کتاب امر به معروف و نهی از منکر
احکام دفاع
نحوۀ برخورد و رفتار با اسرای جنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نحوۀ برخورد و رفتار با اسرای جنگی

نحوۀ برخورد و رفتار با اسرای جنگی

[سؤال 6482]‏ ‏ ‏ 3187‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 8 / 1360‏

‏محضر مقدس زعیم عالی قدر، حضرت امام خمینی، دام ظله، پس از ابلاغ سلام و‏‎ ‎‏تحیت، مستدعی است نظر مبارک را پیرامون مسائل زیر مرقوم فرمایید:‏

‏1. اگر در جنگ با کفار از ارتش کفر کسی خود را تسلیم کرد، آیا کسی حقّ دارد‏‎ ‎‏فرد تسلیم شده را بکشد؟‏

بسمه تعالی، طبق مقررات دولت اسلامی باید دربارۀ او عمل نمایند.

[سؤال 6483]

‏2. سؤال فوق در صورتی که بدانیم تسلیم وی از روی اجبار بوده است، یعنی وقتی‏‎ ‎‏جان خود را در خطر دید، جوابش چیست؟‏

بسمه تعالی، حکم همان است که در بالا ذکر شد.

[سؤال 6484]

‏3. گاهی شنیده می شود که چون اُسرای جنگ، برای دولت جز خرج هیچ‏‎ ‎‏استفاده ای ندارند، پس نباید اسیر گرفت و اگر کسی هم خود را تسلیم کرد، باید کشته‏‎ ‎‏شود. آیا این با موازین اسلام، مطابقت دارد؟‏

بسمه تعالی، چنین حرفی اساس ندارد.

[سؤال 6485]

‏4. در صورتی که بدانیم قبل از تسلیم شدن مسلمانی را کشته است، ولی اکنون از‏‎ ‎‏روی اختیار یا اکراه یا اجبار، تسلیم شده است، چه باید کرد؟ ‏

بسمه تعالی، باید در محاکم صالحه رسیدگی شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 477

[سؤال 6486]‏ ‏ ‏ 3188‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏برخورد و رفتار با اسرای جنگی باید چگونه باشد؟ و آیا کسی می تواند به خاطر‏‎ ‎‏آن که اسرا قبلاً در حال جنگ با اسلام بوده اند، به آن ها توهین نماید؟‏

بسمه تعالی، اهانت به اسرا جایز نیست؛ بلکه باید نسبت به آنان اخلاق اسلامی مراعات شود.

[سؤال 6487]‏ ‏ ‏ 3189‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏گرفتن پول و ساعت و امثال آن از کسانی که در جنگ به اسارت سربازان اسلام‏‎ ‎‏درمی آیند و همچنین از کسانی که خودشان در جنگ تسلیم می شوند چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست و حکم غنیمت ندارد و امر آن با دولت اسلامی است.

[سؤال 6488]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 279

‏3. تا چه موقع می توان اسیران را کشت؟ آیا تکلیف ما در رابطه با آن عراقی هایی که‏‎ ‎‏تا آخرین گلوله می جنگند و وقتی گلوله اش تمام شد، تسلیم می شود، چیست؟ آیا‏‎ ‎‏اسیرانی را که به پشت خط منتقل می شوند، به هیچ وجهی نمی توان کشت، حتی اگر‏‎ ‎‏یقین هم داشته باشیم که این شخص فرد یا افرادی از ما را کشته است؟ اگر جایز نیست‏‎ ‎‏حکم قاتل این نوع اسرا چیست؟ آیا قاتل نفس محترمه محسوب می شود یا نه؟‏

بسمه تعالی، با اسرا پس از تسلط یافتن، باید با اخلاق اسلامی رفتار کنند.

[سؤال 6489]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2994

‏8. آیا اهانت نسبت به اسرا مجاز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اهانت جایز نیست، بلکه نسبت به آنان باید اخلاق اسلامی را مراعات نمود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 478

[سؤال 6490]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2894

‏42. گرفتن اموال شخصی اسیران و نیز اموال غیر شخصی آنان صحیح است یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، اموال شخصی اسرا را نباید از آنان بگیرند و ادوات جنگی را باید از چنگ آنان درآورند و به مسئولین مربوطه تحویل دهند.

[سؤال 6491]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5680

‏3. تصرف در اموال اسرا، مثل ساعت، اورکت، لباس ها و غیره از نظر شرعی چه‏‎ ‎‏صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، موقوف است به رضایت صاحب اموال.

[سؤال 6492]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3173

‏2. آیا می توان از اسرای عراقی اشیایی مانند اسلحه و غیر اسلحه را گرفت؟ تکلیف‏‎ ‎‏این اشیا چیست و به چه کسی و یا مقامی تعلق می گیرد و خمس در آن ها هست یا‏‎ ‎‏نیست؟ اگر بعضی اشیا از آن ها گرفته شده باشد و صاحبش مثلاً مجهول باشد، تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، اموال اسرا مخصوص خودشان است و از غنائم محسوب نمی شود و رسیدگی، موکول است به دولت اسلامی.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 479