فصل هفتم: رهنمودها و هشدارها
هوشیاری در برابر توطئه های عوامل استکبار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

هوشیاری در برابر توطئه های عوامل استکبار

هوشیاری در برابر توطئه های عوامل استکبار 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از سرقت تسلیحات ارتش 

‏از قرار اطلاع، دولت امریکا درصدد است که اسلحه و مهماتی را که در‏‎ ‎‏ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است، یا به‏‎ ‎‏سرقت ببرد (اگر تاکنون نبرده باشد، چنانچه بعضی از خبرگزاریها افشا‏‎ ‎‏کرده اند) و یا منفجر کند. بر افسران و درجه داران ارتش و سایر نیروهای‏‎ ‎‏سه گانه است که از آن جلوگیری کنند، و بر ملت است که با ارتش در این‏‎ ‎‏امر همکاری کنند، و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول‏‎ ‎‏کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه در این امر خیانت به کشور و‏‎ ‎‏اسلام است.(402)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با تضعیف ارتش 

‏آنهایی که می گویند شما باید اینها را تضعیف کنید یا تبلیغاتی می کنند‏‎ ‎‏که موجب تضعیف است، آنها خائنند؛ آنها می خواهند که دولت را‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏تضعیف کنند، ارتش را تضعیف کنند تا از نو یک سازمان دیگری درست‏‎ ‎‏کنند که ملت و همه چیز ما را دوباره برگردانند به حال اول. بیدار‏‎ ‎‏باشید!(403)‏

10 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم دخالت عناصر غیر ارتشی در ارتش 

‏افراد خارج از ارتش حق ندارند در امر ارتش دخالت کنند و ارتشی را در‏‎ ‎‏داخل ارتش یا خارج بدون مجوز دستگیر کنند. اگر شکایتی دارند یا‏‎ ‎‏اطلاع از مجرمیت کسی دارند، روی موازین شرعی و قانونی رسیدگی‏‎ ‎‏خواهد شد. دخالت بیجا در داخل ارتش موجب ضعف آنان می شود و‏‎ ‎‏مخالف انقلاب اسلامی است.(404)‏

26 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بیداری در برابر تفرقه افکنی دشمن 

‏برادران من! توجه داشته باشید که در این فرصت از زمان، در این‏‎ ‎‏لَمْحه‏‎[1]‎‏ از زمان، شیاطین می خواهند باز بین ما و شما، بین شما و سایر‏‎ ‎‏قوای انتظامی، بین قشرهای ملت جدایی بیندازند و از آن استفاده کنند‏‎ ‎‏و ـ به خیال خام خودشان ـ برگشت به حال اول ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏ولو به فرم دیگر‏‎ ‎‏[‏‏فراهم آورند‏‏]‏‏؛ لکن باید با هوشیاری و با بیداری، خدعۀ اینها را خنثی‏‎ ‎‏کنید؛ مثل کوه در مقابل آنها بایستید و نگذارید خللی در این اجتماع‏‎ ‎‏شما، در این سد بزرگی که دارید و در این اجتماع و در این وحدت‏‎ ‎‏کلمه ای که دارید، نگذارید آنها رخنه کنند که اگر ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏رخنه کنند شاید مسائل و مشکلی برای ما پیش بیاید.(405)‏

2 / 2 / 58


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

جلوگیری از عوامل توطئه گر 

‏ما هیچ خوفی نداریم که این چند تا فاسدی که مانده است اینها یک‏‎ ‎‏چیزی باشند. لکن دشمن هر چه باشد نباید ما او را  کم بشماریم. این کم‏‎ ‎‏ممکن است کم کم زیاد بشود؛ و زیاد دارودسته پیدا بکند. ما باید بیدار‏‎ ‎‏باشیم. با بیداری، با توجه؛ یک نفر هم که دیدیم ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ مخالف است‏‎ ‎‏برویم سراغش جلویش را بگیریم. نباید ما فرض کنیم که خوب، بیاورند‏‎ ‎‏چهار تا تفنگ از خارج؛ ما الحمدللّه خودمان چه داریم. نخیر، باید ما با‏‎ ‎‏تمام قدرت و قوه هر چه می توانیم، اگر سرحدات را دیدیم که اسلحه وارد‏‎ ‎‏می شود، همۀ قوا رو هم بروند جلویش را بگیرند نگذارند وارد بشود.(406)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مبارزه با عناصر تحریک کننده 

‏اینهایی که دارند تحریک می کنند شما را که نه، نباید شما مثلاً سلسله‏‎ ‎‏مراتب را حفظ کنید، اینها خیانتکارند، اینها می خواهند نگذارند یک‏‎ ‎‏ارتشی درست بشود. اینها می خواهند نگذارند یک مملکت آباد بشود.‏‎ ‎‏اینها را باید موعظه کنید، بگویید؛ اشخاص بیایند بگویند به اینها و آنها‏‎ ‎‏را بیدارشان کنند.(407)‏

1 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفرقه اندازی ضدانقلاب

‏کسانی که می خواهند بین شما و ملت جدایی بیندازند آنها از اسلام‏‎ ‎‏نیستند. آنها ضد انقلابند، امروز شما لشکر اسلام هستید، ارتش اسلام‏‎ ‎‏هستید، احترام شما جوانان برومند بر همه ما لازم است، ملت باید از‏‎ ‎‏شما پشتیبانی کند و شما از ملت.(408)‏

2 / 2 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

لزوم تصفیۀ ارتش از افراد فاسد

‏تصفیۀ ارتش از مسائل بسیار مهم است. با تصفیۀ ارتش، حفظ استقلال‏‎ ‎‏کشور می شود. و شما موظفید به اینکه استقلال کشورتان را حفظ کنید.‏‎ ‎‏و موظفید به اینکه ان شاءالله تصفیه بکنید افرادی که می دانید که نالایق‏‎ ‎‏هستند؛ می دانید که فاسد هستند؛ می دانید که مفسده جو هستند.‏‎ ‎‏اینها را از خودتان، از بین خودتان، خارج کنید؛ تصفیه کنید. یک ارتش‏‎ ‎‏مستقلِ اسلامی ـ انسانی که در خدمت کشور و در خدمت ملت و در‏‎ ‎‏خدمت اسلام باشد.(409)‏

1 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با توطئه انحلال ارتش 

‏این جوانهایی که در بین ارتش هستند، توجه داشته باشند. این یک‏‎ ‎‏خطری دارد برای کشور شما پیش می آورد. این کار به دست دیگران‏‎ ‎‏دارد واقع می شود، و شماها  گول می خورید. قبل از اینکه شروع بشود به‏‎ ‎‏یک تصفیه ای و من آنطور قاطع که می توانم عمل کنم، عمل کنم،‏‎ ‎‏خودتان اصلاح کنید خودتان را، والاّ ما اینها را تصفیه خواهیم کرد.‏‎ ‎‏آنهایی که رفتند و کندند ‏‏[‏‏درجۀ‏‏]‏‏ خودشان ـ آنطور که برای ما نقل‏‎ ‎‏کردند ـ و به آنها هم گفتند شما هم بکنید، دیگر سربازی و نمی دانم ‏‏[‏‏بالا‏‎ ‎‏و پایین‏‏]‏‏ نیست، این بزرگتر خیانتی است که به مملکت ما دارید‏‎ ‎‏می کنید. قبل از اینکه ما دخالت در امر بکنیم خودتان اصلاح بکنید. ‏

‏     این هم یکی از گرفتاریهایی است که ما داریم که مواجه با آن هستیم.‏‎ ‎‏از آن طرف با امریکا ما مواجهیم. از این طرف با این جوانهایی که دارند‏‎ ‎‏کمک به امریکا می کنند. نمی فهمند اینها که اگر امریکا یک روزی بنایش‏‎ ‎‏بر این شد که بیاید اینجا شلوغی بکند، ما ارتش لازم داریم، ژاندارمری‏‎ ‎‏لازم داریم، جوانهای پاسدار لازم داریم، خودمان هم باید برویم،‏‎ ‎‏نمی فهمند این معنا را. گول خوردند از اشخاص. این اشخاص این توطئه‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

‏را برای شما می کنند و می آیند به شما می گویند و شما را به خیال‏‎ ‎‏خودشان می خواهند که جامعۀ توحیدی برایتان درست کنند، اینها را‏‎ ‎‏معرفی کنید تا طرد بشوند. خودتان طردشان کنید. خود این جوانهایی‏‎ ‎‏که در آنجا هستند طردشان کنند. این مسیر برخلاف اسلام است.‏‎ ‎‏برخلاف ملت ایران است. برخلاف کشور است. برخلاف مصالح‏‎ ‎‏مسلمین است. یک همچو کار غلط را نکنند. هم قوای لشکری و هم‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ ارتش و هم ژاندارمری و هم پاسداران نباید هرج و‏‎ ‎‏مرج باشد. پاسدار: من پاسدارم، انقلابی است، هر کاری دلم می خواهد‏‎ ‎‏بکنم، این معنایش این است که یک انسجام نباشد در یک مملکت. ‏

‏     وقتی هرج و مرج در یک مملکت باشد، زندگی تباه می شود. اگر فردا‏‎ ‎‏به شما هجوم کردند، نمی توانید جواب بدهید. اگر یک دشمنی به شما‏‎ ‎‏رو آورد، نمی توانید جواب بدهید. خوب، می بینید الآن هم در داخل،‏‎ ‎‏هم در خارج، ریختند به جان هم و یک قوه ای نیست که جلو اینها را‏‎ ‎‏بگیرد. برای چی؟ برای اینکه انسجام در بین خودتان نیست. بین خود‏‎ ‎‏قوای انتظامیه اصلاً نیست. پاسدارها برای خودشان علی حده، یک‏‎ ‎‏زندگی دارند، هر کدام برای هر جا، برای خودش و همین طور دیگران.‏‎ ‎‏اینها باید فکر بکنید خودتان اولاً فکر بکنید. این پاسدارهایی که من از‏‎ ‎‏آنها خیلی هم تشکر می کنم، که مملکت ما را پاسدارها حفظ کردند.‏‎ ‎‏لکن حالا بین آنها هم افتادند اشخاصی که نمی گذارند اینها منسجم‏‎ ‎‏بشوند. اینها انسجام می خواهد. این قوا باید هماهنگ بشوند. اگر یک‏‎ ‎‏قوای مملکت هماهنگ نشوند نمی توانند کار انجام بدهند. همه جا باید‏‎ ‎‏هماهنگ بشوند. هر جا می روی؟ می بینی که پاسدار می رود توی‏‎ ‎‏پادگان ژاندارمری، تو پادگان ارتش، تهدیدش می کند، چه می کند،‏‎ ‎‏اهانت می کند، به ما نوشتند می آیند اهانت می کنند. آخر چه وضعی‏‎ ‎‏است این معنا؟ آخر شما مسلمانید. ‏‏شما ملی هستید‏‏. شما برای خدا  کار‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

‏می کنید. برای کشورتان کار می کنید. خوب، باید همه تان با هم‏‎ ‎‏هماهنگ باشید تا کار را بتوانید انجام بدهید. این هم یکی از‏‎ ‎‏گرفتاریهایی است که الآن مملکت ما مبتلا به آن هست؛ و مبتلای به‏‎ ‎‏یک دسته دوست؛ دوستی که توجه ندارد، نادان. اشخاصی که متعهدند،‏‎ ‎‏اشخاصی که می خواهند کار بکنند، لکن یک دسته خدانشناس اینها را‏‎ ‎‏تحریکشان می کنند. جوانها هم با اذهان صاف خیال می کنند این که این‏‎ ‎‏حرف را می زنند درست می گویند. شما ریشه این مسائل را پیدا کنید که‏‎ ‎‏کی دارد می گوید. این هم یک چیزی هست. گرفتاریهای دیگر هم‏‎ ‎‏هست. ‏

‏     لکن مع ذلک ما از باب اینکه متکی به یک قدرت بزرگی هستیم‏‎ ‎‏[‏‏ان شاءالله پیروزیم‏‎ ‎‏]‏‏ما خودمان هیچیم هیچ، ابدا. اگر یکیتان خیال‏‎ ‎‏بکنید که خودتان هم یک چیزی هستید، بدانید خطا کردید. خودمان‏‎ ‎‏هیچیم. این صداها هم که می کنند، خمینی کذا، اینها هم بیخود است،‏‎ ‎‏بیهوده است. خمینی هیچکاره است. کار دست یک قدرت بزرگی است‏‎ ‎‏که او انجام داد؛ آن است که کار دستش است. آن است که می تواند یک‏‎ ‎‏جمعیت بی سلاح را بر یک قدرت بزرگ موفق کند و پیروز کند. تا‏‎ ‎‏خودتان را، ‏‏[‏‏دائماً‏‏]‏‏ می بینید که من کذا و شما کذا، یک بشری را‏‎ ‎‏می بینید و چه می کنید، این فایده ندارد.(410)‏

4 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مقابله با تفرقه افکنان 

‏تمام اینها یک مقصد دارند و آن مقصد این است که نگذارند این‏‎ ‎‏انسجامی که باید بین این ملت حاصل بشود و آن انسجامی که بود و با آن‏‎ ‎‏انسجام پیش بردند، نگذارند این عمرش باقی باشد. می دانند که اگر این‏‎ ‎‏انسجام که بین اقشار ملت بود، به عمرش ادامه بدهد، ملت پیروز‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 222

‏می شود تا آخر هم دست آنها کوتاه می شود. پس باید چه بکنند؟ بیایند‏‎ ‎‏بین قشرها ایجاد اختلاف کنند. من خانه ندارم، من حقوقم کم است،‏‎ ‎‏من درجه ام کم است، درجه داری اصلاً نمی خواهد.‏

‏     یکی از حرفهایی که در بین ارتشیهاست، یک دسته جوان که گول‏‎ ‎‏خوردند، درجه داری نمی خواهیم همه یکجور باید باشند ـ از این حرفها،‏‎ ‎‏از این نطقها ـ گاهی گول خورده اند به اسم اسلام، یک چیزهایی را‏‎ ‎‏می گویند که اسلام در آن نیست. و گاهی هم متعمدند و گول نخورده اند،‏‎ ‎‏لکن متعمدند و از روی عمد این کار را می کنند.(411)‏

6 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه ایجاد هرج و مرج

‏اینها می خواهند که ما را کرم زده کنند و به دنیا ارائه بکنند که اینها یک‏‎ ‎‏خربزۀ کرمو هستند، اینها به درد نمی خورند. به دنیا ارائه کنند که اینها‏‎ ‎‏رشد سیاسی ندارند. ایران یک مملکتی هست که هرج و مرج است.‏‎ ‎‏طبقۀ پایین به بالا اصلاً اعتنا ندارد. سرباز به آن درجه دار اعتنا ندارد.‏‎ ‎‏درجه دار هم به افسر اعتنا ندارد. یک همچو کشوری است که قوای‏‎ ‎‏انتظامی اش انسجامش را از دست داده. یک همچو کشوری است که‏‎ ‎‏اداراتش کار نمی کنند. کم کار می کنند. یک همچو مملکتی است که همه‏‎ ‎‏به جان هم افتادند. وقتی یک مملکتی همه به جان هم بیفتند، هر‏‎ ‎‏قشری بخواهد دیگری را بکوبد، هر طایفه ای برای خودش بکشد و‏‎ ‎‏دیگری را از بین ببرد، یک همچو مملکتی در خارج منعکس می شود که‏‎ ‎‏این اینطوری قابل بقا نیست، باید یک کاری کرد که با دلسوزی هم بیایند‏‎ ‎‏جلو، که باید، باید این نظم ایجاد بشود.(412)‏

6 / 10 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 223

توطئه علیه نظم و سلسله مراتب 

‏گاهی دیده می شود که بعضی از افراد منحرف، در بین پرسنل شهربانی‏‎ ‎‏یا در بین درجه دارهای ارتش یا ژاندارمری پخش می کنند و جوانها را‏‎ ‎‏وادار می کنند به بعضی از کارهایی که ناشایسته است. آن این است که به‏‎ ‎‏آنها می گویند که حالا که انقلاب شده است و طاغوت از بین رفته و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آمده است، دیگر درجه دار و افسر و سرباز ندارد‏‎ ‎‏جامعۀ توحیدی. آن یک اشتباهی است که آنهایی که می خواهند‏‎ ‎‏نگذارند اسلام آنطوری که هست، در کارش تحقق پیدا بکند، آنها این‏‎ ‎‏حرفها را در اذهان جوانها انداخته اند، جوانها هم غافل از مسائل، دنبال‏‎ ‎‏کرده اند.(413)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت وجود نظم و سلسله مراتب

‏این جوانهای ما ملتفت باشند که از کجا دارند ضربه می خورند. اینها‏‎ ‎‏خیال می کنند که خدمت دارند می کنند. اینها خدمت نمی کنند. اینها‏‎ ‎‏در عین حالی که خیال می کنند خدمت می کنند، دارند ضربه می زنند به‏‎ ‎‏این جمهوری شما. ‏

‏     متوجه باشند آنهایی که می آیند به گوش اینها این حرفها را‏‎ ‎‏می زنند، ببینند از کجا تعلیم می گیرند اینها. کی است که اینها را وادار‏‎ ‎‏می کند که «در ارتش نظم لازم نیست، در ارتش درجه لازم نیست» درجه‏‎ ‎‏لازم نیست، یعنی هیچ، یعنی ارتش نه. جامعۀ توحیدی ـ در ـ به آن‏‎ ‎‏معنایی که آنها می گویند جامعۀ توحیدی در ارتش، معنایش این است‏‎ ‎‏که ارتش نمی خواهیم. شهربانی هم معنایش این است که شهربانی‏‎ ‎‏نمی خواهیم. ژاندارمری هم معنایش این است که ژاندارمری‏‎ ‎‏نمی خواهیم. در هر جا که یک همچو مسأله ای آنها پیش آوردند‏‎ ‎‏معنایش این است که هرج و مرج باید باشد. باید ما یک نظمی در کارمان‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 224

‏نباشد. مملکتمان بدون نظم. خوب، رئیس جمهور هم نمی خواهیم.‏‎ ‎‏جامعۀ توحیدی است به حسب آنطوری که آنها می گویند. درجه را‏‎ ‎‏بکَنند که رئیس جمهور هم نمی خواهیم. دولت هم نمی خواهیم. وزرا‏‎ ‎‏هم نمی خواهیم. این جز این نیست که بفهماند به دنیا به اینکه اینها‏‎ ‎‏قابل این نیستند که آزاد بشوند.(414)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه برای برهم زدن نظم و انسجام 

‏ای جوانهای عزیز من! گوش به این اشخاص ندهید که با برنامه دارند کار‏‎ ‎‏می کنند. آنهایی که با توطئه و برنامه دارند بین شما کار می کنند گوش به‏‎ ‎‏اینها ندهید. به خود بیایید. برای خود کار بکنید. تا گفتند جامعۀ‏‎ ‎‏توحیدی، هرج و مرج در ذهنتان نیاید. آنها به شما اینطوری‏‎ ‎‏می فهمانند. آنها وسیله اند از برای اینکه ما را نابود کنند. لازم است که‏‎ ‎‏همه بیدار بشویم. توجه کنیم به عمق مسائل. جوانهای ما به عمق‏‎ ‎‏مسائل به آنطوری که آنهایی که سالهای طولانی برنامه ریخته اند،‏‎ ‎‏سالهای طولانی مطالعه کرده اند در احوال همۀ ما، در احوال همۀ ملت‏‎ ‎‏ما مطالعه کرده اند آنها. می دانند در چه وقت باید چه بکنند برای اسارت‏‎ ‎‏ما. الآن وقت این است که باطن این نظم را به هم بزنند. این جامعۀ ما از‏‎ ‎‏باطن بپوسانند آن را. می بینند وقت این است. آنی که به اینها ضربه زده‏‎ ‎‏این انسجام بوده که ضربه زده، حالا این انسجام را از بین ببرند. جدا کنند‏‎ ‎‏از هم. به جان هم بریزند اینها را. هر کسی از آن دیگری تکذیب کند. هر‏‎ ‎‏کسی برای آن دیگری پرونده درست کند. هر کسی برای آن دیگری‏‎ ‎‏حرفی بزند. این معنایش این است که یک کشوری هست که یک نظامی‏‎ ‎‏ندارد که اگر یک کسی یک کاری کرد، اگر یک فرض کنید که نظامی یک‏‎ ‎‏کاری کرد این را بشود مجازاتش کرد، ندارد یک همچو چیزی. هر که هر‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 225

‏کاری دلش می خواهد می کند. چهار تا تفنگ دستشان افتاده، هر کاری‏‎ ‎‏بخواهند می کنند. اینطور ما را به دنیا معرفی کنند که اینها یک‏‎ ‎‏جامعه ای هستند که نمی توانند خودشان را اداره کنند. جامعه ای‏‎ ‎‏که نتوانست خودش را اداره کند این جامعه سفیه است. جامعۀ‏‎ ‎‏سفیه محتاج به ولیّ است. یک ولیّای بیاورند، بالای سرِ ما‏‎ ‎‏بگذارند.(415)‏

7 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

وسوسۀ جوانان برای بی نظمی 

‏این انسجام را می خواهند به هم بزنند. در همه جا اینها اشخاصی دارند،‏‎ ‎‏که دنبال همین معنا هستند. همه جا؛ در دانشگاه دارند، بازار هم دارند،‏‎ ‎‏خیابانها هم دارند، از آنجاها بیشتر در ارتش دارند، در ژاندارمری، در‏‎ ‎‏شهربانی، در پاسداران، اینها، همه جا آدم دارند و همه هم مقصدشان‏‎ ‎‏این است که ما را از باطن بپوسانند. مقصد این است که بگذارید،‏‎ ‎‏خودشان، خودشان را بخورند. محتاج نیست به اینکه یک حمله ای از‏‎ ‎‏خارج بشود. زحمتی به خودشان بدهند که از خارج حمله بشود. بگذار‏‎ ‎‏خودشان، خودشان را بخورند. هر جا یک بساطی درست کردند که‏‎ ‎‏انسجام را از دست بگیرند. جایی که باید نظم برقرار باشد تا منسجم‏‎ ‎‏بشود، تا نظم نباشد انسجام نیست، می روند نظمش را از بین‏‎ ‎‏برمی دارند. وسوسه می کنند.‏

‏     این جوانها یک عقده هایی از سابق دارند. این عقده هایی که از سابق‏‎ ‎‏دارند اینها روی آن عقده ها انگشت می گذارند و وسوسه می کنند. این‏‎ ‎‏عقده ها را دَم به آن می دهند. این عقده ها را باد به آن می زنند و از آن راه‏‎ ‎‏نظم را به هم می زنند. نظم به هم خورد، انسجام به هم می خورد. یک‏‎ ‎‏دسته می آیند در ارتش، این کار را می کنند، وا می دارند که نظم را به هم‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 226

‏بزنند... اینها یک نقشه است آقا. اینها شما می بینید که یک وقتی این‏‎ ‎‏حرفها اصلاً نبود که یک، فرض کنید، درجه داری از یک افسر اطاعت‏‎ ‎‏نکند یا سرباز از بالادستها. یکوقت این حرفها نبود. حالا پیدا شد.‏‎ ‎‏حالایی که شما زدید آن قوای چپاولگر را و از مملکتتان بیرون کردید و‏‎ ‎‏می خواهید یک مملکتی باشد مال خودتان. نظمش را خودتان بدهید.‏‎ ‎‏منافعش هم مال خود ملت باشد. حالا افتادند توی همۀ این دستگاهها‏‎ ‎‏و دارند خودشان را توی خودشان منحل می کنند. اگر یک قوای‏‎ ‎‏انتظامی که هر دسته ای یک مطلبی بخواهند بگویند، هر دسته ای یک‏‎ ‎‏مطلبی مقابل دستۀ دیگر، مخالف دستۀ دیگر، این دیگر محتاج به این‏‎ ‎‏نیست که یک کسی یک تفنگی طرف آنها بکشد، این خودش، خودش را‏‎ ‎‏می خورد. آنها نشستند سیگارشان را می کشند و شما تو سر هم می زنید‏‎ ‎‏تا خودتان را از بین ببرید.(416)‏

9 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم هوشیاری در برابر توطئه ها

‏اینهایی که می آیند در داخل ارتش، در داخل ژاندارمری، در داخل‏‎ ‎‏پاسبانها، در داخل شهربانی، توی جمعیتها، توی دانشگاهها، همه جا‏‎ ‎‏این شیاطین هستند، همه جا، اینهایی که می آیند با اسم اینکه‏‎ ‎‏جامعۀ توحیدی، می خواهند توحید را از بین ببرند. اینها نقشه‏‎ ‎‏دارند برای اینکه همه را بپوسانند. این جامعه را بپوسانند. مقصد‏‎ ‎‏دارند اینها. ما باید آگاه باشیم از این معنا. جوانهای ما را باید آگاه‏‎ ‎‏بکنند. شماها باید آگاه باشید. جوانها را آگاه بکنید که مقصد این‏‎ ‎‏است.(417)‏

9 / 10 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 227

حذف ارتش به بهانۀ جامعۀ توحیدی 

‏در ارتش می روید می بینید که شوراها درست‏‎[2]‎‏ کردند و یک ارتش‏‎ ‎‏توحیدی، ارتش توحیدی، آن هم توحید اصلاً نمی داند مردکه یعنی‏‎ ‎‏چه. یک کسی، یک کمونیستی آمده بیخ گوشش این را گفته، ترویج‏‎ ‎‏کرده. ارتش توحیدی یعنی دیگر یک ارتشی که هیچ نظام نداشته باشد.‏‎ ‎‏هیچ نظمی نداشته باشد. هیچ بالا و پایین نداشته باشد. این معنایش‏‎ ‎‏این است که ارتش نمی خواهیم. مسأله نظام توحیدی معنایش این‏‎ ‎‏است که همه شان دنبال حکم خدا باشند. همه توجه به خدا داشته‏‎ ‎‏باشند. هر کس هر کاری می کند برای خدا بکند. این نظام توحیدی‏‎ ‎‏است. یعنی همه یکی است. جوش خوردند به هم. آن نظامی که این‏‎ ‎‏برای خودش می کِشد و آن برای خودش می کِشد. و این به آن فحش‏‎ ‎‏می دهد، و آن به او بد می گوید، این نظام توحیدی نیست. آن نظامی که‏‎ ‎‏پایین از بالا اطاعت نمی کند، بالا به پایین ظلم می کند، این توحیدی‏‎ ‎‏نیست.(418)‏

15 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بی نظمی در ارتش، نقشۀ دشمن 

‏این به نظر من می آید که یک نقشه و توطئه ای است که برای این جهت‏‎ ‎‏که، استقرار در ایران و نظم در ایران پیدا نشود. در ارتش می روند‏‎ ‎‏نمی گذارند که یک انتظامات صحیح پیدا بشود. در ژاندارمری می روند،‏‎ ‎‏آنجا را هم مانع می شوند. در شهربانی هم همین طور. تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ سپاه‏‎ ‎‏پاسداران هم پیدا می شوند. در دانشگاه هم زیادند و همه جا اینها‏‎ ‎‏هستند، حاضرند و اینها برای این جهت نقشه دارند.(419)‏

17 / 10 / 58

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 228

هوشیاری ارتش دربرابر توطئه ها

‏جوانهای دل پاک و صاف ما گول نخورند از شیاطینی که می آیند با آنها‏‎ ‎‏صحبت می کنند. هر که با شما صحبت کرد راجع به بی نظمی و‏‎ ‎‏بی اطاعتی، دنبالش نروید، ببینید این کی است و از کجا آمده و الهام از‏‎ ‎‏کجا می گیرد. بدانید که این الهام از غیر مسلمین می گیرد، این الهام از‏‎ ‎‏اشخاصی می گیرد که نمی خواهند و نمی توانند ببینند که یک کشوری‏‎ ‎‏روی پای خودش ایستاده و می ایستند. شما الآن مورد حسادت همۀ‏‎ ‎‏اجنبیهایی ‏‏[‏‏هستید‏‏]‏‏ که می خواستند ایران را و می خواهند ایران را‏‎ ‎‏ببلعند، شما مورد حسادت آنها هستید. آنها توطئه می کنند که شما را از‏‎ ‎‏هم جدا کنند. پاسبانها را از ژاندارمری، ژاندارمری و پاسبان را از ارتش و‏‎ ‎‏ارتش هم بین خودشان از هم گسیختگی پیدا بکنند. اگر اینطور باشد،‏‎ ‎‏خطر برای همه تان هست.(420)‏

15 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خنثی سازی کودتای نوژه 

‏مگر ملت ما حالا دیگر نشسته آنجا که یک فانتوم و دو فانتوم‏‎[3]‎‏ کاری‏‎ ‎‏انجام بدهد. این احمقها نفهمیدند این را که با چهار تا مثلاً سرباز‏‎ ‎‏ـ سربازها که با اینها موافق نیستند ـ با چهار نفر از این درجه دارها مثلاً‏‎ ‎‏و امثال اینها می شود یک مملکت 35 میلیونی که همه مجهز هستند،‏‎ ‎‏اینها بتوانند فتح کنند. اینها غلط فکر کردند. اینها نفهمیدند که شوروی‏‎ ‎‏با همۀ قدرتی که دارد و با همۀ ابزاری که دارد و با همۀ سلاحهای مدرنی‏‎ ‎‏که دارد، در افغانستان پوزه اش به خاک مالیده شده... خوب، اینها‏‎ ‎‏نمی فهمند که اگر فرضاً هم شما از پایگاه همدان پا شده بودید و آمده‏‎ ‎‏بودید و فرض کنید چند تا جا ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏هم کوبیده بودید، شما بالاخره باید‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229

‏زمین هم بیایید یا همان آسمان می مانید؟ ما از این امور‏‎ ‎‏نمی ترسیم.(421)‏

20 / 4 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تلاش دشمن برای تضعیف ارتش 

‏من بسیار متأسفم از اینکه گاهی به واسطۀ خیانت یا ندانم کاریهای‏‎ ‎‏بعضی از ارتشیها این بهانه به دست اشخاص فاسد می دهد که ارتش را‏‎ ‎‏تضعیف کند.(422)‏

3 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه برای جدایی ارتش از ملت 

‏این نقشه است. شمایی که الآن ان شاءالله ، وارد می شوید در ارتش و در‏‎ ‎‏جهات بالای ارتش، این نقشه را توجه بکنید. شما که افسر هستید، این‏‎ ‎‏نکته ها را باید توجه بکنید که می خواهند شما را از مردم جدا کنند،‏‎ ‎‏روحانیون را هم از مردم جدا کنند. بعد مردم وقتی که نه قدرت روحانی‏‎ ‎‏دارند و نه قدرت ـ عرض می کنم که ـ اسلحه ای دارند یک کاری بکنند،‏‎ ‎‏یک کودتایی بکنند، تمام کنند قضیه را. مسأله این است.(423)‏

25 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شیاطین به دنبال تفرقۀ ارتش و ملت 

‏اشخاص بسیار با شماها دشمن هستند از باب اینکه شماهایی که‏‎ ‎‏پاسدار اسلام هستید و کسانی که در ارتش و ژاندارمری و همه جا، دنبال‏‎ ‎‏این است که اسلام را تحقق بدهد در این محیط و در این مملکت، و‏‎ ‎‏ـ ان شاءالله ـ بعدها هم در جاهای دیگر، ناچار شیاطین، دشمن شما‏‎ ‎‏هستند. و آن شیاطینی که دشمن شما هستند، بیکار ننشسته اند. دائماً‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

‏مشغول نقشه هستند. نقشه های نظامی آن قدرها تأثیر ندارد. آن که‏‎ ‎‏تأثیر دارد نقشه هایی است که با آن نقشه ها شما را از باطن و از داخل‏‎ ‎‏پوسیده کنند. و شما را پیش ملت از چشم ملت بیندازند. و پشتیبانی‏‎ ‎‏ملت را از شما بردارند. نقشه این است که اولاً بین خود ارتش تا‏‎ ‎‏می توانند اختلاف ایجاد کنند. تا می توانند بین سران ارتش، اگر‏‎ ‎‏توانستند بین سران و پایینترها، تا آخر، هر جا توانستند اختلاف ایجاد‏‎ ‎‏کنند. و بین ارتش و سپاه پاسداران اختلاف ایجاد کنند. هر یک را پیش‏‎ ‎‏چشم دیگری از چشم دیگری بیندازند. این طایفه را بگویند که اینها‏‎ ‎‏تعهد به اسلام ندارند. آن طایفه را بگویند که آنها اطلاعاتی ندارند.‏‎ ‎‏سرخود هستند. نظم ندارند. تمام این مسائل برای اینکه شما را فقط از‏‎ ‎‏بین ببرند نیست؛ اساس اسلام است. آن چیزی که آنها فهمیده اند و‏‎ ‎‏امروز احساس کرده اند این است که اسلام است که آنها را عقب نشانده.‏‎ ‎‏اسلام است که این قشرهای مختلف را با هم مجتمع کرده است. اسلام‏‎ ‎‏است که قطره ها را به صورت یک سیل خروشان درآورده. آنها اساس‏‎ ‎‏مطلبشان این است که به اسلام صدمه وارد کنند.(424)‏

22 / 9 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نقشۀ دشمن برای حذف ارتش 

‏در وقتی که انقلاب شد، شما دیدید که آن سران ارتش که فاسد بودند یا‏‎ ‎‏فرار کردند یا گرفتار شدند، لکن اصل ارتش که به حسب طبیعتش وفادار‏‎ ‎‏به کشور و اسلام است بود. از آن وقت شروع کردند به اینکه ارتش‏‎ ‎‏طاغوتی است نباید باشد، دنبال این مطلب تا حالا هم صحبت هست.‏‎ ‎‏این ارتشی که نشان داد در همین جنگهایی که شده است؛ مرتبۀ‏‎ ‎‏وفاداری خودش را و قدرت خودش را. آنها برای اینکه دیدند ارتش‏‎ ‎‏توجه به ملت پیدا کرد و متصل به ملت شد او را هم یک خاری بر چشم‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231

‏خودشان حساب کردند. از این جهت، آن عناصری که با آنها همدست‏‎ ‎‏هستند و خدمتگزار به آنها هستند، در مطالبی که در طول این مدت‏‎ ‎‏بعد از انقلاب می گفتند همه اش راجع به این بود که این قوای‏‎ ‎‏انتظامیه ای که هست و این قوای نظامی که هست، اینها همه طاغوتی‏‎ ‎‏هستند. نه ما باید ارتش داشته باشیم، و نه ما باید ژاندارمری داشته‏‎ ‎‏باشیم، و نه ما باید شهربانی داشته باشیم، همۀ اینها باید کنار گذاشته‏‎ ‎‏بشود از سر شروع کنیم. این هم معلوم شد که این نقشه هم برای چه‏‎ ‎‏بوده. و امروز که نقش مهمی، بالاترین نقش را این ارتش و این ژاندارمری‏‎ ‎‏و این شهربانی دارند، معلوم می شود که آنها از چه می ترسیدند و‏‎ ‎‏می خواستند چه بکنند.(425)‏

22 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه سرکوب ارتش 

‏اگر دیدید ارتش را سرکوب می خواهند بکنند و با ملت جدا کنند، بدانید‏‎ ‎‏که از او هم می ترسند.(426)‏

22 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

جلوگیری از تهمت و افترا

‏آن کسی که مثلاً در ارتش است، فرمانده ارتش است اگر گفتند فلان کار‏‎ ‎‏را کرده مُچش را بگیرید که دلیل شما بر این مطلب چه است؟(427)‏

29 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

مقابله با عوامل تفرقه انگیز

‏نه به تبلیغات غربی گوش بکنید، و نه به تبلیغات شرقی، و نه به تبلیغات‏‎ ‎‏گروههای سیاسی که می خواهند ملت را و شما را به یک راهی ببرند که‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 232

‏آن راه راه اسلام نیست.‏

‏     ‏‏چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس‏‎ ‎‏می گیرند و ممکن است در بین شما نفوذ بکنند حرفهای آنها را درست‏‎ ‎‏توجه کنید ببینید آیا همان حرفی است که ملت در ابتدای انقلاب‏‎ ‎‏می زند، که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا. همین وحدت‏‎ ‎‏کلمه شما را با اینکه اندک بودید در مقابل ابرقدرتها برآنها پیروز کرد، و‏‎ ‎‏کشور شما را که در طول سالیان دراز در تحت سلطۀ اجانب بود یا در‏‎ ‎‏تحت سلطۀ سلاطین جور بود نجات داد. شما را مستقل کرد و دستهای‏‎ ‎‏دیگران را از کشور شما کوتاه کرد و سلطۀ آنها را از سر شما کوتاه کرد. شما‏‎ ‎‏باید توجه کنید گویندگانی که پیش شما می آیند یا کسانی که در داخل‏‎ ‎‏شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند، توجه کنید‏‎ ‎‏که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از‏‎ ‎‏قشر دیگر است، یا دعوت به وحدت و دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید‏‎ ‎‏که گویندگان دعوت به اتحاد همۀ قشرهای ملت می کنند، نمی خواهند‏‎ ‎‏شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی خواهند سپاهیان را از شما،‏‎ ‎‏نمی خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی خواهند آنها را از شما،‏‎ ‎‏نمی خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند، و‏‎ ‎‏دعوت به همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و‏‎ ‎‏همه را به وحدت دعوت فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل الله ‏‎ ‎‏دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر فرموده است، اگر گویندگان همان‏‎ ‎‏معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند و این‏‎ ‎‏حرفها حرفهای اسلامی و قابل قبول.‏

‏     و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف‏‎ ‎‏آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می فرماید که ‏وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ‎ ‎جَمیعاً‏ تمام شما اعتصام به ریسمان خدا بکنید. تمام شما مأمورید که‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 233

‏تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی می خواهند بین شما و گروهی‏‎ ‎‏از ملت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابلۀ با گروهی از ملت یا همۀ‏‎ ‎‏ملت؛ بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت‏‎ ‎‏انبیای خداست و بر خلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد‏‎ ‎‏همگانه می کنند.(428)‏

19 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

نقشۀ دشمن برای ایجاد یأس در ارتش 

‏فرماندهان و سایر افراد ارتش مطمئن باشند که زحمتها و فداکاریهای‏‎ ‎‏آنان در پیشگاه مقدس خدای بزرگ و در نزد ملت شریف مورد تقدیر‏‎ ‎‏است، و لازم است به یاوه گوییهای بعضی منحرفین و گروهکها گوش‏‎ ‎‏فراندهند و سستی و نگرانی به خود راه ندهند و بدانند که از نقشه های‏‎ ‎‏شیطانی دشمن ایجاد یأس و تزلزل است.(429)‏

27 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تلاش دشمن برای مأیوس کردن ارتش 

‏آن چیزی که از همۀ چیزها برای ابرقدرتها الآن ‏‏[‏‏بیشتر‏‏]‏‏ مطرح هست‏‎ ‎‏این است که ما این ارتشی که الآن دیدیم که انسجامش بحمدالله ، هست‏‎ ‎‏و قدرت نظامیش هست و نه ماه بیشتر هم دارد جنگ می کند و پیشبرد‏‎ ‎‏هم می کند، هر روز هم پیش می برد و خوب، این یک خوفی در قلب آنها‏‎ ‎‏ایجاد کرده، اینها دارند کم کم مأیوس می شوند. از این جهت، می خواهند‏‎ ‎‏ارتش را از باطن یک اشکالاتی در آن ایجاد کنند.‏

‏     ... بعض از همین گروهها، گروههای سیاسی، ممکن است که در‏‎ ‎‏ارتش القا بکنند به اینکه اسلام با شماها سروکاری ندارد، جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی با شما سروکاری ندارد، شما دیدید که از اولی که این انقلاب به‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 234

‏پیروزی رسید، اول قدم این بود که ارتش لازم نیست دیگر، اول حرف‏‎ ‎‏آنهایی که تابع سیاستهای خارجی هستند این بود که این ارتش‏‎ ‎‏«طاغوتی» است، این ارتش طاغوتی باید از بین برود. این کلمه را هم‏‎ ‎‏رویش گذاشتند که مردم را اغفال کنند! خوب، ما هم می دانستیم که‏‎ ‎‏مسأله چیست و اینها می خواهند چه بکنند. از این جهت، ما هم از روز‏‎ ‎‏اول این مطلب را محکوم کردیم و گفتیم که ارتش باید باشد؛ آنهم ارتشی‏‎ ‎‏که با قیام ارتش بود که ملت پیش برد و همه با هم دست به هم دادند و‏‎ ‎‏مسائل را پیش بردند. آنها می خواستند که این قدرت را از ایران بگیرند و‏‎ ‎‏ارتش را نابود کنند و ارتش برود سراغ کار خودش و ایران بماند بدون‏‎ ‎‏ارتش و همچو راحت و آسوده آقای صدام بیایند هرجا دلشان‏‎ ‎‏می خواهد! آقای کارتر یا ریگان هم بیایند هر کاری دلشان می خواهد‏‎ ‎‏بکنند، راه را باز کنند برای این مسائل.(430)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

انجمنهای اسلامی و ارتش 

‏این انجمنهای اسلامی مفید برای شماست. چنانچه یک کسی گفت که‏‎ ‎‏انجمنهای اسلامی به درد نمی خورد و ارتجاعی است، این همان‏‎ ‎‏ارتجاعی است که به همۀ ما می گویند و به همۀ شما می گویند. این همان‏‎ ‎‏ارتجاعی است که با این کلمه می خواهند شما را کنار بزنند و آن اشخاص‏‎ ‎‏«مترقی» را بیاورند! آن اشخاص مترقی کی اند؟ یا از امریکا باید بیایند‏‎ ‎‏مترقیها یا از شوروی باید بیایند این مترقیها. این ارتجاع در مقابل‏‎ ‎‏مترقی، یعنی اسلام و ایران در مقابل امریکا و در مقابل شوروی. این‏‎ ‎‏انجمنهای اسلامی همه شان برای ما مفیدند. البته من به انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی هم سفارش کردم به اینکه فقط جهات اسلامی را در نظر بگیرند‏‎ ‎‏و هیچ دخالت دیگری در امور نکنند ـ دخالت مال خود فرماندهان‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

‏هست ـ لکن این را توجه بکنید که اگر یک وقتی اشخاصی آمدند،‏‎ ‎‏وسوسه کردند که این انجمنهای اسلامی ـ مثلاً ـ چندان فایده ندارد یا‏‎ ‎‏ضرر دارد یا ارتجاع است، این همان نقشه ای است که آنها می کشند برای‏‎ ‎‏اینکه رفراندم حاصل بشود، شاید دیگر آخوندها بروند کنار، متدینین‏‎ ‎‏بروند کنار، انجمن های اسلامی نباشند، شاید باز آن مسائل زمان‏‎ ‎‏طاغوت بیاید تو کار؛ باطن اینها را تهی کنند از آنی که باید باشند. این هم‏‎ ‎‏از امور مهمی است که باید توجه کنید.‏

‏     و من آگاهم از داخل ارتش. این طور نیست که من بی اطلاع باشم.‏‎ ‎‏من آگاهم که چه اشخاصی گاهی می آیند و چه اشخاصی حرفهایی‏‎ ‎‏می زنند و چه عکس العملهایی هست در کار.(431)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پرهیز از گرایش به چپ و راست 

‏و نکتۀ دیگر هم ـ که ولو ضعیف هست، لکن خوب، باز تذکر می دهم ـ‏‎ ‎‏[‏‏اینکه‏‎ ‎‏]‏‏ممکن است که در این پادگانها یک ‏‏[‏‏عده‏‏]‏‏ بازی خورده ای باشند،‏‎ ‎‏گاهی بخواهند ـ مثلاً یک نقی بزنند، یک حرفی بزنند. کسانی که‏‎ ‎‏برخلاف این مسیر، که مسیر اسلام است، پشتیبانی از هر که بخواهند‏‎ ‎‏بکنند، خلاف مسیر اسلام است. این کسان را باید فرماندهان تعقیب کنند.‏‎ ‎‏و هر کس روی این مصالح اسلامی در ارتش باقی بماند؛ روی این مصالح‏‎ ‎‏کشور که مصلحت اسلام است؛ مصلحت کشور است؛ هر کس برای کشور‏‎ ‎‏خودش و روی مصالح کشور و روی مصالح اسلام با روح استقلال طلبی که‏‎ ‎‏نخواهد گرایش به آن طرف یا گرایش به آن طرف پیدا کند.‏

‏     ‏‏این ارتش، ارتش اسلامی است، از سربازش تا فرماندهان اولش. اگر‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ یک کسی ببیند که نه این طور نمی تواند زندگی کند،‏‎ ‎‏این طور نمی شود، خوب،کارهای دیگر هم ممکن است؛ لازم نیست در‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

‏ارتش باشد. فرماندهان آنها عذرش را می خواهند که یک جایی دیگر‏‎ ‎‏برود برای خودش زندگی بکند. نماند که ـ خدای نخواسته ـ ارتش را از‏‎ ‎‏بین ببرد.(432)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

هوشیاری در برابر جریانات ضدانقلاب 

‏شما سربازان دلاور اسلام در پادگانها و پایگاهها در جبهه ها و پشت‏‎ ‎‏جبهه ها هوشیارانه جریانات ضدانقلاب را دنبال کنید و بدانید که من‏‎ ‎‏نزدیک به یک سال بود که صلاح نمی دیدم آنچه را می دانم برای ملت‏‎ ‎‏شرح دهم، چرا؟ تا آرامش کشور حفظ شود و شما با آرامش کامل علیه‏‎ ‎‏مستکبران جهان بجنگید، تا احساس کردم دیگر مسأله از این حرفها‏‎ ‎‏گذشته است و خطر، اساس جمهوری اسلامی را که با خون پاک هفتاد‏‎ ‎‏هزار شهید و معلولیت بیش از یکصد هزار نفر به وجود آمده بود تهدید‏‎ ‎‏می کند، دیگر تاب نیاوردم تا شما بجنگید و از پیروزی شما به نفع‏‎ ‎‏مقاصد شوم سیاسی ضدانقلاب بهره برداری شود، لذا درد دل نمودم.‏‎ ‎‏شما در هر کجا که هستید با کمال دقت مراقبت کنید تا ضدانقلاب به‏‎ ‎‏مقاصد پلیدش نرسد.‏

‏     افسران، درجه داران، و سربازان رشید اسلام، شما خوب می دانید که‏‎ ‎‏منافقین که امروز به عنوان طرفداران پروپا قرص «بعضیها»‏‎[4]‎‏ اطراف‏‎ ‎‏آنها را گرفته اند و به بهانۀ طرفداری از آنان دست به انفجار و درگیری‏‎ ‎‏مسلحانه می زنند و هر روز در گوشه ای تشنج می آفرینند، همانها بودند‏‎ ‎‏که از روز اول پیروزی انقلاب، شعار انحلال ارتش را سرمی دادند.‏

‏     من با قدرت ملت دلاور، مقابل ضدانقلاب که تصمیم گرفته است‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏بعضی افراد را بهانه قرار داده و علیه شما هر روز دست به اغتشاش بزند‏‎ ‎‏خواهم ایستاد.(433)‏

28 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توطئه انحلال ارتش 

‏ما وقتی که در پاریس بودیم، یک نفر از امریکا به عنوان یک تاجر آمد که‏‎ ‎‏بعداً معلوم شد تاجر نیست، فاجر است و گفت: صلاح نیست که به ایران‏‎ ‎‏بروید. یا دستۀ دیگری که بعض از آنها مردمی صالح و بعض شان فضول‏‎ ‎‏بودند آمدند و گفتند که: سلطنت و قانون اساسی را حفظ کنید، شاه‏‎ ‎‏سلطنت کند، نه حکومت، و از این حرف ها می زدند، که آنها هم اشتباه‏‎ ‎‏می کردند. بعد هم که شاه رفت، راجع به بختیار همین مسأله را پیش‏‎ ‎‏آوردند؛ که بگذارید بختیار و شورای سلطنت باشد. بعد دیدند که نشد،‏‎ ‎‏راجع به تأخیر آمدن ما شروع به فعالیت کردند که حالا صلاح نیست و‏‎ ‎‏ممکن است چه بشود. بعد هم که به ایران آمدیم و مسائل اشتداد پیدا‏‎ ‎‏کرد؛ مثلاً، یکی از توطئه های آنان این بود که، این ارتش طاغوتی باید‏‎ ‎‏منحل شود و خودمان یک ارتش علیحده درست کنیم و معلوم بود که‏‎ ‎‏می خواهند شیطنت بکنند که این نقشه هم از بین رفت. و حالا شما‏‎ ‎‏می بینید که ارتش متحول شده و به جز اشخاصی که فاسد بوده و فرار‏‎ ‎‏کردند و یا معدوم شدند، دیگران خدمت می کنند، که اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته، در آن وقت چنین مسأله ای پیش می آمد، ما مواجه با شکست‏‎ ‎‏می شدیم.(434)‏

6 / 8 / 63

*  *  *

‏ ‏

توطئۀ مأیوس کردن ارتش 

‏می خواهند ارتش ما را مأیوس کنند؟ ارتش ما الآن یک تحولی پیدا‏‎ ‎


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏کرده است که به این حرفها مأیوس نمی شود.(435)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

29 / 1 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

افتخارات تاریخی ارتش در برابر توطئه ها

‏در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایادی شرق و غرب و آنها که صداقت و‏‎ ‎‏امانت و دینداری و میهن داری ارتشیان را در حماسۀ پیروزی درک‏‎ ‎‏نکرده بودند، کمر به نابودی ارتش بستند و با شعارهای به ظاهر انقلابی‏‎ ‎‏و فریبنده مصمم به انحلال آن و غارت سلاحها و نابودی امکانات دفاعی‏‎ ‎‏کشور شدند و چه بسا ساده لوحان نیز تحت تأثیر القائات آنان راه این‏‎ ‎‏هدف شوم را هموار نمودند که خداوند متعال کشور و انقلاب اسلامی ما‏‎ ‎‏را از توطئۀ شوم آنان رهایی بخشید و ارتش سرافراز ایران اسلامی‏‎ ‎‏همچون برق و صاعقه بر سر توطئه گران که در گوشه و کنار مرزها خواب‏‎ ‎‏تجزیۀ ایران را در سر پرورانده بودند فرود آمد و کردستان و گنبد و‏‎ ‎‏ترکمن صحرا گورستان کوردلان گردید که همۀ اینها از افتخارات تاریخی‏‎ ‎‏و فراموش ناشدنی ارتش قهرمان است.(436)‏

28 / 1 / 68

*  *  *


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‎ ‎

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

  • )) برهه، دوران.
  • )) اشاره به فعالیت گروههای ضدانقلاب برای انحلال ارتش.
  • )) اشاره به کودتای نوژه که با هدایت فراریان، شاپور بختیار و ارتشبد اویسی و ششصد نظامی خائن از نیروهای زمینی و هوایی و دریایی داخلی و رژیم عراق و حمایت کلی امریکا به منظور براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی طرح ریزی شده بود.
  • )) بنی صدر رئیس جمهور وقت بود که با اتحاد منافقین و احزاب امریکایی تلاش در آشوب و توطئه داشتند تا اینکه با فرمان امام، بنی صدر از مقامش عزل و با چادر زنانه از کشور گریخت.