کتاب امر به معروف و نهی از منکر
احکام دفاع
غنائم جنگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

غنائم جنگی

غنائم جنگی

[سؤال 6425]‏ ‏ ‏ 3159‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 4 / 1361‏

‏امام عزیزم! سلام وقتتان را نمی گیرم فقط خواهش می کنم به سؤالم جواب بدهید. ‏

‏من در جبهۀ خرمشهر در صحنۀ نبرد در لباس های عراقی هایی که بر روی زمین‏‎ ‎‏افتاده بودند دو تا ساعت و چند تا پیراهن و شلوار و مقداری پول و دو عدد رادیو و‏‎ ‎‏یک چراغ قوه برداشتم و چند دفعه به دفتر شما زنگ زدم و هر بار برادران به طور‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 454

‏مختلف به من جواب دادند و اساس مزاحمت بنده هم همین شد، خواهش می کنم‏‎ ‎‏جواب بدهید این ها غنیمت محسوب می شود یانه؟ خداوند ان شاء الله‌ سایۀ شما را از‏‎ ‎‏سر امت حزب الله‌ کم نکند.‏

بسمه تعالی، مقاتلین می توانند اموال مختصر مثل رادیو و ساعت را که باقیمانده برای خود بردارند.

[سؤال 6426]‏ ‏ ‏ 3160‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 1 / 1360‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی رهبر انقلاب دامت برکاته‏

‏به عرض می رسد آیا در جبهه ها رزمندگانی که کفّار بعثی را به قتل می رسانند‏‎ ‎‏می توانند از لباس و کفش و ساعت و محتویات جیب های آنان برداشته و استفاده کنند‏‎ ‎‏یا خیر؟ و اگر می توانند این حکم مخصوص آن کسی هست که آن عراقی را کشته و یا‏‎ ‎‏هر رزمنده ای که ولو آن عراقی را نکشته و فعالیت دیگری در جبهه داشته؟‏

‏خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، استفاده از اشیای مذکوره برای رزمندگان جایز است.

[سؤال 6427]‏ ‏ ‏ 3161‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی علی رؤوس‏‎ ‎‏الانام بالاخص مسلمین جهان، از حضورتان مسائل ذیل استفتا می شود:‏

‏1. غنائم جنگی مثل سلاح و لباس و ساعت و وجه نقد مربوط به دولت اسلامی‏‎ ‎‏است یا مربوط به رزمندگان؟ نوعاً جنگ این حالت را دارد؛ گروهی می جنگند و‏‎ ‎‏پیشروی می کنند، دیگران لباس و غنائم جمع می کنند.‏

بسمه تعالی، چیزهای مختصر شخصی را رزمندگان مجازند برای خود بردارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 455

‏2. بعضی از برادران در جهاد سازندگی کارشان سرپرستی است، مثل مسئول عمران و قنوات و‏‎ ‎‏راه سازی که باید هر روز از مسافت شرعی خارج شوند و برای این امور به جهاد می آیند. آیا حکم دائم‏‎ ‎‏السفر را دارند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر کارش در نقطه معینی است نه به نحو دوره گردی و نه به نحو بازرسی از نقطۀ حرکت تا مقصد، با پیمودن مسافت حکم مسافر دارد.

‏3. در جهاد سازندگی تویسرکان و سایر جهادها فعلاً این طور است که معادن سنگ را استخراج و‏‎ ‎‏می فروشیم به دولت و بهای آن را می گیریم و خرج عمران روستا می کنیم. آیا بعد از اخراج مؤونه،‏‎ ‎‏خمس آن را بایستی بدهم یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر ملک شخص نیست و به حساب دولت انجام می گیرد خمس ندارد، ولی اگر اشخاصی مشترکاً برای خودشان استخراج معدن می نمایند، خمس دارد.

[سؤال 6428]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1363

‏8. شخصی در جبهه از سنگر عراقی ها لباس و کفش و یا جوراب و یا ساعت و‏‎ ‎‏دینار آورده چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، اشیای مختصر مانع ندارد مقاتلین برای خودشان بردارند.

[سؤال 6429]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1059

‏4. پول و ساعت و مواد غذایی که سربازان اسلام از کفار به غنیمت می گیرند آیا‏‎ ‎‏متعلق به سربازی است که خودش گرفته است یا متعلق به همۀ سربازان است؟ حکم‏‎ ‎‏را بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر پول زیاد نیست و ساعت و مواد غذایی، مربوط به رزمنده ای است که آن را گرفته و در غیر آن مربوط به مقررات دولت اسلامی است.

[سؤال 6430]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 381

‏5. در مورد غنیمت هایی از قبیل: فانوسقه، شلوار ارتشی، ساعت، انگشتر و وسایل‏‎ ‎‏شخصی دیگر اگر رزمنده آن ها را بیاورد حکم آن ها چیست؟ و اگر غیر رزمنده کسی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 456

‏که در شهر جنگی نگهبانی داده بیاورد حکم آن ها چیست؟‏

بسمه تعالی، رزمندگان می توانند آن ها را برای خود بردارند.

[سؤال 6431]‏ ‏ ‏ 3162‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک زعیم عالی قدر آیت الله‌ العظمی امام خمینی ‏

‏آیا برداشتن پوتین (کفش) لباس و ساعت و اُورکت (پالتو) و پول کشته شدگان‏‎ ‎‏عراقی برای افرادی که در جبهه مقدم و یا در رابطه با جنگ در محل می باشند چه‏‎ ‎‏صورتی دارد.‏

بسمه تعالی، اشیای مختصر از قبیل مذکورات برای مقاتلین مانع ندارد.

[سؤال 6432]‏ ‏ ‏ 3163‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏برادرانی از طرف جهاد یا نیروهای آزاد به جبهه می روند، وقتی بر می گردند‏‎ ‎‏وسایلی از قبیل ساعت، لباس، مهمات و غیره می آورند که بعضی مواقع متعلق به‏‎ ‎‏برادران ایرانی یا مزدوران عراقی است که معلوم هم نیست زنده هستند یا شهید، یا از‏‎ ‎‏بین رفته اند، تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، مهمات را باید تحویل دهند و مختصرات از قبیل ساعت و لباس را اگر در جبهه از آن ها به غنیمت گرفته اند می توانند تملک کنند و در غیر آن موکول به نظر دولت اسلامی است.

[سؤال 6433]‏ ‏ ‏ 3164‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏تکلیف اسلحه هایی که در میدان جنگ به دست می آید چیست؟ آیا افراد می توانند‏‎ ‎‏آن ها را برای خود بردارند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اسلحه را باید به دولت اسلامی تحویل دهند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 457

[سؤال 6434]‏ ‏ ‏ 3165‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 3 / 1361‏

‏با عرض سلام و آرزوی تندرستی برای شما ‏

‏این جانب عضو سپاه پاسداران، محل خدمت پادگان امام حسین علیه السلام چند مسأله ای‏‎ ‎‏است که برای این جانب و بعضی دیگر از برادران پیش آمده؛ خواهشمند است جواب‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید. ‏

‏1. وضع غنایمی که متعلقات شخصی نفرات دشمن است، مانند ساعت، پیراهن و‏‎ ‎‏غیره به چه نحوی است؟‏

بسمه تعالی، برای مقاتلین در جبهه مانع ندارد برای خود بردارند. 

[سؤال 6435]

‏2. وضع نگهداری غنائم جنگی که متعلق به ارتش دشمن (عراق) می باشد، جهت‏‎ ‎‏حفاظت و یا آموزش و مصرف آن ها جهت آموزش به چه نحوی است؟‏

بسمه تعالی، موکول به نظر مسئولین مربوطه است. 

‏3. آیا به پول یا مالی که انسان جهت مثلاً ازدواج و یا تحصیل کنار بگذارد، خمس تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر از درآمد کسب باشد و سال بر آن بگذرد، خمس دارد. 

‏4. آیا مقدار خمس را می توان به جنگ زدگان و یا کمک به دولت و کمک به جبهه و یا نماز جمعه‏‎ ‎‏پرداخت کرد؟ اگر نه، نصف این مقدار، یعنی سهم امام و یا سهم سادات را چطور؟ ‏

بسمه تعالی، عجالتاً اجازه نمی دهم. 

‏5. شک در سجده (شک در یک مرتبه یا دو مرتبه) به چه نحوی است؟ ‏

بسمه تعالی، اگر شک در محل است و داخل در عمل بعدی نشده، باید به شک اعتنا کند. 

‏6. حکم کسی که در سجده، زیاد شک می کند (غالب اوقات و فقط در سجده) چیست؟ ‏

بسمه تعالی، شک کثیر الشک اعتبار ندارد. 

‏7. آیا برای حد ترخص در بلاد کبیره (تهران)، مقدار راهی که می رویم حساب است و یا نزدیک ترین راه‏‎ ‎‏ممکن؛ (با توجه به یک طرفه بودن بعضی از خیابان ها)؟ ‏

بسمه تعالی، مقدار راهی که در یک امتداد پیموده می شود میزان است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 458

‏8. اگر کسی از حد ترخص گذشت و به محل کار خود رسید و کار را انجام داد و بعد به شهر بازگشت و‏‎ ‎‏فاصله اش تا منزل از حد ترخص کمتر بود، حکم چیست؟ حکم نمازهای قبلی که خوانده چیست؟ ‏

بسمه تعالی، در مثل تهران، از منزل تا محل کار اگر در مجموع رفت و برگشت، به مقدار مسافت شرعی باشد، حکم مسافر دارد. 

‏9. اگر کسی از مجتهدی تقلید می کرده و بعد بفهمد که دیگری اعلم است، آیا می تواند از آن شخصی که‏‎ ‎‏تازه متوجه اعلمیت آن شده تقلید کند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، واجب است علی الاحوط عدول کند. 

‏10. شنیدن سرودها و شعرهایی که توأم با آهنگ و موسیقی است و از رادیو پخش می شود،‏‎ ‎‏حکمش  چیست؟‏

بسمه تعالی، موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد. 

‏11. تکلیف انسان با فردی که نماز نمی خواند چیست؟ ‏

بسمه تعالی، باید او را امر به معروف کند. 

[سؤال 6436]‏ ‏ ‏ 3166‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏در جبهه های جنگی اشیایی که از ارتش کفر عراق به دست افراد نظامی یا پاسداران‏‎ ‎‏می آید اعم از اسلحه و غیر اسلحه برای آن ها حلال است یا خیر و بر فرض عدم حلال‏‎ ‎‏بودن باید تحویل کجا بدهند و همچنین بعضی از مناطق عراق که به وسیله حمله‏‎ ‎‏رزمندگان اسلام منفجر می شود و اهل آن بلد فرار می کنند که طبعاً اشیایی از آن ها باقی‏‎ ‎‏می ماند که اگر لشکر اسلام آن ها را بر ندارند محترق می شود یا از راه دیگری از بین‏‎ ‎‏خواهد رفت لذا آن ها را افراد ارتش و پاسداران اسلام بر می دارند برای آن ها حلال‏‎ ‎‏است یا حکم دیگری دارد؟ چون این مسائل را سؤال کرده اند مصدع شدیم.‏

بسمه تعالی، بر طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود.

[سؤال 6437]‏ ‏ ‏ 3167‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 8 / 2 / 1361‏

‏محضر انور مرجع عالی قدر شیعیان جهان، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 459

‏بعد التحیة والسلام؛ به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پیوسته مطالبی در‏‎ ‎‏مورد غنائم از ائمه جمعه سؤال می شود و احیاناً ناهماهنگ و به اختلاف پاسخ داده‏‎ ‎‏شده است، مستدعی است تکلیف شرعی مؤمنین را در این رابطه روشن فرمایید.‏

‏1. رزمنده ای که مستقیماً در جبهه شرکت دارد و یک یا چند نفر از مزدوران بعثی را‏‎ ‎‏شخصاً به هلاکت می رساند؛ آیا حق دارد از لباس، ساعت، کفش و سایر لوازم و‏‎ ‎‏وسایلی که همراه مقتول است برای شخص خود برداشته و در جبهه یا غیر جبهه‏‎ ‎‏استفاده نماید یا خیر؟ ‏

‏2. اگر رزمندگانی در معرکه شرکت داشته باشند و گروهی از آنان دشمن را هلاک‏‎ ‎‏نمایند و پیشرفت کنند و گروه بعدی که به دنبال آن ها در جنگ شرکت دارند، سر‏‎ ‎‏برسند؛ آیا گروه دوم و یا سایر کسانی که کارشان حمل و نقل و تدارکات رسانی و یا‏‎ ‎‏رانندگی آمبولانس و غیره است، می توانند از لوازم و وسایل به جای مانده برای‏‎ ‎‏خودشان به عنوان غنیمت بردارند یا خیر؟ ‏

‏3. در غنائم قسم اول و دوم کسانی که حق استفاده دارند؛ آیا تکلیف خمس هم‏‎ ‎‏نسبت به آن دارند یا خیر؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، استفاده در چیزهای مختصر برای کلیه مقاتلین اشکال ندارد و خمس واجب نیست.

[سؤال 6438]‏ ‏ ‏ 3168‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 1 / 1361‏

‏با عرض سلام و آرزوی موفقیت برای تمامی کسانی که به انحای مختلف در‏‎ ‎‏خدمت اسلام و جامعۀ اسلامی کار می کنند و با عرض تبریک پیروزی سلحشوران‏‎ ‎‏اسلام به جامعۀ انقلابی ایران. ‏

‏این جانب به اتفاق جمعی از دوستان از جبهۀ عین خوش در غرب دزفول، فتوای‏‎ ‎‏امام خمینی را در مورد وسایلی که از عراقی ها به عنوان غنیمت گرفته می شود،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 460

‏می خواهیم. و اما آن وسایل به شرح زیر است: ساعت، رادیو، چراغ قوه، اورکت، دفتر‏‎ ‎‏سفید، شلوار، بلوز، خودکار، باطری نیم دار، کلاه، قفل، چسب و... حال بعد از اعلام‏‎ ‎‏فتوای امام خمینی در مورد وسایل فوق الذکر، جزئیات کامل موارد فوق را با توجه به‏‎ ‎‏فتوای امام خمینی روشن فرمایید؛ چون در این مورد بین برادران شبهاتی وجود دارد و‏‎ ‎‏آیا از آن ها به عنوان وسایل شخصی می توان استفاده کرد یا نه؟ ‏

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار؛ از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا‏

بسمه تعالی، تصرف در چیزهای جزئی برای مقاتلین مانع ندارد.

[سؤال 6439]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2994

‏6. رزمندگان اسلام تا چه اندازه می توانند در غنائم به دست آمده از دشمن تصرف‏‎ ‎‏شخصی نمایند؟ و ضمناً در صورت تعلق بعضی از غنائم به رزمندگان، به کدام رزمنده‏‎ ‎‏تعلق پیدا می کند؟‏

بسمه تعالی، روشن است که رزمندگان ما که در راه خدا و خدمت به اسلام از جان خود می گذرند برای غنیمت نمی جنگند و نباید در فکر آن باشند، ولی در غنائم به دست آمده، آلات و ادوات جنگی مربوط به دولت اسلامی است و در غیر آن، تصرف برای هر رزمنده ای که به دست آورده مانع ندارد، مگر مسئولین امر در دولت اسلامی مقررات خاصی وضع نموده باشند.

[سؤال 6440]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5680

‏4. آیا وسایل و لوازم کشته های عراقی جزو غنیمت جنگی حساب شده و هر‏‎ ‎‏فردی می تواند هر مقدار که توانست بردارد یا خیر؟ در صورت تفصیل در قضیه، ذکر‏‎ ‎‏بفرمایید.‏

بسمه تعالی، در غیر آلات و اسلحه جنگی برای رزمندگان مانع ندارد با رعایت مقررات دولت اسلامی. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 461

[سؤال 6441]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2894

‏30. تصرف رزمندگان در غنائم عمومی از قبیل اسلحه، مهمات و دیگر وسایل‏‎ ‎‏جنگی جایز است یا نه؟‏

بسمه تعالی، باید به مسئولین سپاه یا ارتش یا شهربانی تسلیم کنند.

[سؤال 6442]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 687

‏8. برداشتن و بیرون بردن فشنگ و انواع وسایل نظامی و مهمات و زواید آن ها‏‎ ‎‏ـ  مانند پوکه، خرج و ... ـ از منطقه جنگی چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور بیرون بردن آن ها از منطقه جایز نیست.

[سؤال 6443]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 687

‏9. مسأله فوق در مورد اشیای غنیمتی چگونه است؟‏

بسمه تعالی، اسلحه را باید تحویل دهند و سایر اشیا تابع مقررات دولت اسلامی است و اشیای یسیره مثل ساعت و لباس را می توانند ببرند.

[سؤال 6444]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 687

‏10. استفاده از غنائم جنگی از قبیل لباس، کلاه، انگشتر، ساعت، کفش، کنسرو و ...‏‎ ‎‏برای مجاهدینی که مستقیماً در حمله شرکت داشته اند، حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، حکم آن ذکر شد.

[سؤال 6445]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 687

‏11. مسأله فوق در مورد جهادگران جهاد سازندگی که در حملات دخیل بوده و در‏‎ ‎‏حال انجام وظیفه در پشت جبهه هستند، چگونه است؟‏

بسمه تعالی، حکم مقاتلین را دارند.

[سؤال 6446]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 687

‏12. حکم استفاده از این غنائم برای کسانی که در حمله شرکت نداشته، و در هنگام‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 462

‏بازدید از جبهه ها برمی دارند چیست؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات دولت اسلامی است.

[سؤال 6447]‏ ‏ ‏ 3169‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 10 / 1361‏

‏دفتر حضرت آیت الله‌ العظمی الامام روح الله‌ الخمینی‏

‏ضمن سلام و دعا برای طول عمر حضرت امام و پیروزی رزمندگان اسلام، لطفاً‏‎ ‎‏پاسخ سؤالات زیر را مرقوم فرمایید.‏

‏1. بنده در جبهه در حملۀ فتح المبین، دو عدد اُورکت را آورده و از لحاظ مادی نیز‏‎ ‎‏اگر در بازار باشد نمی توانم بخرم. آیا اجازه دارم آن ها را بپوشم یا خیر؟ تکلیف‏‎ ‎‏چیست؟ در ضمن دو تا را خودم نمی خواهم بپوشم، بلکه یکی از آن ها را کس دیگر‏‎ ‎‏می پوشد.‏

بسمه تعالی، اگر جزء رزمندگان بوده اید، بر شما حلال است.

‏2. من از 9 سالگی کار کرده و چون پدرم ناتوان بوده و برادران و خواهرانم کوچک بوده اند، و تا الآن که‏‎ ‎‏24 سال دارم، نان آور خانه و خریدار کالاهای خانه من بوده ام. حالا وسایل خانه متعلق به من است، یا‏‎ ‎‏پدر و برادران و خواهرانم نیز در آن ها سهم دارند؟‏

بسمه تعالی، آنچه را با مال خودتان تهیه کرده اید، از خود شما است.

‏3. من در حدود سه سالم بوده که مادرم فوت کرده است. برای دایی های من از پدرشان زمین هایی به‏‎ ‎‏ارث مانده و تا چندی قبل، این زمین ها همین طور تقسیم نکرده مانده بود. الآن که تقسیم کرده اند، به ما‏‎ ‎‏می گویند که وصیت نامه داریم که به خواهرتان مبلغ صد تومان پول و مقداری زمین (که به نسبت‏‎ ‎‏زمین های آن ها بسیار کمتر است) بدهید. ما وصیت نامه را ندیده ولی خودشان می گویند 27 سال پیش‏‎ ‎‏نوشته شده. آیا این وصیت نامه بعد از 27 سال به این صورت قابل اجرا است.‏

بسمه تعالی، اگر وصیت محرز است، شرعاً باید به آن عمل شود. و بعد از عمل به وصیت در ثلث ترکه باقی ترکه باید بین تمام ورثه مطابق قانون ارث تقسیم شود.

‏در ضمن، مطلبی دیگر است که نمی توان نوشت، ولی وجدانم قبول نمی کند و نمی دانم چه کنم؟ و آن‏‎ ‎‏این که در سال 1357 در زمانی که ارتش شاه مردم را به شدت سرکوب می کرد، ما دو نفر بودیم که‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 463

‏دستگیرمان کردند و بسیار به ما کتک زدند و زیر شدیدترین شکنجه به ما می گفتند که باید به امام‏‎ ‎‏توهین کنید و ما نیز چون سست بودیم یا ایمانمان ضعیف بود، مجبور شدیم و آن چیزی را که آن ها‏‎ ‎‏می گفتند گفتیم. حالا چه باید بکنم؟ تنها راهی که به نظرم آمد، این بوده که در این نامه از شما بخواهم‏‎ ‎‏که از امام طلب بخشش کنید. یک دنیا ممنونم.‏

[سؤال 6448]‏ ‏ ‏ 3170‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 3 / 1361‏

‏محضر مبارک دفتر رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی و بنیان گذار جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏ایران، روحی له الفداء، ضمن تقدیم عرض ارادت و سلام به پیشگاه رهبر انقلاب و‏‎ ‎‏شهدای کربلاهای ایران و به رزمندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل؛ از این که‏‎ ‎‏چند دقیقه مزاحم اوقات شریفتان می شوم عذر خواسته و می خواهم نظر شریف امام‏‎ ‎‏عزیز را دربارۀ مسائل زیر بدانم و مطلع شوم، ان شاء الله‌:‏

‏1. نظر رهبر انقلاب دربارۀ غنائم جنگی چیست؟ و هر شخص چقدر می تواند‏‎ ‎‏بردارد؟‏

بسمه تعالی، مقاتلین می توانند چیزهای مختصر را برای خود بردارند.

[سؤال 6449]

‏2. این که می گویند: «غنیمت بردارنده باید وسایل شخصی را بردارد که آن را کشته‏‎ ‎‏است»، آیا این طور است؟‏

بسمه تعالی، غیر از ادوات جنگی، سایر اشیای مختصر را هر یک از مقاتلین می توانند برای خود بردارند.

‏3. آن برادرانی که معمّم هستند آیا رفتن این ها به سپاه (یعنی همیشه ثبت نام می کنند و در سپاه‏‎ ‎‏می مانند) چطور است؟‏

بسمه تعالی، برای ارشاد و تعلیم معارف اسلامی مانع ندارد.

‏4. محصلی که کتاب هایی خریده ولی نمی تواند همه اش را در یک سال مطالعه کند آیا خمس دارد؟‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 464

‏5. آخرین سؤال من این است که آیا رضایت پدر و مادر برای جبهه رفتن شرط است؟‏

بسمه تعالی، تا موقعی که جبهه نیاز به نیرو دارد اجازۀ والدین شرط نیست.

[سؤال 6450]‏ ‏ ‏ 3171‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 1 / 1361‏

‏محضر مقدس رهبر عظیم الشأن و ولی فقیه، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، ادام الله‌ ظله علی رؤوس الانام‏

‏پس از سلام، مسئلت داریم از حضرت احدیت که وجود ذی جودت را از تمام‏‎ ‎‏بلیات مصون دارد و بر طول عمر عزیزت افزایش فرمایند.‏

‏این جانب با بعضی از مؤمنین، مقداری مواد غذایی برای رزمندگان در جبهه برده و‏‎ ‎‏تحویل قهرمانان دادیم. در این هنگام مصادف شدیم با به اسارت گرفتن بعضی از‏‎ ‎‏سربازان عراقی در یک قسمت از جبهه های جنگ، ما نیز در حمل و نقل اسیران و‏‎ ‎‏تحویل آن ها به بازداشتگاه به کمک برادران رزمنده پرداخته و در آن وقت، تعداد‏‎ ‎‏هشت عدد ساعت که یکی از برادران از سربازان عراقی همراه داشتند به حقیر دادند‏‎ ‎‏که تکلیف شرعی آن ها را روشن کنم. اینک ساعت ها تحویل این جانب هستند، ولی‏‎ ‎‏سه عدد آن ها را به برادران همراه که به جبهه رفته بودیم دادم و گرفتنشان مشکل است‏‎ ‎‏از نظر این که جوانند و اطلاعات اسلامیشان کم است. و پنج عدد دیگرشان موجود‏‎ ‎‏است، ولی وظیفۀ شرعی را در مصرف آن ها نمی دانم. چنانچه اجازه بفرمایید، تصرف‏‎ ‎‏در آن ها کنم و به کسی که مستحق است بدهم و خودم هم از بعضی از آن ها استفاده‏‎ ‎‏کنم. خلاصه در مورد غنائم جنگی چه دستور می فرمایید؟ آیا برادران رزمنده، هر چند‏‎ ‎‏نفر از لشکریان عراقی را بکشند، می توانند تمام لباس و اسلحه های آن ها را متصرف‏‎ ‎‏شوند یا خیر؟ این مطلب در افواه مردم به طرق گوناگونی مطرح است. ‏

بسمه تعالی، چیزهای مختصر برای مقاتلین اشکال ندارد. و غیر آن منوط است به مقررات دولت اسلامی.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 465

[سؤال 6451]‏ ‏ ‏ 3172‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 7 / 1361‏

‏ضمن عرض سلام‏

‏بنده مدت دو سال در لشکر پیروز خراسان انجام وظیفه کرده ام و در این مدت،‏‎ ‎‏پیوسته در جبهه ها بوده و در حمله ها حاضر بوده ام. در حملۀ بیت المقدس که برای‏‎ ‎‏آوردن تانک ها و اتومبیل های سانحه دیده به خط مقدم می رفتیم، با سنگرهای پر از‏‎ ‎‏تجهیزات سربازان فریب خوردۀ صدام برخوردیم که کلیۀ برادران، من جمله من‏‎ ‎‏مقداری از اجناس داخل سنگرها را به غنیمت آوردیم. بنده تعداد شش عدد پتو، دو‏‎ ‎‏عدد چراغ خوراک پزی، دو عدد کوله پشتی و یک عدد سرنیزه آوردم؛ که تعداد سه‏‎ ‎‏عدد پتو را به سه خانوادۀ مستحق دادم. حالا می خواهم بدانم که آیا می توانم از این‏‎ ‎‏اجناس، در منزلم استفاده کنم، یا باید در اختیار حکومت اسلامی بگذارم؟ آیا خمس‏‎ ‎‏به آن ها تعلق می گیرد؟ ‏

بسمه تعالی، سرنیزه را باید به مراکز مربوطۀ ارتش یا سپاه تحویل دهید، و سایر اشیای مذکوره اگر محل حاجت شما است، مجازید از آن استفاده کنید.

[سؤال 6452]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 268

‏5. مقدار یک دست بلوز و شلوار و یک رادیو رومیزی کوچک از غنائم جنگی را از‏‎ ‎‏جبهۀ پیروز که متعلق به دشمن بوده آورده ام، آیا اجازۀ استفاده به بنده می فرمایید؟‏

بسمه تعالی، مجازید.

[سؤال 6453]‏ ‏ ‏ 3173‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک امام امت دام ظله علی رؤوس الأنام‏

‏1. غنائمی که در جنگ مابین مبارزین ایرانی و عراقی به دست می آید، اعم از‏‎ ‎‏اسلحه و غیر اسلحه، مانند البسه و غیره به دولت اسلامی تعلق دارد یا مبارزین؟ اگر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 466

‏قاتلی از مبارزین، مقتولین را بشناسد اشیای مقتول به قاتل تعلق می گیرد یا خیر و آیا به‏‎ ‎‏این غنائم خمس هم تعلق می گیرد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اسلحه را باید تحویل دهند و اشیای مختصر دیگر برای مقاتلین اشکال ندارد.

‏2. آیا می توان از اسرای عراقی اشیایی مانند اسلحه و غیر اسلحه را گرفت؟ تکلیف این اشیا چیست و‏‎ ‎‏به چه کسی و یا مقامی تعلق می گیرد و خمس در آن ها هست یا نیست؟ اگر بعضی اشیا از آن ها گرفته‏‎ ‎‏شده باشد و صاحبش مثلاً مجهول باشد، تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، اموال اسرا مخصوص خودشان است و از غنائم محسوب نمی شود و رسیدگی، موکول است به دولت اسلامی.

[سؤال 6454]‏ ‏ ‏ 3174‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 11 / 1360‏

‏دفتر امام خمینی، دامت افاضاته، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت امام امت و‏‎ ‎‏سایر برادران؛ آرزوی بقای عمر و سلامتی رهبر عظیم الشأن و همچنین پیروزی‏‎ ‎‏رزمندگان اسلام را خواهانم.‏

‏این جانب پس از پیشروی برادران در جبهه بستان که سمت راننده آمبولانس را‏‎ ‎‏داشته ام، دو عدد پتوی عراقی را از سنگرهای عراقی به عنوان غنیمت و یادگاری‏‎ ‎‏برداشته ام و در حال حاضر در منزلم می باشند که منتظر حکم شرعی این ها می باشم.‏

بسمه تعالی، مجازید برای خودتان بردارید. 

[سؤال 6455]‏ ‏ ‏ 3175‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام و دعا خدمت حضرت امام ‏

‏بردن ساعت، انگشتر، پول و البسۀ کشته های عراقی در جبهه چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، برای مقاتلین، ساعت و انگشتر و پول مختصر مانع ندارد و در زیادتر باید مقررات دولت اسلامی مراعات شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 467

[سؤال 6456]‏ ‏ ‏ 3176‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 28 / 12 / 1360‏

‏حضور مبارک حضرت مستطاب، زعیم عالی قدر و رهبر کبیر انقلاب، آیت الله‌‏‎ ‎‏العظمی نایب الامام، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏به عرض انور عالی می رساند: بعضی از جوانانی که به جبهۀ جنگ رفته و‏‎ ‎‏برگشته اند از چیزهایی که از دشمنان اسلام به دست آورده اند سؤال می کنند ـ از قبیل‏‎ ‎‏انگشتر و لباس و کفش ـ که چه صورت دارد؛ آیا جایز است استعمال آنان یا خیر؟‏

بسمه تعالی، برای مقاتلین، برداشتن چیزهای مختصر، مثل آنچه ذکر شده و تصرف در آن، اشکال ندارد.

[سؤال 6457]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 717

‏3. ما هو حکم الأموال والحاجات فی المواضع العراقیة فی الجبهة بعد الهجوم هل‏‎ ‎‏یجوز أخذها؟‏

بسمه تعالی، یجوز أخذ الغنائم للمقاتلین ویجوز التملّک فی الأشیاء المختصرة منها، وأمّا الأسلحة فلا بدّ من تحویلها إلی المقامات المسئولة فی الجمهوریة الإسلامیة.

[سؤال 6458]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2400

‏3. فتوای جناب عالی در مورد غنیمت جنگی از قبیل لباس و کفش و...، غیر از‏‎ ‎‏تسلیحات چیست؟‏

بسمه تعالی، این گونه مختصرات برای رزمندگان حلال است.

[سؤال 6459]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2894

‏29. تصرف در کدام یک از غنائم و با چه شرایطی برای رزمندگان جایز است؟‏

بسمه تعالی، در غیر ادوات جنگی برداشتن اشیای مختصر از قبیل لباس و ساعت و رادیو و امثال آن برای رزمندگان اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 468

[سؤال 6460]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1428

‏2. حکم غنائم جنگی که در جنگ با کفار بعثی به دست آمده چیست؟‏

بسمه تعالی، به جز ادوات جنگی، سایر چیزهای مختصر را رزمندگان می توانند برای خود بردارند؛ مگر آن که منعی از طرف مسئولین مربوطه باشد. 

[سؤال 6461]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 244

‏15. استفاده از غنائم کم ارزش جنگی به صورت شخصی اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، غیر از مهمات و ادوات جنگی، چیزهای مختصر را مقاتلین می توانند برای خود بردارند.

[سؤال 6462]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1956

‏3. من موقعی که در جبهه بودم یک چراغ قوۀ عراقی به دستم آمد و قیمت آن نیز‏‎ ‎‏حداکثر 50 تومان است، می خواستم ببینم حکم این غنیمت چیست و چه کار باید‏‎ ‎‏بکنم؟‏

بسمه تعالی، ملک شما شده است و می توانید در آن تصرف کنید.

[سؤال 6463]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2463

‏3. فرزند این جانب در یکی از مراحلی که به جبهه رفته، یک رادیو کوچک و یک‏‎ ‎‏ضبط صوت از عراقی ها به غنیمت آورده است، آیا تصرف در آن ها اشکالی دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟ لطفاً فتوای امام را در این مورد بفرمایید.‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 6464]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 673

‏2. رهبرا! برادرم در جبهه است، این سؤال را می خواهم از شما بپرسم؛ من چند نفر‏‎ ‎‏را دیده ام که از جبهه می آمدند و هر کدام یک ساعت، کفش و اورکت در تن داشتند؛‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 469

‏کفش هایشان را با کفش های آن ها عوض کرده بودند؛ ساعت را از آن ها برداشته بودند؛‏‎ ‎‏و اورکت هم برداشته بودند؛ آیا این ها حلال است یا حرام؟ ‏

بسمه تعالی، در مثل آنچه مرقوم شده اشکال ندارد.

[سؤال 6465]‏ ‏ ‏ 3177‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با نام خدا و با سلام به امام امت و امت شهید پرور ایران، به حضور مبارک رئیس‏‎ ‎‏دفتر امام برسد:‏

‏پس از ابلاغ سلام، بنده در سال 59 به خدمت سربازی رفتم، بعد از سه ماه به‏‎ ‎‏جبهه های اهواز اعزام شدم و در تیپ سه زرهی خدمت می کردم و در تمام حمله های‏‎ ‎‏تیپ سه شرکت کردم. آن موقع که در جبهه بودم، چهار پتوی کهنه و یک فلاکس که‏‎ ‎‏قیمت 100 تومان می باشد. و یک جفت کفش شخصی که آن هم به 100 تومان‏‎ ‎‏نمی ارزد و یک جفت پوتین کهنه به عنوان غنیمت جنگی و یادگار از جنگ برداشتم و‏‎ ‎‏پوتین ها را فروخته بعد خرج خودم کردم ولی بقیه مانده است بنده از چند تا از علما‏‎ ‎‏سؤال کردم که بنده باید این وسایل ها را چه کار کنم یعنی می خواستم بدانم که اگر‏‎ ‎‏می شود این ها را بردارم ولی فرمودند باید به دفتر امام نامه بنویسید و جوابش را از‏‎ ‎‏آن ها بگیرید از شما خواهش می کنم که مرا در این موضوع آگاه ساخته و جواب را‏‎ ‎‏برایم ارسال فرمایید. ‏

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار‏

بسمه تعالی، اشیای مزبوره را مجازید برای خود بردارید.

[سؤال 6466]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 271

‏3. آیا اگر کسی خودش سرباز عراقی را نکشته باشد می تواند لباس او را به غنیمت‏‎ ‎‏بردارد و در آن لباس نماز بخواند یا نه؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف مقررات نباشد مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 470

[سؤال 6467]‏ ‏ ‏ 3178‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 9 / 2 / 1361‏

‏دفتر استفتای امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏بعد از ابلاغ سلام و آرزوی طول عمر برای امام بزرگوار، به عرض می رساند: در‏‎ ‎‏عملیات حق علیه کفر اثاثیه های شخصی فراوانی در سنگرهای آن ها پیدا می شود که‏‎ ‎‏معلوم نیست صاحب آن فرار کرده یا به قتل رسیده و یا اسیر شده است. (اعم از‏‎ ‎‏گران قیمت، مثل: دوربین عکاسی، ساعت، تلویزیون کوچک و متوسط، اورکت، پتو،‏‎ ‎‏کلمن، چمدان، سیگار، عطر و غیره). استفاده آن ها برای برادران رزمنده خط مقدم و‏‎ ‎‏آن هایی که در پشت خط مقدم، تدارک کننده جنگ هستند ـ زیر نظر سپاه و ارتش ـ‏‎ ‎‏چگونه است؟ اگر یک نفر چند وسیله از وسایل فوق را برداشته باشد، جایز است؟ اگر‏‎ ‎‏نه، تا چه اندازه می تواند برداشت کند؟ والسلام‏

بسمه تعالی، در مثل فرض سؤال، چیزهایی که قابل استفاده در جبهه است، در اختیار رزمندگان در جبهه قرار دهند. و اشیای مختصر دیگر را مانع ندارد رزمندگان برای خود بردارند.

[سؤال 6468]‏ ‏ ‏ 3179‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. راننده ماشینی که برای حمل اجساد شهدا می رود در جبهه جنگ اگر در جبهه از‏‎ ‎‏کشته های عراقی ساعتی یا لباسی یا مقداری پول به دست آورد برای او جایز است‏‎ ‎‏بردارد و مالک می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، برای جنگجویان مانع ندارد و مالک می شوند ولی برای غیر جنگجویان اجازه نیست.

‏2. روزه نذر غیر معینی را بعد از ظهر جایز است افطار کنند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 471

‏3. قضای روزه نذر معینی را بعد از ظهر جایز است افطار کنند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جایز است.

‏4. در بعضی مجالس خصوصی لباس زن را مرد بپوشد یا زن لباس مرد را بپوشد چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، احتیاط لازم در ترک آن است.

[سؤال 6469]‏ ‏ ‏ 3180‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اشخاصی که با آمبولانس می روند در جبهه جنگ برای حمل اجساد شهدا اگر‏‎ ‎‏چیزی از غنائم جنگی از عراقی ها به دست آوردند اولاً اخذ برای آن ها جایز است یا‏‎ ‎‏خیر؟ ثانیاً تصرف آن ها در این اموال حلال است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، چیزهای مختصر شخصی غیر از ادوات جنگی مانع ندارد برای خودشان بردارند به شرط آن که راننده و کمک کاران، خودشان هم از رزمندگان باشند وگرنه مجاز نیستند.

[سؤال 6470]‏ ‏ ‏ 3181‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 1 / 1361‏

‏متصدی و مسئول محترم دفتر امام‏

‏بعد از سلام، به حضور حضرت امام عرض کنید:‏

‏1. غنیمت های جنگی که در حمله به خصم به دست سربازان و پاسداران عزیز‏‎ ‎‏می افتند، چه حکمی دارند؟ البته منظور، وسایل جنگی ارتش عراق نیست، بلکه‏‎ ‎‏منظورم مثلاً اورکت و بعضی وسایل شخصی دیگر است.‏

‏2. جنگ های کلاسیک امروزی به طور کلی با جنگ های صدر اسلام فرق می کند؛‏‎ ‎‏مثلاً خیلی ها هستند که بنابر وظیفه ای که دارند، مجبورند یکی ـ دو ساعت بعد از حمله‏‎ ‎‏وارد کارزار شوند؛ مثلاً خمپاره اندازها که برای دفع پاتک های عراق وارد کارزار‏‎ ‎‏می شوند و معمولاً بعد از اتمام کارزار بلافاصله مشغول انجام وظیفه می شوند و این ها‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 472

‏به دست خودشان کسی را نمی کشند؛ تازه اگر هم خمپاره بزنند، باز هم نمی دانند چه‏‎ ‎‏کسی را کشته اند؛ آیا این ها سهمی از غنائم ندارند، حتی اگر شده یک اورکت؟‏

بسمه تعالی، تصرف در این قبیل چیزهای مختصر برای همۀ مقاتلین جایز است.

[سؤال 6471]‏ ‏ ‏ 3182‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 17 / 4 / 1361‏

‏پیشگاه مبارک زعیم عالی قدر رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت توفیقاته‏

‏استفتا می شود: اگر رزمنده ای در جبهه از نفر یا نفرات عراقی به جز سلاح های‏‎ ‎‏انفرادی، وسایل شخصی ـ از قبیل ساعت و رادیو و مقداری پول ـ به دست آورد، آیا‏‎ ‎‏این وسایل شخصی را هم باید به مانند سلاح های انفرادی، تحویل سپاه پاسداران یا‏‎ ‎‏ارتش دهد و یا خود می تواند صاحب شود؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، وسایل جزئی شخصی را می تواند برای خودش بردارد.

[سؤال 6472]‏ ‏ ‏ 3183‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر امام خمینی، با سلام به امام امت و توفیق برای مسئولین آن دفتر؛‏‎ ‎‏خواهشمندیم به سؤال ذیل پاسخ دهید:‏

‏اگر پاسداری در جبهه های جنگ حق علیه باطل، اسلحه ای از دشمن به غنیمت‏‎ ‎‏بگیرد و بخواهد آن را برای خودش در جهت انقلاب نگهداری بکند، تکلیفش‏‎ ‎‏چیست؟ من الله‌ التوفیق‏

بسمه تعالی، باید با اجازۀ مقامات مسئول در دولت اسلامی باشد.

[سؤال 6473]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 268

‏3. اموال و غنائم جنگی را که در سنگرها است و یا از جیب جنازه های دشمن‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 473

‏برداشته می شود، می توان مالک شد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد و چنانچه مقرراتی باشد باید مراعات شود.

[سؤال 6474]‏ ‏ ‏ 3184‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏یکی از اعضای تبلیغات سپاه پاسداران مبلغ 900 دینار عراقی در یکی از‏‎ ‎‏سنگرهای دشمن به دست آورده است. تکلیف این وجه را معین فرمایید.‏

‏ملاحظه؛ مبلغ مزبور حدود 30 ـ 40 هزار تومان ارزش دارد. و بر فرض این که باید‏‎ ‎‏از مقامات مربوطه اجازه بگیرد؛ آیا اجازه می فرمایید که ایشان خودش قصد تملک کند‏‎ ‎‏و در آن تصرف کند؟‏

بسمه تعالی، برای تعیین تکلیف مبلغ مزبور به مسئولین مربوطه مراجعه شود.

[سؤال 6475]‏ ‏ ‏ 3185‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 10 / 1361‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، قم، سلام علیکم‏

‏احتراماً؛ پیرو نامه های مورخ 11 / 6 / 61 و 9 / 8 / 61 و تلگراف شمار‏‏ۀ‏‏ 190227،‏‎ ‎‏مورخ 9 / 8 / 61 و شمار‏‏ۀ‏‏ 208239، مورخ 14 / 9 / 61، مجدد بدین وسیله سؤال‏‎ ‎‏شرعی می شود که مقداری لوله از سنگرهای مزدوران بعثی، از طریق جهادسازندگی‏‎ ‎‏تحویل مسجد امام جواد علیه السلام که جدیداً در حال احداث می باشد، گردیده است. لذا‏‎ ‎‏خواهشمند است بفرمایید آیا از نظر شرعی، اشکالی ندارد که از لوله های فوق، برای‏‎ ‎‏ساختمان مسجد استفاده گردد؟ ‏

‏در خاتمه سلام گرم مرا به رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی برسانید.‏

بسمه تعالی، اگر آهن مذکور از آهن های ساختمان های ایرانیان ـ که کفار بعثی آن را خراب کردند ـ از ایرانیان نباشد، اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 474

[سؤال 6476]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 279

‏2. در هنگام گرفتن غنائم، اگر معلوم نشود که این مال، از غارتی ها است یا از خود‏‎ ‎‏اسرا است، تکلیف چیست؟ مثلاً اموالی در فتح خرمشهر به دست رزمندگان آمده که‏‎ ‎‏نمی دانند از اموال غارت است، یا مال خود عراقی ها است. در صورتی که از اموال‏‎ ‎‏غارتی باشد تکلیف چیست و در صورت شک، چطور است؟‏

بسمه تعالی، آنچه که تحت ید و استیلای دشمن است، حکم غنیمت دارد، مگر آن که محرز شود که از مسلمین غارت کردند.

[سؤال 6477]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 279

‏4. غنایمی را که بچه ها می گیرند، تا چه اندازۀ آن را می توانند برای خودشان‏‎ ‎‏بردارند؟‏

بسمه تعالی، غیر از ادوات جنگی، چیزهای مختصر شخصی را مقاتلین مجازند برای خود بردارند.

[سؤال 6478]‏ ‏ ‏ 3186‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏خدمت امام امت و فرماندۀ کل قوا، سلام علیکم‏

‏1. من از سپاه پاسداران دزفول هستم. موقع حمله یک ماشین مزدوران به دام ما‏‎ ‎‏افتاد بچه ها وسائل آن ها را گرفتند ولی من ناراحت شدم و پول ها و ساعت یک نفر را‏‎ ‎‏دوباره از برادران گرفتم و به خودش پس دادم، ولی او که ایرانی بلد بود، گفت‏‎ ‎‏نمی خواهم، بگذار باشند. من به اصرار زیاد پول ها را به او پس دادم، ولی گفت ساعت‏‎ ‎‏برای خودت. هر چه اصرار کردم، نپذیرفت و من ساعت را برداشتم. حال می خواهم‏‎ ‎‏بدانم، وظیفه ام در مقابل این ساعت چیست؟ ‏

بسمه تعالی، تصرف، برای شما اشکال ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 475

[سؤال 6479]

‏2. راجع به لباس هایی که در سنگرهای آن ها پیدا می شود، وظیفۀ ما چیست؟ و آیا‏‎ ‎‏ما حق داریم آن ها را برداریم و خمس آن ها را بپردازیم؟‏

بسمه تعالی، مبارزین می توانند چیزهای مختصر را اگر منعی از مسئولین مربوطه نباشد، برای خود بردارند.

‏خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار؛ از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا‏

[سؤال 6480]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 784

‏4. از اسرای عراقی چیزهایی (از پول و غیره) گرفته می شود یا خود آن ها از روی‏‎ ‎‏ترس و یا غیرترس می دهند و یا در سنگرها چیزها و اموالی پیدا می شود و یا از‏‎ ‎‏مقتولین لشکر عراق قاتلین آن ها یا غیرقاتلین پول یا غیره برمی دارند. آیا این‏‎ ‎‏برداشتن ها جایز است یا خیر؟ آیا مالک می شوند؟ آیا دادن خمس آن ها لازم است؟ و‏‎ ‎‏در صورت عدم جواز و عدم مالکیت چه بکنند؟‏

بسمه تعالی، از اسرا نباید چیزی بگیرند و آنچه از سنگرهای مقتولین به دست می آید در غیر مهمّات، رزمندگان می توانند برای خود بردارند. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 476