مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : تقوی اشتهاردی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

مشخصات کتاب

تقوی اشتهاردی، حسین، 1304ـتنقیح الاُصول: تقریر اُبحاث ... الإمام الخمینی قدس سره (جلددوم)/ مؤلف]محرر[ حسین تقوی اشتهاردی. ـــ تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1376. 457 ص.4ج.ISBN:  964 - 335 - 164 - 5(دوره)  ISBN:  964 - 335 - 147 - 5(ج.2)  فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا. (ج.2)عربی. کتابنامه: به صورت زیرنویس.1. خمینی، روح الله، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.  2. اصول فقه شیعه. الف. مؤسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی(س) ـ دفترقم. ب. عنوان. 9 ت 7 ت/ 8/159                                                          BP 312 / 297       کتابخانه ملی ایران                                                                12310 ـ 78 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

          کد/ م 321

       

ARMMOA~1

‏ ‏

 تنقیح الاُصول/ الجزءالثانی

  المؤلف:  حسین التقوی الإشتهاردی 

  التحقیق والنشر:  مؤسسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(س)

  المطبعة:  مطبعة مؤسسة العروج

 الطبعة الثانیة:  1385ش/ 1427ق      

 الکمیة:  2000 نسخة  

      ‍      

‏ ‏

‏                    ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                   0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                   0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                   0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 2