کتاب مکاسب محرمه
اخذ اجرت برای انجام واجبات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اخذ اجرت برای انجام واجبات

اخذ اجرت برای انجام واجبات

[سؤال 6869]‏ ‏ ‏ 3404‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 7 / 1359‏

‏لطفاً به سؤالات ذیل جواب مرقوم فرمایید:‏

‏1. آیا پزشکی یک شغل است یا یک وظیفه روحانی؟ ‏

بسمه تعالی، در بعض موارد از واجبات کفاییه است و در هر صورت شغل قرار دادن آن اشکال ندارد.

[سؤال 6870]

‏2. آیا پزشک می تواند در قبال معالجه بیمار درخواست پول کند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و احوط آنست که پول را در مقابل اصل معالجه قرار ندهد و در مقابل مقدمات یا خصوصیات علاج پول بگیرد.

[سؤال 6871]

‏3. آیا پزشک می تواند به علت پول ندادن بیمار از معاینه و درمان وی امتناع ورزد؟‏

بسمه تعالی، اگر حفظ نفس محترمه یا عضو بدن او موقوف به معاینه و معالجه او باشد نمی تواند امتناع کند.

[سؤال 6872]

‏4. آیا دولت می تواند تمام پزشکان را بر اساس قسط اسلامی تأمین نموده و آن ها‏‎ ‎‏را مکلف به درمان رایگان بیماران نماید؟ (بر این اساس طبابت خصوصی که در آن در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 640

‏قبال درمان بیمار مطالبه پول می شود از بین خواهد رفت)‏

بسمه تعالی، اگر دولت اسلامی اقدام کند متابعت او لازم است.

‏5. آیا شرعاً کالبد شکافی میت مسلمان برای دانشجویان پزشکی و پزشکان جهت تعلیم و تعلم مجاز‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست مگر حفظ نفس محترمه موقوف به آن باشد.

[سؤال 6873]‏ ‏ ‏ 3405‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 11 / 1361‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران، أرواحنا فداه‏

‏احتراماً؛ به نقل از انجمن اسلامی وزارت بهداری شنیده شده است که در چند ماه‏‎ ‎‏گذشته، ضمن گزارش امور پزشکی خواستار نظر مبارک ـ دائر بر این که آیا طبابت از‏‎ ‎‏مکاسب است یا خیر؟ ـ گردیده اند و مقام والای رهبری و ولایت فقیه، طبابت را از‏‎ ‎‏مکاسب دانسته اند:‏

‏متمنی است چنانچه مراتب فوق الذکر را مورد تأیید قرار می دهند ذیلاً، و یا به‏‎ ‎‏صورت دست خط جداگانه، مرقوم فرمایند.‏

‏سلامت و طول عمر رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی ایران را ـ در جهت درخشش‏‎ ‎‏روزافزون اسلام عزیز ـ از درگاه پروردگار متعال مسئلت می نماید.‏

بسمه تعالی، بلی از مکاسب است.

[سؤال 6874]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 296

‏2. کسانی که در ریختن آب و کسانی که در چرک گرفتن بدن میت شرکت می کنند‏‎ ‎‏منهای آن شخص غسّال گرچه همگی به نام غسّالین محسوبند آیا خودشان حق تعیین‏‎ ‎‏حقوق دارند و یا حاکم شرع تعیین کرده است و یا حرام است؟ آنچه حکم الله‌ است‏‎ ‎‏مرقوم بفرمایید.‏

بسمه تعالی، می توانند خودشان برای تعیین اجرت قرارداد کنند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 641

[سؤال 6875]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6985

‏2. خوانندگان مذهبی که حق القدم خود را قرار می گذارند چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 6876]‏ ‏ ‏ 3406‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 1 / 1362‏

‏محضر مبارک امام امت حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی دامت برکاته‏

‏چند سؤال شرعی:‏

‏1. شغل (محضر) دفترداری ازدواج و درآمد آن آیا حلال و جایز است؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏2. آب داغی که نجس می باشد آیا بخار آن هم نجس است؟‏

بسمه تعالی، پاک است.

‏3. شخص سیدی در قم مشغول تحصیل علوم دینیه است و طلبه می باشد. آیا می توان از سهم سادات‏‎ ‎‏به او داد؟ حضرت عالی در این مسأله فتوا می دهید و یا احتیاط واجب می فرمایید؟‏

بسمه تعالی، اگر فقیر است با اجازه می توان به او داد.

‏4. کتاب هایی که انسان می خرد تا در آینده از آن ها استفاده نماید، اما در حال حاضر از آن ها استفاده‏‎ ‎‏نمی کند آیا خمس به آن ها تعلق می گیرد؟‏

بسمه تعالی، اگر داشتن آن ها از شؤون شخص باشد خمس ندارد.

‏5. شخصی زمینی را از سازمان اوقاف اجاره می کند و در روی آن زمین ساختمان می نماید، آیا‏‎ ‎‏ساختمان آن در ملکیت موقوفه قرار می گیرد و یا به شخص سازنده متعلق است؟‏

بسمه تعالی، ساختمان ملک سازنده است، مگر این که از عواید یا مال الاجارۀ موقوفه ساخته شده باشد.

‏6. آیا می توان درآمد و عایدات موقوفه را ذخیره نمود، در حالی که مصارف آن خیلی زیاد است و فقرا و‏‎ ‎‏مستمندان در همان محل وجود دارند و محتاج می باشند؟‏

بسمه تعالی، متولی شرعی باید اقدام به مصرف مطابق جهت وقف بنماید.

‏7. پولی که نذر یکی از امامان معصوم علیهم السلام شده را می توان به سید داد؟‏

بسمه تعالی، اگر فقیر باشد، به نیت اهدای ثواب به حضرت، می توانند به او بدهند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 642

‏8. نذورات، خیرات، صدقات و کفارات را می توان به عنوان کمک به جبهۀ جنگ داد؟‏

بسمه تعالی، از نذور مطلقه و از خیرات مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 643