بخش دوم
اقشار و گروههای اجتماعی
جوانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

جوانان

جوانان

‏اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا‏‎ ‎‏می کرد، چیزی نمی گذشت که جوانان برومند ما ـ این فرزندان اسلام و میهن که‏‎ ‎‏چشم امید ملت به آنها است ـ با انواع دسیسه ها و نقشه های شیطانی به دست‏‎ ‎‏رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن‏‎ ‎‏اسلام رخت برمی بستند: یا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می کردند؛ و یا به‏‎ ‎‏خدمت قدرتهای جهانخوار درآمده و کشور را به تباهی می کشاندند. خداوند‏‎ ‎‏متعال به ما و آنان منت گذاشت و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات‏‎ ‎‏داد.(77)‏

*  *  *

‏ ‏

‏از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 116

‏را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور‏‎ ‎‏در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند؛ که‏‎ ‎‏آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و‏‎ ‎‏چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی‏‎ ‎‏نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند؛ و می خواهند با این وسایل و‏‎ ‎‏امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان «نیمه وحشی» نگه دارند.(78)‏

*  *  *

‏ ‏

‏از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با‏‎ ‎‏حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول‏‎ ‎‏می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند‏‎ ‎‏به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به‏‎ ‎‏جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.(79)‏

*  *  *


کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 117

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 118