دیدگاه های تربیتی حضرت امام از بعد روانشناسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : نوابی نژاد، شکوه

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

دیدگاه های تربیتی حضرت امام از بعد روانشناسی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏دیدگاههای تربیتی حضرت امام از بعد روانشناسی

 دکتر شکوه نوابی نژاد

‏ ‏جایگاه و نقش زن، بویژه نقش تربیتی او در نظام هستی ـ که بخشی از نظام منسجم‎ ‎و به هم پیوستۀ الهی است ـ از دیدگاه حضرت امام در ابعاد گوناگون فرهنگی،‎ ‎اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مهمتر از همه تربیتی، مشخص و معین شده و تعریف‎ ‎عملیاتی نقش وی به تبعیت از اُسوه و الگوی بارز و بی همتای زنان جهان، حضرت‎ ‎فاطمه ـ سلام الله  علیها ـ تبیین شده است. خداوند متعال، جلوه ای از جمال خود را در‎ ‎وجود زن به تجلّی درآورد، و او به عنوان آیت حق و نشانۀ قدرت و حکمت پروردگار،‎ ‎در جهان تشخّص یافت. این همه بدان جهت است که برای او در فرآیند تعلیم و تربیت‎ ‎نسل، جایگاهی خاص قائل گردید. مبنا و اصل تربیت از دیدگاه متخصصان و‎ ‎کارشناسان، عاطفه و مهر و محبت است و زن مظهر مهر و عاطفه ای است که خمیر مایۀ‎ ‎اصلی رشد و تریبت سالم نسل است. براین اساس زن قادر است فرزندان خود را در‎ ‎تعدیل عواطف سرشار یاری کند و زمینه هایی فراهم کند که آنان آنچه را که شایستۀ‎ ‎رشد و کمالاتشان است، پرورش دهند.

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 341

‏ 

در طول تاریخ اسلام، صفحاتی درخشان از ارشاد و هدایت رهبران الهی بوده و‎ ‎عملا" رشد فکری و معنوی مسلمانان بیش از هر چیز مرهون هدایت و صلاحدید‎ ‎بزرگواران دین و رهبران فرزانه و دلسوز جوامع اسلامی بوده است. با عنایت به‎ ‎مظلومیت زن در زمان جاهلیت عرب، و جامعۀ غرب که کرامت و شخصیت واقعی او را‎ ‎در مسلخ فلسفۀ مادی خود قربانی کرده است، فروغ اندیشه و شکوه و عظمت عمل‎ ‎حضرت امام(ره) در احیای هویت زن مسلمان قرن حاضر، همچون الگویی، شناخته‎ ‎می شود. امام با الهام از کوثر زلال معارف اسلام و تعمیق و تأمل مجتهدانه در میراث‎ ‎گرانقدر سنت نبوی و تعالیم معصومان ـ علیهم السلام ـ از موضع مرجع تقلیدی روشن‎ ‎ضمیر و مبارز به درک درستی از جایگاه، نقش و مسئولیت اصلی زن دست یافت و‎ ‎هم اکنون شاهد تجلی و بروز آن در احیای هویت زن مسلمان هستیم. آنگونه که علی‎ ‎رغم عقب ماندگیهای ناشی از سیاستها و برداشتهای نادرست و متحجرانه که مانع‎ ‎رشد و شکوفایی استعداد و قابلیت زن شده بود، با شتابی چشمگیر به جبران گذشته‎ ‎پرداخته و در مسیری هدفمند، منتهی به اخذ و کسب شأن و جایگاه مناسب زن،‎ ‎گامهایی بسیار مؤثر برداشته شد. حضرت امام (ره) زن را نه مظهر فریب و بازیچگی،‎ ‎که مبدأ همۀ خیرات و سعادتها می دانست و می خواست از وجود زن در ارتقا و تعالی‎ ‎جامعه استفاده کند. او را موجودی با کرامت و عظمت می دید که شقاوت و سعادت‎ ‎جامعه به دست اوست. بر این اساس، یک جامعۀ خوشبخت، جامعه ای است که زنانش، خود‎ ‎تربیت شده باشند و در جهت تربیت و هدایت نمونه باشند. در جامعه بخش قابل توجهی از‎ ‎شخصیت و منش انسان در نقش مادری زن تجلی می کند. به دلیل نقش تربیتی و مادری، زن نه‎ ‎تنها در حاشیه و کنارۀ اجتماع نیست، بلکه محور و مرکز خانواده و به تبع آن محور


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 342

جامعه است. اندیشه و باور محوریت زن در جامعه را در یکی از زیباترین و نغزترین‎ ‎سخنان امام دربارۀ عظمت نقش تربیتی زن می شنویم: «از دامن زن، مرد به معراج‎ ‎می رود»‎[1]‎‏ یعنی در رسالت تربیتی، زن زمینه ساز عروج و صعود انسان است و دامانش‏‎ ‎معراج گاه مردان؛ پس تحول جامعه با زن آغاز می شود. اینک نکات و اصولی که از‎ ‎اندیشه های حضرت امام دربارۀ نقش تربیتی زن، استخراج نموده ام به این شرح تقدیم‎ ‎می کنم:

‏     ‏اول: ترسیم خانوادۀ سالم از دیدگاه امام. خانواده در اصل، هویتی اصیل و پناهگاه‎ ‎و مأمنی برای رشد، بالندگی و صعود به قله های معنویت است. این فرآیند از دیدگاه‎ ‎حضرت امام از قبل از تولد آغاز می شود و فرد در خانواده به عنوان نخستین بستر‎ ‎تربیت، رشد و تکامل می یابد و پس از کسب معرفت و دانش به اجتماع وارد می شود.‎ ‎خانواده جایی است که خصوصی ترین و عاطفی ترین جلوه های زندگی در آن حضور‎ ‎می یابد. خانواده مأمن اولیۀ انسانهاست و طبیعتاً به سوی قواعد اخلاقی‎ ‎گشوده تراست تا قوانین حقوقی. وضعیت خانواده با احکام و رفتار آمرانه از جانب‎ ‎مرد سازگار نیست. باید بدانیم اگر به جای سنتهای حسنه و ایجاد روابط انسانی‎ ‎مطلوب، تنها از ابزار حقوقی و قانونی استفاده کنیم، بنای خانواده را از درون نساخته ایم. زن و‎ ‎مردی که انس و الفت متقابل را پایۀ زندگی خویش قرار نمی دهند و در چهارچوب خشک‎ ‎قوانین و حقوق، همچون دو مدعی متخاصم در برابر یکدیگر قرار می گیرند، و وقتی که توجه به‎ ‎منافع فردی جای مصالح خانوادگی و اجتماعی را می گیرد، مطمئنا چنین خانواده ای نیازمند


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 343

آشنایی و روشنگری نسبت به حقوق و قوانین و آگاهی از وظایف خود است. شرط‎ ‎سلامت زندگی مشترک زن و مرد در ایجاد فضای امن تربیتی، اخلاقی و عاطفی است‎ ‎و این امر مستلزم رهایی زن و مرد از خودبینی و خودنگری می باشد. اساس یک پیوند‎ ‎سالم، بر دیگر خواهی، فداکاری و رعایت مصالح مشترک وتعهد نسبت به قداست‎ ‎خانواده است و این امر جز با مشارکت و حمایتهای عاطفی مرد از لحظۀ انعقاد نطفه تا‎ ‎آخرین مراحل تربیتی فرزندان امکانپذیر نخواهد بود. آمیختن مسائل حقوقی با‎ ‎موازین اخلاقی در خانواده از شاهکارهای روانشناسی تربیتی در اسلام است.

‏     ‏دوم: انتخاب همسر. به جرأت می توان گفت: که هیچ نظام و مکتبی به اندازه‎ ‎اسلام، فرآیند انسان سازی را تعریف و تبیین ننموده است. این فرآیند که سالها پیش‎ ‎از ازدواج زن و مرد آغاز می شود، در گرو انتخاب صحیح همسر چه از جانب مرد و چه‎ ‎از جانب زن است. انتخاب صحیح همسر، زمینه های ارثی، ژنتیکی و تربیتی ـ‎ ‎خانوادگی مرد و زن، مرحله آغازین این فرآیند محسوب می شود؛ زیرا توفیق در‎ ‎تربیت نسل سالم و افراد صالح، بویژه زنان صالح است که موجب می شود پس از آن‎ ‎بتوانند در طول دوران بارداری، شیردهی و در مراحل بعد، ادب و تربیت و در نهایت‎ ‎رشد و بالندگی بندگان خوب خدا و نسل سالم، مسئولانه عمل کنند و با سرمایۀ ایمان،‎ ‎عمل، عفاف و عاطفۀ سرشاری که خداوند در طبیعت و وجود او به ودیعه نهاده است، به این‎ ‎مهم بپردازند. همۀ این مراحل از لحظۀ انعقاد نطفه تا زایمان و شیردهی در فرآیند‎ ‎تربیت انسان، دارای آداب و تکالیف روشنی است که خانواده بویژه زن را مجهز و توانمند‎ ‎برای انجام این تکلیف عظیم شرعی که همانا انسان سازی است، می سازد. این همه دقت و‎ ‎تأکید در انتخاب همسری نیکو از این روست که شکل گیری تربیت فرزند در ابعاد جسمانی و


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 344

روانی، مادی و معنوی در رابطۀ مستقیم با مسئولیت پدر و مادر است. تحقیقات نشان‎ ‎می دهد که فرزندان بیشتر از آنچه که ما به آنان مستقیماً آموزش می دهیم، می آموزند‎ ‎و الگو می گیرند. بنابراین، انتظار فرزند سالم، نیرومند، بااستعداد و فطرت گرا بدون‎ ‎رعایت موارد بهداشتی و آداب شرعی از هنگام انعقاد نطفه، بارداری، شیردهی و‎ ‎حتی نامگذاری امکانپذیر نخواهد بود. حضرت امام (ره) درنهضت عظیم تربیت‎ ‎انسان، برای زنان حقی بیش از مردان قائل است؛ زیرا زنان نه تنها مادران فردا که‎ ‎مردان بزرگ و شجاع را در دامان پرمهر و محبت خویش می پرورند و به تعبیر زیبا و‎ ‎خلاق این بزرگمرد تاریخ معاصر همان گونه که قرآن مجید انسان ساز است، زنان نیز‎ ‎انسان سازند،‎[2]‎‏ به همین جهت شریفترین و با عظمت ترین شغل را ایفای نقش درست‏‎ ‎تربیتی و مادری و تحویل نسلی سالم به جامعه فرموده اند. هرچند که این نقش، هیچ‎ ‎نوع مانعی برای دیگر فعالیتهای اجتماعی زن ایجاد نمی کند. از آنجا که وظیفۀ مادری‎ ‎و محوریت زن در خانواده و در کنار آن، فعالیتهای اجتماعی متناسب با توانمندیها و‎ ‎استعدادهای زن از بدیهیات کلام امام ـ رحمت الله  علیه ـ است، به نظر می رسد یک‎ ‎برنامه ریزی با دیدگاه و نگاه جنسیتی باید صورت پذیرد تا بار اضافی که در شرایط‎ ‎فعلی بر دوش زنان نهاده شده است، تعدیل یابد. این امر نیاز به یک کار فرهنگی گسترده دارد تا‎ ‎در آن، دیدگاه زنان نسبت به خود و دیدگاه مردان نسبت به زنان تغییر کند و زنان به خودباوری‎ ‎برسند و به فرمایش امام، توانمندیها و قابلیتهای پنهانی وجود خودشان را درک نمایند و مردان‎ ‎نیز به این واقعیتها وقوف یابند و آن را مورد تشویق قرار دهند. نقش مادری او نیز، باید


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 345

تعریف شود. نقش مادری، نقش ابزاری صرف نیست، بلکه عمدتاً ماهیت تربیت و‎ ‎ایجاد تغییرات بنیادی در شخصیت کودک است و نقش ابزاری او در این راه وسیله‎ ‎است؛ اما همۀ هدفی که در تربیت نسل مطرح است، نیست. امروز ملت به مجرد آنکه‎ ‎کمبود ارزشهای انسانی و تربیتی و اخلاقی را احساس کند، باید بیش از هر زمان‎ ‎دیگری از اندیشه های تربیتی امام استفاده نماید تا جوانان ما در جهت روشهای منفی‎ ‎گرایش پیدا نکنند و زمینه های مبارزه با تهاجم فرهنگی از درون آنان آغاز شود. از‎ ‎سوی دیگر، روشهای تربیتی و عرفانی امام در قالب سیرۀ عملی آن بزرگوار بروز و‎ ‎ظهور یافته است. از این رو یک الگوی عملی و یکی از بهترین روشهای تربیتی می باید‎ ‎از طریق آثار ایشان، زندگی خصوصی و خانوادگی آن بزرگوار، مورد بررسی و تحلیل‎ ‎پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه قرار گیرد و این کار مستلزم یک فرآیند‎ ‎درازمدت است که آغاز آن می تواند پایان این کنگره باشد تا آنکه راههای عملی و‎ ‎تعاریف عملیاتی آن را برای نسل جوان در کتابهای درسی تبیین کند و در دروس‎ ‎معارف اسلامی و مراکز آموزشی، آن را در قالب و چهارچوب روانشناسی نوجوان و‎ ‎جوان تدریس نماید. علاوه بر آن، هر یک از اندیشه های تربیتی امام باید از طریق‎ ‎رسانه ها در قالب فیلم و سریالهای تلویزیونی جذاب برای ایجاد تحول فرهنگی به‎ ‎خانواده ها آموزش داده شود تا پدر و مادر در نحوۀ تربیت فرزندان خود، اعم از دختر یا پسر‎ ‎تجدیدنظر نمایند. برنامه ریزی فرهنگی در کمک به ایفای نقش زنان در ساخت و تربیت نسل و‎ ‎تحقق آرمانهای الهی از طریق ایجاد نگرش صحیح نسبت به خود و مردان نسبت به زنان و‎ ‎همچنین قابلیتهای پنهانی آنان و تشویق آنان در افزایش خودباوری، عزت نفس، ایجاد شرایط‎ ‎مطلوب در خانواده در قالب احترام و عزت متقابل در فضایی سرشار از امنیت و الفت می تواند


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 346

افکار و باورهای نادرست و متحجرانه نسبت به زن را که متأسفانه در شرایط فعلی پس‎ ‎از گذشت بیست سال از انقلاب همچنان وجود دارد، بزداید و خانواده را آنگونه که‎ ‎قرآن کریم فرموده است «پناهگاه و مأمن سکون و آرامش برای اعضای خانواده‎ ‎بسازد» و تنها از این طریق است که می توان امید داشت اندیشه و راه امام با حرکتی‎ ‎پرشتابتر در خانواده ها به معنای واقعی و عملی آن آغاز و به جامعه تسری یابد و در‎ ‎نهایت به پیروزی اسلام منتهی گردد.

‏ ‏

‏ ‏

‏***‏

‏ ‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 347

  • - جایگاه زن در اندیشۀ امام خمینی؛ ص 57 و 58.
  • - همان؛ ص 58.