کتاب حج
حج تمتع
رمی جمره‏ های سه ‏گانه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

رمی جمره‏ های سه ‏گانه

رمی جمره های سه گانه

[سؤال 5952]‏ ‏ ‏ 2844‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. رمی جمرات در روز برای جانبازان ممکن نیست و حرکت دادن آن ها در شب،‏‎ ‎‏مشکلاتی را در پی دارد، آیا می توانند نایب بگیرند؟‏

بسمه تعالی، هر کدام معذورند، نایب بگیرند. 

‏2. پیدا کردن گوسفند با شرایط، چون همه روحانی را وکیل می کنند، خیلی مشکل است، آیا می شود‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 196

‏بعضی از شرایط را، چون پیدا نمی شود یا مشکلات زیاد دارد، نادیده گرفت؟ ‏

بسمه تعالی، کفایت نمی کند. 

‏3. جناب عالی می فرمایید ذابح باید شیعه باشد، در این کاروان پیدا کردن چند ذابح مشکل است و یکی‏‎ ‎‏ـ دو نفر هم نمی توانند کار را تمام کنند، آیا می شود از غیر شیعه کمک گرفت یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، ذابح باید شیعه باشد. 

‏4. بعضی از کارکنان کاروان تا صبح در مشعر نمی مانند، به حساب آن که باید در منی وسایل پذیرایی‏‎ ‎‏حجاج را فراهم نمایند، آیا اشکال ندارد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر به نحوی است که عذر محسوب است، اشکال ندارد. 

‏5. بعضی از کارمندان و کارکنان حج، بین عمرۀ تمتع و حج تمتع، از مکه برای کارهای حجاج به جده،‏‎ ‎‏عرفات و منی می روند، آیا اشکال دارد؟‏

بسمه تعالی، احتیاط واجب این است که بعد از عمرۀ تمتّع از مکه خارج نشوند مگر در مورد ضرورت، و در این مورد محرم شوند به احرام حج و از مکه خارج شوند. 

[سؤال 5953]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 90

‏3. آیا جهت رمی جمرات برای افراد ضعیف و پیر و بیمار که نمی توانند در آن گرما‏‎ ‎‏و ازدحام رمی نمایند: ‏

‏الف. اگر چنانچه خودشان بخواهند رمی نمایند، احتمال از بین رفتن آنان می باشد،‏‎ ‎‏نیابت در رمی صحیح است؟‏

بسمه تعالی، اگر وقتی که خودشان بتوانند رمی کنند، نباشد صحیح است.

[سؤال 5954]

‏ب. کسانی که این گونه عمل کرده اند و در یک و یا هر سه روز نایب گرفته اند، آیا‏‎ ‎‏حج آنان صحیح است یا باطل؟‏

بسمه تعالی، در هر صورت حج صحیح است.

[سؤال 5955]

‏ج. اگر چنانچه باطل است، تکلیف این گونه اشخاص در حال حاضر چگونه‏‎ ‎‏است؟ و آیا هنوز محرم می باشند؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 197

بسمه تعالی، محرم نیستند هر چند رمی آن ها باطل باشد و حکم رمی گذشت.

[سؤال 5956]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2753

‏7. زنان و پیرمردان و بیماران وکسانی که خوف از مشقت و ازدحام دارند، آیا جایز‏‎ ‎‏است شب دوازدهم، بعد از بیتوته در منی رمی جمرات را شبانه انجام بدهند و به مکۀ‏‎ ‎‏معظمه بروند و دیگر به منی برنگردند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر عذر دارند از رمی در روز، می توانند شب رمی کنند و به مکه بروند.

[سؤال 5957]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2825

‏8. زن ها و پیرمردان و کسانی که خوف مشقت دارند، آیا جایز است شب دوازدهم‏‎ ‎‏رمی جمره نموده و مکه رفته و دیگر به منی برنگردند؟‏

بسمه تعالی، در صورت عذر اشکال ندارد، ولی قبل از نصف شب نباید بیرون بروند.

[سؤال 5958]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2801

‏3. در مورد رمی جمرۀ سه گانه که جهت معلولین، به جای روزهای دهم و یازدهم‏‎ ‎‏و دوازدهم، شب انجام بگیرد، آیا جایز است که محافظین هم در همان شب، رمی‏‎ ‎‏جمره انجام دهند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست؛ مگر آن ها هم از رمی در روز عذر داشته باشند.

[سؤال 5959]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2772

‏8. برای معلولین در روز نوعاً رَمی جمرات مقدور نیست، آیا در شب می توانند‏‎ ‎‏بزنند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن، مسأله همراهان به چه صورت در می آید؟ ‏

بسمه تعالی، می توانند در شب رمی کنند، ولی همراهان باید به تکلیف خودشان عمل کنند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 198

[سؤال 5960]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4967

‏3. کسی که رمی را فراموش کرده یا باطل انجام داده، روز بعد می تواند به هر یک از‏‎ ‎‏جمرات، اول، قضای روز قبل و بعد ادای امروز را رمی نماید یا آن که حتماً اول باید‏‎ ‎‏قضای روز قبل را تمام کند و بعد ادای این روز را شروع کند؟‏

بسمه تعالی، باید اول قضای روز قبل را انجام دهد.

[سؤال 5961]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2826

‏2. رمی جمرات را در قسمت فوقانی که اخیراً احداث شده جایز می دانید یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر علوّ مفرط نباشد مجزی است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 199