کتاب حج
طواف
شکیات طواف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

شکیات طواف

عمره تمتع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شکیات طواف

شکیات طواف

[سؤال 5790]‏ ‏ ‏ 2804‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 10 / 1361‏

‏دفتر محترم شورای استفتای امام خمینی، مدّ ظله ‏

‏بدین وسیله استدعا می شود پاسخ سؤالات زیر را مشروحاً بیان فرمایید:‏

‏1. شخصی در طواف عمرۀ تمتع مشغول طواف بوده و آن طور که خودش اظهار‏‎ ‎‏می دارد ناراحتی جسمی داشته و با معیت یک نفر طواف می کرده و به خیال خودشان‏‎ ‎‏هفت دور تمام شده، نماز طواف و سعی به جا آورده اند و پس از چند روز توقف در‏‎ ‎‏مکۀ معظمه، برای حج تمتع محرم می شود و بعد از اعمال عرفات و منی و اعمال حج‏‎ ‎‏تمتع به طور کامل، به ایران مراجعت می نماید و پس از گذشت پنج ماه این شخص‏‎ ‎‏شک می کند که آیا هفت دور طواف عمره تمتع کامل بوده یا خیر؟ اگر احیاناً کامل‏‎ ‎‏نبوده، در برابر این شک تکلیف شرعی وی چیست؟‏

بسمه تعالی، شک او اعتبار ندارد و عملش صحیح است. 

‏2. یکی از خواهران اظهار می دارد که پس از اتمام اعمال عرفات و منی، برای انجام بقیۀ اعمال حج‏‎ ‎‏عازم مسجدالحرام بوده که حائض می گردد. از آن جایی که عادت وی کمتر از هفت روز نبوده و از طرفی‏‎ ‎‏گروه مربوطه طبق نوبت تنظیمی از طرف سازمان حج و زیارت زودتر به ایران حرکت می کرد، لذا مدیر‏‎ ‎‏گروه مربوطه این خواهر را وادار می نماید که برای انجام طواف و نماز، نایب بگیرد و خود سعی را‏‎ ‎‏به جا آورد؛ او هم چنین کار را انجام می دهد. پس از مراجعت به ایران معترض می گردد که اگر مدیر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 135

‏گروه به من اجازه می داد در یکی از گروه های آشنا یا ستاد حج می ماندم و اعمال خود را انجام می دادم،‏‎ ‎‏اشکال در حج من پیدا نمی شد. حال بیان فرمایید حج مشار الیها صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر اجازه ندادن مدیر گروه، موجب شده که نتواند بماند تا پاک شود، وظیفۀ او گرفتن نایب بوده و عملش صحیح است.

[سؤال 5791]‏ ‏ ‏ 2805‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام ‏

‏1. من در هنگام طواف عمرۀ تمتع بین شوط 2 و 3 بود یا 3 و 4 شک کردم و در‏‎ ‎‏همان هنگام، مسأله را می دانستم که اگر کسی قبل از شوط چهارم شک کرد، طواف او‏‎ ‎‏باطل است و باید دوباره از اول شروع کند، ولی راستش چون فکر می کردم فقط طواف‏‎ ‎‏نساء را اگر کسی صحیح انجام ندهد، محرم باقی می ماند به شکّم اعتنا نکرده و‏‎ ‎‏طواف  را ادامه دادم. حالا که آمدم به تهران بعضی می گویند اگر طواف عمرۀ تمتع‏‎ ‎‏باطل  باشد، آدم به احرام عمرۀ تمتع باقی می ماند و بعضی می گویند: انسان بعد از‏‎ ‎‏تقصیر از احرام درمی آید، ولی یک طواف عمره به گردنش باقی می ماند. حالا من‏‎ ‎‏می خواستم از امام سؤال شود که کدام یک از این ها درست است و من می توانم ازدواج‏‎ ‎‏کنم یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر جدّاً آنچه مرقوم شده صحیح است و وسوسه نیست، باقی بر احرام هستید و با انجام اعمال عمرۀ مفرده از احرام خارج می شوید و باید سال بعد به حج بروید.

‏2. خانمی در زمان حج، قرص می خورده که حیض نشود و بتواند اعمالش را انجام بدهد و از زمانی که‏‎ ‎‏وارد مدینه شده اند و قرص خوردن را شروع کرده اند، همیشه لباس ایشان زرد رنگ به صورت زرد چرک‏‎ ‎‏تاب بوده است و چون زمان حیض ایشان بوده، شک داشته اند که این ترشحات استحاضه است یا نه و‏‎ ‎‏خودشان می گویند در همان موقع قدرت تشخیص نداشتند که ببینند استحاضه هست یا خیر و در‏‎ ‎‏نتیجه بنا گذاشتند که مستحاضه نیستند و مسائل مربوط به آن را رعایت نکرده اند و طواف و نماز‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 136

‏طواف به جا آورده اند. حالا اعمالشان صحیح هست یا خیر؟ و محرم باقیمانده اند یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر شک دارند که ترشحات ذکر شده خون بوده، حکم استحاضه ندارد و اعمالشان صحیح است.

[سؤال 5792]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2754

‏8. طواف کننده مقداری از طواف را از جهت تردید در اشواط با تردید طواف کرده،‏‎ ‎‏آیا طواف او صحیح است یا نه؟‏

بسمه تعالی، با فرض بقای تردید در عدد اشواط طواف باطل است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 137