کتاب مکاسب محرمه
آداب تجارت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آداب تجارت

آداب تجارت

[سؤال 6877]‏ ‏ ‏ 3407‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏محترماً؛ حضرت عالی در کتاب تحریر الوسیله مبحث آداب مکروه در تجارت،‏‎ ‎‏مرقوم فرموده اید: «سود گرفتن از خریدار مؤمن، مکروه است مگر آن که... میزان خرید‏‎ ‎‏او بیش از صد درهم باشد».‏

‏الف. با توجه به این که اکنون واحد پول، درهم نیست، لطفاً بفرمایید اگر در زمان‏‎ ‎‏حاضر، فروشنده ای بخواهد بر اساس واحد پولی فعلی به این موضوع عمل نماید،‏‎ ‎‏میزان فوق الذکر را به چه صورت باید رعایت کند؟‏

‏ب. آیا می توان از مسألۀ مذکور این گونه برداشت کرد که: میزان، رعایت حال‏‎ ‎‏مصرف کنندگان مؤمنی است که به خرید جزئی اقدام می نمایند. ولیکن اگر فردی به‏‎ ‎‏خرید زیاد و کلی مبادرت ورزد، کراهتی در سود گرفتن از او نیست.‏

بسمه تعالی، هر ده درهم 7 مثقال شرعی نقرۀ مسکوک است و حکم همان است که در تحریر الوسیله ذکر شده است.

[سؤال 6878]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1978

‏6. دربارۀ مسائل اقتصادی مثل خرید و فروش با چند درصد یا چه اندازه سود باید‏‎ ‎‏باشد؟ و چیزهایی که ارزان خریداری شده و بعداً گران می شوند، چگونه باید فروخته‏‎ ‎‏شوند؟‏

بسمه تعالی، باید مطابق مقررات عمل شود و اجحاف جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 643

[سؤال 6879]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3156

‏2. یکی از خویشان ما، اقدام به خرید و فروش اتومبیل و همچنین لوستر ـ که یک‏‎ ‎‏کالای غیر ضروری است ـ نموده است. آیا عمل این شخص شرعی است یا نه؟‏‎ ‎‏توضیح دهید. ‏

بسمه تعالی، حرمت شرعی ندارد، ولی بهتر است مقتضیات زمان را رعایت نماید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 644