کتاب حج
حج تمتع
واجبات بعد از اعمال منی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

واجبات بعد از اعمال منی

واجبات بعد از اعمال منی

[سؤال 5926]‏ ‏ ‏ 2836‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر محترم مرجع عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، حفظه الله‌ تعالی السلام علیکم ورحمة الله‌، تقاضامند است نظر مبارک را نسبت‏‎ ‎‏به چند مسأله زیر مرقوم فرمایید:‏

‏1. کسانی که با داشتن عذر موجّهی، مانند خوف حیض متأخّر، طواف حج را مقدم‏‎ ‎‏می دارند، آیا تجدید تلبیه بعد از طواف لازم است یا خیر؟ و آیا اعادۀ سعی بعد از حج‏‎ ‎‏لازم است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مرقوم، تجدید تلبیه و اعادۀ سعی لازم نیست. 

‏2. آیا یک بسم الله‌ در موقع ذبح چندین مرغ در یک زمان کفایت می کند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد، مگر آن که طوری باشد که صدق وقوع تسمیه بر ذبیحه نکند و در هر صورت احتیاط مطلوب است. 

‏3. چنانچه بعد از جداکردن سر مرغ، بفهمد که غدّه به سمت بدن است و فوراً اقدام به بریدن آن نماید،‏‎ ‎‏به طوری که بعد از آن، در ذبیحه حرکتی مشاهده شود، آیا کفایت می کند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر حیوان زنده بوده، کفایت می کند. 

‏4. کسی که بدهی خمس مالش را دستگردان می نماید و آن را از درآمد سال جدید می دهد، آیا خمس‏‎ ‎‏آن مقدار که از درآمد پرداخت نموده، را باید بدهد یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، باید خمس آن را بدهد. 

[سؤال 5927]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2772

‏7. برای معلولین، طواف و نماز حج بعد از برگشت از منی بسیار مشکل است، آیا‏‎ ‎‏می توانند بعد از احرام بستن انجام بدهند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، می توانند مقدم دارند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 187

[سؤال 5928]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2801

‏2. آیا برای معلولین جایز است بعد از محرم شدن به احرام حج و قبل از رفتن به‏‎ ‎‏عرفات، اعمال حج به جا بیاورند؟‏

بسمه تعالی، نمی توانند؛ مگر در صورت خوف از این که در اثر ازدحام نتوانند اعمال را انجام دهند.

[سؤال 5929]‏ ‏ ‏ 2837‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا در حج قران تحلّل مانند حج تمتع است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با انجام اعمال حج در مواضع ثلاثه تحلّل حاصل می شود و بیان مواضع در رساله شده است.

‏2. آیا رمل و هروله (حرکت سریع) مستحب است در طواف؟‏

بسمه تعالی، استحباب ندارد، بلکه بهتر است به نحو متعارف طواف کنند.

‏3. فاصله بین دو عمره چقدر باید باشد؟ آیا می شود کسی بعد از تمام کردن اعمال حج برود به عمرۀ‏‎ ‎‏مفرده برای چند بار؟‏

بسمه تعالی، در فاصلۀ کمتر از یک ماه به قصد رجا به جا آورد.

[سؤال 5930]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2804

‏2. یکی از خواهران اظهار می دارد که پس از اتمام اعمال عرفات و منی، برای انجام‏‎ ‎‏بقیۀ اعمال حج عازم مسجدالحرام بوده که حائض می گردد. از آن جایی که عادت وی‏‎ ‎‏کمتر از هفت روز نبوده و از طرفی گروه مربوطه طبق نوبت تنظیمی از طرف سازمان‏‎ ‎‏حج و زیارت زودتر به ایران حرکت می کرد، لذا مدیر گروه مربوطه این خواهر را وادار‏‎ ‎‏می نماید که برای انجام طواف و نماز، نایب بگیرد و خود سعی را به جا آورد؛ او هم‏‎ ‎‏چنین کار را انجام می دهد. پس از مراجعت به ایران معترض می گردد که اگر مدیر گروه‏‎ ‎‏به من اجازه می داد در یکی از گروههای آشنا یا ستاد حج می ماندم و اعمال خود را‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 188

‏انجام می دادم، اشکال در حج من پیدا نمی شد. حال بیان فرمایید حج مشار الیها صحیح‏‎ ‎‏است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر اجازه ندادن مدیر گروه، موجب شده که نتواند بماند تا پاک شود، وظیفۀ او گرفتن نایب بوده و عملش صحیح است. 

[سؤال 5931]‏ ‏ ‏ 2838‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏این جانب مدّتی وضوی خود را اشتباه انجام می داده ام، البته در این مدت از‏‎ ‎‏شخصی غیر از حضرت امام تقلید می کردم و دربارۀ وضویم احتمال اشتباه هم‏‎ ‎‏نمی دادم، در این مدّت به حجّ هم رفته ام و اعمال حج را با همان وضوی اشتباه انجام‏‎ ‎‏داده ام، اکنون که به رسالۀ حضرت امام مراجعه کرده ام، متوجه اشتباه خود شده ام، لطفاً‏‎ ‎‏بفرمایید حجّی که انجام داده ام چه می شود؟ و آیا می توانم ازدواج کنم؟‏

بسمه تعالی، حج شما صحیح است ولی طواف ها و نماز آن ها را باید اعاده کنید و اگر خود شما نمی توانید، نایب بگیرید و بهتر است اگر می توانید خودتان به حجّ بروید و پس از اتیان طواف ها و نماز آن، حجّ را بجا آورید و تا طواف نساء صحیح را انجام نداده اید، نباید ازدواج نمایید.

[سؤال 5932]‏ ‏ ‏ 2839‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 8 / 1361‏

‏دفتر امام در قم، بخش مسائل شرعی ‏

‏این جانب در سال 1360 به حج مشرف شدم، ولی به علت عادت زنانه در حرم‏‎ ‎‏مقدس خانۀ خدا نتوانستم طواف نساء و طواف واجب حج تمتع انجام دهم؛ چون که‏‎ ‎‏شش روز بعد عازم ایران بودیم و خطا و اشتباهات دیگر هم داشتم؛ چون که موقع‏‎ ‎‏ورود به فرودگاه جده، مأمورین سعودی مناسک حج را از ما گرفتند و من بار اولم‏‎ ‎‏بود.  به سازمان حج و زیارت تلفن زدم، گفتند که از دفتر امام ورقۀ کتبی بیاورید تا‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 189

‏برای  شما کاری انجام دهیم.‏

بسمه تعالی، اگر شما برای طواف حج و سعی و طواف نساء نایب گرفته اید، بعد از به جا آوردن نایب این اعمال را، به شوهر خود حلال شده اید و اشتباهات و خطاها، اگر مربوط به محرمات احرام است، حج را باطل نمی کند. 

[سؤال 5933]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2744

‏12. اگر طواف عمره باطل باشد و بعد از اعمال حج متوجه شود تکلیف چیست؟ و‏‎ ‎‏اگر طواف حج باطل باشد و بعد از طواف نساء متوجه شود آیا بعد از اعادۀ طواف حج‏‎ ‎‏و سعی، طواف نساء را هم بایستی اعاده کند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، باید خصوص طواف و نماز باطل شده را به جا آورد و اتیان اعمال بعد از طواف لازم نیست.

[سؤال 5934]‏ ‏ ‏ 2840‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. اگر شخصی حجّی را باطل کند و به وطن برگردد، آیا تا سال بعد که به حج‏‎ ‎‏برگردد و عمل را به جا آورد، محرم است یا به واسطۀ تقصیر از احرام خارج می شود.‏

بسمه تعالی، اگر حج فاسد شده را به اتمام رسانده، از احرام خارج شده است، وگرنه در احرام باقی است.

‏2. اگر مذبح را از منی بیرون ببرند کما این که برده اند، آیا ذبح در همان جا کفایت می کند یا حکم دیگری‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر ذبح در منی میسور نباشد، در مکان مقرّر فعلی مجزی است.

[سؤال 5935]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2205

‏7. آیا کسی که حجش فاسد شد لازم است به حال احرام باقی بماند تا سال آینده‏‎ ‎‏قضا کند یا از باب عسر و حرج بعضی از محرمات احرام را مانند مباشرت با زن و نحو‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 190

‏ذلک می تواند انجام بدهد؟‏

بسمه تعالی، با انجام اعمال مقرره از احرام خارج می شود یعنی باید حج فاسد را تمام کند در این صورت از احرام خارج می شود.

[سؤال 5936]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2745

‏2. آیا انجام طواف و نماز نسائی که از حج تمتع باقیمانده، فقط در ماه های حج‏‎ ‎‏ممکن هست، یا در ماه های دیگر نیز می توان انجام داد؟ و چنانچه فقط در ماه های حج‏‎ ‎‏ممکن است، در سال های بعد با توجه به مراسم آن سال، چگونه می توان آن را انجام‏‎ ‎‏داد؟ و تا آن زمان تکلیف چیست؟ ‏

بسمه تعالی، وقت معینی ندارد. 

[سؤال 5937]‏ ‏ ‏ 2841‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 30 / 1 / 1360‏

‏محضر محترم حضرت حجت الاسلام، آیت الله‌ امام خمینی، دامت برکاته‏

‏با کمال احترام، به عرض می رساند: کسی در دور‏‏ۀ‏‏ طاغوت به عنوان کمک انجام‏‎ ‎‏حج، با کاروان به مکه رفته، ضمناً حج نیابتی هم خریداری نموده و تمام اعمال حج را‏‎ ‎‏تا روز سیزدهم انجام داده، و فقط قربانی نکرده و پایش درد گرفته است. پس از‏‎ ‎‏رسیدن به مکه دستور حرکت کاروان رسیده که حرکت کنند و ایشان موفق نشده‏‎ ‎‏اعمال حج نساء را به جا آورد، حکم الله‌ را‏‎ ‎‏بفرمایید؛ چون امسال عازم مکه می باشد.‏‎ ‎‏آیا اعمال را تمام و کمال باید به جا آورد، یا این که فقط طواف نساء کفایت می کند؟‏‎ ‎‏ضمناً چهار سال‏‎ ‎‏است که با همسر خود همبستر است، آیا تقصیری را هم مرتکب‏‎ ‎‏شده است؟ ‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور محل نشده است و باید از زن اجتناب کند و اگر طواف نساء و نماز آن را به جا آورد کفایت می کند، ولی قربانی را هم باید در وقت آن، در منی انجام دهد. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 191

[سؤال 5938]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5657

‏7. شخصی دو طواف نساء بر ذمه اش بوده مثلاً، آخری را انجام داده ولی اولی بر‏‎ ‎‏ذمه اش مانده آیا می شود گفت به مقتضی صحت عمل که در آخر واقع شده زن بر او‏‎ ‎‏حلال است یا به لحاظ اولی هنوز زن بر او حرام است؟‏

بسمه تعالی، با انجام طواف نساء در آخر عمل زن بر او حلال می شود.

[سؤال 5939]‏ ‏ ‏ 2842‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 6 / 1358‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏1. شخصی چندین مرتبه عمر‏‏ۀ‏‏ مفرده به جا آورده و در هیچ کدام طواف نساء‏‎ ‎‏نکرده. آیا یک طواف نساء برای تمام عمره ها‏‎ ‎‏کفایت می کند یا باید برای هر کدام‏‎ ‎‏طواف جداگانه انجام دهد؟‏

بسمه تعالی، یک طواف کفایت می کند.

‏2. در اقتدا به جماعت اهل سنت حمد و سوره را باید ترک کرد و یا برای خودش بخواند؟‏

بسمه تعالی، اگر خلاف تقیّه می شود، نباید بخواند.

‏3. افرادی که مثل حمله دار و معاون او در ایامی که در مکه هستند هر روز و یا دو روز یک مرتبه لازم‏‎ ‎‏است برای انجام کارهای اداری و غیره به جده بروند. آیا در مراجعت به مکه لازم است محرم بشوند و‏‎ ‎‏یا حکم حشاش و حطاب را دارند؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست و استثنا حشاش و حطاب از کسانی است که از میقات یا محاذی آن تجاوز می کنند.

‏4. افرادی که از طرف ادارۀ اوقاف به نام حمله دار معین شده اند و به آن ها دستور داده اند چند نفر را برای‏‎ ‎‏آشپزی و طبابت و خدمت تعیین کنند. چنانچه دیگران افرادی را به آن ها تحمیل کنند و آن ها را مجبور‏‎ ‎‏کنند که فلانی را برای خدمه بودن اسمش را بنویس چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، تحمیل جایز نیست و باید مراعات مقررات دولت اسلامی بشود.

‏از خداوند بزرگ، موفقیت و سلامتی شما را آرزومندم.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 192

[سؤال 5940]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2773

‏3. کفارۀ ترک طواف حج عمداً چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر از روی جهل ترک کرده و برگشته به محل خود، باید علاوه بر اعاده حج، یک شتر قربانی کند.

[سؤال 5941]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2769

‏9. کسی که نماز طوافش باطل است، آیا می شود که به فرزندش، ولدالحرام گفته‏‎ ‎‏شود؟‏

بسمه تعالی، ولد حرام نیست. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 193