بخش دوم
قوای سه گانه
قوۀ قضاییه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قوۀ قضاییه

قوۀ قضاییه

‏ ‏

‏از مهمات امور مسألۀ قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم‏‎ ‎‏است. وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که در تعیین عالیترین‏‎ ‎‏مقام قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و‏‎ ‎‏صاحبنظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند. و از شورایعالی‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 93

‏قضایی می خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع أسفناک و غم انگیزی‏‎ ‎‏درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند؛ و دست کسانی که با جان و مال مردم‏‎ ‎‏بازی می کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامی است از این کرسی‏‎ ‎‏پر اهمیت کوتاه کنند، و با پشتکار و جدیت بتدریج دادگستری را متحول نمایند؛‏‎ ‎‏و قضات دارای شرایطی که، ان شاءالله با جدیت حوزه های علمیه مخصوصاً حوزۀ‏‎ ‎‏مبارکۀ علمیۀ قم تربیت و تعلیم می شوند و معرفی می گردند، به جای قضاتی که‏‎ ‎‏شرایط مقررۀ اسلامی را ندارند نصب گردند، که ان شاءالله تعالی بزودی قضاوت‏‎ ‎‏اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند.(37)‏

*  *  *

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 94