فصل ششم: نقش ارتش در پشتیبانی از جمهوری اسلامی
رشد و خودکفایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

رشد و خودکفایی

رشد و خودکفایی 

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

انزوا، عامل رشد و خلاقیت 

‏دیروز چند تا، دو ـ سه تا جوان آمدند و یک تفنگی را، که من خوب‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 208

‏نمی شناسم تفنگ چه هست، آوردند نشان دادند، گفتند: این را ما‏‎ ‎‏خودمان درست کردیم. وقتی هم به ارتش نشان دادیم گفتند صحیح‏‎ ‎‏است و خوب است و وسایل را فراهم می کنیم. این برای این است که‏‎ ‎‏چنانچه ما منزوی نبودیم، هیچ وقت به فکر این کار نمی افتادند. شما که‏‎ ‎‏حالا به خیال اینها منزوی هستید، شما الان در فکر این هستید که‏‎ ‎‏خودتان کارهای خودتان را انجام بدهید. منزوی نبودن؛ یعنی، متّکل‏‎ ‎‏بودن به غیر؛ یعنی، اسیر بودن. منزوی هستیم؛ یعنی، ارتباطمان با‏‎ ‎‏دیگران قطع است و ما نوکر دیگران نیستیم.‏

‏     ‏‏آنها هی می آیند به ما می گویند که بیا روابطمان را درست کنیم، ما‏‎ ‎‏همه جور حاضریم، چطور. ما می دانیم شیطنت است این. البته اگر همه‏‎ ‎‏احترام به همه بگذارند، همه، همۀ دنیا با هم باید برادر باشند. اما مسأله‏‎ ‎‏این نیست. ما از این انزوا نمی ترسیم. ما استقبال می کنیم یک همچو‏‎ ‎‏انزوایی را که ما را وادار می کند که خودمان به فکر خودمان بیفتیم. وقتی‏‎ ‎‏این انزوا نباشد ما متّکل به غیریم. هر چی می خواهیم، دستمان پیش‏‎ ‎‏غیر دراز است، گندم هم می خواهیم از آنها بگیریم و ارزاقمان را از آنها‏‎ ‎‏بگیریم و صنایعمان را آنها برایمان بیایند درست بکنند؛ همه چیزمان‏‎ ‎‏دست آنها باشد. ملت تا اینطور باشد، نمی تواند خودش دارای یک‏‎ ‎‏چیزی باشد، در اقتصاد مستقل باشد، در جنگ مستقل باشد، در‏‎ ‎‏اجتماع مستقل باشد. وقتی شما منزوی باشید، می توانید این کارها را‏‎ ‎‏بکنید.(392)‏

12 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

افزایش اعتماد به نفس

‏شما دیدید در این جنگ تحمیلی که پیش آمد و محاصرۀ اقتصادی ما‏‎ ‎‏شدیم، خود ایرانیها خود ارتشیها این قطعات را درست کردند. اگر قبل از‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 209

‏این بود، یکی از آن قطعات را نمی توانستند درست کنند؛ از باب اینکه‏‎ ‎‏شخصیتشان را گم کرده بودند، می گفتند باید متخصص بیاید.(393)‏

26 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اعتماد به خدا و اتکال به نفس

‏شما‏‎[1]‎‏ با ابتکارات خود و اعتماد به خداوند کارهای مهمی انجام داده اید‏‎ ‎‏و دستگاههای پیچیده ای را به کار انداخته اید، موجب تقدیر و تشکر‏‎ ‎‏است. اتکال به نفس، بعد از اعتماد به خداوند منشأ خیرات است.(394)‏

26 / 7 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رشد مهارتهای تخصصی

‏مهیا نگه داشتن و تعمیر و بازسازی ادوات و ابزار پیچیدۀ هواپیماها و‏‎ ‎‏رادارها و سلاحهای ضدهوایی و موشکها و پدافند از کشور دلیل مهارت و‏‎ ‎‏تخصص و ارزشهای علمی والای این عزیزان است که خداوند بر توان و‏‎ ‎‏ایمان آنان بیفزاید.(395)‏

28 / 1 / 68

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 210

  • )) خطاب به نیروی هوایی.