فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی
حمایت از انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

حمایت از انقلاب

حمایت از انقلاب 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نقش نیروی هوایی در انقلاب 

‏آن روزی که شما آقایان نیروی هوایی آمدید در صحنه و مخالفت کردید‏‎ ‎‏با رژیم طاغوتی، آن روز ارزش شما در تاریخ ثبت شد و پیش خدای‏‎ ‎‏متعال هم محفوظ است. کاری که شما آن روز کردید با کاریهایی که‏‎ ‎‏امروز می کنید بسیار تفاوت دارد. آن روز روزی بود که شما و هر کس‏‎ ‎‏که به ملت می خواست پیوند کند و به آغوش اسلام بیاید مواجه با مرگ‏‎ ‎‏بود؛ مواجه با گرفتاری بود؛ موجه با قدرت شیطانی بود. و شما آن روز‏‎ ‎‏امتحان دادید. کسانی که نظیر شما در صحنه آمدند و بر ضد طاغوت یا‏‎ ‎‏اعتصاب کردند و یا تظاهر کردند، آنها هم ارزش خودشان را به نمایش‏‎ ‎‏گذاشتند. لکن شما که از نظامیها بودید و از نیروی هوایی طاغوت آن‏‎ ‎‏وقت بودید، این ارزش را بیشتر از دیگران عَرضه کردید که از طاغوت‏‎ ‎‏بُریدید و به اسلام پیوند کردید. و پیروزی انقلاب رهین همۀ ملت است‏‎ ‎‏و رهین اقدامات شما و سایر قوایی که بعد از شما به اسلام پیوستند و‏‎ ‎‏نمایش ارزش خودشان را دادند. آن روز را هم باید از «یوم الله » ما حساب‏‎ ‎‏کنیم. روزی که خدای تبارک و تعالی شما برادران را و شما نیروی عظیم‏‎ ‎‏انسانی را در آن روز بسیج کرد؛ و شما اطاعت کردید از خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی و به صف انسانی ـ اسلامی ملت پیوستید و به آغوش اسلام آمدید.‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199

‏قدر آن روز را همه می دانیم. آن روز، روزی است که در تاریخ و در‏‎ ‎‏تاریخ نیروی هوایی ضبط است. و من از همۀ نیروها ـ چه نیروی هوایی‏‎ ‎‏و چه نیروی دریایی و چه زمینی ـ و از همۀ کسانی که قوای مسلَّح‏‎ ‎‏بودند آن وقت و در آن وقت در خدمت طاغوت بودند و بعد به خدمت‏‎ ‎‏اسلام آمدند، تشکر می کنم، و ملت اسلام از همۀ آنها قدردانی‏‎ ‎‏می کند.(372)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پیشگام در پیوستن به انقلاب 

‏ارزشهای شما هیچ وقت از ذهن ما خارج نمی شود. و اول کسی که به ما و‏‎ ‎‏به اسلام ملحق شدند شما‏‎[1]‎‏ بودید و شما سابقین السابقین هستید و‏‎ ‎‏مقرب هستید پیش خدا ان شا‏‏ء ‏‏الله . (373)‏

19 / 11 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خدمت نیروی هوایی به اسلام 

‏از شمـا پرسنل نیـروی هوایی و هوانیـروز و خلبـانان عزیز تشکر‏‎ ‎‏می کنـم که بـا بـرادرهای خودتـان هم صـدا هستید و به طور‏‎ ‎‏شایسته خـدمت برای اسلام می کنیـد و دست جنایتکاران را از‏‎ ‎‏کشور اسلامی قطع کردید، و ان شاءالله بعدها هم مجال به آنها‏‎ ‎‏نخواهید داد که در این کشور به چپاولگریهای خودشان ادامه‏‎ ‎‏بدهند.(374)‏

1 / 6 / 62

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 200

  • )) مراد، نیروی هوایی ارتش است که زودتر از سایر نیروهای ارتش به صف انقلاب و مردم پیوست و مورد حملۀ لشکر گارد شاهنشاهی واقع شد. نیروی هوایی در 19 بهمن 57 به محضر حضرت امام رسید و با بیعت با رهبری انقلاب، ضربۀ اساسی را بر پیکر رژیم فرود آورد.