فهارس
فهرست مآخذ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست مآخذ

فهرست مآخذ

‏ ‏

ردیف...تاریخ...عنوان...عنوان کتاب...جلد...صفحه

‏1...11 / 9 / 57...مصاحبه با رادیو کانادا...صحیفه امام...5...158‏

‏2...24 / 10 / 57...مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ...صحیفه امام...5...447‏

‏3...17 / 11 / 57...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی...صحیفه امام...6...74‏

‏4...19 / 4 / 58...سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش...صحیفه امام...9...34‏

‏5...28 / 4 / 58...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس...صحیفه امام...9...144ـ 145‏

‏6...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...404‏

‏7...22 / 7 / 52...پیام به ملت مسلمان ایران...صحیفه امام...3...6ـ7‏

‏8...11 / 8 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...4...273‏

‏9...12 / 8 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...4...283ـ284‏

‏10...15 / 8 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...4...345‏

‏11...29 / 8 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...5...49ـ51‏

‏12...10 / 10 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...5...315‏

‏13...9 / 11 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...1‏

‏14...21 / 11 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...121‏

‏15...21 / 3 / 58...سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه ...صحیفه امام...8...86‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 279

‏16...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز... صحیفه امام...8...126‏

‏17...13 / 4 / 58...سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی ...صحیفه امام...8...429ـ430‏

‏18...24 / 4 / 58...سخنرانی در جمع روحانیون و فرماندهان...صحیفه امام...9...87‏

‏19...6 / 7 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اتکا...صحیفه امام...10...149ـ150‏

‏20...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...325ـ326‏

‏21...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...328‏

‏22...11 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...272ـ273‏

‏23...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...127ـ 128‏

‏24...27 / 4 / 58...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاه پلیس...صحیفه امام...9...139‏

‏25...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...404‏

‏26...16 / 11 / 59...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...14...28‏

‏27...28 / 9 / 61...سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج...صحیفه امام...17...144ـ 145‏

‏28...28 / 9 / 61...سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج...صحیفه امام...17...148ـ 149‏

‏29...7 / 6 / 62...سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت...صحیفه امام...18...79ـ80‏

‏30...29 / 8 / 62...سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه قضایی کشور...صحیفه امام...18...220ـ221‏

‏31...28 / 2 / 42...پیام به روحانیون و ملت مسلمان ایران...صحیفه امام...12...30‏

‏32...28 / 7 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...63‏

‏33...13 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...301‏

‏34...17 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...390‏

‏35...21 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...465‏

‏36...22 / 8 / 57...مصاحبه با نشریۀ البیرق...صحیفه امام...4...481ـ482‏

‏37...24 / 8 / 57...مصاحبه با روزنامۀ آلمانی دنیای سوم...صحیفه امام...4...508‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 280

‏38...7 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...208‏

‏39...29 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...47 ـ 49‏

‏40...10 / 9 / 57...مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اِس» امریکا...صحیفه امام...5...149‏

‏41...14 / 9 / 57...مصاحبه با مجله فردای افریقا...صحیفه امام...5...174‏

‏42...18 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامه «اکونومیست»...صحیفه امام...5...384‏

‏43...24 / 10 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...458ـ 459‏

‏44...24 / 10 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...462‏

‏45...25 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامۀ «استریت تایمز»...صحیفه امام...5...474‏

‏46...13 / 11 / 57...سخنرانی در مدرسه علوی...صحیفه امام...6...35‏

‏47...14 / 11 / 57...سخنرانی در جمع روحانیون ...صحیفه امام...6...47ـ 48‏

‏48...17 / 11 / 57...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی...صحیفه امام...6...76‏

‏49...30 / 11 / 57...سخنرانی در جمع معلمان...صحیفه امام...6...198‏

‏50...6 / 12 / 57...سخنرانی در جمع علاقه مندان انقلاب اسلامی...صحیفه امام...6...233‏

‏51...16 / 12 / 57...سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم...صحیفه امام...6...346‏

‏52...9 / 9 / 58...مصاحبه با هفته نامه «تایم»...صحیفه امام...11...156‏

‏53...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...403‏

‏54...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...434ـ 435‏

‏55...21 / 1 / 61...سخنرانی در جمع قشرهای مختلف مردم...صحیفه امام...16...179‏

‏56...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...23ـ 25‏

‏57...28 / 9 / 61...سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج...صحیفه امام...17...149‏

‏58...4 / 10 / 61...سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی...صحیفه امام...17...167‏

‏59...13 / 10 / 62...سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی...صحیفه امام...18...283‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 281

‏60...10 / 8 / 57...مصاحبه با خانم الیزابت تارگود...صحیفه امام...4...248‏

‏61...11 / 9 / 57...مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا...صحیفه امام...5...156‏

‏62...15 / 10 / 57...مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 2...صحیفه امام...5...345‏

‏63...24 / 10 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...5...463‏

‏64...26 / 10 / 57...مصاحبه با خبرنگاران خارجی...صحیفه امام...5...485‏

‏65...9 / 11 / 57...مصاحبه با خبرنگاران جهان ...صحیفه امام...6...3ـ4‏

‏66...21 / 11 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...121ـ 122‏

‏67...25 / 9 / 58...سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی پزشکان اصفهان...صحیفه امام...11...275ـ276‏

‏68...28 / 2 / 59...سخنرانی در جمع اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران...صحیفه امام...12...303‏

‏69...21 / 4 / 59...سخنرانی در جمع بانوان شمیران...صحیفه امام...13...26ـ 29‏

‏70...12 / 2 / 42...پیام به مسلمانان ایران و جهان...صحیفه امام...11...98‏

‏71...4 / 8 / 43...پیام به روحانیون و ملت ایران...صحیفه امام...14...10‏

‏72...4 / 8 / 43...سخنرانی در جمع مردم...صحیفه امام...14...21‏

‏73...22 / 7 / 52...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...3...7‏

‏74...21 / 12 / 53...پیام به ملت مسلمان ایران...صحیفه امام...3...74‏

‏75...21 / 8 / 56...پیام به علما و ملت ایران...صحیفه امام...3...262‏

‏76...دی 1356...سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب...صحیفه امام...3...309‏

‏77...22 / 11 / 57...پاسخ استفتاء...صحیفه امام...6...127‏

‏78...10 / 3 / 57...سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب...صحیفه امام...3...413ـ414‏

‏79...22 / 5 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...3...442‏

‏80...15 / 6 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...3...456ـ457‏

‏81...18 / 6 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...3...460ـ461‏

‏82...16 / 7 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...3...487‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 282

‏83...20 / 7 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...3...512‏

‏84...22 / 7 / 57...مصاحبه با روزنامۀ فیگارو و تشریح اوضاع آینده ایران...صحیفه امام...4...4‏

‏85...28 / 7 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...63‏

‏86...2 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...135‏

‏87...2 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...4...141‏

‏88...4 / 8 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...4...156‏

‏89...10 / 8 / 57...مصاحبه با خانم الیزابت تارگود...صحیفه امام...4...245‏

‏90...14 / 8 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...4...310‏

‏91...15 / 8 / 57...مصاحبه با مجله المستقبل...صحیفه امام...4...335‏

‏92...15 / 8 / 57...مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» امریکا...صحیفه امام...4...331‏

‏93...16 / 8 / 57...مصاحبه با روزنامۀ انگلیسی فاینشنال تایمز...صحیفه امام...4...366‏

‏94...16 / 8 / 57...مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت گرانت»...صحیفه امام...4...361ـ362‏

‏95...21 / 8 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...4...477‏

‏96...24 / 8 / 57...مصاحبه با خبرنگار رادیو ـ تلویزیون سوئیس...صحیفه امام...4...502‏

‏97...28 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...41‏

‏98...29 / 8 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...46ـ47‏

‏99...2 / 9 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...80 ـ 81‏

‏100...7 / 9 / 57...مصاحبه با روزنامه «لوژورنال»...صحیفه امام...5...136‏

‏101...11 / 9 / 57...مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا...صحیفه امام...5...155ـ156‏

‏102...11 / 9 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...153‏

‏103...20 / 9 / 57...سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج...صحیفه امام...5...213ـ 215‏

‏104...21 / 9 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...222‏

‏105...23 / 9 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...227ـ 228‏

‏106...23 / 9 / 57...مصاحبه با نشریۀ «اونیتا»...صحیفه امام...5...232ـ233‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 283

‏107...8 / 10 / 57...حکم به آقای مهدی بازرگان...صحیفه امام...5...302ـ303‏

‏108...14 / 10 / 57...مصاحبه با گروهی از خبرنگاران...صحیفه امام...5...340‏

‏109...18 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامۀ فاینانشنال تایمز...صحیفه امام...5...399‏

‏110...18 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامۀ تایمز لندن...صحیفه امام...5...392‏

‏111...18 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامۀ اکونومیست...صحیفه امام...5...384‏

‏112...22 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...427ـ 428‏

‏113...23 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...434ـ 435‏

‏114...24 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...460ـ461‏

‏115...24 / 10 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...465‏

‏116...25 / 10 / 57...مصاحبه با تلویزیون فرانسه...صحیفه امام...5...467‏

‏117...25 / 10 / 57...مصاحبه با خبرنگاران خارجی...صحیفه امام...5...469‏

‏118...26 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...478‏

‏119...27 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...487‏

‏120...29 / 10 / 57...مصاحبه با تلویزیون فرانسه...صحیفه امام...5...499‏

‏121...8 / 11 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...544 ـ 545‏

‏122...8 / 11 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...548 ـ 549‏

‏123...9 / 11 / 57...مصاحبه با خبرنگاران جهان...صحیفه امام...6...4‏

‏124...12 / 11 / 57...سخنرانی در بهشت زهرا...صحیفه امام...6...17ـ 19‏

‏125...12 / 11 / 57...پیام به افسران و سربازان ارتش...صحیفه امام...6...20‏

‏126...13 / 11 / 57...سخنرانی در مدرسه علوی...صحیفه امام...6...34‏

‏127...13 / 11 / 57...سخنرانی در مدرسه علوی...صحیفه امام...6...37‏

‏128...16 / 11 / 57...سخنرانی در جمع خبرنگاران...صحیفه امام...6...59 ـ60‏

‏129...16 / 11 / 57...سخنرانی در جمع روحانیون و پرسنل نظامی...صحیفه امام...6...67‏

‏130...17 / 11 / 57...سخنرانی در جمع کارکنان هواپیمایی ملی و شرکت نفت و جمعی از طلاب...صحیفه امام...6...82 ـ83‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 284

‏131...17 / 11 / 57...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی...صحیفه امام...6...75‏

‏132...19 / 11 / 57...سخنرانی در جمع طبقات مختلف مردم ...صحیفه امام...6...110‏

‏133...19 / 11 / 57...سخنرانی در جمع همافران...صحیفه امام...6...102‏

‏134...22 / 11 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...124‏

‏135...22 / 11 / 57...پاسخ به استفتای گروهی از نیروهای مسلح...صحیفه امام...6...127‏

‏136...26 / 11 / 57...سخنرانی در جمع اصناف و پیشه وران اعتصابی...صحیفه امام...6...146‏

‏137...27 / 12 / 57...سخنرانی در جمع گروهی از ارتشیان...صحیفه امام...6...382‏

‏138...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...21‏

‏139...1 / 3 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...7...439ـ440‏

‏140...12 / 4 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل کمیتۀ انقلاب اسلامی منطقه 12 تهران...صحیفه امام...8...382‏

‏141...28 / 4 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز...صحیفه امام...9...144‏

‏142...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...435‏

‏143...28 / 1 / 68...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...21...355‏

‏144...13 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامۀ «اکسپرس»...صحیفه امام...5...333‏

‏145...17 / 10 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...373ـ374‏

‏146...24 / 10 / 57...سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج...صحیفه امام...5...462‏

‏147...9 / 12 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...263‏

‏148...29 / 12 / 57...سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت...صحیفه امام...6...396ـ397‏

‏149...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران...صحیفه امام...7...92ـ93‏

‏150...1 / 3 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...7...440‏

‏151...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...325‏

‏152...3 / 8 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه هوایی آذربایجان شرقی...صحیفه امام...10...343‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 285

‏153...4 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...419‏

‏154...1 / 1 / 59...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...12...204‏

‏155...28 / 4 / 59...سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران...صحیفه امام...13...41‏

‏156...3 / 5 / 59...سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش...صحیفه امام...13...59 ـ 60‏

‏157...12 / 11 / 59...نامه به آقای جواد فکوری، وزیر دفاع...صحیفه امام...14...43‏

‏158...18 / 11 / 62...سخنرانی در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی...صحیفه امام...18...320‏

‏159...7 / 10 / 57...مصاحبه با خبرنگار فرانسوی...صحیفه امام...5...538‏

‏160...1 / 3 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...7...439‏

‏161...4 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...418‏

‏162...1 / 1 / 59...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...12...204‏

‏163...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...442ـ443‏

‏164...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...25‏

‏165...24 / 7 / 64...سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی...صحیفه امام...19...401‏

‏166...2 / 10 / 64...سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...19...456‏

‏167...2 / 10 / 64...سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...19...459 ـ 460‏

‏168...26 / 1 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...7...20‏

‏169...24 / 11 / 59...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...14...86‏

‏170...27 / 1 / 60...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...14...300‏

‏171...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...200ـ202‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 286

‏172...9 / 1 / 58...سخنرانی در جمع قوای نظامی...صحیفه امام...6...441‏

‏173...21 / 3 / 58...سخنـرانی در جمع وزرای امـور خارجۀ ایـران و تـرکیه...صحیفه امام...8...86 ـ87‏

‏174...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...125‏

‏175...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...127‏

‏176...13 / 4 / 58...سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی...صحیفه امام...8...429‏

‏177...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...403‏

‏178...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...506 ـ507‏

‏179...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...510 ـ511‏

‏180...24 / 4 / 58...سخنرانی در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران...صحیفه امام...9...90‏

‏181...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...328‏

‏182...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...402‏

‏183...6 / 8 / 59...سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس...صحیفه امام...13...298ـ 299‏

‏184...9 / 11 / 59...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...14...27ـ 28‏

‏185...19 / 11 / 60...سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...16...18‏

‏186...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...25ـ 26‏

‏187...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...28‏

‏188...2 / 10 / 61...سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی...صحیفه امام...17...167‏

‏189...10 / 4 / 63...سخنرانی در جمع مسئولین نظام جمهوری اسلامی...صحیفه امام...18...501‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 287

‏190...2 / 10 / 64...سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...19...460‏

‏191...9 / 1 / 58...سخنرانی در جمع قوای نظامی...صحیفه امام...6...444ـ445‏

‏192...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...125ـ127‏

‏193...28 / 4 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز...صحیفه امام...9...144‏

‏194...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...403ـ404‏

‏195...3 / 5 / 59...سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش...صحیفه امام...13...61‏

‏196...12 / 8 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام...صحیفه امام...13...309‏

‏197...11 / 7 / 60...سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی...صحیفه امام...15...269‏

‏198...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...23ـ24‏

‏199...19 / 4 / 58...سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان...صحیفه امام...9...34‏

‏200...6 / 7 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اِتکا...صحیفه امام...10...153‏

‏201...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...404‏

‏202...6 / 8 / 59...سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس...صحیفه امام...13...294‏

‏203...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...202‏

‏204...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...128‏

‏205...4 / 7 / 59...پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق...صحیفه امام...13...234‏

‏206...13 / 12 / 59...سخنرانی در جمع هیأت بررسی جنگ تحمیلی...صحیفه امام...14...180‏

‏207...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...443ـ444‏

‏208...20 / 1 / 60...سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده...صحیفه امام...14...279‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 288

‏209...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...24‏

‏210...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...25‏

‏211...25 / 10 / 57...مصاحبه با روزنامۀ «استریت تایمز»...صحیفه امام...5...474‏

‏212...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...435‏

‏213...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...437‏

‏214...28 / 12 / 57...پیام به اهالی مسلمان کردستان...صحیفه امام...6...384‏

‏215...28 / 4 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز...صحیفه امام...9...144‏

‏216...8 / 6 / 58...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...9...372‏

‏217...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...506‏

‏218...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...507‏

‏219...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...445‏

‏220...2 / 10 / 64...سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...19...455ـ456‏

‏221...17 / 1 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...6...485‏

‏222...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...20‏

‏223...26 / 5 / 58...سخنرانی در جمع مردم ...صحیفه امام...9...283‏

‏224...8 / 6 / 58...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم ...صحیفه امام...9...372‏

‏225...31 / 5 / 58...پیام به ملت ایران و اهالی کردستان...صحیفه امام...9...316‏

‏226...26 / 2 / 59...سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان...صحیفه امام...12...294‏

‏227...29 / 4 / 59...سخنرانی در جمع اعضای شورایعالی قضایی...صحیفه امام...13...49ـ 50‏

‏228...21 / 1 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل ارتش...صحیفه امام...6...526 ـ527‏

‏229...2 / 6 / 58...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...9...346‏

‏230...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...328‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 289

‏231...1 / 1 / 59...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...12...204‏

‏232...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...204‏

‏233.........کشف اسرار......242ـ244‏

‏234.........کشف اسرار......244ـ246‏

‏235.........کشف اسرار......246ـ 248‏

‏236...16 / 7 / 58...پیام به نیروهای ارتش...صحیفه امام...10...239‏

‏237...11 / 6 / 59...سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری...صحیفه امام...13...182ـ183‏

‏238...9 / 1 / 58...سخنرانی در جمع قوای نظامی...صحیفه امام...6...445ـ446‏

‏239...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...21‏

‏240...1 / 3 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...7...434‏

‏241...4 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...416ـ417‏

‏242...4 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...417 ـ 418‏

‏243...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...468‏

‏244...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...470ـ471‏

‏245...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...472‏

‏246...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...474 ـ 475‏

‏247...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی ...صحیفه امام...11...494‏

‏248...15 / 10 / 58...سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع...صحیفه امام...12...46‏

‏249...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...407‏

‏250...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل ارتش...صحیفه امام...7...95‏

‏251...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...468‏

‏252...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...11...492ـ493‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 290

‏253...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...11...493ـ494‏

‏254...15 / 10 / 58...سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع...صحیفه امام...12...46‏

‏255...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...408 ـ 409‏

‏256...7 / 12 / 57...سخنرانی در جمع روحانیون غرب تهران...صحیفه امام...6...251‏

‏257...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...21‏

‏258...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل ارتش...صحیفه امام...7...94ـ95‏

‏259...26 / 5 / 58...سخنرانی در جمع مردم...صحیفه امام...9...283‏

‏260...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...328‏

‏261...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...11...489ـ 490‏

‏262...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...11...492‏

‏263...1 / 1 / 59...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...12...204‏

‏264...26 / 2 / 59...سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان...صحیفه امام...12...295‏

‏265...4 / 6 / 59...سخنرانی در جمع اعضای بسیج مستضعفین...صحیفه امام...13...150‏

‏266...11 / 6 / 59...سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری...صحیفه امام...13...182‏

‏267...11 / 6 / 59...سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری...صحیفه امام...13...182‏

‏268...25 / 1 / 60...سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع...صحیفه امام...14...295‏

‏269...27 / 1 / 60...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...14...301‏

‏270...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...21‏

‏271...21 / 3 / 58...سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه...صحیفه امام...8...86‏

‏272...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...125‏

‏273...16 / 7 / 58...پیام به نیروهای ارتش...صحیفه امام...10...239‏

‏274...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...326‏

‏275...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...327‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 291

‏276...16 / 10 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...12...54 ـ 55‏

‏277...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...402‏

‏278...25 / 1 / 60...سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع...صحیفه امام...14...295‏

‏279...7 / 2 / 60...سخنرانی در جمع گروهی از معلمان مازنداران...صحیفه امام...14...324‏

‏280...11 / 7 / 60...سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی...صحیفه امام...15...269‏

‏281...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...25‏

‏282...28 / 1 / 68...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...21...358‏

‏283...17 / 1 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...6...485‏

‏284...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...327 ـ 328‏

‏285...3 / 8 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه هوایی آذربایجان شرقی...صحیفه امام...10...343‏

‏286...16 / 10 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...12...53‏

‏287...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...510‏

‏288...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...511 ـ 512‏

‏289...28 / 4 / 59...سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران...صحیفه امام...13...39 ـ 40‏

‏290...28 / 4 / 59...سخنرانی در جمع فرمانده سپاه و جمعی از پاسداران...صحیفه امام...13...40‏

‏291...13 / 10 / 59...سخنرانی در جمع کارکنان مجله «سروش»...صحیفه امام...13...477ـ 478‏

‏292...25 / 1 / 60...سخنرانی در جمع خلبانان و وزیر دفاع...صحیفه امام...14...294‏

‏293...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...443ـ444‏

‏294...26 / 10 / 61...سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع...صحیفه امام...17...237 ـ 238‏

‏295...11 / 11 / 62...سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران...صحیفه امام...18...308‏

‏296...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...125‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 292

‏297...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...127‏

‏298...13 / 4 / 58...سخنرانی در جمع کارکنان بهداری و بهزیستی آذربایجان شرقی...صحیفه امام...8...431‏

‏299...15 / 4 / 59...سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی...صحیفه امام...12...506 ـ507‏

‏300...24 / 11 / 59...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...14...92ـ 93‏

‏301...24 / 11 / 59...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...14...93ـ 94‏

‏302...27 / 11 / 59...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...14...127‏

‏303...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...23ـ 24‏

‏304...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...25‏

‏305...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...326‏

‏306...3 / 8 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه هوایی آذربایجان شرقی...صحیفه امام...10...343‏

‏307...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...405‏

‏308...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...445‏

‏309...11 / 7 / 60...سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی...صحیفه امام...15...268‏

‏310...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...204‏

‏311...2 / 10 / 64...سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...19...459‏

‏312...21 / 9 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...222‏

‏313...22 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...428‏

‏314...25 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...478‏

‏315...23 / 11 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...129‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 293

‏316...23 / 11 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...6...132ـ133‏

‏317...26 / 11 / 57...سخنرانی در جمع اصناف و پیشه وران اعتصابی...صحیفه امام...6...144ـ 145‏

‏318...9 / 12 / 57...پیام چهارده ماده ای به ملت ایران...صحیفه امام...6...263‏

‏319...29 / 12 / 57...سخنرانی در جمع هیأت دولت موقت...صحیفه امام...6...396‏

‏320...7 / 1 / 58...سخنرانی در جمع گروهی از اهالی تبریز...صحیفه امام...6...417‏

‏321...9 / 1 / 58...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...6...434‏

‏322...21 / 1 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل ارتش...صحیفه امام...6...526 ـ 527‏

‏323...26 / 1 / 58...سخنرانی در جمع نیروی هوایی...صحیفه امام...7...24ـ 25‏

‏324...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...20‏

‏325...3 / 2 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش...صحیفه امام...7...98‏

‏326...18 / 4 / 58...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...9...25ـ26‏

‏327...1 / 5 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی...صحیفه امام...9...217‏

‏328...6 / 7 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل سازمان اِتکا...صحیفه امام...10...153‏

‏329...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...326‏

‏330...26 / 2 / 59...سخنرانی با حضور فرمانده لشکر 28 کردستان...صحیفه امام...12...295‏

‏331...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...404ـ 405‏

‏332...21 / 5 / 59...سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اسلامی...صحیفه امام...13...95‏

‏333...25 / 8 / 59...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...13...354‏

‏334...15 / 9 / 59...سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور...صحیفه امام...13...386ـ 388‏

‏335...22 / 9 / 59...سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش...صحیفه امام...13...402ـ403‏

‏336...16 / 10 / 59...سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت...صحیفه امام...13...497ـ 498‏

‏337...25 / 10 / 59...سخنرانی در جمع بازاریان تهران...صحیفه امام...13...529‏

‏338...14 / 12 / 59...سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه های علمیه...صحیفه امام...14...192ـ 193‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 294

‏339...16 / 1 / 60...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران...صحیفه امام...14...264‏

‏340...27 / 1 / 60...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...14...301‏

‏341...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...443‏

‏342...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...444ـ 445‏

‏343...11 / 7 / 60...سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی...صحیفه امام...15...268ـ 269‏

‏344...10 / 9 / 60...سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ استان یزد و هرمزگان...صحیفه امام...15...396ـ 397‏

‏345...30 / 10 / 60...سخنرانی در جمع ائمۀ جمعۀ اصفهان و چهارمحال بختیاری...صحیفه امام...15...511‏

‏346...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...200‏

‏347...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...203ـ 204‏

‏348...11 / 7 / 61...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری ارتش...صحیفه امام...17...25‏

‏349...7 / 6 / 62...سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت...صحیفه امام...18...79‏

‏350...2 / 10 / 64...سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...19...456ـ 457‏

‏351...23 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...434ـ 435‏

‏352...7 / 11 / 57...مصاحبه با خبرنگار فرانسوی...صحیفه امام...5...538‏

‏353...9 / 1 / 58...سخنرانی در جمع قوای نظامی...صحیفه امام...6...442‏

‏354...22 / 1 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...6...531‏

‏355...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع نیروهای نظامی...صحیفه امام...7...85‏

‏356...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران...صحیفه امام...7...93‏

‏357...3 / 2 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه دریایی شمال...صحیفه امام...7...99 ـ 100‏

‏358...4 / 2 / 58...سخنرانی در جمع اعضای هیأتی از لیبی...صحیفه امام...7...117ـ 118‏

‏359...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران...صحیفه امام...7...91ـ 92‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 295

‏360...4 / 2 / 58...سخنرانی در جمع نیروی هوایی دزفول...صحیفه امام...7...115‏

‏361...6 / 3 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی کاشان...صحیفه امام...7...510 ـ 511‏

‏362...21 / 3 / 58...سخنرانی در جمع وزرای امور خارجۀ ایران و ترکیه...صحیفه امام...8...86‏

‏363...23 / 3 / 58...سخنرانی در جمع درجه داران پادگانهای تبریز...صحیفه امام...8...126ـ127‏

‏364...24 / 4 / 58...سخنرانی در جمع روحانیون و فرماندهان...صحیفه امام...9...90‏

‏365...28 / 4 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران هوانیروز...صحیفه امام...9...143ـ144‏

‏366...1 / 5 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی...صحیفه امام...9...217‏

‏367...11 / 7 / 58...سخنرانی در جمع گروهی از پرسنل ژاندارمری...صحیفه امام...10...206ـ207‏

‏368...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...326‏

‏369...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع افسران دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...10...328‏

‏370...19 / 11 / 60...سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...16...17ـ 18‏

‏371...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...203‏

‏372...19 / 11 / 59...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...14...63 ـ64‏

‏373...19 / 11 / 61...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی...صحیفه امام...17...297‏

‏374...1 / 6 / 62...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی...صحیفه امام...18...66‏

‏375...28 / 12 / 57...پیام به اهالی مسلمان کردستان...صحیفه امام...6...384‏

‏376...16 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ اقتصاد اصفهان...صحیفه امام...10...518 ـ 519‏

‏377...12 / 1 / 59...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...12...221‏

‏378...26 / 2 / 59...سخنرانی در حضور فرمانده لشکر 28 کردستان...صحیفه امام...12...297‏

‏379...3 / 5 / 59...سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش...صحیفه امام...13...58‏

‏380...27 / 1 / 60...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...14...300‏

‏381...6 / 3 / 60...سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی...صحیفه امام...14...375‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 296

‏382...1 / 1 / 61...سخنرانی در جمع مسئولان نظام...صحیفه امام...16...136‏

‏383...28 / 1 / 68...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...21...356‏

‏384...16 / 1 / 60...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب تهران...صحیفه امام...14...262ـ263‏

‏385...18 / 1 / 60...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...14...265‏

‏386...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...446‏

‏387...19 / 11 / 60...سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...16...17‏

‏388...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...200‏

‏389...6 / 3 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...265ـ266‏

‏390...6 / 5 / 67...تقدیرنامه به فرماندهان و خلبانان نیروی هوایی و هوانیروز...صحیفه امام...21...105‏

‏391...28 / 1 / 68...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...21...356ـ357‏

‏392...12 / 8 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان مسلمان پیرو خط امام...صحیفه امام...13...311ـ 312‏

‏393...26 / 11 / 59...سخنرانی در جمع مدیران شرکت ملی نفت...صحیفه امام...14...114‏

‏394...26 / 7 / 61...سخنرانی در جمع اعضای دفتر مشاورت امام و متخصصان نیروی هوایی...صحیفه امام...17...62‏

‏395...28 / 1 / 68...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...21...356‏

‏396...3 / 3 / 59...سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان...صحیفه امام...12...333‏

‏397...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...441ـ442‏

‏398...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...445ـ446‏

‏399...24 / 12 / 60...سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز...صحیفه امام...16...110ـ111‏

‏400...29 / 1 / 61...پیام به ملت ایران و نیروهای نظامی...صحیفه امام...16...202‏

‏401...26 / 10 / 61...سخنرانی در جمع کارکنان صنایع دفاع...صحیفه امام...17...238‏

‏402...25 / 10 / 57...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...5...478‏

‏403...10 / 12 / 57...سخنرانی در جمع مردم...صحیفه امام...6...275ـ276‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 297

‏404...26 / 1 / 58...پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش...صحیفه امام...7...21‏

‏405...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع افسران و درجه داران...صحیفه امام...7...93‏

‏406...1 / 3 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...7...436‏

‏407...1 / 3 / 58...سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش...صحیفه امام...7...439‏

‏408...2 / 2 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل ارتش...صحیفه امام...7...94‏

‏409...1 / 8 / 58...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری و فرماندهان ارتش...صحیفه امام...10...325‏

‏410...4 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان...صحیفه امام...11...419ـ421‏

‏411...6 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت...صحیفه امام...11...436‏

‏412...6 / 10 / 58...سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت...صحیفه امام...11...442ـ443‏

‏413...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...467ـ 468‏

‏414...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...473ـ474‏

‏415...7 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی یزد...صحیفه امام...11...475‏

‏416...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...11...488ـ 489‏

‏417...9 / 10 / 58...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...11...493‏

‏418...15 / 10 / 58...سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع...صحیفه امام...12...45ـ46‏

‏419...17 / 10 / 58...سخنرانی در جمع اعضای جهاد سازندگی...صحیفه امام...12...70‏

‏420...15 / 3 / 59...سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...12...409‏

‏421...20 / 4 / 59...سخنرانی در جمع روحانیون و ائمۀ جماعات...صحیفه امام...13...18‏

‏422...3 / 5 / 59...سخنرانی در جمع فرماندهان نیروهای سه گانۀ ارتش...صحیفه امام...13...57‏

‏423...25 / 8 / 59...سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکدۀ افسری...صحیفه امام...13...351‏

‏424...22 / 9 / 59...سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و مسئولین ارتش...صحیفه امام...13...400ـ401‏

‏425...22 / 10 / 59...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...13...520‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 298

‏426...22 / 10 / 59...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...13...521‏

‏427...29 / 10 / 59...سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم...صحیفه امام...13...538 ـ 539‏

‏428...19 / 11 / 59...سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی...صحیفه امام...14...66 ـ67‏

‏429...27 / 1 / 60...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...14...301‏

‏430...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...441ـ443‏

‏431...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...444‏

‏432...24 / 3 / 60...سخنرانی در جمع فرماندهان نظامی...صحیفه امام...14...445ـ446‏

‏433...28 / 3 / 60...پیام به ملت مسلمان ایران...صحیفه امام...14...474‏

‏434...6 / 8 / 63...سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه...صحیفه امام...19...92ـ93‏

‏435...29 / 1 / 64...سخنرانی در جمع مسئولان نظام...صحیفه امام...19...228‏

‏436...28 / 1 / 68...پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح...صحیفه امام...21...355ـ356‏

‏437...27 / 5 / 58...پیام به نیروهای ارتشی و مردم...صحیفه امام...9...285‏

‏438...1 / 10 / 58...حکم انتصاب آقای هادی شادمهر...صحیفه امام...11...365‏

‏439...16 / 6 / 59...فرمان به دادگاههای انقلاب ارتش...صحیفه امام...13...186‏

‏440...1 / 7 / 59...پیام به ملت ایران...صحیفه امام...13...228‏

‏441...27 / 7 / 59...پیام به نیروهای مسلح ایران و مسلمانان جهان...صحیفه امام...13...272‏

‏442...22 / 1 / 60...حکم انتصاب آقای غلامرضا صفایی به ریاست اداره عقیدتی ـ سیاسی ارتش...صحیفه امام...14...282‏

‏443...21 / 3 / 60...حکم واگذاری اختیارات فرماندهی کل قوا به ستاد مشترک ارتش...صحیفه امام...14...421‏

‏444...18 / 4 / 60...پیام به آقای ولی الله فلاحی...صحیفه امام...15...37‏

‏445...21 / 6 / 60...حکم تغییر مشاغل و انتصاب افسران نیروی هوایی...صحیفه امام...15...228‏

‏446...9 / 7 / 60...حکم انتصاب آقای علی صیاد شیرازی...صحیفه امام...15...266‏

‏447...9 / 7 / 60...حکم انتصاب آقای قاسمعلی ظهیرنژاد...صحیفه امام...15...265‏

‏448...23 / 7 / 60...حکم تفویض اختیار به آقای قاسمعلی ظهیرنژاد...صحیفه امام...15...308‏


کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 299

‏449...10 / 2 / 62...حکم انتصاب آقای اسفندیار حسینی...صحیفه امام...17...420‏

‏450...4 / 9 / 62...نامه به آقای خامنه ای...صحیفه امام...18...230‏

‏451...1 / 8 / 63...حکم انتصاب آقای قاسمعلی ظهیرنژاد...صحیفه امام...19...87‏

‏452...3 / 8 / 63...حکم انتصاب آقای اسماعیل سهرابی...صحیفه امام...19...88‏

‏453...6 / 4 / 64...حکم انتصاب آقای ملک زادگان...صحیفه امام...19...298‏

‏454...11 / 5 / 65...حکم انتصاب آقای حسین حسنی سعدی...صحیفه امام...20...85‏

‏455...10 / 11 / 65...حکم انتصاب آقای منصور ستاری...صحیفه امام...20...193‏

‏456...8 / 2 / 66...نامه به رئیس شورای عالی دفاع...صحیفه امام...20...257‏

‏457...13 / 2 / 67...نامه به آقای اسماعیل سهرابی...صحیفه امام...21...37‏

‏458...13 / 2 / 67...حکم انتصاب آقای علی شهبازی...صحیفه امام...21...38‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 300