواهر در این پادگانهای‏‎ ‎‏ارتشی و در آن مراکزی که شما هستید و پاسدارها هستند، ظواهر باید‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

‏محفوظ باشد؛ یعنی، امروز که ماه مبارک رمضان است همۀ اینها‏‎ ‎‏روزه دار باشند، آنهایی که واجب است برایشان روزه بگیرند، روزه دار‏‎ ‎‏باشند، نماز بخوانند در آنجا، و کارهای منکر در آنجا به هیچ وجه نباشد.‏‎ ‎‏ضوابط اسلام باید محفوظ باشد، جمهوری اسلامی معنایش این‏‎ ‎‏است؛(290)‏

28 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از اشتباه 

‏اگر یک اشتباهی مثلاً فرض کنید در یک ارتشی واقع بشود، یا در رئیس‏‎ ‎‏ارتشی واقع بشود، خودش مُعاقَب نیست. برای اینکه خوب، اشتباه‏‎ ‎‏کرده. انسان همیشه اشتباه می کند. اما یک ملت را ممکن است یک‏‎ ‎‏اشتباه به باد بدهد.(291)‏

13 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تقویت ایمان در ارتش 

‏باید کوشش کنید که این نور را، نور ایمان را، در قلبتان زیاد کنید و تعهد‏‎ ‎‏داشته باشید به اینکه اسلام را تأیید کنید و ان شاءالله ، پیاده کنید در این‏‎ ‎‏کشور. اگر یک همچو تعهدی داشته باشید پیروزید ان شاءالله . و من‏‎ ‎‏امیدوارم که ایران از وجود امثال شماها بهره برداری زیاد بکند.(292)‏

25 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

تقویت روح اسلامی در ارتش 

‏ایران ارتش لازم دارد. اسلام ارتش ‏‏[‏‏می خواهد‏‏]‏‏، لکن یک ارتش‏‎ ‎‏اسلامی. این مطلب را من باید بگویم که یکی از مهماتی که در ارتش‏‎ ‎‏لازم است این است که اسلامی باشید شما. شما با اسلامیتتان بر‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 154

‏این قدرتهای بزرگ غلبه کردید. ارتش و همین طور سپاه پاسدار‏‏[‏‏ان‏‏]‏‎ ‎‏و سایرین با قدرت اسلامی و اینکه شهادت را برای خودشان یک‏‎ ‎‏فوزی می دانستند واینکه هر وقت می آیند پیش من، هرکدام از‏‎ ‎‏آنها می آیند، بسیاری از اینها که می آیند پیش من، گریه می کنند‏‎ ‎‏که شما دعا بکنید که ما شهید بشویم و من دعا می کنم که پیروز‏‎ ‎‏بشوند‏‏[‏‏...‏‎ ‎‏]‏‏یک همچو روحیه ای وقتی در یک فرد یا افراد پیدا شد،‏‎ ‎‏این پیروز است. واین روحیه بود که پیدا شد. و این روحیه در پناه‏‎ ‎‏اسلام پیدا شد. هیچ مکتب دیگری نمی تواند این طوری درست کند‏‎ ‎‏که گریه کند که بگذار من کشته بشوم. دیروز یک کسی که پایش‏‎ ‎‏قطع شده بود، عصا زیر بغلش گذاشته بود، آمده اینجا. من باهاش‏‎ ‎‏مصافحه کردم. گفت: دعا کنید من شهید بشوم. این روحیه در اثر اسلام‏‎ ‎‏است. کوشش کنید که در این پادگانها هر جا هستید، اسلام را تقویت‏‎ ‎‏کنید.(293)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فراگیری مبانی عقیدتی 

‏هر کاری را که انسان عهده دار شد، مسئول آن کار است. مسئول است در‏‎ ‎‏اینکه به راستی و امانت عمل کند، و مسئول است در اینکه با جدیت و‏‎ ‎‏فعالیت عمل کند و با خلوص برای خدای تبارک و تعالی. شمایی که در‏‎ ‎‏ارتش سازمان ایدئولوژی را دارید و سازمان سیاسی را دارید، الآن‏‎ ‎‏مسئول این امر هستید. همۀ جمعیت دنیا احتیاج به تعلیم و تربیت‏‎ ‎‏دارند. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که من دیگر احتیاج ندارم به اینکه‏‎ ‎‏تعلیم بشوم و تربیت بشوم. رسول خدا هم تا آخر احتیاج داشت، منتها‏‎ ‎‏احتیاج او را خدا رفع می کرد. ما همه احتیاج داریم. ارتش از آن‏‎ ‎‏ارگانهایی هست که احتیاجش بیشتر است به این امور، و شما که متکفل‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 155

‏این امر سیاسی و این امر تبلیغاتی و این امر ایدئولوژی هستید باید‏‎ ‎‏بدانید که مسئولیت بزرگی به عهده تان است و عمل ارزشمندی هم‏‎ ‎‏هست. ارتشی که در طول مدت شاهنشاهی گرفتار بوده است به دست یا‏‎ ‎‏مستشارهای خارجی و یا فرماندهان داخلی ـ که از آنها کمتر نبودند ـ و‏‎ ‎‏آن چیزی که مطرح نبوده است در آنجا، مسائل سیاسی ـ اسلامی و‏‎ ‎‏مسائل ایدئولوژی اسلامی، بلکه شاید در بسیاری از جاها مردم را از‏‎ ‎‏اسلام دور می کردند، مردم را کنار می گذاشتند، ارتش را نمی گذاشتند‏‎ ‎‏که حتی مسائل عادی خودش را یاد بگیرد. امروز که ارتش بحمدالله ‏‎ ‎‏اسلامی است و نیروهای مسلح ایران بحمدالله همه متحول شدند به‏‎ ‎‏یک نیروهای اسلامی و خدمتگزار به قرآن کریم، امروز احتیاج دارند به‏‎ ‎‏تعلیم و تربیت. احتیاج دارند به اینکه مسائل را، مسائل اسلامی را،‏‎ ‎‏مسائل سیاسی ـ اسلامی را، به آنها گفته بشود تربیت بشوند آنها. و‏‎ ‎‏محتاج به این است که آقایانی که متکفل این امور هستند، آنها را از‏‎ ‎‏گروههایی که هستند، حزبهایی که هستند، آنها را کنار بگذارند و ارتش‏‎ ‎‏باشد و ارتش. ارتش اسلامی قدرتمند، منتها با تعلیمات اسلامی و‏‎ ‎‏فهماندن به اینکه اسلام چه سیاستی در جهان دارد و می خواهد چه‏‎ ‎‏بکند، اینها باید به آنها گوشزد بشود و آنها تحت تربیت و تعلیم واقع‏‎ ‎‏بشوند.(294)‏

26 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش در معرض امتحان قدرت 

‏ارتشیها در مقام قدرت ارتشیشان امتحان می شوند، محل امتحانشان‏‎ ‎‏همان محلی است که به فعالیت ارتشی مشغولند.(295)‏

11 / 11 / 62

*  *  *

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 156