کتاب حج
واجبات احرام
پوشیدن دو جامه احرام و شرایط آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پوشیدن دو جامه احرام و شرایط آن

عمره تمتع / احرام

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

پوشیدن دو جامه احرام و شرایط آن

پوشیدن دو جامه احرام و شرایط آن

[سؤال 5692]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1622

‏5. در تمام اوقات احرام، پوشیدن دو جامه لازم است یا در شروع آن؟‏

بسمه تعالی، پوشیدن در تمام اوقات لازم نیست و تجرّد در بعض اوقات مانع ندارد.

[سؤال 5693]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2769

‏10. شخصی که کمربندش از جلد غیر  معلوم التذکیه است، آیا احرامش درست‏‎ ‎‏است؟ و اگر درست نیست، آیا اعادۀ حج و عمره برایش واجب است یا خیر؛ خصوصاً‏‎ ‎‏در صورت جهل به مسأله یا عدم التفات به مسأله؟‏

بسمه تعالی، مضر به صحت احرام نیست و اعادۀ حج و عمره، لازم نیست.

[سؤال 5694]‏ ‏ ‏ 2771‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏شخصی که مال حلال و حرام مخلوط داشته باشد سوا کردن ممکن نباشد غنی هم‏‎ ‎‏هست می تواند مکه معظمه برود حج او صحیح است یا باطل است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر با علم و التفات لباس احرام را با مال مخلوط به حرام تهیه کرده و با همان لباس طواف کرده حج باطل است.

[سؤال 5695]‏ ‏ ‏ 2772‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏روابط عمومی و بین الملل بنیاد شهید‏

‏سؤال هایی از امام امت در ارتباط با اعمال حج گروهی از برادران معلول:‏

‏1. برای طهارت بدن و لباس احرام معلولین، در صورت عدم امکان چه باید کرد؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 101

بسمه تعالی، با فرض تعذر تطهیر مانع ندارد و در هر صورت احرام صحیح است و در صورت حرجی بودن تطهیر، طواف صحیح است.

‏2. بعضی از معلولین با خود کیسه بول دارند ـ چون با حرکت بدن بول از آن ها خارج می شود ـ این ها در‏‎ ‎‏طواف و نماز چه باید بکنند؟‏

بسمه تعالی، به وظیفۀ سلس البول عمل کند؛ یعنی قبل از نماز وضو بگیرند و آنچه در حال نماز بول بیاید ضرر ندارد و حکم طواف نیز همین طور است.

‏3. بعضی از معلولین که طهارت از حدث اصغر برای آن ها ممکن نیست؛ چون قوۀ ماسکه را از دست‏‎ ‎‏داده اند چه کنند؟‏

بسمه تعالی، مضر به صحت طواف و نماز نیست، در صورتی که به وظیفۀ مسلوس با مبطون که در رساله ذکر شده عمل کنند.

[سؤال 5696]

‏4. استفاده از پا و دست های مصنوعی که از خارج وارد می شود در حج چگونه‏‎ ‎‏است؟‏

بسمه تعالی، اگر معلوم نیست که از حیوان است یا نه، اشکال ندارد.

‏5. دست و پای مصنوعی که با چرم های دوخته شده به بدن می بندند چه صورت دارد؟ آیا کفاره دارد یا‏‎ ‎‏خیر؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد و احوط دادن کفاره است.

‏6. حرکت معلولین در صبح روز دهم از مشعر برای منی مشکل است و طاقت فرسا مخصوصاً با چرخ؛‏‎ ‎‏آیا می شود در شب حرکت کنند؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏7. برای معلولین، طواف و نماز حج بعد از برگشت از منی بسیار مشکل است، آیا می توانند بعد از‏‎ ‎‏احرام بستن انجام بدهند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، می توانند مقدم دارند.

‏8. برای معلولین در روز نوعاً رَمی جمرات مقدور نیست، آیا در شب می توانند بزنند یا خیر؟ در صورت‏‎ ‎‏مثبت بودن، مسأله همراهان به چه صورت در می آید؟ ‏

بسمه تعالی، می توانند در شب رمی کنند، ولی همراهان باید به تکلیف خودشان عمل کنند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 102

[سؤال 5697]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2763

‏3. با غسل احرام، می توان نماز واجب را خواند یا نه؟‏

بسمه تعالی، غسل احرام، مجزی از وضو نیست و کفایت از غسل های دیگر هم نمی کند؛ پس کسی که محدث است، با غسل احرامِ تنها، نمی تواند نماز بخواند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 5صفحه 103