فصل دوم: ذات و اسما و صفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل دوم: ذات و اسما و صفات

فصل دوم: ذات و اسما و صفات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ توحید حق و بساطت ذات‏

‏ حقیقت ذات حق تعالی ‏

‏ پیرامون اسمای خداوند‏

‏ نفی و اثبات اسما و صفات برای ذات‏

‏ مراتب و مقامات اسما‏

‏ صفات ثبوتی و سلبی و توقیف در اسمای الهی‏

‏ وحدت و کثرت اسما و اندراج آنها در یکدیگر‏

‏ نسبت میان ذات و صفات‏

‏ ‏


کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)صفحه 137

‎ ‎

کتابتوحید از دیدگاه امام خمینی (س) (ج. 1)صفحه 138