فصل پنجم: ارتش و مردم
پشتیبانی ارتش از ملت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

پشتیبانی ارتش از ملت

پشتیبانی ارتش از ملت 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار برادرانۀ نظامیان با ملت 

‏ارتش و سایر نیروهای انتظامی موظفند که با ملت به طور برادری رفتار‏‎ ‎‏کنند، و اگر اشرار به آنان حمله کردند بدانند که این ملت نیست بلکه این‏‎ ‎‏عمل عمال اجانب و نفع طلبان است که می خواهند فساد کنند.(351)‏

23 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

ارتش در خدمت ملت

سؤال: ‏[‏‏در محدودۀ یک جمهوری اسلامی قشون چه خواهد شد؟ آیا‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 184

‏کماکان از مدرنترین وسایل برخوردار خواهد شد؟‏‏]‏

جواب:‏ البته ما ارتش لازم داریم، و با استقرار جمهوری اسلامی باید‏‎ ‎‏ارتش قوی باشد اما به نفع مردم. ارتش باید در خدمت ملت باشد و نه در‏‎ ‎‏خدمت اجانب و برای سرکوبی ملت. تاکنون ارتش را طوری انتخاب‏‎ ‎‏کرده بودند که کارش سرکوبی ملت بود. تنی چند فرماندهان خائن به‏‎ ‎‏سود اجانب عمل می کردند؛ اینان که کنار بروند ارتش در خدمت ملت‏‎ ‎‏در خواهد آمد و از مدرنترین وسایل برخوردار خواهد بود. البته از‏‎ ‎‏وسایل مدرنی که به درد ارتش بخورد نه اینهایی که فعلاً به درد‏‎ ‎‏مستشاران امریکایی می خورد و بس.(352)‏

7 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حکومت عدل و محبت نظامیان 

‏در حکومت عدل، هر کسی از خودش باید بترسد. ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ مبادا تخلف کند‏‎ ‎‏و الاّ از سرباز مملکت عدل، از ارتش مملکت عدل، از شهربانی مملکت‏‎ ‎‏عدل، هیچ ترسی نیست؛ برای اینکه اینها همه با محبت با مردم رفتار‏‎ ‎‏می کنند.(353)‏

9 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم جدایی ارتش از ملت 

‏ارتش ما ضامن استقلال کشور ماست. ارتش ما از ماست و ما از ارتش.‏‎ ‎‏ملت و ارتش از هم جدایی ندارند؛ در زمان طاغوت بود که بین اقشار‏‎ ‎‏ملت جدایی انداختند: ارتش را از مردم جدا کردند و مردم را از‏‎ ‎‏ارتش.(354)‏

22 / 1 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 185

پیوستن ارتشیانِ پاک به ملت 

‏ارتش ما، آنهایی که پاک بودند، آلوده نشده بودند به چیزهایی که‏‎ ‎‏ـ کثافاتی که ـ طاغوت داشت، به سوی ملت برگشتند و با ملت شدند.‏‎ ‎‏الآن ارتش ما، ژاندارمری ما ـ همۀ اینها ـ قوای انتظامی ما، شهربانی ما،‏‎ ‎‏در خدمت اسلام است؛ و آنچه مربوط به طاغوت بود دفن شد و دفن‏‎ ‎‏می شود. امروز شما آزادید و هیچ خوف از ستمکاران ندارید و خوف از‏‎ ‎‏دولتها ندارید؛ چون دولتها اسلامی است و خیانت نمی کنند و جباریت‏‎ ‎‏نمی کنند.(355)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

برادری ارتش و ملت 

‏خداوند همۀ شما را عزت و سلامت و سعادت عنایت فرماید و شما را‏‎ ‎‏با ملت و ملت را با شما چنان همراه و برادر کند که کسی نتواند خلل در‏‎ ‎‏این برادری ایجاد کند.(356)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اعتصام به ریسمان الهی، رمز موفقیت

‏اسلام دستور داده است و فرموده است: ‏وَاعْتَصِموا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً ولاَتَفَرَّقُوا‏؛‏‎ ‎‏همه با هم ـ تمام اقشار با هم ـ اعتصام به حبل الله ، توجه به خدای بزرگ؛‏‎ ‎‏با توجه به خدای بزرگ، همه باید پیش برویم. تخلف از این دستور الهی‏‎ ‎‏جرم است، گناه است. ما همه باید با هم باشیم. نیروهای ما همه باید‏‎ ‎‏واحد باشد: نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ملت، همه‏‎ ‎‏از هم هستند. قوای انتظامی با قوای ملی یک قوّت است. همه باید‏‎ ‎‏مُعْتَصِم بحبل الله باشند؛ با اعتصام بحبل الله پیشرفت کردیم و خواهیم‏‎ ‎‏کرد.‏

‏     شما نیروهای انتظامی هم سهم بزرگی داشتید در این نهضت. شما‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 186

‏را بد معرفی کرده بودند و ملت را از شما جدا کرده بودند. شما حقیقت‏‎ ‎‏خودتان را در این نهضت آشکار کردید که با ملتید و با اسلام. ملت هم‏‎ ‎‏شما را با آغوش باز پذیرایی می کند و کرده است. شما در این گروههایی‏‎ ‎‏که الان مشاهده می کنید، هیچ وقت نبودید و خودتان را بین برادران‏‎ ‎‏خودتان نمی دیدید؛ از برکت این نهضت خودتان را در بین برادران و در‏‎ ‎‏آغوش برادران خود می بینید. این توفیق بزرگی است که برای ما حاصل‏‎ ‎‏شده است، این برکت عظیمی است که از این نهضت عظیم برای ما‏‎ ‎‏حاصل شده است که برادرها هم را پیدا کرده اند، یک صف، یک صفِ‏‎ ‎‏فشرده از قوای انتظامی و قوۀ ملت. همه از یک صف هستیم و باید‏‎ ‎‏باشیم. دستور اسلام است که همه باید مُعْتَصِم بحبل الله باشیم. همه‏‎ ‎‏باید متفرق نباشیم، جدا از هم نباشیم. فکر جدایی فکر غلط است؛ این‏‎ ‎‏وحدت را به هم نزنید، این نهضت را خاموش نکنید، خیانت به اسلام‏‎ ‎‏نکنید. تمام قوا باید با هم مجتمع بشوند تا در مقابل قوایی که از شیطان‏‎ ‎‏است ـ از اجنبی است ـ بتوانید ایستادگی کنید. شما دیدید که با وحدت‏‎ ‎‏کلمه قدرتهای بزرگ را درهم شکستید؛ این قدرت را حفظ کنید. اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته در این قدرت خلل واقع بشود، منتظر مصیبت باشید.‏‎ ‎‏خداوند پشتیبان همه شما باشد. خداوند پشتیبان کشور ما باشد. امام‏‎ ‎‏زمان ـ سلام الله علیه ـ پشتیبان این ملت است. من از همۀ اهالی محترم‏‎ ‎‏گیلان و از تمام اقشار ملت ایران و اهالی انزلی تشکر می کنم، و پرسنل‏‎ ‎‏نیروی دریایی را برادر خود می دانم.(357)‏

3 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خدمت به ملت از سیرۀ اسلام است 

‏اسلام این سیره بود که حکومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت‏‎ ‎‏مردم بود. حکومتها از مردم انشا می شدند و ارتش نیز از آنها. و اگر‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 187

‏حکومتها و ملتها به سیرۀ رسول اکرم و ائمۀ مسلمین عمل می کردند،‏‎ ‎‏آرامش در همۀ جای ارض بود؛ این اختلافات و خونریزیها نبود.(358)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ارتش در قلب ملت

‏من امروز را روز مبارکی می دانم؛ روز میمونی می دانم. قبل از ظهر، یک‏‎ ‎‏عدۀ کثیر از دوستان ما، برادران ارتشی ما، برادران ژاندارمری ما آمدند و‏‎ ‎‏با ما ملاقات کردند؛ و الآن دوستان عزیز من و ارتشیهای محترم‏‎ ‎‏اصفهان به ملاقات آمده اند. من از این جهت این روز را میمون می دانم و‏‎ ‎‏مبارک، که ارتش در قلب مردم و در بین مردم و با احترام زیاد و شور و‏‎ ‎‏شعف فوق العاده مواجه هستند. من از این جهت ‏‏[‏‏امروز را‏‏]‏‏ مبارک‏‎ ‎‏می دانم که در سابق و در زمان طاغوت ارتش ما از ملت جدا بود و از‏‎ ‎‏روحانیت جداتر. امروز ارتش در قلب ملت است و در کنار روحانیت؛ به‏‎ ‎‏طوری که هدایت آنها را به اینجا حضرت حجت الاسلام آقای طاهری‏‎ ‎‏ـ ایّده الله تعالی ـ فرمودند. سابقه ندارد که یک شخص روحانی در‏‎ ‎‏ارتش و در رژۀ ارتش شرکت کرده باشد. ارتش از ما جدا شده بود و ملت از‏‎ ‎‏ارتش جدا شده بود. و این خیانت بزرگی بود که رژیم سابق کرد و ما را ـ‏‎ ‎‏برادران را ـ از هم جدا کرد. امروز روزی است مبارک که ارتش با ملت‏‎ ‎‏هم آغوش و در دریای جمعیتْ امروز خودشان را غوطه ور می بینند و‏‎ ‎‏مردم مثل برادر آنها را پذیرایی می کنند. نه آنها از مردم بیزارند و نه‏‎ ‎‏مردم از آنها. به خلاف سابق، که مردم را طوری ‏‏[‏‏تلقین‏‎ ‎‏]‏‏کرده بودند و به‏‎ ‎‏طوری از ارتش و سایر قوای انتظامی ترسانده بودند که مردم احساس‏‎ ‎‏ناراحتی می کردند با دیدن آنها. و ارتش را آنطور بار آورده بودند که‏‎ ‎‏احساسشان نسبت به ملت غیر از این احساس بود که امروز هست. امروز‏‎ ‎‏شما احساس شادی می کنید که در آغوش ملت هستید، و ملت احساس‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 188

‏شادی می کند که در آغوش شماست؛ و هر دو احساس شادی می کنید‏‎ ‎‏که برادروار مجتَمع هستید و هر دو با هم. و من احساس غرور می کنم که‏‎ ‎‏این ارتش با مردم همچو مختلط است و همچو مُزْدَوَج است که مثل دو‏‎ ‎‏برادر. این، غرور دارد.‏

‏     اسلام همین را می خواهد. ارتش اسلام در صدر اسلام با مردم یکی‏‎ ‎‏بودند، جدایی نداشتند، از مردم بودند.(359)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز ارتش و ملت از تفرقه

‏شما نیروی هوایی امروز نیروی آسمانی هستید، نیروی اسلامی‏‎ ‎‏هستید، پشتیبان اسلام هستید؛ اسلام پشتیبان شماست، ملت‏‎ ‎‏پشتیبان شماست. ما همه پشتیبان شما. و همه با هم ـ همه با هم ـ باید‏‎ ‎‏این نیروی بزرگ اسلامی ـ انسانی را به پیش ببریم. حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی، همه و‏‎ ‎‏همه، در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود. آن نیروهای شیطانی بود‏‎ ‎‏که ما را از شما و شما را از ما جدا می کرد و بهره برداری می کرد. اسلام‏‎ ‎‏برای همه است و با همه.‏

‏     «یدالله » با جماعت است، دست خدا با شماست. تا همه با هم هستید‏‎ ‎‏و همه اسلام را می خواهید، خدا با شماست و تا خدا با شماست، کسی با‏‎ ‎‏شما نمی تواند معارضه کند. این شیاطین که در بین ملت تفرقه اندازی‏‎ ‎‏می کنند، آگاه باشند که نمی توانند این نیروی انسانی را شکست بدهند.‏‎ ‎‏بیهوده تفرقه اندازی می کنند، شیطنت می کنند. آمال آنها، آرزوی آنها‏‎ ‎‏تحقق پیدا نخواهد کرد. خداوند خواسته است که مستضعفین بر‏‎ ‎‏مستکبرین غلبه کنند. غلبه کردند و می کنند. دوستان من! عزیزان من!‏‎ ‎‏همه با هم باشید؛ برادر باشید، از تفرقه پرهیز کنید، همه برای اسلام،‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 189

‏همه برای خدا، همه نیروی الهی. شما نیروی هوایی، نیروهای الهی‏‎ ‎‏هستید. همۀ نیروها نیروی الهی اند؛ ملت نیروی الهی است. دست خدا‏‎ ‎‏با شماست. خداوند همۀ شما را حفظ کند. همه با هم ـ همه با هم ـ برای‏‎ ‎‏اسلام به پیش!(360)‏

4 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ملت، حافظ نیروی نظامی و انتظامی

‏شما که در شهربانی کاشان هستید، آن هم که در شهربانی قم است، آن‏‎ ‎‏هم که رئیس شهربانی کل است، آن هم که رئیس ارتش کل است، آن هم‏‎ ‎‏که رئیس ژاندارمری کل است، آن هم که رئیس دولت است، اینها توجه‏‎ ‎‏داشته باشند که آنکه می تواند اینها را نگه دارد و حفظ کند ملت‏‎ ‎‏است.(361)‏

6 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عمل به وظایف برای آرامش ملت 

‏اگر ارتش، دولت، به وظایف ارتشی خودشان، به وظایف دولتی خودشان،‏‎ ‎‏به وظایف اسلامی، عمل کنند، محیط در یک کشور محیط محبت‏‎ ‎‏می شود؛ محیط آرامش روحی می شود؛ و این هم برای ملت مفید است؛ و‏‎ ‎‏هم برای دولت؛ و هم برای ارتش. و اگر محیط، محیط ارعاب باشد ـ چنانچه‏‎ ‎‏در حکومتهای طاغوتی است ـ محیط وحشت باشد، این برای ملت و خود‏‎ ‎‏دولت و خود ارتش بد است. و اینکه طاغوتیها محیط ارعاب ایجاد می کنند‏‎ ‎‏برای این است که آنها برای ملت کار نکرده اند و خودشان را از ملت جدا‏‎ ‎‏کرده اند، و از ملت وحشت دارند؛ از این جهت محیط را ارعاب، محیط‏‎ ‎‏ارعابی درست می کنند که مردم را سرکوب کنند.‏‏(362)‏

21 / 3 / 58


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 190

ضرورت جلب محبت مردم 

‏این طاغوتها که محیط رعب ایجاد می کنند برای این است که خائن‏‎ ‎‏هستند، می ترسند از مردم. چون می ترسند از مردم، یک محیط رعب‏‎ ‎‏ایجاد می کنند که مبادا مردم احقاق حق بخواهند بکنند. لکن ارتش‏‎ ‎‏اسلامی از باب اینکه خیانت نکرده به مردم، عدالت کرده است، خدمت‏‎ ‎‏کرده است، برای خدمت آمده است، چون برای خدمت آمده است،‏‎ ‎‏خیانت هم نکرده، هیچ خوفی از مردم ندارند. مردم هم از آنها خوف‏‎ ‎‏ندارند. در عین حالی که مردم پشتیبان اینها هستند از آنها خوف‏‎ ‎‏ندارند. مثل پشتیبانی یک برادر از برادر است. اگر چنانچه ملت‏‎ ‎‏پشتیبان شما باشد بهتر است، یا اینکه ملت پشت بکند به شما، و شما‏‎ ‎‏تنها بمانید و بخواهید هی با تانک و توپ و سرنیزه و خونریزی کار انجام‏‎ ‎‏بدهید؟...‏

‏     آقا‏‎[1]‎‏ کاری باید بکنید که محبت مردم را جلب کنید. این، هم رضای‏‎ ‎‏خدا در آن هست، هم راحتی خودتان در آن هست، و هم برای کشورتان‏‎ ‎‏مفید است. اگر بنا باشد که ارتش جوری باشد که مردم از آن بترسند و‏‎ ‎‏پشت به آن بکنند، این برای ارتش، خودش بد است. ارتش باید خدمت‏‎ ‎‏به ملت بکند؛ باید خدمت به کشور بکند.(363)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اتصال به اسلام و ملت 

‏مردم چون فریاد کردند «اسلام»، توده های مردم داد زدند «اسلام»، وقتی‏‎ ‎‏که از پهلُویِ ارتش رفتند، ارتش هم به اینها متصل شد؛ وقتی از پهلوی‏‎ ‎‏ژاندارمری رفتند، ژاندارمری هم به اینها متصل شد، همه متصل شدند‏‎ ‎‏به هم و این مطلب اعجازآمیز را متحقق کردند.(364)‏

24 / 4 / 58


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 191

ارتش، نگهبان ملت و کشور

‏شما ملاحظه کردید که در این انقلاب شما همه قلوبتان برگشت به طرف‏‎ ‎‏ملت. و خدای تبارک و تعالی این قلبها را برگرداند. و الاّ یک ارتشی که در‏‎ ‎‏طرف دیگری بود، باید به حسب آن وضعی که ارتش دارد، باید برخلاف‏‎ ‎‏مسیر مقابل خودش باشد. لکن شما ملاحظه کردید که دلهایتان‏‎ ‎‏برگشت به این طرف؛ و اسباب این شد که گروهها‏‏[‏‏ی‏‎ ‎‏]‏‏مختلف پیوستند‏‎ ‎‏به ملت و با ملت هم قدم شدند، هم صدا شدند؛ و این موجب پیروزی‏‎ ‎‏ملت شد. ملتی که هیچ نداشت؛ و آن طرف همه چیز داشت. این ارادۀ‏‎ ‎‏خدا بود که ما را پیروز کرد. و ما باید طوری عمل کنیم که این عنایت الهی‏‎ ‎‏محفوظ بماند برای ما، امانت داشته باشیم، توجه به خدا داشته باشیم،‏‎ ‎‏برای ملت خدمتگزار باشیم، همه مان وضعمان تغییر بکند با وضعی که‏‎ ‎‏رژیمهای طاغوتی دارند. بنای ما بر این باشد که به مملکتمان خدمت‏‎ ‎‏بکنیم؛ به ملت خدمت بکنیم.‏

‏     ارتش باید نگهبان یک ملت باشد و نگهبان کشور باشد؛ و سایر قوای‏‎ ‎‏انتظامی هم همین طور. باید طوری عمل بکنند که ملت را برادر خود‏‎ ‎‏بدانند، و ملت هم آنها را برادر خود بدانند، و ملت هم آنها را برادر خود.‏‎ ‎‏آنها پشتیبان ملت باشند، ملت پشتیبان آنها. اگر یک مملکتی دولت و‏‎ ‎‏ملتش، ارتش و ملت، قوای انتظامی و ملت از هم شدند، با هم شدند و هر‏‎ ‎‏دو احساس کردند که باید خدمت به هم بکنند، یک همچو مملکتی و‏‎ ‎‏کشوری شکست نخواهد خورد.(365)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بازگشت به آغوش ملت 

‏شما امروز در رژیم اسلامی واقع هستید؛ یعنی رژیمی که اساسش بر این‏‎ ‎‏است که مردم با طبقات ارتشی و ژاندارمری و شهربانی خودشان را‏‎ ‎‏از هم جدا ندانند. شما خودتان را از آنها بدانید؛ آنها هم خودشان را از‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 192

‏شما بدانند و با آغوش باز از شما پذیرایی کنند. شما کوشش کنید که این‏‎ ‎‏معنی را در ذهن مردم با اعمالتان وارد کنید. شما پنجاه ساله اید، شماها‏‎ ‎‏که جوانید، مردم پنجاه و چند سال از این لباس بدی دیده اند. از وقتی که‏‎ ‎‏شهربانی را دیدند، دیده اند که این شهربانی معنایش این است که آدم را‏‎ ‎‏بزند و بگیرد و حبس کند و زجر بدهد و از او چیز بگیرد! از ارتش هم‏‎ ‎‏همین طور؛ از ژاندارمری هم همین طور، پنجاه سال ملت ما این طور‏‎ ‎‏دیده، قبلاً هم این طور دیده. اما حالا آنکه ما واردش هستیم این را تا‏‎ ‎‏بخواهید از ذهن مردم بیرون کنید یک قدری طول دارد، لکن می توانید.‏‎ ‎‏می توانید که شما این چیزی که در ذهن آنها در این پنجاه سال رفته‏‎ ‎‏است، از آن وقتی که چشمش را باز کرده از سازمان امنیت ترساندندش و‏‎ ‎‏از شهربانی ترساندندش و از ارتش ترساندندش و از ژاندارمری‏‎ ‎‏ترساندندش، این را باید با عمل، کاری بکنید که از قلب او بیرون بیاید و‏‎ ‎‏بفهمد که امروز غیر از دیروز است.(366)‏

1 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خدمتگزاری به ملت 

‏شما ارتش اسلامی و ژاندارمری اسلامی و قوای انتظامی اسلامی باشید.‏‎ ‎‏و همیشه در خدمت ملت، و ملت پشتیبان شما.(367)‏

11 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیوند برادری 

‏شماها حفظ کنید این معنا را که با ملت پیوندتان پیوند برادری باشد.‏‎ ‎‏اینطور نباشد که از شما بترسند. اینطور باشد که شما را با آغوش باز‏‎ ‎‏بپذیرند. الان می بینید که هر جا که شما بروید، مردم به شما اظهار‏‎ ‎‏بشاشت می کنند؛ شعار می دهند برای شما؛ در صورتی که سابق فرار‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 193

‏می کردند.(368)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت پشتیبانی از ملت 

‏اکنون که شما لشکر اسلام هستید، ارتش اسلام هستید و ملت پشتیبان‏‎ ‎‏شماست؛ شما هم باید پشتیبان ملت باشید.(369)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الگویی برای مستضعفان جهان

‏آنچه که باید به شما عرض کنم این است که تا شما تعهد خودتان را به‏‎ ‎‏اسلام حفظ کردید و روابط خودتان را با همه قشرهای ملت برادرانه‏‎ ‎‏کردید، این انقلاب محفوظ خواهد ماند و شما با برادران خودتان که‏‎ ‎‏افراد عزیز این ملت هستند، همدوش برای پیشبرد این انقلاب به پیش‏‎ ‎‏خواهید رفت و احکام اسلام را ان شاءالله تعالی، در همه جا، در همۀ‏‎ ‎‏ایران اجرا خواهید فرمود. این الگویی باید ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏ برای همۀ ملتها و‏‎ ‎‏مستضعفان جهان که ان شاءالله ، اسلام در همه جا حیات پیدا کند و شما‏‎ ‎‏ان شاءالله این سعادت جاوید را همراه داشته باشید. بحمدالله امروز در‏‎ ‎‏بین ارتش، در بین همۀ نیروهای ارتشی و در بین همۀ ارگانهای دولتی،‏‎ ‎‏همۀ افراد بحمدالله متکی به اسلام و متکی به خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏هستند و اگر ـ خدای نخواسته ـ در بین آنها یک نادری پیدا بشود، یک‏‎ ‎‏فرد منحرفی پیدا بشود، قهراً، با استقامت ملت، با استقامت شما‏‎ ‎‏عزیزان آن هم استقامت پیدا می کند و شما دلگرم باشید به اینکه اتکای‏‎ ‎‏به خدا دارید و آن کس که اتکا به خدا دارد منصور است. خداوند وعدۀ‏‎ ‎‏نصرت به شما داده است مادامی که شما هم نصرت خدا را بکنید و‏‎ ‎‏نصرت خدا به نصرت دین خدا و نصرت بندگان مؤمن خداست. شما به‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 194

‏این عهد باقی باشید و خدای تبارک و تعالی عهد خود را عمل خواهد‏‎ ‎‏کرد. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ ملت و خصوصاً،‏‎ ‎‏قوای نظامی و انتظامی و بالاخص شما جوانان عزیز را که برای ارتش‏‎ ‎‏افتخار ایجاد کردید از خدای تبارک و تعالی مسألت می کنم.(370)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

استقامت در راه هدف 

‏اینجانب به ارتش عزیز و سایر عزیزان نصیحت می کنم که قدر این نعمت‏‎ ‎‏الهی را بدانید و با تمام قوا بکوشید که این حضور عمومی ملت را در‏‎ ‎‏صحنه و این پشتیبانی بزرگ را حفظ نمایید. و راه آن استقامت و‏‎ ‎‏پایداری در راه هدف و فداکاری برای اسلام عزیز و ایران و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است. مادام که شماها در حفاظت میهن خودتان و اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی با اتحاد و انسجام کامل در صحنه باشید، از‏‎ ‎‏توطئه های دشمنان اسلام برای براندازی جمهوری اسلامی نهراسید و‏‎ ‎‏چون سدی آهنین در مقابل آنان بایستید و با سرافرازی بر مهاجمین‏‎ ‎‏تبهکار بتازید و آنان را در هم کوبید. ملت بزرگ یکدل و یک جهت‏‎ ‎‏پشتیبان شماست و دست عنایت حق تعالی و پرتو قدرت لایزال او برسر‏‎ ‎‏شماست. پیروز باشید و با قدرت به پیش بروید و دشمنان خدا را از‏‎ ‎‏کشور خود برانید و دست تباهکاران داخل و خارج را قطع کنید و از‏‎ ‎‏خداوند قادر استعانت نمایید.(371)‏

29 / 1 / 61

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 195

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 196

  • )) خطاب به ارتشیان.